dk681

Danekræ nr. 681

Danekræ nr. 681

Finder: Peter T. Mortensen & Mogens S. Nielsen

Geologisk alder: Øvre kridt


Fundsted: Gundstrup, Fyn

Kort beskrivelse:

2 fossile havsvampe, Rhizopoterion, i løs kertemindemergel blok, fra Gundstrup grusgrav, N-Fyn.

Den ene svamp med bevaret rodnet. Rhizopoterion

kendes fra øvre-kridt og var formodet uddød på

kridt/palæogen grænsen. En forekomst i det paleo-

cæne kertemindemergel er derfor overordentligt

interessant. Rhizopooterion tilhører familien

Ventriculitidae, hvor repræsentanter er hyppige i

det danske skrivekridt og danien

Eksemplaret med rod har en velbevaret ydre form

og det er også sjældent, at roden er bevaret. Selve

skelettet er dog ikke godt bevaret. Spiklerne var op-

rindeligt pyritiserede, men er nu forvitret til limonit,

hvorfor kun de større spikler kan erkendes, mens

ingen små spikler eller andre fine strukturer kan

ses.