Tilbage

 

who’s who in quaternary glacial questions/geschiebe

 

Udgangspunkt tages i en tidlig undersøgelse af løse blokke i Alperne, Mellem-Europa og sam-me for det skandinaviske og nordtyske områder, Nordvest-Europa

Ideer som isdrift, istid/istider, istektonik diskuteres heftigt

 

Enkelte følgedicipliner som sedimentation, erosion og tektonik indgår, samt periodens dyreliv med bl.a. homonoider

Den geografiske udbredelse for de sidste nedisninger dækker på den nordlige halvkugle: Arktis, store dele af N-Amerika, N-Europa og M-Europa (bl.a. Alperne), samt Eurasien, primært store dele af N-Rusland (med Sibirien)

 

Det primære område er Skandinavien og N-Tyskland

 

Stratigrafi (strat) efter 1900 dækker: glacial/kvartær stratigrafi med istider og mellemistider (glacial, interglacial), istektonik m. isfremstød og afsmeltning

geschiebe (gesch)

sedimenter (sed, sed gesh), aflejringer (aflejr)

erratiske blokke (errat gesch, gesch)

 

pattedyr (säugertiere, mammals)

 

Skandinavien/Norden (Skand)

Danmark (Danm), Jylland (Jyll), Sjælland (Sjæll), Bornholm (Bornh)

Sverige (Sve), Norge (No), Finland (Finl), Island (Isl)

N-Tyskland (N-Tyskl), Schleswig-Holstein (Schl-Hol), Mecklenburg-Vorpommern (Meckl-Vorp)

Polen (Pol), de Baltiske lande (Estl, Letl, Lit), Rusland (Rusl)

England (Engl), Belgien (Belg), Holland (Holl), Frankrig (Frankr)

Canada (Can), USA (US)

 

gliederung = inddeling, stratigrafi/ ausdehnung = udbredelse

 

 

historica

 

1500-1550:

Petrus MAGNI (ca. 1465-1534), munk, ca. 1520, S, (landskaber, beskrivelser)

 

1551-1600:

Olaus MAGNUS (1490-1557), Roma, biskop, 1555, S,I, (nordiske landskaber, beskrivelser)  

Johannes KEPLER (1571-1630), Praha, 1600-30, D, (Jord- og planetbaner omkr. solen som ellipser med variabel afstand til solen)

 

1601-1650:

Aron (Aronas) Siegfrid FORSIUS (ca. 1555-1624), astronom, præst, 1613-46, S,SF, (landskab iagttagelser, fysiske farver)  

Lucas FOX, sømand, 1631, UK, (isbjerge bærer ofte kæmpe blokke, Hudson Bay, Can; NV- passagen)

 

1651-1675:

 

1676-1700:

Urban HJÄRNE (1641-1724), 1694-1706, S, (jord- og havniveauændringer, hydraterapi)  

Wilhelm Ernst TENTZEL (1659-1707), Gotha, Thüringen, historiograf, 1696, D, (tert, kvart, skovelefant, Tonna)  

Nicolaas Corneliszoon WITZEN (1641-1717), Amsterdam, naturalist, 1692, NL,RUS, (frossen mammut, Sibirien)

 

1701-1725:

Eberhard Isbrand IDES (1657-1708), diplomat, købmand, 1707, DK/NL,D,RUS, (omtale af frossen mammut, Sibirien)  

Emanuel SWEDENBORG (Emanueul SWEDBERG 1688-1772), 1721, S, (principa, jord- og havniveauændringer)

Daniel Gottlieb MESSERSCHMIDT (1685-1735), mediciner, 1722, D,RUS, (første russiske mammut-ekspedition, Sibirien; Kamschatka)  

Robert HOOKE (1635-1702), 1705, UK, (syndflod)

 

1726-1750:

Anders CELCIUS (1701-44), Uppsala, ca. 1730-36, S, astromom, (havet skifter niveau, trækker sig tilbage fra kysterne, bl.a. Østersøen; målemærker påsat klipper)

Carl von LINNÉ/ Carolus LINNÆUS (1707-78), Uppsala, ca. 1730-45, (havet skifter niveau, V-Sve, Østersøen, Kristiania, No)

Daniel TILAS (1712-72), mineekspert, 1739-42, (errat blokke ’transporteret’ af drivende sediment is, landskaber, åse, M-Sverige, Norge, Skand, Karelien, Rusland, Baltikum)  

Ludvig HOLBERG (1684-1754), 1729, N,DK, (beskrivelser, Dannemark, Norge)  

Eggert OLOFSSON (d. 1768) + Bjarni PÁLSSON (1719-79), 1749-72, ISL, (isbjerge, jøkler, høje volde m. forsk. blokke)  

Jean Etienne GUETTARD (1715-86), mineralog, 1746-82, F, (første franske geologiske kort, nye og gamle landskaber, tektonik, observationer, Frankrig, Schweiz, Italien, Canada)  

Pierre MARTEL (1706-67), Geneve, geograf, 1744, CH, (lokale indbyggere til errat blokke og gletchere der tidligere var bredere, Chamonix, Alperne)

 

1751-1775:

Søren ABILDGAARD (1718-91), 1751-81, N,DK, (beskrivelse, Stevns, Møn)  

Johan Gottschalk WALLERIUS (1709-85), mineralog, ca. 1770, S, (syndflod og omvæltninger)  

Peter Adrian GADD (1727-97), biolog, efter 1750, S,SF, (klima, nedisning)

Per (Piatra) KALM (1716-79), 1751-52, S,SF,US, (planter økonomisk botanik, natur og mennesker; majs, Amerika)  

J. Chr. BEKMANN, 1751, D, (gesch, blokke, Mark Brandeburg)

Johann Gottlob LEHMAN (1660-1709), Freiburg, Sachsen, bergmann, 1756-60, (bjergkæder, formationer, strata/ Johann Gottlob LEHMAN (1718-67)  

Peter Simon PALLAS (Pyotr Simonovich P.) (1741-1811), 1769-95, St. Petersborg, D,RUS, (russiske bjergkæder, Ural, Rusl)  

Giovanni ARDUINO (1714-95), læge, 1759, I, N-Italien, (stratigrafi, quartare)

 

1776-1800:

Otto FABRICIUS (1744-1822), zoolog, 1788, DK, (drivis, indlandsis, N-Grønland)

Gregers WAD (1755-1832), København, 1798, (moraine, fra H.B. de Saussure)  

Johan Jacob FERBER (1743-90), St. Petersborg, PreuBen, Derbyshire, 1782, S,RUS, (isdrift teori, kristalline blokke og deres alder)  

Jacob Benjamin FISCHER (1731-93), Riga, apoteker, 1784-91, D,EST, (jordbeskrivelse, blokke, gesch, mollusker, planter, Livland)

G.A. von WINTERFELD (1738-1805), Sternberg, 1790, (isdrift)

Carl Christian SCHMIEDER (1778-1850), 1797, (topografi, geognosi, gesch, Halle, Sachsen)

Erhard Georg Friedrich WREDE (1766-1826), Berlin, 1794-1804, (store blokke transporteret ved højt havniveau, gesch, N-Tyskl, S-Baltikum)  

William SMITH (1769-1839), 1795-1820, UK, (palæontologisk stratigrafi)  

Bernard Friedrich KUHN (1762-1825), advokat, 1787, CH, (granitvandreblokke tilført af gletschere, Jurabjergene)  

James HUTTON (1726-97), Skotland, naturalist, 1785-95, UK, (teori om Jorden, erratiske blokke tilført af gletschere, Alperne. Alle naturkræfter som naturlige processer af næsten ens intensitet)  

Charles de BONNET (1720-93), ca. 1780, CH, (granit dannet ved bundfældning)

J. André de LUC (1727-1817), 1778-90, (errat blokke bragt til overfladen ved eksplosioner og frosne floder, Møn, Bornholm, Kiel, Danm, Holl)

Horace Benedict de SAUSSURE (1740-99), Geneve, 1779-96, CH, (Alperne, nedisninger, morainer)  

Benjamin FRANKLIN (1706-90), 1784, US, (vulkandbrud kan udløse perioder med koldere vejr, Island)

 

1801-1825:

Johan Heinrich Christfield DAU (1790-1831), 1816, D,DK, (tørvemosers vækst og aflejringer, klima, skove med en udviklingshistorie)

Johann Georg FORCHHAMMER (1794-1865), 1825-65, Kbh., D,DK, (landskaber, opbygning, moræner. Ler og sten dannet ved flere hævninger og sænkninger, Sve)

Johannes Hagemann REINHARDT (1776-1845), Kbh., zoolog, 1821-37, (mosefund, pattedyr) 

Göran WAHLENBERG (1780-1851), botaniker, 1818, S, (nedisning som regionale fænomener, Skandinaviske halvø) 

Jens ESMARK (1763-1839), Kbh., Kongsberg, 1814-24, DK,N, (ismasse har dækket Norge, blokke fra nedisning, gletschere har ført kampesten til Danm. Globale istider som ændringer i klima)

Balthasar Matthias KEILHAU (1797-1858), Kristiania, 1810-50, N, (landskaber med fremstigning af landjorden, No, Sve) 

Johann Friedrich BLUMENBACH (1752-1840), Göttingen, 1806-11, D, (europæisk mammut klassificeres, Elephos primigenius + i familie med sibiriske former)

Christian Leopold von BUCH (1774-1853), Berlin, 1810-85, (1818, nordskandinaviske blokke ligger på danske strande og jorder, gesch; Skand 1806-08, Alperne)

Hans Conrad von der Linth ESSER/ ESCHER (1767-1823), Leipzig, Zürich, fysiker, 1820, D, CH, (fremmedartede gesch og klippestykker fra forsk. lande)

Karl Ernst Adolf von HOFF (1771-1837), Gotha, 1822-41, (jordoverfladens forandringer i historisk tid, gesch)

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von HUMBOLDT (1769-1859), Berlin, 1817-52, (bjergkæder, strat, Ural. Solstråling, Jordens 2 halvkugler modtager stort set ens mængder sol-energi i løbet af et år. Klima, geografiske steder har bestemte klimaer. Nedtoner ideer om nedisninger, J.L.R. Agassiz)

Friedrich Ludwig Wilhelm MEYER (1782-1856), botaniker, 1818, (errat blokke, Thüringen) 

Vasiliy Mikhailovich SEVERGIN (1765-1826), 1803, RUS, (gesch områder, samme errat blokke i Letland og St. Petersborg) 

William BUCKLAND (1784-1856), Oxford, præst, 1821-24, UK, (fund af tropiske dyr i Engl fra syndfloden, gesch, de store istidsdyrs forsvinden. Landskabstyper som evt. resultat af isakti-vitet, N-Engl, Skotl og Irl)

John PLAYFAIR (1748-1819), Edinburgh, illustrator, 1802, Skotl, (strat, teori om Jorden, pattedyr tilpasset arktisk klima) 

Hendrik Karel van der BOON MENSCH (1795-1831), 1820, NL, (isbjerge kan transportere skandinaviske blokke; Lucas Fox 1631) 

Jean Pierre PERRAUDIN (1767-1858), alpejæger, 1818, CH, (mærker og ar i det hårde fjeld forvitrer ikke, mærkerne ligger i dalretningerne og er skabt af trykket af tidligere gletscheres vægt, errat blokke. Tidligere gletchere var bredere, Valais)

 

1826-1850:  

HOFMAN-BANG, Hofmansgave/Hasmark, N-Fyn, 1828, (planter, dyr, fossile levninger, Fyn)

Johannes Japetus Smith STEENSTRUP (1813-97), 1835-94, DK, (strat, sed, skov- og tørve-moser, landskaber, ved, fyr, eg, el, nåletræer, klima, morænedannelser, plantefossiler, pat-tedyrfund N-Jyll, Langel, N-Sjæll, Island, ’køkkenmøddinger’)

Christian Theodor VAUPELL (1821-62), biolog, 1846-51, (skovmoser, lys og skovudvikling, ravtræ, N-Sjæll) 

J. Jacob BERZELIUS (1779-1848), Stockholm, S, kemiker, (åser, niveauforandringer)

Axel Joakim ERDMANN (1814-69), 1841-68, (erratiske blokke, kvartære dannelser)

Sven Ludwig LOVÉN (1809-95), 1839-67, (arktisk mollusk fauna, crustaceer, indsøer, Bohuslän, Vänern og Vättern)

Sven NILSSON (1787-1883), Lund, 1836-1923, (niveuaforandringer, hævning og sænkning, Skåne, N-Sve, fauna, pattedyr, Skand)

Nils Gabriel SEFSTRÖM (1787-1845), 1836-38, (muslingekalk med længderidser, oversvømmelsesflod med transport af blokke) 

Jonas HALLGRIMSSON (1807-45), digter, efter 1825, ISL, (landskab, iagttagelser) 

Albrecht Reinhard BERNHARDI (1797-1849), DreiBigacker, 1832,1854-56, D (isdrift, polariskapper har engang strakt sig fra S-Tyskl og oversået området med vandreblokke, moræner afsættes efter indskrumpning og tilbagetrækning, nordisk gesch)

Heinrich Georg BRONN (1800-62), Heidelberg, 1842, (gletscher- og istidsteori)

Adalbart von CHAMISSO (Louis Charles Adélaide de Chamissol 1781-1838), F,D, naturforsker, 1829, (undersøgelser, tørvemoser, Greifswald mod Rügen)

Bernhard von COTTA (1808-79), Berlin, 1839-56, (gesch, geognosi, sydgrænse for errat blokke)

Carl Friedrich Heinrich CREDNER (1809-76), Halle, Gotha, 1843-63, (gesch, strat, istid, nedisning, isstrømme, moræneler, N-Tyskl)

Johann Friedrich Ludwig HAUSMANN (1782-1859), Göttingen, 1827, (gesch, blokke, N-Tyskl)

Karl Friedrich von KLÖDEN (1786-1869), Berlin, 1829, (gesch, isdrift fra Norden)

