DK282

Danekræ nr. 282

Foto: Sten Lennart Jacobsen

Krabbe bevaret i glauconitholdig kalksten

Danekræ nr. 282

Finder: Mogens K Hansen

Geologisk alder: Palæocæn

Fundsted: Knolden nær Dyreborg ved Fåborg

Kalkstensblok ca. 100 x 80 mm indeholdende rester af en fossil krabbe ( bracyur decapod ).

De eksponereden dele af krabben omfatter skjoldet ( længde: 40/ bredde: 45 mm ) samt venstre klosaks som desværre er noget beskadiget. En påbegyndt mekanisk frilægning har

ikke påvist tilstedeværelse af bevarede ganglemmer. Eksemplaret kan - med baggrund i skjoldets strukturelle detaljer - henføres til underfamilien ZANTHOPSINNAE. Er sandsynligvis en ny art slægten Zanthopsis, som forekommer i mange eocæne aflejringer i Europa og USA.

En interessant detalje er de bevarede incrusterende bryozoer på skjoldet, hvilket sjældent er påvist hos fossile krabber.

Selvom fundet næppe har de store udstillingsmæssige kvaliteter, er det et videnskabeligt interessant fund