dk694

Danekræ nr. 694

Danekræ nr. 694

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder: Tidlig Mellem Eocæn

Fundsted: Treldekysten, nord for Fredericia

Beskrivelse:

Fiskekranium m otolitkammer.

En ca 3 x 3 cm flad konkretion med tydelige rester af benfiskeknogler fra kraniet, især hjernekassen, der fremviser en stor hulhed, otolitkammeret, med detaljeret aftryk af otolitten i det sediment, der er afsat inden i kammeret. Detaljer er dog svære at se uden en afstøbning.

Vurdering: Kranierester med otolitter in situ er meget sjældne i Lillebæltleret, ligeledes sådanne hvor af­støbning af otolitten er mulig. Dette vil kunne give en ret sikker bestemmelse. (Til sammenligning så er der i det lidt ældre London Ler, hvor der har været samlet i op mod 300 år, kun kendt én art med otolitten in situ i hjernekassen – alle andre kendte otolitter er isolerede fund). Fossilet er derfor klart af Danekræ status.

Eval. ved N. Bonde 28-09-2012.09.28