DKNC

Danekræ nr.181

Fossil osteoglossid, knogletunge (skæl og knoglestumper), bevaret i "skifer"

Danekræ nr. 181

Finder: Nicolai Christiansen

Geologisk alder: Tidlig Eocæn

Fundsted: Stolleklint Fur

Store skæl og knoglestumper i mørk "skifer", fundet løs ved Svenskehulen, Stolleklint

Fossilet stammer utvivlsomt fra det mørke ler under askelag -34, der skrider ud lige vest for Stolleklint, dvs. den basale del af Ølst Formationen med hærdnede lag af lamineret slamsten

Fundet hører sandsynligvis sammen med et andet fund af en knogletunge (kæber og tænder), der er blevet indleveret til danekræ bedømmelse. De to fund er vigtige for sammenligning med udenlandske knogletunger. Fisken har været meget stor, nok meget over 1 m

Knogletungens familie, af primitive benfisk, findes i dag kun i ferskvand på den sydlige halvkugle; bedst kendt er den kæmpestore Arapaima fra Amazonas

Molerets former er interessante ved at være marine, og der er fundet 4-5 sjældne arter