DK457

Danekræ nr. 457

Kropskive af fossil slangestjerne bevaret

        i Kerteminde mergel


        Danekræ nr. 457


        Finder: Mogens Stentoft Nielsen


        Geologisk alder: Paleocæn


        Fundsted: Gundstrup grusgrav på Fyn

Løs blok af

        Kertemindemergel med aftryk af kropskiven af en stor slangestjerne. Også

        dele af den ene arm er bevaret som aftryk. Aftrykket er meget detaljeret

        og viser såvel dyrets over- og underside, bevaret på hver sin del af

        den flækkede blok. 

Generelt er

        slangestjerner og søstjerner kun bevaret i form af løse plader, mens

        større, sammenhængende dele af dyrene er sjældne, men nødvendige for

        en videnskabelig beskrivelse, og for at fastslå slægtskabet til andre

        uddøde og nulevende arter. 

En foreløbig undersøgelse

        viser, at slangestjernen tilhører familien Ophiolepididae.

        Sandsynligvis kan den henføres til arten Ophiomusium granulosum,

        som har en stor geografisk og tidsmæssig udbredelse. Arten kendes således

        fra engelske og tyske kridtaflejringer fra nedre-campanien og fra danske

        og tyske kridtaflejringer fra nedre-maastrtichtien (Møn, Rügen,

        Kronsmoor). I Danmark er den desuden fundet i aflejringer fra nedre

        paleocæn og med det nye fund også i lag fra de yngre dele af paleocæn.

Fundet er så vidt

        vides det mest perfekte bevarede af arten.

(Geologisk

        Museum, august 2005)