Ludewig MEYN (1820-78), Kiel, 1847-82, (gesch, isstrømme, isbevægelser, strat, SchlHol, N-Tyskl)

Carl Friedrich NAUMANN (1797-1873), Leipzig, 1844-48, (slibemærker fra isgletscher, geognosi, Sachsen)

Carl Johann August Theodor SCHEERER (1813-75), Leipzig, Stuttgart, 1845-52, (friktions- fænomener, gesch udbredelse)

Karl Friedrich SCHIMPER (1803-67), München, biolog, 1835-37, (mosser på errat blokke, der er transporteret af tidligere gletschere, Bayerske Alper, klimatiske cycler; Verödungszeiten, Eiszeit, istid)

Gotthilf Heinrich von SCHUBERT (1780-1860), Erlangen, 1835, (natur, blokke kommer fra Norden) 

Hermann L. WISSMANN, Regensburg, 1840-46, (errat blokke, geognosi, Tyskl, Schweiz, N-Amer) + G.G. Münster 

Ignacy JAKOWICKI (1797-1847), Vilnius, 1831, PL,EST, (errat blokke, gesch, Balt; geognosi)

Carl Friedrich Adolph SCHNEIDER, 1834, D,PL, (geognosi, gesch, Pol, Lit)

Jan von ULMAN, ingeniør, 1827, LIT, (errat blokke, gesch, Vilnius, Balt) 

Johan Carl Eduard von EICHWALD (Eduard Carl E. 1795-1876), Dorpat, St. Petersborg, 1830 -53, Kurland/EST,RUS, (gesch, alle errat blokke er transporteret af isblokke, Balt) 

BENKENDORF, 1846, RUS, (Sibirien, tundraer, mammutfund, Indigirka-floden)

Frédéric DUBOIS de MONTPEREAUX (1798-1850), naturalist, 1830,c1835-39, F,RUS, (geognosi, gesch, blokke, granit, Lit)

E. EVERSMANN, 1840, (vert, pattedyr fund, Moskva)

Karlovich HOFFMANN (1801-71), St. Petersborg, 1828, RUS, (Uralbjergene)

Acritis von VOLBORTH, St. Petersborg, 1847-63, (gesch) 

Robert Alfred Cloyne AUSTEN (1808-84), London, 1850, UK, (isstrømme, Skand gesch, Engelske kanal)

Charles Robert DARWIN (1809-82), 1830-31, (fossiler fra mange uddøde arter i aflejringer fra sidste nedisning. Tamme dyr og ingen fjender, S-Amerika, Galapagos)

James David FORBES (1809-68), Edinburgh, 1842-53, (isstrømme, glacial dynamik, gletscher iagttagelser, No, Europa)

Patrick GANLEY, 1839, IRL, (errat gesch, granit, Irl)

Robert JAMESON (1774-1854), Edinburgh, 1827, (ældre gletchere, Skoltl, geognosi)

Charles LYELL (1797-1875), 1830-63, Skotl, (errat blokke indefrosset i isbjerge der drev m. syndfloden, drift teori. Ændringer af havoverfladen som svingninger i mængden af indlandsis. Generelle kræfter bag klimaændringer og svingninger i bestand hos mange dyrearter + man-ge store pattedyrs tilintetgørelse)

Charles MacLAREN (1782-1866), 1841, Skotl, (iskappens vandmængde fra Jurabjergenes gletschere ville få havet til at falde med omkr. 250 m)

Roderick Impey MURCHINSON (1792-1871), London, 1840-64, (landskaber i N-Engl, Skotl med moræner, vandreblokke og skurede sten, endemoræner, Irl, errat gesch, Balt. Til gla-ciologer: is har ikke udgravende egenskaber)

Caesar OTWAY (1780-1842), publicist, 1841, IRL, (errat blokke, granit, istransport, Irl)

Andrew W. RAMSAY (1814-91), 1846-62, (glaciale aflejringer i Skotl, Wales, nedisning. Gletschere har dannet alpernes dale, floder og fjorde)

Joshua TRIMMER (1795-1857), 1840’erne, (2 adskilte tills-lag, glaciale aflejr = mindst 2 særskilte nedisningsfaser, East Anglia) 

Ali COHEN (1817-89), 1842, NL, (sed strukturer, Hondsrug, Holl) 

Joseph Alphonse ADHÉMAR (1797-1862), matematiker, 1842, F, (Jordens klima påvirkes af solens kredsløb i rummet gennem forskellig vinkel- og akselforskelle i forhold til solen. Af-stand til solen uens. Et ændret kredsløb giver alvorlige klimaforandringer)

Adolphe Théodore BRONGNIART (1801-76), 1828-42, (blokke, gesch, transport fra Sve, N-Europa)

Jules Pierre Francois Stanislaus DESNOYERS (1800-87), 1829, (marine sed, kvart m. nulevende dyre- og planterester, Seine-bassinet)

Amanz GRESSLEY (1814-65), 1838, (fazies, sedimenter)

Edouard De VERNEUIL (1805-73), 1845, (strat, Ural) 

Jean Louis Rudolphe AGGASIZ (1807-73), Neuchâtel, Harvard, 1837-50, CH,US, (gletschere med errat bloke, moræner, gesch, istransport fra nord, rifter og furer i Jurabjergene, ende-moræner, istunger. En istid havde engang dækket den nordlige del af Europa, Amerika og Asien, gesch v. Lake Superior)

Jean de CHARPENTIER (1786-1855), Lausanne, 1829-44, CH,D, (transport af blokke, gletschere også i Norden, Schweiz, fortaler for I. Venetz)

Arnold Escher von der LINDTH (1807-72), Zürich, 1841-46, (alpine bjergkæder, strat)

Adolph von MORLOT (1820-67), Bern, 1844, (fortidens gletschere, indlandsis)

Ignatz (Ignace) VENETZ (1788-1859), civilingeniør, 1829-37, (alpine gletschere har udstrakt sig over hele Jurabjergene mod nord til den nordtyske slette. Nordisk nedisning, udbreddelse af gesch i N-Europa) 

Timothy Abbot CONRAD (1803-77), 1839, US, (fjeldet i den vestl. del af New York State er slebet og furet af gletschere på samme måde som Jurabjergene)

James Dwight DANA (1813-95), Yale, New Haven, 1840-50, (samspil bjergkæder og kontinenter)

Edward HITCHCOCK (1793-1864), Amherst, 1842, (gletscher drift, grusaflejringer og furede sten, sammenhæng)

 

1851-1875:

Enrico Mylius DALGAS (1828-94), 1866-78, I/DK, (hedegeografi, bakkeøer, vindslebne sten, M-Jyll)

Carl August ELBERLING (1834-1925), 1870-76, (sed, kalkstufdannelser, kildekalk, planter, N-Sjæll, Sjæll, Fyn)

Johannes Frederik JOHNSTRUP (1818-94), 1854-82, (istidsteori, landskaber, opbygning, gesch. Flere gletschere passeret Danm, Jyll, Møn, Rügen; eksk. Island, Grønland)

Christopher PUGGAARD (1823-64), 1851-52, (forskudte lag, ’spring’, klint udsat for sidetryk, blokke, strandsten er tilført med drivis, Møn)

Heinrich Johannes (Hans) RINK (1819-93), 1852-57, (1848-51, indlandsis, isbevægelser, strat, yngste dannelser, V- og N-Grønl) 

Jonas Gustaf Oskar LINNARSSON (1841-81), 1873, S, (errat bloke, gesch, Böhmen, V-Rusl)

Alfred Gabriel NATHORST (1850-1921), Lund, pal botaniker, 1870-1911, (tørvemoser, sed, fortidens arktiske plantevækster, klimaforhold, Alnarp, Skåne, Upland, Norrland, Sachsen, Tyskl, M-Europa)

Carl Wilhelm PAIJKULL (1836-69), Stockholm, mineralog, 1866-67, (istid i Norden, Grønland, geologisk udkast)

Hampus von POST (1822-1911), 1859-66, (errat blokke, aflejret lermateriale)

Otto Martin TORELL (1828-1900), 1859-88, (NNV-SSE ridser, errat blokke, sed, gesch trans-port, moræner, klima, aflejr, muslingekalk m. slibemærker Rüdersdorf, Brandenburg, Tyskl)

Alfred Elis TÖRNEBOHM (1838-1911), 1875-1902, (overskydninger, kaledoniske bjergkædefoldninger, nordisk gesch, Sachsen) 

Theodor KJERULF (1825-88), 1857-80, N, (bjergarter med NNV-SSE ridser, istid, friktionsfænomener, blokke) 

Adolf Erik NORDENSKIÖLD (1832-1901), Stockholm, S,SF, (1870, jernmeteoriter, Grønland) 

A. BEHM/ Ernst Adolar BEHM (1830-84), 1854-64, D, (blokke, Stettin)

Marx Wilhelm FACK (1823-1911), Kiel, 1857-93, (sed, landskaber, istid, blokke, gesch, SchlHol)

Johann Carl FUHLROTT (1803-77), 1859, (menneskeknogle, Düsselthal)

Christian Gottfried Andreas GIEBEL (1820-81), 1851-52, (geognosi, errat bloke fra Skandinavien)

Gustav KARSTEN (1820-1900), Kiel, 1869, (gesch, geröll, Schl-Hol)

Ludwig Friedrich KÄMTZ (1901-67), Wien, 1858, D,A, fysiker, (gletscher udbredelse, gesch, Alperne, Skand)

Karl Leopold Theodor LIEBE (1828-94), 1867-82, (errat gesch, grundmoræner, isdække, Gera, M-Tyskl)

A. MÜLLER, 1872, (3 forsk. lokaliteter m. bjørnekranier, PreuBen)

Carl Ferdinand ROEMER (1818-91), Breslau, 1858-85, (nordisk + diluvial gesch, Rheinland, Westfalen, N-Tyskl) 

Otto Wilhelm Hermann von ABICH (1806-88), Berlin, Dorpat, 1870-87, D,EST, (gletschertid, gletchere, geröll rullesten, Kaukasus; mineraler)

Gregor HELMERSEN (Gelmerson) (Grigorii Petrovich HELMERSEN 1803-85), St. Petersborg, 1869, EST,RUS, (diluviale vandreblokke, gesch, Rusl)

Friedrich Bogdanovich SCHMIDT (Carl Friedrich SCHMIDT 1832-1904), St. Petersborg, 1865-97, EST,RUS, (samme sed gesch i Balt og Sve, nedisninger) 

Piotr Alkeksievich KROPOTKIN (1842-1921), St. Petersborg, 1867-76, RUS, (glac strat, åse, Sibireien, Rusl, Sve, Finl, Asien)

Edouard Gustav von TOLL (1858-1902), zoolog, (Spitsbergen) 

James CROLL (1821-90), astronom, 1864-75, Skotl, Edinburgh, UK, (årsager til istid og kontinental nedisning. Under istider er Jordbanens kredsløb mest elliptisk, jordens hældnings-vinkel. Sidste istid toppede for -80.000 år, områder med ældre istider og mellem-istider)

William Boyd DAWKINS (1837-1929), 1866-72, (pleistoc, pattedyr)

Archibald GEIKIE (1835-1924), Skotl, London, Edinburgh, 1858-1905, (lag med planterester fundet mellem 2 lag i till, repr. en periode med varmt klima mellem 2 isfremstød, Skotl)

James GEIKIE (1839-1915), Edinburgh, 1874-94, Skotl, (great ice age, prehistorie, varmepåvirkninger fra havstrømme, kristall gesch, dreikanter, Europa)

Thomas F.  JAMIESON (1829-1913), 1860-65, Skotl,UK, (is ved oversvømmelse, gletschere kan give vandreblokke og et skuret grundfjeld. Landsænkning sket kort efter det store is-dække i Skand, N-Amer og Skotl + i samme højde forekommer marine fossiler)

William KING (1809-86), 1864, IRL, (Homo sapiens neanderthalensis)

William Ayshford SANFORD (1818-1902), 1866-73, (pleistoc, pattedyr)

John TYNDALL (1820-93), 1862, IRL,UK, (gletschere har dannet alpedale, floder og fjorde, Schweiz)

Searles Valentine WOOD (the younger, 1830-84), 1874, (isdrift, glacial beds, Ø-Engl) 

Jacob Gibertus Samuel Van BREDA (1788-1867), Gent, Leiden, Haarlem, pal zoolog, 1852-56, NL, (strat, kortlægning)

Pieter HARTING (1812-85), biolog, 1852-56, (strat, kortlægning)

Friedrich A.W. MIQUEL (1811-71), botaniker, 1852-56, (strat, kortlægning)

Winand Carel Hugo STARING (1808-77), Wageningen, 1852-57, (strat, kort; Staringa projekt)

Tiberius Cornelius WINKLER (1822-97), Haarlem, zoolog, 1873-78, (landskaber, strat, Lede) 

Pierre Jean Édouard DESOR (1811-82), 1852, D,F,CH, (errat gesch, Schweitz, Norden, N-Europa, Amer)

Louis FIGUIER (1819-94), 1867, F, (isdække m. kulde, dyreliv, N-Europa)

Francois Louis Paul GERVAIS(E) (1816-79), Paris, 1867-69, (holocene, postdiluviale aflejr + fra post-glacial periode)

Urbain Jean-Joseph LEVERRIER (1811-77), astronom, 1859, (Jordens bane rundt om solen ændres med tiden, 100.000 år, fra cirkel til ellipse)

Jules THURMANN (1804-55), mineralog, 1854, F,US, (Jura bjergene) 

Oswald HEER (1809-83), Zürich, 1857-66, CH, (strat, fossile planter)

Albert HEIM (1849-1937), Zürich, 1870-85, (slibeflager, Hoburg, alpernes bygning, gletschere, sed, bjergdannelse, overskydninger; 1919-22, geologi Schweiz)

Ludwig RÜTIMEYER (1825-95), Basel, zoolog, 1869, (daldannelser ved floderosion)

Eduard SUESS (1831-1914), Wien, Zürich, 1867-1918, UK,A,CH, (overskydninger, tektonik, kaledoniske bjergkædefoldninger, Alperne, Kapaterne) 

