DK6

Danekræ nr. 6

Foto: Sten Lennart Jacobsen

Tandplade/knusetand af havmus, Edaphodon eller Elasmodus (fisk fjernt beslægtet med

hajer og rokker).

Danekræ nr. 6.

Finder: Ole V. Jensen

Geologiske alder: Eocæn

Fundsted: Smørmosen på Thurø

Kort beskrivelse

Tandplade fra uddød slægt af havmus, fundet på stranden ved Smørmosen på Thurø, udvasket

af Lillebæltsler. Tilsvarende tandplader kendes fra jævnaldrende aflejringer f. eks. i England,

men tandpladen på Thurø er det første kendte fund fra Danmark. Tandpladens strukturer er

velbevarede.

Tandplade der ikke er helt komplet, 25,5 x 15 x 9,75 mm, vægt 4 g

Fra en flage fossilførende Lillebælt-ler. Tandbesætningen er af en holocefal (dansk, havmus) tilhørende slægten Edaphodon eller Elasmodus

(SNM 18/11 1991)

Omtalt i VARV 4,1995 (dec.) artikel Plastisk ler, fisk og danekræ (Niels Bonde) s.103-118. Fundomtale + foto af havmus knusetand vist s. 109. Den ’porøse’ overflade er typisk