DK544

Danekræ nr. 611

Danekræ nr. 611


Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen


Geologisk alder:


Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Masseforekomst af skaller af søpindsvin, Echinocorys i Ketemindemergel. Selandien (paleo-cæn). Blok fundet i Gundstrup grusgrav, Fyn

En 20-25 cm stor blok. Bloktypen er efter findestedet i samler- og forskerkredse uofficielt blevet kaldt ”Gundstrup-blokke”. I blokken som er flækket og således nu består af både ’plade’ og ’modplade’, sidder aftryk og stenkærner af mindst 6 irregulære søpindsvin. Fossil-erne er rustfarvede, men det er tydeligt, at der er tale om slægten Echinocorys

Echinocorys har tidligere haft sin seneste kendte optræden i sen danien. Et meget sporadisk fund i Lellingegrønsandskalk fra Klintebjerg nær Nykøbing Sj. (fundet af Søren Bo Andersen) samt 2 fund af enkeltskaller fra Gundstrup (fundet af Peter T Mortensen) har de seneste år antydet, at Echinocorys-slægten havde en længere geologisk forekomst end tidligere antaget

Udstillingsmæssigt er stykket spektakulært og vil på grund af farvekontrasten mellem den grålige matrix og de rustfarvede fossiler straks tilkalde sig opmærksomhed. Videnskabeligt set er blokken med de mange fossiler også interessant. Det er det hidtil yngste geologiske forekomst af den på vore breddegrader så kendte og vigtige slægt, Echinocorys. Tilmed er der sandsynligvis tale om en ny art, da den ikke ligner den ellers tidligere ”længstforekom-mende” Echinocorys obliqua fra sen danien. I øvrigt kendes der ikke mange søpindsvin i vort område fra selandien (paleocæn), så det er vigtigt at sikre stort set alt godt materiale

Med hensyn til den geologiske alder af Gundstrup-blokkene og spørgsmålet om sammen-hængen mellem Lellinge Grønsand og Kerteminde Mergel, ser det ud til, at Lellinge Grønsand både lateralt og vertikalt går over i Kerteminde Mergel (personlig meddelese., Erik Thomsen 2012). Så der er altså både en tidsmæssig og en faciesmæssig variation, og kun coccolith-undersøgelser på virkelig velbevaret materiale kan afsløre helt nøjagtigt i hvilken biozone, man befinder sig.