John Jeremiah BIGSBY (1792-1881), 1851, UK,CAN, (errat blokke, strat, Can) 

Clarence Edward DUTTON (1841-1922), 1870-90, US, (vanderosion, nedisning og forbundne klimafaktorer m. markante forandringer, 1884)

Grove Karl GILBERT (1843-1914), 1874-1900, (landskaber, vanderosion, fossile kystlinjer. Niagara, moræneaflejr, gletscher trukket sig tilbage fra kløften for ca. -7000 år. Tidl. større sø på over 50.000 km2. Utahs store saltsø eneste rest af denne vandansamling)

Elisha Kent KANE (1820-57), fysiker, (Grønland, landskaber)

John Wesley POWELL (1834-1902), 1870-90, (landskaber, floderosion)

Charles WHITTLESEY (1808-86), 1868, (isaflejr, iskappens gennemsnitlige tykkelse, hav-overfladen faldet mindst 105-120 m, da det var koldest)

 

1876-1900:

Ove Balthasar BØGGILD (1872-1956), 1899-1943, DK, (skurestriber, Grønland)

Emil Christian HANSEN (1842-1909), biolog, (moser, bøg; ølgær)

Axel H. JESSEN (1868-1952), 1897-1935, (strat, Jyll, N-Jyll, Vendsyssel, Lønstrup, gesch tælling)

Andreas KORNERUP (1857-81), 1876-79, (isrande, en skandinavisk indlandsis, Grønl)

Victor Christian MADSEN (1865-1947), 1895-1942, (strat, moræner, issøer, foraminiferer, Jyll, Fyn, Langel, Holstein, 3 istider + 2 interglacialtider)

Abraham la MAIRE (1836-1913), oberst, 1895-1903, F,DK, (DGU, danske kortblade)

Poul Christian Vilhelm Madsen MILTHERS (1865-1962), 1890-1960,1972, (sed, strat, randmoræner, landskab og terrænforhold, isens tilbagetrækning, gesch, løse blokke, vinderosion, ’Allerød’, Jyll, Fyn, N- og S-Sjæll, Sve, No, NV-Tyskl, Russisk Polen)

Carl Georg Johannes PETERSEN (1860-1928), zoolog, Biologisk Station, 1888, (sed, mollusker, Yoldia, sed)

Kristian RØRDAM (1860-1939), kemiker, 1893-1910, (strat, N-Sjæll, Sjæll)

Knud Johannes Vogelius STEENSTRUP (1842-1913), farmaceut, (sed, strat, N-Jyll; 9 Grønlands rejser)

Niels Viggo USSING (1864-1911), 1897-07,1912, (sed, hedesletter, randmoræner, strat, gesch, Jyll, Fyn, Grønl)

Carl Jørgen WESENBERG-LUND (1867-1955), ferskvandsbiolog, 1896-1939, (sed, ferskvandsfauna, mollusker, bivalver, søgytje, tørvelag, senglac. temperaturer, Danm, Baltiske søer)

Adolph Herluf WINGE (1857-1923), Kbh., biolog, 1888-1915,1928 (vert, jordfundne fugle og pattedyr, Danm)

C.E. AAGAARD (1869-1938), 1896, (glaciale aflejr, vert, elefantlevninger, Danm, Norden) 

Gunnar ANDERSSON (1865-1928), 1889-1910, S, (istid, tørvemoser, vækster, flora, klima, Skåne)

Svante August ARRHENIUS (1859-1927), 1896-97, (CO2 forandringer i atmosfæren giver vekslen mellem istider og varme perioder. Drivhuseffekt, stigende temperaturer pga. øgede CO2 udledninger)

Gerard Jakob De GEER (1858-1943), Stockholm, 1878-1940, (absolutte dateringer, regelmæssige aflejr på søbund fra tilførte gletschere, varv, tykke sommerafsætninger i varme år. Ældste issøer udformet for -12.000 år, de yngste for -6.000, Stockholm-området, geografi efter istiden, Skand)

Nils Olof HOLST (1846-1918), Lund, 1876-1911, (strat, senglaciale aflejr, interglac gytje, moræner, åse, rullesten, Alnarps-floden, Skåne)

Nils Gustaf LAGERHEIM (1860-1921), Quito, Tromsö, botaniker, S,N,ECQ, 1891-1900, (pollen)

Harald LINDBERG, 1900-10, (tørvemoser, planter, klimaændringer, Finl)

Henrik Vilhelm MUNTHE (1860-1958), Uppsala, 1886-1931, (senkvartære aflejr, blokke, gesch, vert, pattedyrfund, S-Sve, Østersøen, V-Götland, Gotl, Upland, S-Baltikum, Engl)

Lennart von POST (1884-1951), Stockholm, 1900-31, (strat, tørve- og højmoser, kvart skove, pollenanalyse, klimatyper,  gesch, S-Sve, Gotl, Närke, Norrland)

Rutger SERNANDER (1866-1944), biolog, 1892-1916, (diluvial, indvandring af planter, tørvemoser, sed, pattedyr fauna, klimaændringer, Skåne, Danm, Gotl, Sve, Skand) 

Axel Guldbrand BLYTT (1843-98), botaniker, 1876-1900, N, (arktiske planter, indvandring af flora, vekslende klimaer med våde og tørre dannelser)

Amund Theodor HELLAND (1846-1918), 1881-91, (istykkelse, sed, fjorde, søer, løse aflejr, Jæderen, No, Skand, Grønl) 

Wilhelm RAMSAY (1865-1928), Helsingfors, 1897-1924, SF, (strat, Østersøen, isudbredelser i Skand, blokke, Finl, N-Rusl)

Johan Evert ROSBERG (1864-1932), Helsingfors, 1892-1924, SF, (randmoræner, blokke, gesch, Karelien, Rusl)

Jacob Johannes SEDERHOLM (1863-1934), Helsingfors, 1889-1930, S,SF, (istid, gesch, strat, Finl) 

G. BERENDT/ Gottlieb Michael B., Berlin, 1876-98, D, (isdrift, gesch, vindslebne sten, N-Tyskl)

P. BORCHERT, 1887, D,F, (diluvial, sed gesch, Halle)

Emil Wilhelm COHEN (1842-1905), Greifswald, 1882-97, (gesch, Neu-Vorpommern, Rügen)

Carl Herman CREDNER (1841-1913), Göttingen, Leipzig, 1880-1912, (gesch, gletschere, sydgrænse nordisk gesch, N-Tyskl, Thüringen, Leipzig, Sachsen)

Wilhelm Barnim DAMES (1843-98), Berlin, 1886, (glacialdannelse, N-Tyskl)

Johannes Friedrich Ernst DATHE (1845-1917), Leipzig, 1881-1900, (gletscherspor, blokke, gesch, moræneler, N-Tyskl, Sachsen, Thüringen)

Johannes Ernst Wilhelm DEECKE (1862-1934), Greifswald, 1882-1934, (gesch, Neu-Vorpommern, Pommern, Rügen, Østersøen, Bornholm)

Curt GAGEL (f. 1865), 1897-1927, (grundmoræner, profiler, gesch, Schl-Hol, Lauenburg, NV-Tyskl, Ø-Preussen)

Franz Eugen GEINITZ (1854-1925), Rostock, 1880-1923, (landskaber, moræneler, strat, blokke, Meckl, N-Tyskl, N-Europa)

Hans Bruno GEINITZ (1814-1900), Dresden, 1884-92, (gletschermærker, Sachsen)

Carl Christian GOTTSCHE (1855-1909), Hamburg, Kiel, 1876-1901, (gesch, ledeblokke, SchlHol, Hamburg)

Hippolyt Julius HAAS (1855-1913), Kiel, 1883-96, (gesch, errat blokke, indlandsis, strat, SchlHol, N-Tyskl)

Alfred JENTZSCH (1850-1925), Dresden, 1879-1923, (højtligg. blokke, gesch, moræneler, mollusker, Schlesien, Sachsen)

Friedrich Heinrich Emanuel KAYSER (1845-1927), Marburg, 1877-1922, (strat, glacial- og sandspor, kant gesch, geologi, N-Tyskl)

Friedrich Ludwig Heinrich Konrad KEILHACK (1858-1944), Berlin, 1884-1938, (gletschere, isbevægelser, endmoræner, moræneler i sand, gesch, Niederlausitz, Rügen, N-Tyskl, Isl, Hol)

Ernst von KOKEN (1860-1912), Berlin, Königsberg, Tübingen, 1896, (istid)

Karl MÜLLER, Hamburg, 1892-95, (istider, nordisk gesch, Europa)

Alfred NEHRING (1845-1904), anatom, 1890-99, (vegetation, diluviale rester, pattedyr, antiloper, fauna, V-PreuBen)

Albrecht Friedrich Karl PENCK (1858-1945), Berlin, Leipzig, 1879-1909, A,D, (landskabsdannelser, gesch formationer, N-Tyskl, nedisning, Tyske Alper, Alperne, istidskronologi, alpeom-rådet m. 4 istider: Günz, Mindel, Riss og Würm + mellemistider. Isen trak sig tilbage fra Al-perne omkr. -20.000 år. Fossile mollusker aflejret under istiden)

J. PETERSEN, 1900, (isstrøm retninger, Schl-Hol, Hamburg)

Rudolph Amandus PHILIPPI (1808-1904), Santiago, biolog, zoolog, 1887-1906, D,CHI, (strat, tektonik, Rügen)

Hans POHLIG (1855-1937), Bonn, 1888-1914, (gesch, elefanter, Sachsen, Tyskl, Sicilien, Ital)

E. RICHTER, 1900, (frostsprængninger)

Ferdinand Freiherr von RICHTHOFEN (1833-1905), 1877-83, (eoliske sed, løssjord aflejr)

Paulus Hugo ROEDEL, 1884-1930, (strat, landskaber, vindslebne sten, nordisk gesch, sed gesch, Frankfurt a.d. Oder)

M. SCHOLZ, 1886, (strat, tektonik, Rügen)

Rudolf von VIRCHOW (1821-1902), Berlin, 1880, (gletscherspor, knogler, Pommern, N-Tyskl)

Gustav Albert Bruno Felix WAHNSCHAFFE (1851-1914), Berlin, 1880-1924, (strat, endmoræner, sed, ferskvandsfauna, diatomeer, mollusker, gesch, Magdeburg, N-Tyskl)

C. WEBER, 1891, (diluvium, landskab, Holstein) 

Czeslaw CHIEMELEWSKI (1867-1921), 1900, PL, (blokke, gesch, Ø- og V-PreuBen, Baltikum)

Jozef SIEMIRADZKI (1858-1933), Dorpat, Lwuv, 1882, PL,EST, (gesch, blokke, Estl) 

Anton GIEDROYČ (Antanas GIEDRAITIS 1848-1909), 1886, LIT, (flere nedisninger, Lit, Balt)

Caspar Andreas Constantin GREWINGK (1819-87), Dorpat, 1879, EST, (flere nedisninger, moræner, tills, Estl; mineralogi) 

Alexander Petrovich KARPINSKY (1847-1936), St. Petersborg, 1885-1916, RUS,USSR,  (strat, Ural)

Wladimir KÖPPEN (1846-1940), Heidelberg, Leipzig, klimatolog, 1884-36, RUS,D,A, (klimakort, klimazoner. Fortidens klimaer, strålingskurver for de højere breddegrader er domineret af en hældningscyclus på 41.000 år)

A. von MICKWITZ, St. Petersborg, 1885-89, RUS, (vindslebne sten) 

Andrew Leith ADAMS (1827-82), Skotl, 1880, UK,  (recente og uddøde pattedyr, Irl; 1865-81, elefanter, Malta)

Robert Stawell BALL (1840-1913), astronom, 1892-93, UK, (årsager til den store istid)

A. BELL/ Alfred B. (1835-1925), 1888, (postglac, insekter, Engl)

William Henry FLOWER (1831-99), 1876-91, (pattedyr, uddøde pattedyr)

Henry Hoyle HOWORTH (1842-1923), politiker, geolog, 1887-1918, POR,UK, (strat, nyere dannelser, geomorfologi, vert, mammutter, ice or water?, Engl, Balt, Skand)

Hugh MILLER Jr. (1850-96), Edinburgh, 1884, (blokke, isdække, Skotl)

J.R. MORTIMER/ J. Richard M., 1882, (dræningsarb, sort flint fra Danm, gesch, Yorkshire)

Clement REID (1853-1916), 1882-90, (plioc aflejr, skandinavisk kristall gesch, Cromer, Holderness, Engl)

Th. TATE, 1894, (kristall gesch, Yorkshire)

Alfred Russell WALLACE (1823-1913), zoolog, 1876-1913, (fossile formationer, store pattedyrs uddøen, katastrofe, havændringer og oversvømmelser. Fauna, Europa + N-Amer dæk-ket af is. Mennesket årsag til udslettelse af store pattedyr) 

Victor BECKER/ Pater BECKER, 1895, NL, (gesch, skandinavisk diabas, Limburg, Utrecht)

Hermanus Hartogh Heys van ZOUTEVEEN (1841-91), 1881, (isdække, Holl) 

Émile DELVAUX, 1892, B, (landskaber, strat, belgiske plateau)

Gerard VINCENT (1834-99), 1899, (kvart, strat, mollusker, bivalver) 

Eduoard Louis TROUESSART (1842-1927), Paris, zoolog, 1898-99, F, zoolog, (pattedyr, Europa) 

Julius von HANN (1833-1921), Wien, Graz, 1883,1920,2009, (klimatologi, kvantitativ beskrivelse af klima)

Edouard RICHTER (1847-1905), Salzburg, 1881-92, A, (strat, moræner, gletschere)

August SAUER (1855-1926), Wien, Prag, A,CH, 1886, (gesch, specialkort Sachsen)

J.N. WOLDRICH, 1878-83, (diluvial fauna, hunde, Böhmerwalde) 

Martin KŔIŹ (1841-1916), Brno, 1897-1908, A,TCH, (nedisning, østrigsk Schlesien og N-Mähren)

A. SLAVIK, 1891, A,H (aflejr, isudbredelse, Böhmen) 

Federici SACCO (1864-1948), Torino, 1887-1910, I, (glaciale serier, kort, N-Ital, biologisk evolution, Europa) 

Robert BELL (1841-1917), 1898, CAN, (vert, mammutter, Hudson Bay)

John William DAWSON (1820-99), Montreal, 1894, (glaciale aflejr) 

Thomas Chrowder CHAMBERLIN (1843-1928), Wisconsin, Chicago, 1884-1904, US, (pleistoc, glaciale formationer, klima, klassifikation, N-Amer)

William Morris DAVIS (1850-1934), Harvard, 1888-1900, (floder, stadier i daldannelser, geografiske erosions cycler, peneplaner)

Charles Robert KNIGHT (1874-1953), 1890’erne-1935, (pattedyr, anatomi, modeller, malerier)

Warren UPHAM (1850-1934), 1895, (sed, strat, glaciale aflejr, Lake Agassiz, Can)

Charles Doolittle WALCOTT (1850-1927), Washington, 1891-1931, (glaciale spor)

 

1901-1925:

Svend Aage ANDERSEN (S.A. ANDERSEN, 1901-69), Kbh., DK, 1923-63, (landskaber, glaciale terrænformer, isstrøm retninger, åse, 3 gletschere har påvirket dansk landskab, varv, Sjæll)

Karen CALLISEN (1882-1970), Kbh., 1914-34, DK, (“hatbakker“)

Poul Jesper HARDER (1878-1931), Kbh., 1908, (randmorænder, dale, israndslinje, Ø-Jyll)

Nikolaj Eeg Kruse HARTZ (1867-1937), botaniker, 1908-12, (strat, arktisk flora, klimasvingninger, senglacial flora og fauna, istid, Jyll, Grønl)

Kai Ludvig HENRIKSEN (1888-1940), zoolog, 1914-33, (plante- og insektfauna, N-Sjæll, Danm, Skåne)

Christen August HESSELBO (1874-1952), apoteker, 1910, (strat, moser, lavere planter, Jyll)

Knud JESSEN (1884-1973), Kbh., botaniker, 1918-29, (strat, moser, pollen, vert, pattedyr, bjørn, klima, 9 zoner for de sidste 14.000 år, N- og M-Jyll, Fyn, N-Sjæll, N og NV-Tyskl)

A.C. JOHANSEN (1867-1931), zoolog, marinebiolog, 1904-17, (mollusk fauna, temperaturer, klima, Danm, S-Sve)

Johan Peter KOCH (1870-1928), oberst, 1915, (glaciale undersøgelser, N-Grønland)   

Ellen Luise MERTZ (1896-1987), Kbh., Charlottenlund, 1924, (niveauforandringer, jord-bundsundersøgelser, geoteknik)

Valdemar Johan Heinrich NORDMANN (1872-1962), Kbh., zoolog, 1905-58, (strat, aflejr, issøer, eem zoner, molluskfauna, vert, pattedyr, N-Jyll, S-Jyll, Fyn, Sylt, Grønl)

Jens RABEN (1880-1960), Sønderborg, 1916, (knoglefund, urelefant, S-Jyll)

Alfred ROSENKRANTZ (1898-1974), Kbh., 1913-64, (strat, sed, aflejr, vindslebne sten Fyn, Langel, N-Sjæll, Sjæll)

Martin VAHL (1869-1946), geograf, 1902-27, (planter, kvartære stepper, moser, klima, Danm, Skand, M-Europa)

Johannes Eugenius Bülow WARMING (1841-1924), 1904, (planter efter istiden, plantegeografi)

Hilmar ØDUM (1900-75), Kbh., Lyngby, 1920-33, (strat, interglacial, vert, pattedyrfund, Jyll, Fyn, Sjæll, Møn, Falster, Rügen) 

Johan Gunnar ANDERSSON (1874-1960), 1906-31, S, (klimaforhold, jordflydning, gesch)

Sven EKMAN (1876-1964), 1922-33, (dyrs udbredelseshistorie, Skand halvø, Nordsøen, Østersøen)

Bertil (Halden) ERIKSON, Stockholm, 1912, (submoræner m. fossile lag, klima, Hälsingland, Sve)

Nils Gustaf Otto FRÖDIN (1883-1932), 1914-25, (strat, landskaber, isskjold, isafsmeltning, floderosioner, vert, mammutfund, M-Sve)

Axel Otto GAVELIN (1875-1947), 1907-35,1949, (strat, issøer, Jämtland, Lappland, vert, mammutter)

Otto D. GERTZ (1878-1948), Lund, 1914-40, (strat, tørvemose, planter, landskabsdannelse, issøer, Skåne)

Helmer HEDSTRÖM, 1904, (vindslebne sten)

Leonard HOLMSTRÖM (1840-1919), 1904-12, (preglac dannelser, isstrømme, afslibning, Skåne, S-Skand)

Alvar HÖGBOM (1894-1939), SGU, 1925-31, (glacial, morænebakker, Jämtland)

Clas Carl Gustaf KURCK (1849-1937), 1917-22, (flora, fauna, vert, skildpadder, Skåne, Danm)

Olaf A. LJUNGSTEDT, kartograf, USGS, 1910, S,US, (blokke, strat, N-Amer)

E. LÖNNBERG, 1914-23, (vert, subfossile pattedyr, bjørne, Sve)

Eric MJÖBERG, 1904-16, (interglac, insektfund, Gotl, Sve)

Einar Christian Konrad NAUMANN (1891-1934), 1922, (sø- og myremalm, S- og M-Sve)

Per STOLPE, Karlstad, lektor, 1911, (israndslinjer, S-Sve)

Uno SUNDELIN (1886-1926), 1915-25, (våd- og kystområder, Helsingborgtrakten, Skåne, Ö-Götland, Småland)

Einar TEILING, 1909, (fossilførende postglac Østersø-ler, Ekerö) 

Vilhelm BJERKNES (1862-1951). 1903, N, (klima, dynamisk meterologi)

Knut Olai Knutsen BJÖRLYKKE (1860-1946), Kristiania, 1905-13, (strat, interglacial, blokke, kysttransport, norske fjeld, tektonik, overskydning)

Ole Tobias GRØNLIE (1871-1954), Tromsø, 1910-27, (kvartgeol undersøgelser, Tromsø)

Jens HOLMBOE, 1903, (planterester i tørvmyrer, No) 

Pennti Eelis ESKOLA (1883-1964), Helsinki, 1921-42, SF, (isstrømme, blokke, gesch, S-Finl, Letl)

Hans Magnus HAUSEN (1884-1979), 1910-64, (strat, landskaber, isdæmmede søer, gesch, Finl, Åland, Balt)

Matti SAURAMO (1889-1958), 1916-42, (sed, landskab, strat, mikrofossiler, gesch, N-Finl)

Väinö TANNER (1881-1948), Helsinki, 1906-39, (strat, isstrømme, gesch, N-Finl) 

Guďmundur BÁRĐARSON (1880-1933), ISL, 1906-25, (mollusker, klima, havtemperaturer, sed, N- og V-Island)

Helgi PJETURSSON (1872-1949), 1905-10, (landskaber, geologi, mere end en stor nedisning) 

Richard ALBERTI, 1925, D, (strat, sed, Rügen)

Richard BÄRTLING, 1914-25, (endmoræner, gesch, Niederrhein-Westfalen)

Hans-Jürgen BEHR (1932-2003?)/ J. BEHR, 1913, (gesch, glaciale spor, Schlesien)

G. BRAUN, 1911-22, (strat, fysiogeografi, tektonik, Østersøens udvikling)

Kurd Edgar Bodo von BÜLOW (1899-1971), 1925-57,1971 (gesch, strat, nedisning, stentransport, endmoræner, kystdynamik, natur, sydl. Østersø, Meckl, Pommern, Europa)

Franz ETZOLD (1859-1928), 1905-14, (kort, skrivekridt-scholle, Leipzig, Sachsen)

Johannes Paul FELIX (1859-1941), Leipzig, 1908-12, (mammutfund, gesch, Sachsen)

Georg FREBOLD, Hannover, 1921-25, (strat, smeltevand, indlandsis, Berlin, Spitsbergen, No)

Rudolf GRAHMANN (1888-1962), Freiberg, 1925-57, (diluvium, strat, isstrømme, isudbredelse, bevægelsesretninger, gesch, N-Tyskl, NV-Sachsen)

Karl GRIPP (1891-1985), Kiel, Lübeck, 1924-75, (gesch, sed gesch, strat, istid, isstrømme, end- og grundmoræner, landsdkaber, S-Tyskl, Schl-Hol, Stormarn, NV-Tyskl, Spitsbergen)

O. GRUPE, 1909-34, Berlin, (gesch, flodterasser, Harzen, Weser)

A. HANDLIRSCH, 1908-13, D,A?, (fossile insekter, fylogeni, eksakt biologi)

Herbert Lothar HECK, 1922, (erdgeschichte, Schl-Hol) + W. Wolff

Kurt HUCKE (1882-1963), Templin, Plön, 1917-37, (gesch, flint, sed gesch, istid, endmoræner, Berlin, Brandenburg)

Otto Max Johannes JAEKEL (1863-1929), Greifswald, 1917-30, (strat, tektonik, 4 istider, sed, Rügen)

Herman Julius KOLBE (1855-1939), 1912-23, (istid, reliktfauna, insekter, klima)

Johannes KORN, gesch samler, 1918-27, (blokke, udbredelsesvifte, gesch, N-Tyskl)

Karl Ernst KRAUS (1889-1970), 1924-28, (strat, aflejr, Letl)

E.H. Egmont KUMMEROW (d. 1962), Brandenburg/Havel, Rüdesheim/Berlin, 1925-56,  (nordisk indlandsis, isdrift, isstrøm retninger, planter, ostrakoder, Tyskl, N-Europa, N-Amer)

E. KURTZ, 1909-29, (flodsed, Elben, Ruhrgebiet)

O. von LINSTOW, Berlin, 1915-17, (strat, tektonik, Rügen, N-Tyskl)

Fritz MACHATSCHEK (1876-1957), 1908-36, (diluvial geologi, klima, historik, alpin istidsforskning)

Hans MENZEL, 1904-13, (gesch, sed gesch, sydl. Hannover, Nordrhein-Westfalen; 1914, palæozoikum, tidlige stenredskaber, Hildesheim)

Herman L.F. MEYER, GieBen, 1916, (glaciale klimazoner, forvitring, Tyskl)

Hans MORTENSEN (1894-1964), 1924-52, Göttingen, (glac strat, klima, Lit, Spitsbergen, N-Amer)

Georg PETERSEN, 1924, (moræner, blokke indlejret i isen, ’Schuppen’, tektonik, N-Tyskl)

Kurt PIETZSCH (1884-1964), Freiberg/Sachsen, 1918-62, (gesch, sed gesch, Sachsen; 1922, gesch historik, Sachsen)

Ludwig PILGRIM, matematiker, 1904, (jævndøgns præcessioner, jordbane exensitricitet, hældningsvinkel, kronologi for istider)

P. RANGE, 1903, (dryas-ler, diluvialområde, Lübeck)

E. RICHTER, 1906, (sed gesch, Lepzig)

Robert Rudolf SCHMIDT (1882-1950), 1912, (diluvial fortid, klima, Tyskl)

Otto SCHNEIDER, 1907-37, (gesch, sed gesch, Mark Brandenburg, Pommern)

Friedrich SCHUCHT, Berlin, 1909-39, (gesch, sed gesch, grundmoræner, fazies forskelle, PreuBen, N-Tyskl, Frisiske øer)

A. SCHULZ, 1910, (klima, flora og plantedække, Tyskl)

Leo SIEGERT (d. 1921), 1906-26, (isbevægelser, flodterasser, Weser, Halle-WeiBenfels, Sachsen)

Wolfgang SÖRGEL (W. SOERGEL 1887-1946), Freiburg, 1912-41, (istid, flod sed, variationsstatestik nordisk gesch, palæolitikum, vert, pattedyr, fauna, hominider, mennesket har ud-ryddet nogle arter)

J. STOLLER, 1914-26, (isstrømme, blokke, gesch, kortlægning, Schl-Hol, Lüneburg)

Hans SPETHMANN (1895-1957), 1910, (strat, baltiske bundstrukturforhold, Kattegat til Gotland)

R. STAHL, 1913, (dannelse af tørvemoser, Meckl)

Ernst STOLLEY, 1901-30, (isbevægelse, strat, gesch, Schl-Hol, Sylt)

Rudolf STRUCK, 1908-31, (blokke, sed, gesch strat, moræner, Schl-Hol, Lauenburg)

Alexander Johann Heinrich TORNQVIST (1868-1944), Berlin, 1910, (sed gesch, Ø-Preussen)

Johannes WALTHER (1860-1937), Jena, Halle, 1910-27, (gesch, sed gesch, vindkanter, dubredelsesgrænse, kystdannelser, Thüringen, N-Tyskl, lehrbuch, geologi)

C.A. WEBER, 1902-10, (vegation, højmoser, klima, Memel-delta, Tyskl)

Alfred WEGENER (1880-1930), meteorolog, 1912-24, (kontinentaldrift, fortidens klimaer, fastlandsforskydninger)

Theodor WEGNER, 1913-27, (gesch, isstrømme, endmoræner, Münsterland, Westfalen)

Waldemar WEISSERMEL, Berlin, 1906-30, (isbevægelser, Halle-WeiBenfels, N-Tyskl)

Carl Ernst Arthur WICHMANN (1851-1927), Leipzig, Utrecht, 1914, (istid, historik)

Friedrich WIEGERS (1875-1955), 1908-52, (flodaflejr, isbevægelser, antal istider, gesch, blokke, N-Tyskl, Berlin)

Otto Rudolph WILCKENS (1876-1943), Bremen, 1921-22, (gesch, sed gesch, Bremen)

