DK48

Bagerste del af krebsdyr, tanglus (Isopoda),

Danekræ nr. 48

Finder: Jacob Nielsen

Geologisk alder: Miocæn

Fundsted: Trelde næs

Kort beskrivelse

Del af krebsdyr, rygstykke med flere led. Forreste og bageste ende mangler. Skallus

Konkretion fra Mellem-Miocæn, Trelde næs

Den bevarede del af fossilet er 20 mm lang (fuld længde ville have været 30 mm)

Forrest ses 4 noget bredere led, efterfulgt af 4 (måske 5) smallere led

Det drejer sig om en tanglus (Isopoda) af ordenen storkrebs (Malocostraca). Foruden hoved mangler de 3 forreste led. Stykket er af stor videnskabelig værdi