dk620

Danekræ nr. 620

Danekræ nr. 620

Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen

Geologisk alder: Paleocæn


Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Fuglebrystben i Kertemindemergel. 

Mergelstykke. Knoglen er ikke helt komplet, men har vel været ca. … cm langt. Den bagerste ende mangler dog, og knoglen er ca. … mm bred. Den er bevaret i 3D med en stor kam, me-get tydeligt stikkende ned i blokken

Foreløbig er fuglen helt ubestemt, men det er dog sandsynligvis en neognath fugl med stor kam, og en sternum kan principielt ofte bestemmes, her efter en yderligere præparation

Fuglerester er ikke tidligere fundet i kertemindemergel, og er så sjældne på globalt plan, at denne store knogle må blive danekræ