dk610

Danekræ nr. 610

Danekræ nr. 610

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder:

Fundsted:

Kort beskrivelse:

Overarms- eller lårbensknogle af plesiosaur i Hasle Sandsten. Tidlig jura, fundet på stranden ved Hasle klint, Bornholm

Stykket mangler at blive præpareret, så endnu er en del skjult i den jernholdige sandsten.

Det vides derfor endnu ikke om der er tale om en overarms- eller lårbensknogle

Den rustbrune sandsten ved Hasle blev aflejret i havet i tidlig jura for ca. 190 millioner år siden, på et tidspunkt hvor stort set hele Danmark var havdækket. Kysten løb henover Bornholm og videre nordvest henover Skåne, Kattegat og Nordjylland. Det danske område lå på noget sydligere breddegrader end i dag, som nutidens Middelhavsegne, og klimaet var varmt og fugtigt. Samtidig var det globale havniveau omkring 50 m højere end i nutiden og steg yderligere ca. 100 m i løbet af jura, hvorfor store områder af kontinenterne blev dækket aflavvandede have.

Det relativt høje globale havniveau skyldtes, at den mosaik af tektoniske plader, som udgør jordklodens overflade, i tidlig jura bevægede sig forholdsvis hurtigt i forhold til hinanden, adskillige cm om året. Dette medførte bl.a. åbningen af det centrale Atlanterhav samtidigt med

at Sydatlanten blev bredere. Endnu eksisterede Nordatlanten ikke.

At pladespredning kan medføre stigninger i det globale havniveau skyldes, at der hvor pladerne går fra hinanden vælder vulkansk materiale op og danner undersøiske bjergrygge, der simpelthen optager volumen og derfor fortrænger havvandet, hvorfor det globale havniveau stiger I nutiden ligger Island på  toppen af den vulkanske midt oceanryg, som strækker sig hele vejen ned gennem Atlanterhavet. På nutidens klode er de vulkanske undersøiske rygge tilsammen mere end 70.000 km lange

Der er gjort flere fund af knoglerester af svaneøgler i lagene ved Hasle og jævnaldrende lag på Bornholms sydkyst. Enkelte stykker er tidligere blevet erklæret for danekræ

Plesiosaurer var havlevende krybdyr og rovdyr. Som fuldvoksne var forskellige arter fra få m og helt op til 14 m lange, eksemplarer af de største arter vejede over 10 tons. De arter, som kendes på Bornholm, ser ud til at have været små, dvs. maksimalt 3 m lange i fuldvoksen stand, men ville have været rimeligt ubehagelige at møde, hvis man var badegæst i datidens hav. Plesiosaurer levede formodentligt af fisk, blæksprutter og måske andre krybdyr. En flot

rekonstruktion af en plesiosaur kan ses på NaturBornholm i Åkirkeby. Svaneøglerne uddøde på samme tidspunkt som dinosaurerne for 65 millioner år siden

Det nye danekræ fra Hasle udgøres af en 11 cm lang velbevaret overarms- eller lårbensknogle fra et ikke fuldt udvokset plesiosaur individ, der har været mellem 1,5 til højest 2 m lang. Det er i øjeblikket ikke muligt at artsbestemme isolerede knogler fra unge individer uden at have en hel vækstserie, det kan man så håbe på, at vi finder med tiden

I Hasle-sandstenen er indtil videre fundet tænder, som er lettere at artsbestemme, af mindst 3 og måske 4 arter af plesiosaurer. Det nye fund er blevet erklæret danekræ grundet sin udstillingsmæssige værdi

Det vil blive flot, når det er frigjort af den stenmasse, det sidder indkapslet i, men også for at sikre stykket for videnskabelige undersøgelser, idet palæontologer håber på, med tiden, at kunne studere plesiosaurers vækstserier og derved måske blive i stand til også at artsbestemme fossile knogler fra ikke fuldt udvoksede individer