Geschiebe

Geschiebe (blokke, andet ført med

        isen, fra et sted til et andet)

Geschiebe historik

Hvem er hvem?


Navne på palæontologer, forskere, andre,

deres arbejdsområder og undersøgelser

(bøger, artikler, web) i forhold til

NV-  Europa og Skandinavien

Ca. 2800 navne fra perioden ca. 1500-2010

(fossiler, stratigrafi, planter- og

dyregrupper, sedimentære blokke,

pladetektonik, biokriser, evolution

Istider, (klima, istektonik, stratigrafi,

blokke, det fysiske landskab,

plante- og dyreliv)

Intro

Geologisk tidstavle, historisk

Index

Pal 1

Pal 2

Pal 3

Istid, glacial

Hominider

Sådan bruges oversigterne

(DK, D, UK)

Hvem beskrev en periode eller et begreb først?

Findes et bestemt navn og       hvor skal det findes?

Skandinaviske navne

Tyske, Polske, baltiske

og russiske navne

Engelske, hollandske,

belgiske, franske,

europæiske, canadiske og

amerikanske navne

Navne inden for glacial

undersøgelser

Menneskets udvikling