Tilbage


Den lille nøgle - når småfossiler skal bestemmes


FORSKELLIGE FORMER
1. Runde eller næsten runde
2. Stave eller 'små grene'
3. 4-kantede former
4. Ovale eller elliptiske former
5. Flere former i en
6. Kegle eller 3-kantede former
7. Polygone (med mange kanter)

FARVER
Beige, grå, 'orange', hvid, creme
sortbrun (Gram-leret) hvid ved længere tid i sollys

OVERSIGT, NØGLE OVER FUNDEMNER

Planter
kan være planterester (jura), fossilt træ, rav + kalkalger

Hvirvelløse dyr
A. Foraminiferer (findes sjældent som løsfund)
B. Svampe - kalksvampe, sten- og kiselsvampe, svampespor
C. Koraller - oktokoraller, hexakoraller, tetrakoraller (rugosa koraller), tabulate koraller
D. Bryozoer - 'grene + plader'
E. Brakioder - mest mindre brakiopoder
F. Bløddyr - mindre muslinger, snegle, blæksprutter, tentakuliter m.fl.
G. Pighuder - søliljestilke, søpindsvin bl.a. pigge og plader, randplader af søstjerner
H. Leddyr - mindre haleskjolde fra trilobiter, muslingekrebs, gravegange fra krebsdyr,
     mindre krabber, mindre insekter (i molér og cementstenstykker)
I. Graptoliter - mindre graptoliter (delstykker)
K. Kalkrørsorme + sporfossiler

Hvirveldyr
A. Fisk - hvirvler, fiske- og hajtænder, fiskerester (bl.a. i moléret)
B. Krybdyr og pattedyr - dele af skildpaddeskjold, mindre knogler, tænder, gevirfragmenter
C. Fugle - mindre kranier og knogler
     (Delstykker af krybdyr, pattedyr og fugle er yderst sjældne fund)

Andet
Kan være andet stenmateriale - bl.a. silkespat, konglomerater.
Flintkonkretioner kan tit ligne nulevende dyr, men er blot tilfældige afsætningsdannelser

(Mogens K Hansen, Fynske fossilsamlere 2000)


Tilbage