Wilhelm WOLFF, 1910-49, (gesch, sed gesch, endmoræner, isstrømme, erdgeschichte, Hamburg, Sch-Hol, Sylt, N-Tyskl, V-Preussen, Danzig, Danm) 

Bronislawas HALICKI (1902-62), 1923-48, PL, (isdække, NØ-Pol, Balt)

Eugeniusz Antoni KIERNIK (1877-1921), 1913, (diluvial, vert, pattedyr, antiloper, Ojcow) 

Johannes Gabriel GRANÖ (1882-1956), Tartu, 1920-47, SF,EST, (landskaber, research, Estl, Finl)

Poul William THOMSON (1891-1957), Dorpat, Königsberg, Bonn, 1922-56, (moser, eem aflejr, pollen, vert, mammutfund) 

Nikolai KRISCHTAPOWICH, pal botaniker, 1910, (interglac aflejr, Balt)

W. SUKATSCHEFF, 1906, (tørvemoser, Russisk søområde, St. Petersborg) 

Frederic William HARMER (1835-1923), 1914-31, UK, (blokke, gesch, transport, East-Anglia, Yorkshire)

Percy Fry KENDALL (1856-1936), Leeds, 1902, (strat, issø, Yorkshire)

Sidney H. REYNOLDS (1872-1939), Bristol, 1902-39, (pleistoc, pattedyr)

A.E. SALTER, 1906-12, (blokke, gesch, Hertfordshire)

R.E. SCHARFF, 1907, (europæiske dyr, geologisk historie og geografisk udbredelse)

J.A. SMYTHE, 1914, (flint, gesch, Northumberland)

Bernard Barham WOODWARD (1890-1926), 1922, (strat, mollusker) 

J. VAN BAREN, 1907-10, NL, (morfologi, landskaber)

Johannes Bernardus BERNINK (1878-1954), Danekamp, 1918, (landskaber)

Hagen Garreld JONKER (1875-1917), Groningen, Delft, 1904-14, (sed gesch, strat, zwerfsten)

P. KRUIZINGA, 1918, (sed zwerfstene, Holl)

Pieter van der LIJN (1870-1964), 1918-63, (sed gesch, zwerfsteenen, strat, landskaber, gesch bestemmelse, vindslebne sten)

Christiaan Hendrik OOSTINGH (1889-1940), 1922, (gesch, sydl. grænse Holl mod Belg, Tyskl) 

Marcellin BOULE (1861-1942), 1913, F, (neandertalere, fysiognomi over kun et skelet)

Henri Edouard Prosper BREUIL (1877-1961), abbed, antropolog, 1901, (hulefund med tegn. bl.a. mammutter, forhistoriske mennesker levet samtidig med mammut)

Bernhard BRUNHES (1867-1910), geofysiker, 1906, (polskift, Brunhes epoke)

Pierre Marie TERMIER (1859-1930), Paris, 1903-28, (sed, tektonik, Aplerne, Holl)  

Émile ARGAND (1879-1940), 1916-22, CH, (overskydninger, alpine bjergkædefoldninger og kontinentaldrift)

H. BROCKMANN-JEROSCH, 1910, (klimaændringer under og efter istiden, Schweiz)

Rudolf STAUB (1890-1961), Zürich, 1924, (alpine bjergkædefoldninger og kontinentaldrift) 

Eduard BRÜCKNER (1862-1927), Wien, 1901-09, A,D, (alpin istidskronologi m. 4 istider: Günz, Mindel, Riss og Würm + mellemistider (navne efter floddale). Isen trak sig tilbage fra Alperne for omkr. -20.000 år. Fossile mollusker aflejret under istiden)

W. FREUDENBERG, Wien, 1909-14, (kvart, pattedyr fauna, Hundsheim, N-Østrig, M-Europa)

Hugo HASSINGER (1877-1952), Wien, geograf, 1911, A, (gletschere, isstrømme, M-Europa)

Arnold HEIM (1882-1965), A,CH, 1909, (sed, tektonik, fotos, gletschere, Grønl)

Karl HOLDHAUS, 1912-32, (glaciale relikter, syd-alpine dyreformer, insekter)

C. PURKYNĚ, 1911, A,TCH, (Alperne, istid, souvek = gesch, Tjek)

Franz TOULA (1845-1920), Wien, 1910, (diluviale pattedyr rester, Siebenbürgen) 

Milutin MILANKOVIC (1879-1958), Wien, Beograd, 1911-20, SERB,JUG, fysiker, (astronomiteori, omfattende nedisning kan fremkaldes af astronomiske forandringer. Formindskelse af sommervarmen på de temp. breddegrader kan opretholde et permanent isdække, strålings-kurver. Seneste solstrålingsmin. for ca. -25.000 år) 

J. Harlen BRETZ (1882-1981), Seattle, Chicago, 1923, US, (landskaber skabt af istidsfloder, strøm erosion, catastrophic flooding, Scablands, NV-Amer)

Ellsworth HUNTINGTON (1876-1924), 1924, (geol. klimaforandringer)

Frederic Augustus LUCAS (1852-1929), Massachusetts, 1901-39, (plioc, pleistoc, tidlige dyr)

Walter W. ORCUTT, Los Angeles, 1901, (asfaltaflejr. m. knogler fra ca. 200 arter, -10.000 år)

Henry Fairfield OSBORN (1857-1935), 1916-36, Columbia, (fauna, dyreliv, næsehorn, klima, N-Amer, Europa)

Joseph Thomas PARDEE (1871-1960), 1910-40, (isflod katastrofer, flooding, erosion, Lake Missoula, Scabland, NV-Amer)

 

1926-1950:

Magnus DEGERBØL (1895-1977), Lyngby, zoolog, 1927-57, (vert, pattedyrfund fra fortiden, Danm, Ø-Grønl, Grønl)

Helge GRY (1905-82), Kbh., Lyngby, 1935-74, (sed, moræner, blokke, transport, istektonik, Limfjorden)

Sigurd HANSEN (1900-73), Kbh., Valby, 1940-65, (strat, aflejr, skurestriber, issøer, varv kronologi, Fyn, Danm, Skåne)

Vilhelm E. HINTZE (1863-1934), 1937, (gesch tælling, Møn)

Johannes IVERSEN (1904-71), Kbh., Gentofte, 1937-67, (litorina transgressioner, pollenanalyser, moser, pattedyr, stenalderbønder ændret landskab ved skovrydning)

Dan LAURSEN, Kbh., Michigan, Arizona, 1950, DK,US, (marin strat, V-Grønl)

Henning LEMCHE, Kbh, zoolog, 1926, (kildekalk, molluskfauna, N-Sjæll)

Keld MILTHERS (1907-60), 1935-62,1967 (strat, bloktyper, landskabsformer, Jyll, Fyn, Danm)

J. Mathias MØLLER (1869-1937), 1927-28, (landskaber, terrænformer, Ø-Jyll)

Aksel NØRVANG (1914-68), Kbh., Valby, 1936-46, (landskab, frostspalter, flydejord, åsdannelser, Jyll)

Axel SCHOU (f. 1902), Kbh., 1945-69, (marint forland, kystlandet)

Theodor SORGENFREI (1915-72), Kbh., Virum, 1935-69, (strat, geofysiske undersøgelser til kortlægning, Jyll) 

Gunnar EKSTRÖM (1891-1961), Lund, 1934-53, S, (landskaber, moræner, gesch, V-Skåne)

Gunnar HOPPE (1914-2005), 1948-83, (israndslinjer, geomorfologi, N-Sve, Sve, Isl)

Nils Gustaf HÖRNER, Stockholm, 1944-46, (moræner, gesch)

Orvar ISBERG (1884-1950), Lund, 1929-30, (vert, sumpskildpadder, pattedyr, Sve)

Björn KULLENBERG, 1947, (oceaner, større sed sekvens af 15 m borekerne)

Nils LINNERMARK (f. 1908), 1942-66, (issø systemer, afsmeltning, Ringsjötrakten, Skåne)

Frans LÖFSTRÖM, 1946, (kystopbygning)

Gösta LUNDQVIST, 1935-90, (blokke, moræner, åse, israndslinjer, issøer, M-Sve, Skand)

Jan LUNDQVIST (f. 1926), Stockholm, 1940-91, (strat, moræner, gesch, istransport)

Carl Otto Göran Mansson MANNERFELT (f. 1913), kartograf, 1945, (israndslinjer, Sve, No)

Erik MOHRÈN, Stockholm, 1941-82, (dødis, Hallandsåsen, Hälsingborgtrakten, Skåne, hydrogeologi)

Erik NILSSON, 1932-68, (issøer, senkvartær strat, S-Sve)

Tage NILSSON (1905-86), Lund, 1946-72, (strat, pollenanalyse, zonationer, issøer, biologi, Skåne)

T.J. RINGSTRÖM/ Torsten J.R., 1928, (vert fund i skalbanker, Uddevalla)

E. RÖNNBY, 1941, (dal-topografier, Øresundskysten, Landskrona)

Gunnar WENNBERG, Lund, 1943-51, (isstrømme, afsmeltning, differentielle bevægelser i indlandsisen, Skåne, Danm, Østersøen) 

Th. BRENNER, 1937-44, D,SF, (sed gesch, M-Finl)

Aaro Antti HELLAAKOSKI (1893-1952), 1934, SF, (issøer)

Veikko Oma Toivo OKKO (f. 1912), 1944-49, (moræner, gesch, blokke, V-Finl)

Kalevi VIRKKALA, 1949-65, (isstrømme, morænergesch, Ø-Finl) 

Gudlnund KJARTANSSON (1909-72), 1940-64, ISL, (israndslinjer)

Sigurdur THORARINSSON (1912-83), Reykjavik, 1937-70, (israndslinjer, landskaber) 

Karl ANDREE, Königsberg, 1928-51, D, (landskab, moræner, Königsberg, rav, biostrat)

W. BAU, 1938, (molluskfauna, Ø-Schlesien)

Ernst BECKSMANN (1906-86), Stuttgart, Kiel, 1931-54, (gesch, strat, Sylt, N-Tyskl)

Walter BEHRMANN (1882-1955), 1949-50, (strat, isstrømme)

W. BENNHOLD, 1928-35, (strat, gesch, S-No)

Frank BERGER, 1932-41, (gesch, sed, gesch, strat, tektonik, nordisk gesch, moræner, Neisse, Ø-Tyskl, Schlesien)

Franz BETTENSTAEDT, Friedensburg, 1934-58, (isstrømme, strat, Dresden)

Karl Theodor BEURLEN (1901-85), Kiel, Recife, München, 1927-75, A,BRA,D, (strat, tektonik, gesch, Schl-Hol, N- og NØ-Tyskl)

Serge von BUBNOFF (1888-1957), Greifswald, Berlin, 1930-56, (sed, gesch strat, tektonik, S-Skand, V- og Ø-Europa, Rusl)

Hans CLOOS (1885-1951), Breslau, Bonn, 1928, (gesch, Breslau; granittektonik)

Gustav FISCHER (forlag, Jena), c1938,1977, (istid, nedisningsgrænser, istidsgletschers sydgrænse, Ø-Tyskl, Europa)

H. GAMS, 1927, (pollenanalyser, vegetation og klima, Europa)

Kurt GENIESER (1909-70), 1936-70, (gesch, blokke, moræner, flodaflejr, N-Tyskl, Elben, Berlin, Sachsen, Böhmen)

Weener GIERE, Königsberg, 1938, (strat, Østersøen)

Rudolf GLÄSEL (1878-1961), Leipzig, samler, 1929-55, (gesch, Lepzig, NV-Sachsen)

Hans-Olaf GRAHLE (1907-67), 1930-58, (sed aflejr, fossiler, Schl-Hol)

Hermann HEIDRICH (d. 1975, 77), 1942, (sed kalk, diatomeer, sed gesch, Mark Brandenburg)

W. HEISE/ Wolfgang H., 1929, (tektonik, bjergarter som gesch)

Julius Richard August HESEMANN (1901-80), Krefeld, 1930-75, (gesch, bloktyper, sed gesch, strat, gesch tælling, nordisk gesch grundkort I-IV(1-10), mikroskopi, Schl-Hol, Nordrhein-Westfalen, Pommern, Sve, Finl)

Joachim H. ILLIES (1925-83), 1949-55, (sed, floder, isgrænse, gesch tælling, Hamburg)

Norbert KREBS (1876-1947), Freiburg, Berlin, c1949/50, (istidsforskning, strat, Alperne; A. Panck)

W. MIELECKE, 1929-65, (sed gesch, Elb-kies, Berlin, Lausitz, DDR)

Herman MÜLLER, Berlin, 1934-37, (istid, moræner, gesch ophobninger, S for Berlin)

Georg MÜNNICH, Greifswald, 1932-36, (strat, geschiebeprofiler, Danm, NØ-Tyskl, Vorpommern)

H. NEUMANN, Kiel, 1933, (moræner, strat, tektonik, landskab, Schl-Hol)

Otto PRATJE (1890-1952), Hamburg, 1932-52, (sed, endmoræner, Østersøen, Bornholmske bassin)

E. REICHE, 1937-39, (gesch, sed gesch, sydl. grænse)

Konrad RICHTER (1903-79), Greifswald, 1927-68, (gletschere, moræner, smeltevands aflejr, isstrøm retninger, klima cycler, Meckl, Rügen, Pom, Niedersachsen, N-Tyskl)

Alfred RUST (1900-1983), præhistoriker, 1937-71, (Homo heidelbergiensis, rensdyr jægere, Meiendorf, fund i moræneområder, NV-Tyskl, arkæologi)

O. SCHNEIDER, 1926, (strat, Pommern)

Wolfgang SCHOTT, Berlin, 1938, D,POR, (oceaner, sed m. 3 særskilte lag og forsk. foraminifera bestande. Arter fra varme, kolde og varme klimahorisonter, weichsel, eem)

Arno SCHÜLLER (1908-68), 1937, (gesch, sed gesch, sydl. grænse, Berlin)

