dk572

Danekræ nr. 572

Danekræ nr. 572

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder: Oligocæn

Fundsted: Lyby Strand, Salling

Kort beskrivelse: