DK545

Danekræ nr. 545

Komplet fisk fundet i Stolleklint ler

Danekræ nr. 545

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder: Eocæn

Fundsted: Stolleklint Fur

Fundet udgøres af en kun 14 mm lang men næsten komplet fisk, fundet i Stolleklint ler på Fur. Alder ca. 55. mill. år 

Den lille fisk ligner mest tudsefisk eller en primitiv havtaske, der i nutiden indeholder mange stærkt specialiserede dybhavsfisk. Disse former kendes næsten ikke fossilt, hvorfor stykket er lidt af en sensation 

Der kendes kun et eneste fossilt skelet af tudsefisk, fundet i Nordafrika i lag, der re 10-20 mill. år gamle, så det nye fund er langt ældre. Der kendes dog øresten (otoliter) fra London-leret, der kun er få millioner år yngre end Stolleklint leret 

Det nye fund kan altså vise sig at repræsentere verdens ældste inden for sin gruppe, og det vil i den nærmeste fremtid blive genstand for videre undersøgelse 

(Arne Thorshøj Nielsen, SNM, 10. juli 2008)