dk669

Danekræ nr. 669

Danekræ nr. 669

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder: Tidlig kridt

Fundsted: Grønning Strand

Kort beskrivelse:

Matrix af sst dateret på GEUS til sen Jura eller Tidlig Kridt.

Godkendt pga. den brede publikumsmæssige interesse vedr. dinosaurer.