DK484

Danekræ nr. 484

Insektvinger af guldøje bevaret i cementsten

Danekræ nr. 484

Finder: Frank Gertonsson

Geologisk alder: Eocæn

Fundsted:  Ejerslev molergrav Mors

Fossilet, der er fundet i en cementsten, repræsenterer en  ny art af guldøje fra moleret. Det udgøres af 2 forvinger samt måske dele af en foldet bagvinge overlejret af den ene forvinge. Ingen kropsdele er synlige. Den anden forvinge er imidlertid så velbevaret, at den tillader en sikker bestemmelse til netvingefamilien guldøjer (Neuroptera: Chrysopidae). Desuden ses tydeligt dens meget karakteristiske ribbenet med meget ensartede og kort-rektangulære celler, der danner 3 parallelle rækker. Desuden er basalcellen tydeligt opdelt i 2 mindre celler. 

Der kendes i alt 5 arter fra moleret fordelt på lige så mange slægter: Cimbrochrysa moleriensis, Protochrysa aphrodite, Danochrysa madseni, Stephenbrooksia multifurcata og Brooksiochrysa jutlandica. Alle disse arter har forvinger, hvor store og små celler indgår i rækkerne. Disse er derfor ikke parallelle som hos den nye forvinge. Desuden er basalcellen udelt hos de kendte arter, men tydeligt opdelt i det nye fund, der således afviger fra alle tidligere beskrevne vinger og må siges at være ubeskrevet i litteraturen, publiceret som upubliceret. 

Fundet af en perfekt forvinge, der repræsenterer endnu en ny art af guldøjer, er af stor videnskabelig værdi. Guldøjer er store insekter, der genkendes af de fleste på deres stormaskede ribbenet. De har fået navn efter deres gyldent glinsende øjne, men dette træk ses naturligvis ikke på fossilerne. Guldøjer forekommer forholdsvis sjældent i molerets askeserie, men det er en velundersøgt gruppe med i hvert fald 5 dokumenterede arter.

Flere arter er under beskrivelse af palæontologen Rainer Willmann fra Göttingen Universität, Tyskland, inklusive det nye fund

(Geologisk Museum, 15. juni 2007)