DK545

Danekræ nr. 682

Danekræ nr. 682

Finder: Troels Helmin

Geologisk alder: Tidligste Eocæn, Fur Fm.

Fundsted: Ejerslev Molergrav, Mors

Kort beskrivelse:

Kraniet er bevaret som aftryk i moler med modplade. Det er ca 4 cm langt og ganske fladtrykt. Der mangler underkæben, men resten af kraniet er næsten komplet. Den bagerste del af hjernekassen er van­skelig at tyde p.gr.a. fladtrykningen, men kraniets proportioner er nogenlunde bibeholdt. Næbbet udgør ca. halvdelen af kraniets længde, og det er ganske kraftigt med en tydeligt krummet spids og et stort, trekantet næsebor, som er ret højt. Der er et aftryk krummet hen over øjet af en kraftig supraorbital kant, og der er et kraftigt interorbitalt septum med et stort ovalt foramen. På venstre plade vil den ventrale kant af kraniet under øjet, kindbuen, kunne fripræpareres helt, den forreste tynde del ses på begge plader, og buen har utvivlsomt kunnet vippe overnæbbet opad. Bag næseboret ses to uligt store foramina i antorbitalregionen. Nakkeregionen er underligt ‘eroderet’, mens dele af kranietaget kan præpareres lidt bedre fri. På begge sider ses aftryk af ganenens knogler stillet på højkant.

Bestemmelse: Denne er ikke foretaget nøjere og vil kræve et nærmere studium og mikroskopering. Vigtigst er, at kraniet, specielt næbbet ikke helt ligner de former, der hidtil er beskrevet, og særligt den tydeligt krumme næbspids på det ret kraftige næb adskiller sig fra de andre. Spidsen krummer som hos visse måge- og hønsefugle og klart mere end hos de ’vadefugle-lign’ former med spinklere næb, men jo slet ikke så kraft­igt som hos rovfugle (el papegøjer). Der er sandsynligvis en bøjningszone ml. næbbet og orbitalregionen (hvor den dorsale profil er gået lidt i stykker). Ganens knogler giver nok vigtige indicier og har måske et par store ovale glideflader/led.

Vurdering: Selvom kraniet er en smule inkomplet, synes det velbevaret nok til at kunne bestemmes ret nøje. Fordi det synes at være forskelligt fra alle de andre hidtil fundne kranier, og altså er unikt, bør det klart være danekræ.