DK544

Danekræ nr. 544

Fossile vertebratrester i løs silur blok

Danekræ nr. 544

Finder: Peter T Mortensen

Geologisk alder: Silur

Fundsted: Nymølle grusgrav

Blokkene indeholder flere små, fossile vertebratrester (tænder og en pig). Det drejer sig om en acanthodian tand, der kunne ligne en Ischanacanthid (dette er meget teknisk – på inter-nettet findes mere om disse former). Desuden indeholder blokkene fragmenter af en hetero-stracan (engelsk betegnelse), måske en del af hovedskjoldet og den forreste del af kroppen med skæl

Den ligner Archaeogonaspis, der kendes fra både Estland og Gotland, men bestemmelsen er usikker. Det 3. fragment er meget interessant, da det er en del af en Lophosteus pig. Denne ’stem-group’ slægt er meget dårlig kendt og genstand for undersøgelser i øjeblikket.

Hvis man har adgang til tidsskriftet Nature, se da Botella et al. 2007

Særligt piggen er videnskabelig interessant, og det er første gang denne form findes i Danmark

(Arne Thorshøj Nielsen, SNM Statens Naturhistoriske Museum, 10. juli 2008)