DK545

Danekræ nr. 598

Danekræ nr. 598

Finder: Mette Hofstedt & Peter T Mortensen

Geologisk alder: Oligocæn eller miocæn

Fundsted: Esbjerg havn, Jyske rev

Kort beskrivelse:

Knivmuslinger i sandsten, løsblok.