Arrangementer

Møder og ture for  2023             KOMMENDE ARRANGEMENTER 2023

Tur

Lørdag

7/10-2023

ÅGABET, Bagenkop, Langeland kl. 10:00

Turleder er Mogens K Hansen (mobil 5141 4281)

 

Ågabet ved Klise nor ligger N for Bagenkop. Lige efter at man er kørt ind i Bagenkop, drej til højre ad Vestervej og kør 1-2 km. God skiltning til Klise nor og Ågabet (sidste del som grusvej). I området  går vilde Exmoor ponyer.

Stor p-plads med toilet kort før strand, men der kan også parkeres ved stranden. Stranden med dens lave klint følges, og der ligger sten i flere bælter (1000-1500 m). Stranden har mange forskellige sten, samt lidt større blokke. Gode fund kan gøres

Møde

Fredag

20/10-2023

Årets bedste fund, gode fundsteder og næste års ture + Fokus på graptoliter v. Mogens KH

Gode fundsteder omtales, og forslag gives til næste års ture. Herefter ser vi på gruppen af graptoliter (Graptolithida) fra ordovicium-silur - tag fund med

Tid og sted: Kl. 19.00, Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

Møde fredag

17/11-2023


AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2023

Møde

Fredag

24/2-2023

Vi ser på gruppen af blæksprutter (bløddyr), der kom frem allerede i Kambrium, og i Ordovicium var de top-rovdyr (nautiler). Senere kom ammoniter og belemniter til. Blæksprutter er en spændende gruppe, der findes både med og uden skal.

Møde

Fredag

17/3-2023

3 ting omkring fossiler diskuteres. Hvorfor kan stentyper variere på hhv. vest- som østvendte strande, selv over korte afstande, når istiderne har dumpet alle sten tilfældigt? Fossiler er samlet op gennem hele menneskets historie. Hvilken betydning er de blevet tillagt? Hvordan kan man sætte fossiler ind i en tidsramme, der ligger flere millioner år før vor tid? Vær med til at gå op ad en bakke, og komme ned fra et bjerg!

Tur

Lørdag

15/4-2023

Risinge Hoved, Kerteminde (55.2502 N, 10.4239 Ø) Se nyhedsbrev for markering på kort.

lørdag 15. april, kl. 10.00

Tur

Lørdag

6/5-2023

Bøstrup, Langeland (55.0223 N, 10.5443 Ø) Se nyhedsbrev for markering på kort.

lørdag 6. maj, kl. 10.00

Tur

Lørdag

3/6-2023

Nordenhuse, Nyborg (55.2237 N, 10.4613 Ø ) Se nyhedsbrev for markering på kort.

lørdag 3. juni, kl. 10.00.

Tur lørdag

12/8/2023

Tornen, Hindsholm (med tilmelding) - kun for medlemmer

Tur

Lørdag

2/9-2023

Urehoved, Ærø (med tilmelding) - kun for medlemmer

Møde fredag

15/9-2023

Fokus på kiselsvampe v. Mogens KH

Vi ser på gruppen af havsvampe (Spongia), og især på kiselsvampe, den mest almindelige fund-gruppe i flint eller som løsfund. Tag en masse fund med (inklusive stensvampe og kalksvampe)

Tid og sted: Kl. 19.00, Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

Museum

Søndag


24/9-2023

NATURAMA Rock fossils On tour - kun for medlemmer
Der tages forbehold for, at enkelte møder og ekskursioner kan ændres i løbet af året.