Arkiv

Arkiv

På denne side vil du finde links til sider af mere teoretiske og oplysende art.

Siderne vil så vidt muligt kun fremstå som rene tekstsider med meget få billeder, som du kan printe ud og gemme.

Vil du bruge teksterne i større sammenhæng

f.eks. klubblade, så henvis til Fynske Fossilsamlere.

Geologisk tidstavle revideret 2008. Erik T. S. Christiansen.

Fynske fossilsamlere og danekræ ( Mogens K Hansen )

Historik, længder af geologisk tid ( Mogens K Hansen )

Fund og registreringslister som du kan printe ud eller gemme på egen harddisk.

Medbring listerne og små mærkater på turene så du kan få sat navn og nummer på dine fund.

Klik på den liste som du ønske at printe ud eller gemme på egen disk til senere brug.

Bedre bøger/hæfter om fossiler og stratigrafi (udgivet efter 1990)

 

FF og museer/ geotoper/ Geologiens dage

FF og landsforeninger

Samler - etiske regler

for amatørgeologer

Gennemgang af planter

og dyr og fundmuligheder

Den lille nøgle - når småfossiler skal bestemmes

Fossiler og dyregrupper

Optælling - besøgte lokaliteter - museer 

1986 - 2022

Geologisk tidstavle

Danekræ

Historik

Kambrium - Ordovicium

Silur

Jura - Kridt

Kridt / Tertiær

Bøger/hæfter

Museer m.m.

Foreninger