E. SCHWARTZ, 1928, diluviale heste, Tyskl

Martin SCHWARTZBACH (1907-2003), 1940-74, (gesch, sed gesch, isdække, nedisning, tills, pal klima, hydrosfære, errat gesch, Hannover, Breslau, Schlesien)

W.G. SIMON, 1935-38, (strat, gesch tælling, endmoræner, isrande og smeltevand, Holstein)

Karl-Heinz SINDOWSKI (1910-91), Braunschweig, Köln, 1937-73, (strat, interglacial, istidsspor, Nordsøen, Oberharz, Niedersachsen, kystlandskaber, Ostfriesen) 

Th. THEUMER, 1927, (strat, isbevægelses retninger, tektonik)

Julius Carl TROLL (1899-1975), Berlin, geograf, 1944, (diluvial geologi, klima)

Leopold van WERVEKE (1853-1933), Berlin, 1928-33, LUX,D, (tektonik, isstrømme, indlandsis har mindst 4x dækket N-Tyskl, udbredelse, M- og N-Tyskl)

F. WIEGERS, 1929, (strat, isbevægelser, antal istider, Magdeburg)

Daniel WIRTZ (1914-65), 1933-37, (strat, Schl-Hol)

Paul WOLDSTEDT (1888-1973), Flensburg, Bonn, 1929-74, (strat, istid, israndslinjer, moræner, gesch strat, N-Tyskl, N-Europa, V-Rusl, N-Amer, Forasien, N-Afrika)

Lothar WOLF, Halle, c1949,1978-92, (strat, flintindhold, Sachsen) 

Roman BŁACHOWSKI, 1936-38, PL, (nedisning, stratigrafija)

Stefan KREUTZ (1883-1941) + Anna GLOWINSKA, 1932, (kristall gesch, Pol)

Zbigniew LAMPARSKI (1931?—98), 1942-92, (strat, isstrømme, moræner, M-Pol)

Jan LEWINSKI, 1930, (strat, sed, interglacial, Pol, Danm)

St. MALKOWSKI, 1926-37, (gesch, errat bloke, N- og M-Pol, Baltoskand)

Jan NOWAK (1880-1940), Krakow, 1930-32, (isstrømme, vert, pattedyrfund, uldhhåret næsehorn, Starunia, Pol)

Stanisław PAWŁOWSKI (1882-1940), geograf, 1928-30, (3-4 alpine isdækker, errat gesch, blokke, Posen, Pol)

Stanislaw SOKOLOWSKI, 1935-75, (gesch, sed gesch, strat, sydl. isrand, Pol)

Bokdan SWIDERSKI (1892-1943), Poznan (kvart, Alperne, Karpaterne) 

Valerija ČEPUCYTE (1904-87), 1946-88, RUS,LIT, (strat, pal geografi, Litauen)

Juozas A. DALINKEVIČIUS (1893-1980), 1944, LIT, (strat, Ø-Balt)

Aleksis DREIMANIS (f. 1914), Riga, Hamburg, Ontario, 1938-95, LET,CAN, (strat, lithstrat, blokke, gesch, drumliner, tills, tektoniske strukturer, Letl, Estl, Can)

Mykolas Stasys KEVECKIS (1889-1968), Vilnius, Kaunas, 1933-40, LIT, (strat, hydrologi, Lit)

Ants LAASI (1909-89), 1933-44, EST, (strat, fluvio glac sand, landskaber, Estl)

Karl Karlovich ORVIKU (1903-81), Tartu, 1936-39, EST, (strat, lith strat, moræner, tills, gytje, Estl)

Armin Alexander ÖPIK (1898-1983), Dorpat/Tartu, 1937-38, EST, AUS, (blokke, sed)

Česlovas PAKUCKAS (1898-1956)/ Czesław PACHUCKI, Lubin, ca. 1930-50, LIT,PL, (strat, glac morfologi, Lit, Pol)

V. ZANS, 1936, LET, (strat, interglacial, tills, gytje, Letl, Østersøen) 

S.A. JAKOLEV, 1926-63, USSR, (aflejr., blokke, strat, Leningrad) 

Guy Stewart CALLENDER (1898-1964), ingeniør, 1938, UK, (klimaforandringer, stigende CO2 udledninger, drivhuseffekt, N-Europa)

Ethel D. CURRIE, 1928, (vert fossiler, Skotland, UK) + J.W. Gregory

A.C. DALTON, 1945, (blokke, tills, Derbyshire)

Frederic Harrison EDMUNDS (1898-1965), (isens tilbagesmeltning, Engl, Can)

John Walter GREGORY (1864-1932), 1928, (glac og postglac aflejr, vert fossiler, Skotl)

John Ashworth HARGREAVES (1856-1929), 1929, (strat, mollusker, bivalver)

V. MATHEWS, 1931, (gesch, Danm)

G.L. SIMPSON, Edinburgh, 1929-30, (pleistoc, klima)

George SLATER (1874-1956), 1922-49, (strat, tektonik, aflejr, Engl, Rügen, N-Tyskl, Jyll, Danm, NV-Europa, N-Amer)

Frederick Everard ZEUNER (Friedrich Eberhard ZEUNER 1905-63), Freiburg, London, D,UK, 1929-63,1970, (pleistoc, fauna, postglac klimaændringer, insekter, hominider, evolution) 

Cornelis H. EDELMANN (d. 1960, 61), 1934-58, NL, (kortanalyse)

Thomas Van der HAMMEN (f. 1924), 1949, (strat, flora, Drente, Twente, NV-Europa)

L.H. HOFLAND, Maartsensdyk, 1949-68, (vindslebne sten, land og gamle flodløb, Holl)

Klaas van der KLEY (1894-1933) + D. de VRIES, 1941-46, (gesch, sed gesch, Holl)

Philip Henry KUENEN (1902-76), 1943, (sed gesch, Holl)

Arie Pieter SCHUDDEBEURS (1915-93), Assen, 1949-92, (sed gesch, blokke, Holl, Bornholm, Danm, NV-Europa)

L.M.J.U. Van STRAATEN, Groningen, 1946-92, (strat, sed, undersøgelser, Limburg, Aelst; dendritter)

Charles L VRIESE (1904-98), (strat, mollusker, bivalver)

D. De WAARD/ Dirk De W., 1945-50, (sed gesch, strat, geomorfologi) 

C.E. WEGMANN/ Eugène WEGMANN zur Hagar (1896-1982), Neuchâtel, Schaffhausen, 1932, CH, (Alperne)

 

Kurt EHRENBERG (1896-1979), Wien, 1928-66, A, (vert, pal zoologi, istid, bjørne, N-Østrig, Belg)

Gustav GÖTZINGER (1880-1969), Wien, 1933, TCH,A, (errat nordisk gesch, Schlesien, Mäh-ren) + V. Milthers

Hans SPREITZER (1897-1973), Wien, 1935, A, (isstrømme, udbredelse, Wolga-Oka, Rusl) 

Vladimir STRNAD, 1950-63, TCH, (flodaflejr, isudbredelse, sed, gesch, fossiler)

Karel ZAPLETAL, Brno, 1944, (isdække, blokke, gesch, Mähren) 

John Ross MacKAY (f. 1915), 1947-2005, CAN, (permafrost, istektonik, klima, arktisk Can) 

Richard Foster FLINT (1902-76), Yale, New Haven, 1937-71, US, (isdække Europa, plioc, C14 metode til glac. træ og knogler (1955). Isens største udbredelse ca. -18.000 år, tilbage-smeltning ca. -10.000 år)

Frank Cumming HIBBEN (1910-2002), antropolog, 1946, (store pattedyr følger den vigende is med vegetationsbælter, udvidede territorier)

William Herbert HOBBS (1864-1952), 1931, (løss, blokke fra gletscherspalte, Grønl)

Charles Francis RICHTER (1900-85), 1934, (Bering gletscher, jordskælv, Alaska; klima, magnitude Richter scale)

Harold Clayton UREY (1893-1981), Chicago, atomfysiker, 1947, (foraminiferer, kemiske analyser, O-16/O-18 iltisotoper, O-18 organismer fra koldt vand)

George Willard WHITE (1903-85), Illinois, Ohio, 1939-85, (tills, varv kronologi, Ohio)

 

1951-1975:

Svend Thorkild ANDERSEN (1926-2009), Kbh., Birkerød, 1961-87, DK, (strat, interglacial, vegetation, N- og M-Jyll)

Per ARENTSEN, 1969, (kvart, åse)

Asger BERTHELSEN (f. 1928), Århus, Kbh., Askeby, 1973-2001, (strat, moræner, isstrømme, kyster, kilelag, skred, hatbakker, vindslebne sten, N-Sjæll, Sjæll, Møn)

Erling BONDESEN (f. 1933), Roskilde, 1964-2002, (strat, klitter, N- og M-Jyll, Ø-Jyll, Fyn, Møn, Bornh)

Arne BUCH, Nærum, 1955-74, (strat, moræner, Jyll, bassinudvikling)

Leif CHRISTENSEN, Århus, 1973, (strat)

Lars B. CLEMMENSEN, Kbh., Gentofte, 1975-2006, (klitter, sed, aflejr, sandflugt, miler, kyst evolution,  Anholt, SV-Jyll)

Willy DANSGAARD (f.1922), 1971-2000, (klima, varmebalance, atmosfære, is, 7000 år gamle iskerner, isotoper, Grønl)

Søren FLORIS, Kbh., Søborg, Bagsværd, 1963-92, (strat, M-Jyll, Jyll, Fyn, N-Sjæll, Sjæll, Stevns, Møn, Grønl)

Niels FOGED/ Niels Nielsen FOGED, Odense, Vedbæk, DTU, 1962-2008, strat, sed, diatomeer, Jyll, permafrost, Grønl)

Kaj Johan Christian HANSEN (1896-1987), Kbh., 1959-82, (strat, søsedimenter, gytje, Sjæll, V-Grønl)

Erik HELLER (f. 1929), Kbh., 1960 (kvart, sed)

Karen Luise KNUDSEN, Århus, 1971-2006, (foraminiferer, strat, marine aflejr, klima, Jyll, Fyn)

Peter Budach KONRADI, Kbh.,Valby, 1973-2001, (strat, foraminiferer, biostrat, Nordsøen, V-Jyll, S- og M-Jyll, Fehmer bælt)

Harald KROG, Kbh., Gentofte, 1953-82, (pollen, diatomeer, mollusker, vert, sumpskildpadder, patte-dyr, Danm) + M. Degerbøl

Johannes KRÜGER, Hørsholm, geograf, 1970-2006, (strat, tills, isbevægelser, blokke, gesch, landskaber, Jyll, NV-Europa, gletschere, isrande, Island)

Hans G. KUHLMANN, Kbh., geograf, 1958-93, (strat, klitter, N- og M-Jyll, Bornh, Danm, sandtransport, Island)

Gunnar LARSEN, Århus, Knebel, 1959-96, (strat, sed, N-Jyll, M- og Ø-Jyll, Storebælt, N-Sjæll, Øresund, Storestrømmen, Bornh, V-Skåne, Helgoland, seismik)

Holger LYKKE-ANDERSEN, Århus, 1968-2008, (strat, sed, glemte dale, begravet landskab, landhævning, vert, pattedyr, N- og M-Jyll, Kattegat, seismik, tektonik)

Ivan MADIRAZZA, Århus, 1970, (strat, sed, Nordsøen, Jylland)

Ib MARCUSSEN, Kbh, 1973-2004, (strat, tills, gesch tælling, grundmoræner, begravede dale, landskaber)

Naja MIKKELSEN, Kbh., 1971-95, (dendro- og varv kronologi, klimaændringer, Arktis, SV-Grønl)

Ulrik MØHL-HANSEN (1908-92), konservator, 1955, (interglacial, første sikre spor af mennesker, Danm)

Arne Vagn NIELSEN, Herlev, 1958-92, (strat, landskaber, N-Jyll, Fyn, sydl. Danm)

Arne NOE-NYGAARD (1908-91), Helsingør, 1951-85, (strat, gesch, blokke, sten på strand og mark, Danm, Færøerne, Island, Grønl)

Nanna NOE-NYGAARD (f. 1940), Kbh., 1970-2007, (strat, istider, sed, klimaændringer, vert, pattedyr, første danske hominider, N-Jyll, N-Sjæll)

Ole B. OLESEN, Greve, 1968, (oceanbund, aflejr, klima)

Kaj Strand PETERSEN, Kbh., Greve, 1970-2003, (strat, tills, molluskfauna, makrofossiler, vert, mammutter, Jyll, Fyn, Bornh, Danm, NV-Europa, N-Grønl)

Valdemar POULSEN (f. 1929), Kbh., Lynge, 1963-2000, (istid, varv kronologi, vert, pattedyr, Slesvig, N-Sjæll; hominider)

Henning Wienberg RASMUSSEN (1920-80), Holte, 1965-78, (strat, undergrund, issøer, hatformede bakker)

Knud Ellitsgaard RASMUSSEN, Virum, GGU, 1974-76, (strat, Jyll, Grønl)

Leif Åbo RASMUSSEN, Kokkedal, 1972-74, (strat, moræner, gesch, Hven, Øresund)

Niels SCHRØDER, Roskilde, Århus, 1974, (begravet landskab, Århus)

Steen SJØRRING (1941-93), Kbh., Lyngby, 1967-92, (istider, strat, smeltevand, skurestriber, hedesletter, sed strukturer, klimasvingninger, N-Jyll, M- og Ø-Jyll, Langel, Sjæll, Bornh, Schl-Hol, NV-Europa)

Per SMED, Birkerød, 1962-2008, (gesch, bloktyper, gesch tælling, landskabsformer, kort, Fyn, Danm, sten i det danske landskab)

Finn Christian SURLYK, Kbh., Lyngby, 1970-2006, (sed, strat, tektonik, klima)

Bent SØNDERGAARD, Kbh, Lyngby, 1967, (strat, landskab langs hovedvej 1: København-Esbjerg)

