DK545

Danekræ nr. 497

Danekræ nr. 497

Finder: Erling S Jensen

Geologisk alder: Ældste Eocæn, Fur Fm.

Fundsted: Stolleklint, Mors

Kort beskrivelse:

Der er tale om et smalt insekt med meget karakteristiske tegninger på vingerne. Længde ca. 6 mm. Vinger, forkrop og øjne er velbevarede, men både antenner og ben mangler. Det er nok ikke muligt at præparere flere detaljer frem, hvilket allerede har været forsøgt. Vingeribberne er næsten usynlige

Eksemplaret kan på grundlag af de meget karakteristiske vingetegninger, kroppens form og placeringen af øjnene bedst placeres i familien frøtæger (Hemiptera: Lygaeidae). Det ligner mest af alle de såkaldte ”soldatertæger”. Vingerne kan derfor formodes at have været delvis røde som hos de moderne former

Frøtæger og blomstertæger fra moleret er behandlet af den tyske insektpalæontolog Jes Rust (1999, upubliceret), men ingen er endnu blevet navngivet. Der er beskrevet i alt 3 arter af frøtæger, som alle er ret brede former og uden markante vingetegninger. Det nye fund repræsenterer altså både en ny art og sikkert også en ny slægt. Det er desuden interessant, at

fundet stammer fra Stolleklint leret, som repræsenterer en periode med varmere klima og en anderledes insektfauna. En af de andre fossile arter er dog fundet både i moleret og Stolleklint leret

Nutidens frøtæger lever for det meste af saften fra plantefrø, mens nogle suger saft af blade eller udsuger andre insekter. Soldatertæger findes på varme steder, hvor de suger saft på

urteagtige planter

Fundet af en ny art af frøtæger fra Stolleklint leret er af enestående videnskabelig værdi, fordi de kan belyse de interessante klimatiske og palæobiologiske forhold omkring paleocæn-eocæn grænsen

Artens karakteristiske vingetegninger, som ligner soldatertægernes, gør den let genkendelig og vil sandsynligvis anspore til en videnskabelig beskrivelse.