dk680

Danekræ nr. 680

Danekræ nr. 680

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder:


Fundsted: Munkebo

Kort beskrivelse:

Irregulært søpindsvin, Proraster sp.. Fundet ved Lindø Terminal ved Munkebo, NØ-Fyn, kalknannofossilzone NP5