Danekræ nr. 457

Kropskive af fossil slangestjerne bevaret

i Kerteminde mergel

 

Danekræ nr. 457

 

Finder: Mogens Stentoft Nielsen

 

Geologisk alder: Paleocæn

 

Fundsted: Gundstrup grusgrav på Fyn

Løs blok af

Kertemindemergel med aftryk af kropskiven af en stor slangestjerne. Også

dele af den ene arm er bevaret som aftryk. Aftrykket er meget detaljeret

og viser såvel dyrets over- og underside, bevaret på hver sin del af

den flækkede blok. 

Generelt er

slangestjerner og søstjerner kun bevaret i form af løse plader, mens

større, sammenhængende dele af dyrene er sjældne, men nødvendige for

en videnskabelig beskrivelse, og for at fastslå slægtskabet til andre

uddøde og nulevende arter. 

En foreløbig undersøgelse

viser, at slangestjernen tilhører familien Ophiolepididae.

Sandsynligvis kan den henføres til arten Ophiomusium granulosum,

som har en stor geografisk og tidsmæssig udbredelse. Arten kendes således

fra engelske og tyske kridtaflejringer fra nedre-campanien og fra danske

og tyske kridtaflejringer fra nedre-maastrtichtien (Møn, Rügen,

Kronsmoor). I Danmark er den desuden fundet i aflejringer fra nedre

paleocæn og med det nye fund også i lag fra de yngre dele af paleocæn.

Fundet er så vidt

vides det mest perfekte bevarede af arten.

(Geologisk

Museum, august 2005)