FOSSILER OG DYREGRUPPER

(Fossil, (fossilis) betyder udgravet, gravet ud eller op af jordlagene)


Fossiler inddeles ligesom alle nulevende organismer og dyr i systematiske nøgler (oversigter) - fra enkle encellede dyr til flercellede dyr med hhv. simpel opbygning over en mere specialiseret opbygning.
Der findes PLANTER og DYR. Dyreriget opdeles i HVIRVELLØSE DYR (invertebrater) og HVIRVELDYR (vertebrater, der bl.a. omfatter fisk og pattedyr).

PLANTER på landjorden fremkom dog først i silur, men inden livet eksploderede omkring prækambrium/ kambrium, havde bl.a. alger gode livsbetingelser.

Der findes store DYREGRUPPER med utrolig mange arter og der findes meget små grupper eller ordener. Samtlige dyregrupper har gennemgået en lang udvikling, eller er resultater af gradvise ændringer indenfor de enkelte ordener og arter.
Nogle dyregrupper undergår store forandringer gennem de geologiske perioder, mens andre næsten forbliver uændrede. Alle tilpasser sig bestemte nicher og er en del af områdets og periodens ØKOLOGISKE FAUNA.
Nogle dyregrupper er uddøde (som et resultat af mange faktorer), men mens de eksisterede, levede de som dyregruppe og arter over en ofte meget lang geologisk tidshorisont.

I dag kan man - ved strande - af og til være heldig at finde et eller flere fossiler. Det man finder er ofte stenkerner, aftryk, spor eller en om-mineraliseret kopi af det oprindelige dyr eller plante.
Af og til findes flere forskellige fossiler i samme sten, så her kan man iagttage andre samtidige dyregrupper og arter, der har levet i (næsten) samme horisonter.

(Fynske fossilsamlere 2000)