dk534

Danekræ nr. 534

Danekræ nr. 534

Finder: Torben L. Møller

Geologisk alder:

Fundsted: Æbelø

Kort beskrivelse:

Knogle, lettere fladtrykt, har sandsynligt siddet i kraniet eller skulderen af en coelecanth fisk, dvs. en slægtning til nutidens ’blå fisk’. Blokken er sandsynligvis af tidlig kridt alder og stammer fra undergrunden i Kattegat, Skåne eller Bornholmsområdet (en løs ’Anholt-blok’ eller ’wealdenblok’)  Dette er første gang en fossil coelecanth er fundet i Skandinavien. Stykket kan meget vel vise sig at stamme fra Mawsonia eller en nær slægtning. Disse meget store ferskvandsfisk, op til 3 m lange, er hidtil kun kendte fra det vestlige og sydlige Afrika, samt Brasilien

Gilles Cuny fra SMN: Knoglematerialets fibrøse struktur viser, at knoglen er en hudknogle (dermal bone) fra en Osteichtyes (sarcopterygier og actinopteryrigier)

Fundet viser en meget stærk ornamentering på dets ydre side, som er et levn fra ornamen-tering på nutidige hudknogler på mawsoniide coelecanther (coelecanther udgør en linje af fisk, betragtet som uddøde i løbet af kridt, men fra 1938 genfundet i Det indiske Ocean som et ’levende fossil’, Latemeria chalumnae)

Mawsoniider er ferskvands coelecanthfisk, foreløbig kendt fra kontinentet Gondwanas (Syd-amerika og Afrika) tidligste del af øvre-kridt, og i slutfasen af Europas og Madagaskars øvre-kridt. Den mulige forekomst af et eksemplar af denne familie i Europas tidlige kridt medfører nye fylogenetiske og palæobiogeografiske overvejelser

Fundstykket kræver en mere direkte undersøgelser for at give en mere sikker bestemmelse, Fossilet har videnskabelig værdi, og vil sikkert danne grundlag for en videnskabelig artikel

Til isolerede og fragmentariske fiskeknogler, så mener kridt-fisk specialist L. Cavin (Schweiz) efterfølgende, at det det første skandinaviske fund af en coelecanth. Alder er tidlig kridt (wealden, baremien-hauterivien) i formodet ferskvandsfacies, og fossilet kan sandsynligvis henføres til Mawsonia (eller en nær slægtning), som er kæmpestore coele-canther (over 3 m) kendt fra kontinentale aflejringer i både Afrika og Sydamerika i tidlig kridt – vel den største slags coelecanther, der har eksisteret.

Det er især uhyre interessant palæobiogeografisk, for dette er langt det nordligste fund af nogen cretasisk (kridt) coelcanth, og hvis den kan bestemmes til Mawsonia, så er disse kun kendt fra tidligste kridt (neocom) indtil albien i Brasilien, Vest- og Nordafrika (nogle regner ægyptiske fund for cenoman). Familiens indhold er der ikke meget enighed om, men der er nok 4-5 slægter tilbage til trias – og hos nogle eksperter er Mawsonia den yngste (andre inkl. former fra sen kridt)

Da den må formodes at være kommet fra skånsk/sydskandinavisk kontinental ’wealden’, så repræsenterer den, sammen med kroks (krokodiller), dinos, pattedyr, ’landfaunaen’ på den kæmpemæssige ø, der omfatter Skandinavien og Rusland mindst over til Ural. Altså et stort kontinent, hvis fauna bortset fra skånske og bornholmske fund er så godt som ukendt, og hvis biogeografiske relationer snarere er lig med Østasien (når Turgai-strædet er tørt) end med resten af Europa, der er delt op i mange mindre øer. Jeg kender ikke til landdyr fra kontinentale tidlige kridt lokaliteter i Rusland (hvis der overhovedet er nogle)

Stykket er altså videnskabeligt set uhyre vigtigt, som L. Cavin også påpeger, faktisk en mindre sensation, hvis bestemmelsen kan opretholdes, hvilket synes troligt

SNM anvendte stykket til at teste PR værdi af danekræfund og blev mildest talt overvældet over interessen. Fundet blev omtalt i 26 aviser og nyhedssider på nettet og blev desuden omtalt på flere radiokanaler samt i lokalt TV

Stykket er for indeværende udstillet på GMK, men skal derefter undersøges nærmere af L. Cavin