DKPTM1

Danekræ nr. 76

Gravegangsudforinger med fiskerester fundet i løs blok, Köpinge-sandsten

Danekræ nr. 76

Finder: Peter T Mortensen

Geologisk alder: Øvre kridt

Fundsted: Tarup-Davinde

Det foreliggende fund - 8 stykker med gravegangsudforinger ("Terrebella-rør") af fiskerester fra en løs blok af den såkaldte Köpinge-sandsten (Øvre Kridt)

I modsætning til lignende fund af fiskerester i "Terrebella-rør" gjort tidligere i omtalte sandsten, er de foreliggende så velbevarede, at de med sikkerhed kan identificeres som rester af enchodonter - en uddød teleost familie, hvis arter var rovfisk og kun kendes fra Kridt

De karakterer, som ses på kæbeknogler med tænder og på ornamenteringen på skællene sandsynliggør, at det her drejer sig om en art af slægten Eurypholis eller en nært beslægtet

Så vidt det har kunnet efterspores, er dette fund det første i sin art, hvor de udforende fiskerester er så godt bevaret, at de tillader en helt sikker bestemmelse. Nogle få isolerede tænder af Enchodus sp. er rapporteret fra Skånes Kridt (Davis 1890: 424.434), men enchodontid-rester har ikke tidligere været identificeret fra Köpinge-sandstenen. Fundet må derfor betragtes som unikt. Det bidrager væsentligt til vort kendskab til den sen-mezoiske fauna inden for det skandinaviske område. En gastropod - snegl, er også bevaret i et af stykkerne

Danekræstykket er tillige nærmere omtalt i VARV 1994, 2 i artikel om danekræ - fisk, store og små og 'gravede', side 57-64