DK243

Danekræ nr. 243

Foto: Sten Lennart Jacobsen

Krabbe bevaret i lys flint

Danekræ nr. 243

Finder: Lilli Olsen

Geologisk alder: Danien

Fundsted: Trelde næs

Stykket er et løsfund, som stammer fra stranden ved Trelde næs, Østjylland. Krabben findes som et ukomplet aftryk af et krabbeskjold i en lysegrå flintknold, som er blevet transporteret af isen. Flintknolden er formentlig af Sen Danien alder

På en afstøbning fremstår de bevarede dele af krabben meget tydeligt, og højre carpus-led og enkelte af dyrets ganglemmer er bevaret. Skjoldets forreste rand er ikke bevaret på grund af slid. Der er imidlertid bevaret tilstrækkelige morfologiske karakterer til, at krabben kan henføres til slægten Glyphithyreus, som ikke var kendt tidligere fra ældre aflejringer end Mellem Eocæn, dvs. slægten kan nu føres 10-15 millioner år længere tilbage i tid

Det foreliggende fund repræsenterer en ny art og er den tidligste forekomst af slægten. Stykket har derfor videnskabelig betydning.

Aftryk af krabbe med enkelte gangben. Krabben kan henføres til slægten Glyphityreus. Den har træk tilfælles med Glyphityreus wetherelli fra det yngre (eocæne) Lillebælt ler, der kan ses i klinterne på Trelde næs. På trods af den ringe bevaringstilstand har fundet stor viden-skabelig værdi, da slægten Glyphityreus ikke hidtil har været kendt fra aflejringer, der er ældre end eocæn. Tilmed er der tale om en ny art