DK544

Danekræ nr. 623

Danekræ nr. 623


Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen


Geologisk alder: Paleocæn


Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Gravegang med mange otolither og fiskeknogler i Kertemindemergel.

Grå Kertemindemergel med en del af en bred gravegang fuld af fiskerester. Plade og mod-plade i 2 stykker

En 7 x 1,5 cm retlinet gravegang i 3D med væggen helt fuldt tapetseret med 15 synlige oto-lither (øresten af fisk) og masser af fiskeknogler. De fleste otolither flækket midt igennem er tydeligt torskefisk, én dog fra en anden slags fisk. Andre torskesfiske-øresten er fint bevaret med overfladen synlig, og de ville kunne præpareres ud til nøjere bestemmelse

Fiskeknoglerne er så fragmenterede, at de er meget vanskeligt bestembare, men der er et skæl med fine circuli og et muligt ceratohyale (fra ’tungen’), som godt kunne være fra netop torskefisk. Der er enkelte skæl måske af en anden slags og vist nok en underkæbe (tænder ses ikke) og et muligt hyomandibulare, samt mange finnestråler

Der er bestembare foraminiferer i blokken, bl.a. en Rotularia-lignende form

Torskefiskene vil kunne nøjere bestemmes, da otolith-faunaen i vort paleocæn er rimeligt beskrevet af Schwarzhans

Dette er en meget tidlig ansamling af måltidsrester i en gravegang fra vort tertiær, og den ’fanger’ begyndelsen af Nordsø-områdets senere store diversitet af torskefisk, og har derfor stor videnskabelig interesse