Henrik TAUBER, Nærum, 1961-90, (pleistoc, C14 dateringer, mammutter, havtemperaturer, iltisotoper, Danm, Can, Grønl)

Erik THOMSEN, Århus, 1974-99, (strat, M-Jyll, Fyn)

Jørgen TROELS-SMITH (1916-91), Søborg, 1960-69, (planter, pollenanalyse, vegetation, klima indikatorer, Grønl)

Anker WEIDICK (f. 1928), Kbh, Kasstrup, 1964-2001, (strat, Grønland under isen, aflejr, gletschere og isdække, klimaændringer, muslinger, ændrede havstrømme, V-Grønl, N-Atlant, Grønl)

Troels V. ØSTERGAARD, Kbh., Asnæs, 1972-2005, (sed, landskaber) 

Björn E. BERGLUND, Lund, 1955-2008, (strat, planter, pollen, vegatation, landskabsudvikling, Skåne, S- og SØ-Sve, Danm, Pol)

Karl-Erik BERGSTEN (1909-90), 1970-81, (Hallandsåsen, iselvdale, issøer, landskaber, karst, SV-Skåne, Öland)

Jan DAVIDSSON, 1958-63, (marin opbygning, morfologi, fladkyster, Skåne)

K. ERIKSSON, 1971-83, (afsmeltning, blokke, Jämtland, NV-Europa)

Jan De GEER, 1970-97, (grundvand, hydrologi)

Gunnar GILLBERG, 1955-70, (strat, tills, isstrømme, Kinnekulle, S- og V-Sve)

Carl Gustav HOLDAR, Stockholm, 1957, (afsmeltning, gesch)

Åke HILLEFORS, Hisings Bäcka, 1955-83, (strat, åse, isstrømme, israndslinjer, V-Sve)

Gunnar JOHNSSON, Hälsingborg, Lund, 1951-80, (skurestriber, vindslibning af sten, dødis, Skåne, Bornholm)

Lars-König KÖNIGSSON (f. 1933), Uppsala, 1968-90, (istid-nutid)

Björn KURTÈN (1924-88), 1961-86, (istid, vert, pattedyr, hulebjørne, syge individer med flertal af unger og gamle individer, hominider, klima, Europa)

Sven LAUFELD (f. 1939), Uppsala, Lund, 1974-87, (mammutter)

Åke MATTSON, Lund, 1962-97, (strat, striata, sed, morfologi, Bornholm, Skåne)

Urve MILLER, Stockholm, 1964, (diatome flora, Göta, V-Sve)

Hans MÖLLER, 1959-87, (NØ-is til ungbaltisk is, endmorænder, aflejr, morfologi, S- og M-Sve)

Kaj NILSSON (f. 1928), 1959, (isstrømme, afsmeltning, SV-Skåne)

John O. NORRMAN, 1967, (strand- og kystmorfologi)

Bertil RINGBERG, Stockholm, 1974-2008, strat, lithstrat, sed, israndslinjer, varv kronologi, jøkelløb, Skåne, S-Sve)

Torsten Ejnar TJERNVIK, Uppsala, 1953, (drumliner, moræner, Närke)

Tryggve TROEDSSON (f. 1923), Stockholm, 1955-86, (vand, skovmarker, miljø)

Curt ÅBERG (1927-98), 1958-84, (landskabsformer, Hällestads åsar, Skåne)

 

Bjørn G. ANDERSEN, Oslo, 1960-2001, N, (strat, israndslinjer, isstrømme, Skand, N-Europa, N-Amer)

Eilif DAHL, 1955-84, (strat, biogeografi, Skand)

Johannes A. DONS, 1957, (gesch, Oslo-distriktet)

Rolf W. FEYLING-HANSSEN (1918-2006), Oslo, Århus, N,DK, 1954-90, (pleistoc, strat, sed, moræner, foraminiferer, Oslofjord, Spitsbergen, Svalbard, N og NØ-Grønl, Can)

Hans HOLTEDAHL (d. 2001, 83), 1955-93, (strat, sed, tills, marin geol, No kontinentsokkel)

Olaf HOLTEDAHL, 1957-60, (gesch, Oslo-distriktet)

Jan MANGERUD, Bergen, 1974-2006, (strat, sed, moræner, israndslinjer, isskjolde, klimavariationer, No, NV-Europa)

J.J. MØLLER, 1972-92, (strat, N-No)

Johan Ludvig SOLLID, 1972-84, (strat, israndslinjer, N- og M-No)

Inge AARSETH (f. 1940), Bergen, 1974-2006, (strat, sed, moræner, klima modeller, erosion, V-No; marin geologi), m. 

Toive Y.A. AARTOLAHTI (f. 1934), 1965-72, SF, (israndslinjer)

Väinö AUER (1895-1981), Helsinki, 1974, (glacial, mikropal)

Joakim J. DONNER (f. 1926), Helsinki, 1965-2003, (israndslinjer, gesch. transport, SV-Finl, Skand, kvart historik, Skand)

H. HYVÄRINEN, 1971-73, (israndslinjer)

Stig Tyrgil H. JAATINEN (1918-99), 1952-60, (strat, drumliner, gesch, Åland)

Jouko NIEMELÄ, 1971, (israndslinjer, strat)

Reino REPO, 1957-71, (strat, israndslinjer)

Matti SAARNISTO, Espoo, 1970-2001, (tektonik, israndslinjer, tills, Finl, V-Rusl, Skand) 

Thorleifur EINARSSON, 1961-88, ISL, (tektonik, formationer, israndslinjer, pollen, klima;  Surtsey) 

Karl Dietrich ADAM, 1975, D, (pleistoc, pattedyr fauna, Würtemberg)

Karl-Ernst BEHRE, Wilhelmshaven, 1973-2005, (glaciale cykler, Nordsø øerne, M-Europa)

H. BERNHARD, 1963, (indlandsis, udbredelse, tryk, gesch, vegetation, biostrat, NV-Niedersachsen)

Wolfgang BOENIGK (f. 1939), Köln, 1970-98, (strat, gesch, isbevægelser, Rheinland-Westfalen, Niedersachsen)

Heinz BORK (d. 1983), Demmin, pastor, 1971, (strat, Meckl)

Fritz BROSE, Frankfurt/Oder, 1972-78, (strat, sed, sand, moræner, nedisning, afsmeltning, tørv, Pommern, Oder, M-Europa)

Karl BRUNNACKER, 1967, (sed, strat, N-Rhein)

Werner von BÜLOW, 1969-2000, (strat, Meckl-Vorp)

Alexander G. CEPEK (d.1994), Berlin, 1964-94, (kort, strat, lithstrat, sed, grundmoræner, isbevægelser, israndslinjer, Niedersachsen, Meckl-Vorp, Brandenburg, M-DDR)

Klaus DUPHORN, Hannover, Kiel, 1971-97, (strat, isstrømme, N-Tyskl, Østersøen, baltisk område)

Jürgen EHLERS (f. 1948), Hamburg, 1975-99, (strat, sed, istektonik, finkis tælling, findlinge, SchlHol, Hamburg, Niedersachsen, N-Tyskl, Langeland, Danm, Engl, Irl, NV til M-Europa)

Lothar EISSMANN (f. 1932), Leipzig, 1962-2002, (strat, tektonik, moræner, kontinental nedisning, gesch, Leipzig-raum, Saale u. Elbe, N-Tyskl, M- og Ø-Tyskl, NØ-Europa)

Burkhard FRENZEL, Stuttgart, 1967-95, (glaciale klimaudsving)

Walter GAUGER (d. 1987/88), Lüneburg, 1970, (gesch typer)

Otto GEHL, 1961-72, (strat, interglacial, NV-Meckl)

Gunnar GLÜCKERT, 1974, (israndslinjer, Skand, N-Europa)

Egon GROBA, Niedersachsen, 1968, (gesch, sed gesch, boringer, Hannover)

Klaus GROTH, 1961-72, (gesch, sed gesch, istektonik, moræner, boringer, gesch statistik, NØ-Meckl, Rügen)

E. Friedrich GRUBE, 1957-97, (sed gesch, gletscher randzoner, indlandsismasser, moræner, saale, gesch tælling, Hamburg, Elmshorn, NV-Tyskl, Skand)

Ekke Wolfgang GUENTHER (1907-94), 1953-88, (elefanter, Kieler-kanalen, Schl-Hol)

Martin HANNEMANN, Kleinmachnow/Berlin, 1963-94, (strat, aflejr, tektonik, tills, ungmoræner, dale, glacial dynamik, Brandenburg)

Winfried HINSCH, Kiel, 1974-86, (strat, landskaber, Schl-Hol)

Klaus-Dieter JÄGER, Halle, arkæolog, 1972-94, (strat, isrande, ungmoræner, moser, Berlin, Brandenburg)

Heinz JORDAN, Hannover, 1967-95, (gesch, gletscher ridser, moræner, gesch mergel, løssprofiler, tektonik, Niedersachsen, Rhein, Hannover, Harz)

Fritz P.G. KAERLEIN (1904-94), Hamburg, Frankfurt/Main, 1969-89, (isdækkede områder, N-Europa, gesch historik)

Hans-Dietrich KAHLKE (f. 1924), Weimar, 1956-81, (strat, vert, istidens store pattedyr, Eur-asia)

Otto KLAGES (d. 1982), købmand, 1962, (gesch, sed gesch, subherzynske bækken, Elmkalksten, Braunschweig)

Heinz KLIEWE, Greifswald, 1960- 2004, strat, Østersøen, Rügen, N-DDR, Ostseeküste)

Hans Dietrich LANG, 1963-64, (endmorænder, sed gesch, Hannover)

Elsbeth LANGE, 1968, (strat, Rügen) + H. Kliewe

Herbert LIEDTKE, Bochum, 1969-2001, (nordisk nedisning, isbevægelser, N-Tyskl, M-Euro-pa)

H.-H. LOHSE, 1972, (strat, moræneler, Skåne)

Alfred O. LUDWIG (f. 1927), Potsdam, 1955-96, (strat, gesch, sed gesch, istektonik, sed mægtighed, Schl-Hol, Rügen, Østersøen, Tjekk)

Gerd W. LÜTTIG (f. 1926), Celle, 1952-2008, (gesch tælling, sed gesch, TGZ teoretisk gesch centrum, N-Tyskl)

Joachim MARCINEK, Berlin, geograf, 1970-2001, (strat, nedisning, ungmoræner, reliefudvikling, DDR, N-Tyskl, M-Europa)

Helmut MEIER (1924-2004), Flensburg, 1973, (gesch lokaliteter, Schl-Hol, Hamburg, Niedersachsen)

R. MENDE/ Rudolf M., Raisdorf, 1956-71, (strat, gesch, Hamburg)

Klaus-Dieter MEYER, Burgwedel/Hannover, 1965-2009, (strat, gesch, sed gesch, grundmoræner, gesch tælling, findlinge, klima, Niedersachsen, Ostfriesen, Bremen, Hamburg, Schl-Hol, Sachsen, NV-Tyskl, Schlesien, Pol, Engl, Skotl, NV-Europa)

Alfred MÜLDNER (d. 1972, 83), Berlin, 1970-73, (gesch transport, N-Tyskl, S-Sve)

Angar MÜLLER, 1973-2002, (strat, gesch, sed gesch, gesch analyser, Elb-gebiet, Pommern)

Ferd. MÜLLER, 1952, (gesch strat, Ruhr)

Helmut MÜLLER (1924-2008), geobotaniker, 1974, (interglazial, N-Tyskl)

J. NIEDERMAYER/ Jörg N., Steinfurt/Münster, 1965, (strat, gesch, Elben-området)

Werner NOWEL, 1975-2003, (indlandsis teori, Niederlausitz, Cottbus, Krefeld, Nordrhein-Westfalen, M- og N-Tyskl)

Karl E. PICARD (d. 1985?), Kiel, lærer, 1958-80, (strat, gletscherfremstød, tektonik, SchHol)

Werner PRANGE, Kiel, 1975-93, (strat, isstrømme, gesch, Schl-Hol)

Friedhelm PRÄGER, 1963-87, (strat, aflejr, tektonik, Sachsen)

H. REGENHARDT/ Horst R., 1970-75, (gesch, gletscher erosion)

H. REINHARD, 1967, (gesch transport, Østersøen)

G. RICHTER/ Gabo R., 1963, (strat, isstrømme)

Nils RÜHBERG, Schwerin, 1969-2004, (gesch, weichsel, grundmoræner, gesch tælling, Lübeckbassinet, Odermünde, DDR) + K. Krienke

Ingo SCHAEFER, 1953-69, (flodterasser i Alperne, fossile varmtvandsmollusker i gruslag, drumliner, Oberbayern)

Wilhelm SCHÄFER (1912-81), Frankfurt/M, 1962, (Aktuo-pal, sed, Nordsøen)

Rolf SCHMIDT, Leipzig, Eberwalde, geograf, 1972-94, (gesch, sed gesch, kuperede grundmoræner, periglaciale dannelser, Nordsachsen, Berlin, Brandenburg)

Werner SCHULZ (f. 1932), Schwerin, 1962-2007, (strat, gesch, sed gesch, tektonik, indlandsis teori, moræner, findlinge, sydl. Østersø, Rügen, DDR, Meckl-Vorp, NV-Europa)

Ernst Theodor SERAPHIM, 1962-79, (strat, gesch statestik, isdække, mellemmoræner, Weserbergland, Münsterland, Westfalen)

Hans-Jürgen STEPHAN, 1971-2008, (strat, sed, gesch, israndslinjer, Fehmarn, Schl-Hol, N-Tyskl)

H. TANNERT, 1964, (gesch, grusgrave, Schl-Hol)

Hartmut THIEME, Hannover, 1973-92, (istid, palæolitikum, flintredskaber, Niedersachsen, Rendsburg)

Karl N. THOME, 1959-98, (isfremstød, gletscher erosion, istid, Münsterland)

