DK545

Danekræ nr. 496

Danekræ nr. 496

Finder: Erling S Jensen

Geologisk alder: Ældste Eocæn, Fur Fm.

Fundsted: Stolleklint, Mors

Kort beskrivelse:

Fossilet omfatter den forreste halvdel af en ålefisk med kraniet og ca. 35 hvirvler bevaret.

Kraniet er typisk for muræner (familie Muraenidae) med en ret lille hjernekasse og meget lange kæber. De store spidse tænder ses nemt, og der er måske en større hugtand forrest.

Dele af tungen kan ses med kraftige tænder, der kun sjældent er bevaret i fossiler

Gællelågsregionen træder fint frem med et ret stort gællelåg og forgællelåg. Øjet er langt

fremme, tydeligt med sit mørke pigment. Nogle få af de meget lange og tynde gællehudsstråler ses.Forreste del af rygfinnen er bevaret (men intet af gatfinnen og haleregionen fisken er nok blevet bidt over af en rovfisk). Med 35 hvirvler kan længden rekonstrueres til 7-8 cm i alt, for der kendes nemlig én ganske lille, men hel muræne i Stolleklint ler i forvejen med ca. 80 hvirvler, der kun er 2,5 cm lang

Murænerne i Stolleklint ler er verdens ældste fossile repræsentanter med skeletter (der ken-

des lidt ældre øresten). DK 496 er ca. 3x så stor som den tidligere fundne muræne i Stolleklint leret (der også er erklæret danekræ) og er langt bedre bevaret