DK545

Danekræ nr. 604

Danekræ nr. 604

Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen

Geologisk alder: Palæogen

Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Langhalse (cirripeder) i Kerteminde-mergel.

”Gundstrup-blokke” er en særlig bloktype af kerteminde-merglen (jf. beskrivelse af DK 606)

Nærværende stykke har en tilnærmet 3kantet facon med en længste udstrækning på godt 20 cm. Det indeholder flere snegle (fx Chenopus cf. tenuis), muslinger og en grenet koral, men mest interessant er løse plader af en cirriped, et sjældent fund i det danske selandien/ tha-netien. Disse plader gør stykket videnskabeligt interessant

Rige cirriped-fund fra det danske tidlige paleocæn er tidligere gjort i fx den såkaldte ”Lepas-kalk” fra mellem-danien i Faxe kalkbrud, men cirripeder fra det sene paleocæn (selandien/ thanetien) er som netop nævnt så sjældne, at dette giver det foreliggende stykke en særlig videnskabelig værdi