dk625

Danekræ nr. 625

Danekræ nr. 625

Finder: Peter T Mortensen & Mogens S Nielsen

Geologisk alder: Paleocæn


Fundsted: Gundstrup grusgrav, Fyn

Kort beskrivelse:

Kranium af primitiv pigfinnet fisk, en barbudo (polymixiid) i Kertemindemergel. 

Blokken er ca. 16x11 cm og indeholder det meste af kraniet i 3-D med en længde og højde ca. 6,5 x 5 cm af en benfisk, der vel har været 4-5 gange så lang. Kranietaget med den høje nakkekam vil evt. kunne frempræpareres af den venstre side, mens den anden har højre øjenhule og omgivelser, samt gællelågsregion fint bevaret og en løsnet underkæbe, der dog mangler det tandbærende element dentale

Kraniet ligner fuldstændigt et kendt fra et unikt fund i en løs blok af Saltholms Kalk fra Ros-mos på Djursland, samt en ubeskrevet polymixiid med en stor del af kroppen bevaret fra Limhamnbrudets øvre-danien

Det er meget bemærkelsesværdigt og et umådeligt held, at sådanne bestembare kranier findes igennem en stor del af paleocænet i Nordsø-området, og er fundet som løse blokke fra diverse danske lokaliteter

Den eneste anden polymyxiid kendt globalt fra tertiær er molerets 3. almindeligste fisk, som er noget forskellig fra de paleocæne former. Nordsø-området har altså rummet denne fiske-familie, som er rigeligt repræsenteret af mange slægter i øvre-kridt, indtil det tidligste eo-cæn. Senere er de ikke kendt fossilt bortset fra mulige skæl i Californien

I dag findes kun slægten Polymixia (barbudoer; eng. beard fish) med vel 5-6 arter i subtro-per og troperne på flere hundrede m vand, altså en slags ’levende fossiler’, som viser de tidligste stadier af udviklingen af pigfinnede fisk, Acanthopterygii, nutidens dominerende gruppe i havet med over 10.000 arter

Polymixia er en slags ’pigfinnede fisks monotremer’ (c, kloakdyr), når man sammenligner med pattedyrene