dk701

Danekræ nr. 701

Danekræ nr. 701

Finder: Mette Hofstedt

Geologisk alder: Sandsynligvis Sen Danien

Fundsted: Æbleø

Kort beskrivelse:

Frøkrabbe, Macroacaena, i danien kalksten, løsfund, sandsynligvis sen danien.

Beskrivelse: Forkislet kalksten zz X zz mm med indesluttet raninid krabbe, med temmelig slidt overfladestrukturer

og kun få rester af den oprindelige cuticula.

Som tidligere nævnter krabber af familien Raninidae meget. Som tidligere nævnt sjældne i aflejringer fra danien’et,

hvor der hidtil kun er fundet/beskrevet

Raniliformis baltica fra koralkalken i Fakse kalkbrud og i Københavns Kalken fra Sen Danien. Til trods for skjoldets noget slidte overflade,

mener jeg at kunne henfører den til slægten Raninoides.

Ved skjoldets forrand ses - hvad der formodentlig er noget af dyrets klosaks. En præparation vil kunne afsløre dette,

ligesom chancerne for dyrets underside med sternum (brystpladen) kan være bevaret.

Denne har stor diagnostisk betydning.

Bedømmelse: Det er det første eksemplar af slægten Raninoides i vore danien aflejringer og er samtidig den tidligste repræsentant for slægten.