DK457

Kropskive af fossil slangestjerne bevaret

        i Kerteminde mergel


        Danekræ nr. 457


        Finder: Mogens Stentoft Nielsen


        Geologisk alder: Paleocæn


        Fundsted: Gundstrup grusgrav på Fyn