DK545

Danekræ nr. 670

Danekræ nr. 670

Finder: Mette Hofstedt 

Geologisk alder:


Fundsted:

Kort beskrivelse:

 


Stykket udgøres af den distale halvdel af en climatiid finnepig. Climatiiformes er en orden in-

den for den uddøde klasse af fisk, Acanthodii (acanthoder). Deres bygning minder meget om

hajers og Climatiiformes er fakstisk en søster-gruppe af hajer. Alle finner var forstærket af

en finnepig langs deres forkant

For mere baggrundsviden om Acanthodii: se http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthodii

Løsblokken, piggen blev fundet i, er sandsynligvis af silur alder. Piggen har en ornamentation

med striber og costae, hvilket ikke er er usædvanligt inden for gruppen, men denne orna-

mentation har ikke været afbildet særligt godt i hidtidige publikationer

Der findes ikke tilsvarende finnepigge i Geologisk Museums samlinger, derfor er stykket erklæret danekræ.


(Arne Thorshøj Nielsen, fmd. for Danekrægruppen, SNM/GMK 3/1 2012)