SAMLER-ETISKE REGLER
FOR
AMATØRGEOLOGER

 

 

 
 1. Undersøg områdets regelsæt m.h.t. lokale regler, love og adgangs-restriktioner
  for et bestemt område. Respekter eventuel skiltning mod indsamling af sten og mineraler m.v.
 2. Søg altid tilladelse hos ejeren eller andet bemyndiget person, før du går ind
  på privat område.
  Husk altid at lukke låger, led m.m. efter dig.
 3. Vær ansvarsbevidst overfor naturen, når du færdes i den.
  Undgå at beskadige træer, planter og afgrøder. Henkast ikke affald i naturen.
 4. Tag aldrig sten fra mure, bygninger, stengærder, høfder, kystsikringer og lignende.
 5. Udsæt ikke dig selv eller andre for fare eller risici på eller under usikre fremspring. Bær altid sikkerhedshjelm i stenbrud og grusgrave.
 6. Gå altid mindst to sammen i ukendt eller usikkert terræn.
 7. Saml kun ind til et minimum - og kun til eget studiebrug. Saml ikke ind med salg for øje.
  Saml hellere ind fra fritliggende, løst eller nedstyrtet materiale, frem for fra fremspringets overflade. Efterlad altid noget til den næste amatørgeolog.
 8. Forekomster, der har videnskabelig eller kulturmæssig betydning/værdi, bør ikke røres.
 9. Særlig interessante fund kan være danekræ.
  Ved tvivlstilfælde kan lokalklubben bistå med råd og vejledning.
 10. Overskydende stenmateriale fra en bestemt lokalitet lægges tilbage på fundstedet, den lokale losseplads, eller det foræres eller evt. byttes væk.
  Henkastede sten i forkerte omgivelser kan give fejlfortolkninger for områdets geologi. 

 

Bemærkninger

Skov- & Naturstyrelsen, juni 1999 : Det er tilladt ved de danske strande at samle sten og fossiler ind i mindre målestok, dog skal man respektere den evt. private ejendomsret. Områder på forlandet (strande) ind mod land kan være private områder. Områder på forlandet mod havet (vandsiden) tilhører Staten. En generel indsamlingsgrænse hedder højeste vandstandslinie ved vandsiden.

Indsamlinger i råstofgrave (grusgrave) kræver tilladelse fra ejerne, til tider også af de enkelte amter. Særlige opholdsregler gælder. Da råstofgrave er arbejdende indvindingsområder, skal man huske at tage sit værktøj (eks. hammer og evt. mejsel) med hjem, da disse kan ødelægge stedets maskinpark eks. under senere stenknusning.

Områder eks. med plastisk ler og i perioder efter længere vedvarende regn kan betyde mindre skred, eller direkte uheld, hvis man skulle komme til at sidde fast i leret. Medbring en mobiltelefon ifald man ikke er to eller flere med på stranden.

Al færdsel og ophold på de forskellige lokaliteter sker på eget ansvar.