DK545

Danekræ nr. 606

Danekræ nr. 606

Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen

Geologisk alder: Palæogen


Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Pæleorm (’Teredo’) i Kerteminde-mergel.

Det foreliggende stykke er et ca. 25,5 cm langt og ca. 8 cm bredt stykke Kerteminde mergel med rester af pæleorm, som oprindeligt har siddet i et stykke fossilt træ, der vanddrukkent er gået til bunds i datidens hav. Gundstrup på NØ-Fyn har leveret fossilrige blokke af Kerte-minde mergel med arter, som sjældent eller hidtil ikke er fundet i det danske selandien/ thanetien. Denne blokfamilie har for nylig fået det særlige navn ”Gundstrup-blokke”

Fossile pæleorm af palæogen alder benævnes forskelligt (fx ’Teredo’, ’Teredinites’ eller ’Tere-dina’) og er fundet som meget smukke udstillingsstykker i London Clay fra tidlig eocæn i Sydengland, men er også kendt fra det danske paleocæn (selandien/thanetien), hvor de fx er fundet i løsblokke af Lellinge grønsand i Øst- og Midtsjælland, bl.a. i Skuldelev Ås i Horns-herred

Det foreliggende stykke fra Gundstrup hører til de smukkeste stykker med fossile pæleorm, som undertegnede har set fra det danske paleocæn og fortjener ud fra dets udstillingsmæssige værdi at blive gjort til danekræ