DK27

Danekræ nr. 27

Foto: Sten Lennart Jacobsen

Kranium af avanceret benfisk (pigfinnet fisk) Whitephippus-lignende slægtning af glansfisk

Danekræ nr. 27.

Finder: John Knud Jensen

Geologiske alder: Eocæn

Fundsted: Trelde næs

Kraniet er inkomplet på grund af stærkt slid fra rulning på stranden. Især er det gået ud over snuderegionen og kranietaget, men hjernekassen med nakkeled og første hvirvel er bevaret så godt, at dens høje, ret smalle form kan fastslås. Også gællelågsregionen kan ses at være høj med bl.a. gællelåg bevaret med finnestribede overflader, mens kanterne er inkomplette. Bageste del af underkæben og overkæbens ledben er bevaret, ligesom dele af ganens knogler kan udpræpareres.

Det forholdsvis smalle og høje kranium indikerer, at det repræsenterer en avanceret benfisk - en pigfinnefisk eller måske en glansfiskeslægtning.

Fundet er gjort i foråret 1991 og lå løst på Lillebæltskysten ved Trelde næs

Omtalt i VARV 4,1995 (dec.) artikel Plastisk ler, fisk og danekræ (Niels Bonde) s.103-118. Fundomtale + 2 fotos af glansfisk vist s. 109-111