V. TOEPFER, 1958-73, (vert, istidens dyreverden)

Kurt Paul UNGER (1925-2007), 1955-95, (pleistoc, strat, istid, isstrømme, klima, gesch, Thüringen, Tyskl)

Walter VORTISCH, Marburg, Leoben, 1973-82, D,A, (glacialgeol undersøgelser, tektonik, sed gesch, SØ-Skåne, Sve)

Ottfried WAGENBRETH (f. 1927), Weimar, Dresden, Freiberg, 1955-90, (strat, flintlinje DDR)

Georg WAGNER, 1960, (erdgeschichte, landskaber, S-Tyskl)

Horst WEINHOLD, Kirchbarkau, 1974, (gesch med ridser)

R. WEISSE, 1965-75, (moræner, gesch strat, vindslebne sten, N-Tyskl)

J. WENNBERG, 1951, (indlandsisens gesch transport, Schl-Hol) 

Jósef DUDZIAK, Krakow, 1961-85, PL, (strat, blokke, moræner, istransport, israndslinjer)

Stefan JEWTUCHOWICZ (1911-72), 1956, (gesch, sed gesch, drumliner, Zbojno)

Andrzej KARCZEWSKI, 1963, (moræner, gesch, V-Pol)

St. KONIECZNY, 1956, (kristall gesch, V-Pol)

Stefan KOZARSKI (1930-96), geograf, 1959-95, (errat gesch, sed gesch, endmoræner, tills, Noteci-Warty, NV-Pol)

Stefan Zbigniew RÒZYCKI (1906-88), 1965-82, (strat, isstrømme, gesch, Warthestadier, moræner, N- og M-Pol)

Stanislaw RYBICKI, 1968, (sed gesch, istektonik, Poznan) 

Algirdas Juozapas GAIGALAS (f. 1933), Vilnius, 1963-2007, LIT (pleistoc, strat, sed, isstrømme, tills, gesch, Lit, Skand)

Vytautas K. GUDELIS (1923-2007), Vilnius, 1956-89, LIT, (strat, sed, geomorfologi, neotektonik, gesch, Ø-Balt)

Anto W. RAUKAS (f. 1935), 1962-2007, EST, (gesch, sed gesch, fordeling, moræner, tills, isafsmeltning, Estl, Balt, Skand) 

Valentina Ivanova GUDINA, Novosibirsk, 1966-1989, USSR,RUS, (strat, foraminiferer, Rusl)

Igor I. KRASNOV, 1974, USSR, (strat, aflejr, israndslinjer, V-USSR)

N.G. SUDAKOVA, 1974-2006, (strat, tills, M- og S-Rusl, NØ-Europa)

S.A. YAKOVLEV, 1950-56, (strat, aflejr, Russisk slette)  

Geoffrey Stewart BOULTON, Edinburgh, 1968-2001, UK, (tills og gletschere, landskaber, Spitsbergen, No, isskjolde, cycler)

John Kaye CHARLESWORTH (f. 1889), London, 1957, (strat, isstrømme)

Clifford EMBLETON (1931-94), London, geograf, 1968, (gesch, glacial + periglacial geomorfologi, Ø-Engl)

Kenneth John GREGORY, Southampton + Desmond E. WALLING, Exeter, 1973, (flodsletter, afløb)

Michael J. HAMBREY (f. 1948), 1964, (glacial, miljø)

Fred HOYLE (1915-2001), Cambridge, astronom, 1970-82, (opvarmning, afsmeltning. Nedslag af kæmpemeteorit fremkalder afkøling af den øvre atmosfære m. reflekterende sten; errat gesch, transport, heftige storme, næste istid)

Cuchlaine Audrey Muriel KING, 1968-76, (gesch, glacial + periglacial geomorfologi, Ø-Engl) + C. Embleton

Hubert H. LAMB, East Anglia, klimatolog, 1970-95, (flere hårde vintre kan udløse en istid, begyndende nedkøling indenfor de næste 200 år)

Nicolas J. SHACKLETON (1937-2006), Cambridge, geofysiker, 1969-2000, (skiftende sammensætning af iltisotoper af marine fossiler fremkaldes primært af svingninger i isskjoldenes tykkelse, cycler, O-18. Overfladetemp. i oceanerne -18.000 år)

I.M. SIMPSON, 1960, (gesch, moræneler, Manchester)

H. VALENTIN/ Henry V., 1953-57, (moræneler, gesch, isstrømme, Ø-Engl)

R.G. WEST, Cambridge, 1956-96, (tektonik, gesch, moræneler, pal botanik, flora, Suffolk, Britiske øer)

Alastair WOODROFFE, 1970, (snowblitz, flere hårde vintre kan udløse istid, kolde vintre og somre) 

F. Willem ANDERSON (1908-94), 1958, NL, (sed, strat, sand, transportveje, Holl)

Gerrit Daniel van der HEIDE (f. 1915), 1974, (strat, sed gesch, zwerfstenen, Holl)

W. Tj. HELLINGA, 1974-80, (strat, sed gesch, Holl)

Harry HUISMAN, 1971-2003, (gesch, blokke, moræneler)

Jan D. De JONG, Haarlem, 1952-92, (strat, gesch strat, isstrømme, tektonik, klima)

A.G. KOENDERINK (ca. 1904-99), Arnhem, 1959, (gesch, sed gesch, sydl. zwerfsteenen, Holl; planter)

G.C. MAARLEVELD, 1951-2007, (strat, kortanalyse, periglacial, klima, pollenanalyser, nordisk gesch) + C.H. Edelmann

Hemmo J. VEENSTRA, Groningen, 1963-69, (sed gesch, sydl. Nordsø)

M.W. Ter WEE, Oosterwolde, 1962-83, (strat, istektonik, saale glac, N-Holl)

Jacob (Jaap) Gosse ZANDSTRA, Haarlem, 1957-2003, (strat, aflejr, gesch, sed gesch, isstrømme, moræner, finkis analyser, Drenthe, Friesland, Nordrhein-Westfalen, NV-Tyskl)

Waldo H. ZAGWIJN, Haarlem, 1957-93, plioc/pleistoc, strat, vegetation, klima, pal geografi, Holl, Nordsø reg., Island, V- og S-Europa, New Zealand)    

André L. BERGER, Louvain-la-Neuve, 1973-92, B, (svingninger i Jordens bane, pliocæn og frem, klimaforværring)

Genevieve WOILLARD/ G. WOILLARD-ROUCOUX (d. 1981, 33), Louvain-La-Neuve, botaniker, 1975-79, (moselag med pollen, ændrede plantetyper over tid, klimaændringer) 

André CAILLEUX (1907-86), 1953, F, (strat, istids geologi, Frankr, Eur, N-Amer) 

Franz FLIRI (1918-2008), Insbruck, geograf, 1974-98, A, (klimatologi) 

Zdenĕk GÁBA (f. 1939), 1970-2008, TCH,ZR, (strat, errat gesch, sed gesch, moræneler, findlinge, Mähren, Tjekk, Schlesien, Pol) 

Ian Y. ASHWELL, Calgary,1967-75, CAN, (strat, israndslinjer, Island)

C.S. (Rufus) CHURCHER, Toronto, 1968-90, (aflejr, vert, pattedyr fauna, klima, V-Can)

Jean-Claude DIONNE, Qubec, 1968-2002, (gesch, istransport, geomorfologi, Can, N-Amer) + Stephen POITRAS

Douglas R. GRANT, Nova Scotia, 1970-94, (aflejr, moræneler, New Foundland)

C. Richard HARINGTON, Ottawa, 1969-99, (vert, pattedyr, megafauna, Can, N-Amer)

Rodney (Rudy) A. KLASSEN, Ottawa, 1967-2001, (strat, aflejr, skurestriber, gesch, dynamik, geomorfologi, Manitoba, Labrador)

Roy (Fritz) M. KOERNER (1932-2008), Ottawa, 1968-95, (klima, tilbagekastning fra nutidens iskappe, Devon Land, polarcirklen)

Robert J. MOTT, Ottawa, Nova Scotia, 1967-90, (strat, tills, isstrømme, pollen, træer, klima, Ontario, Novia Scotia, atlantisk Can)

Archibald (Archie) MacSween STALKER (f. 1924), Ottawa, 1972-82, (strat, sed, aflejr, begravede dale, icemapping, Great Plains, Alberta) 

Victor R. BAKER, Arizona, 1973-2004, US, (sed, gletschere, nedisning, gletschersøer, megafloods, N-Amer)

Harald W. BORNS, Maine, Boston, 1965-94, (strat, afsmeltning, N-Amer, N-Europa)

Wallace S. BROECKER (f. 1931), Lamont, New York, geokemiker, 1960-2006, (fossile koralrev, ocean sed, nuv. havspejl højere end ved en nedisning. Koraller vokser kun i visse dyb-der, Florida, Bahama)

William E. DAVIES, Washington, 1956-60, (glacial geologi, N-Grønl)

George H. DENTON, Yale, 1967-2002, (strat, klima cycler, Maine, Antarktis, New Zealand)

William L. DONN, New York, 1955-56, (istider, klima, teorier) + M. Ewing

William Ellis EDWARDS, 1965, (am. iskappe giver afsondrede megafaunaer i Euroasien og Amer, mulige parasitsygdomme. Mennesket udsletter store dyr)

Cesare EMILIANI (1922-95), 1955, I,US, (C-14 metode + iltisotop måling af sed. kerner. Seneste 300.000 år m. 7 komplette istids/mellemistids stadier, klima)

David B. ERICSON, Lamont, 1964-74, (oceanboringer, sed sekvenser, lag med varmt- og koldtvands foraminiferer. Skifte -11.000 år + landbaserede istidsaflejr)

Maurice EWING (1906-74), oceaneograf, 1956, (istider, teorier) + W.L. Donn

Rhodes Whitmore FAIRBRIDGE, Columbia, New York, 1971-2006, (strat, tidlig istid, nedisning i ordovicium, vandreblokke med isskurede sten, Algeriet, Sahara, arktisk Can og Skand)

John E. GUILDAY, Pittsburgh, 1961-72, (klimateori, ændringer i plantebælter og vegetation giver en ændret fødekæde)

James D. HAYS, Columbia, Lamont, 1973-80, (2 sed kerner repr. 450.000 år m. kortere og længere cycler, forandringer i Jordens banegeometri, Indiske Ocean)

John IMBRIE (f. 1925), Rhode Island, 1963-86, (foraminiferer, pal økologi, istider, skiftende sammensætning af iltisotoper af marine fossiler fremkaldes primært af svingninger i isskjol-denes tykkelse. O-18, lette iltatomer trækkes ud af havet og opbevares i isskjoldene)

William Hilton JOHNSON (1935-1997), 1971-92, (strat, periglacial, Illinois)

Nilva G. KIPP, 1969-71, (analyse af foraminiferer, Caribien)

John E. KUTZBACH, Wisconsin, meterolog, 1967-2005, (solindståling i istidens slutfase, tect, klima ændringer)

Willard F. LIBBY (1908-80), Chicago, 1952-60, (C14 dateringer af pliocæne fossiler, nøjagtig alder af istidsmateriale kan dateres)

Paul S. MARTIN (f. 1928), Arizona, 1963-2004, (istidsjægere kan have udryddet de store pattedyr, tab af hjemmehørende arter kan have ødelagt økosystemet)

Robley K. MATTHEWS, Rhode Island, 1965-77, (kystterasser, tidl. koralvækst fra 3 tidligere vandstande for -80.000, -105.000 og -125.000 år, Barbados)

Gerald Martin RICHMOND, (f. 1914), USGS, 1957-86, (strat, tills, istektonik, US)

Meyer RUBIN, USGS, geofysiker, 1955-61, (isen nåede sin største udbredelse ca. -18.000 år, tilbagesmeltning ca. -10.000 år)

Henry Melson STROMMEL (1920-92), meteorolog, 1956-83, (beregninger Amer og Europa, klimafølger efter vulkanudbrud, ocean cirkulationer) + Elisabeth STROMMEL 

Alexander (Alex) T. WILSON, 1964, NZL, (glac, istiderne fremkaldt af selve iskappen, der udvider sig. Isens egen adfærd, Antarktisk fremstød)

 

1976-2000:

C. ANDERSEN, 1981, DK, (strat, tektonik)/ Anders Christian ANDERSEN, 1996, (strat, sydl. Sjæll)

Steen ANDERSEN, 1992-2004, Kbh., Lynge, S-&N, (strat, N- og M-Jyll, S-Jyll, Fyn, Bornh)

Lisa BELHAGE, Kbh., 1999, (strat, Øresund)

Henry BENDER, 1990, (strat, M- og Ø-Jyll)

Ole BENNIKE, Kbh., 1986-2008, (strat, sekvens strat, issøer, planter, træer, arthropod fauna, insekter, ostrakoder, vert, pattedyr, N-Jyll, Storebælt, S-Sjæll, Østersøen, N-Grønl, Grønl, Nordpolen)

Merete BINDERUP, Kbh., 1996-2005, (strat, S-Jyll, Vejrø, Øresund, kystproblemer)

Knud BINZER, Kbh., Hornbæk, 1994-98, (strat, grundvand)

Poul BONDESEN, 1976, (postglac, vert, desman)

Jens Jensenius BÖCHER, Kbh., zoolog, 1994-2001, (plioc, pleistoc, arthropod fauna, insekter, fauna, Grønl)

Bjørn BUCHARDT, 1978, (iltisotoper, Nordsøen)

Henrik BREUNING-MADSEN, 1985, (strat, N-Jyll)

Erik Fjeldsø CHRISTENSEN, Hadsten, Fur, 1991, (vert, kronhjort, N-Jyll)

S. CHRISTENSEN, 1987, (moræneler, N-Tyskl)

Keld CONRADSEN (f. 1963), Århus, 1996, (holoc, miljøændringer, Kattegat) + K.L. Knudsen

Dorte DAHL-JENSEN, 1998, (iskerneboringer, Nord-GRIP, temperaturer, klima, Grønl)

Peder DAM, 2000-01, (hatformede bakkers underlag)

Peter R. DAWES, Kbh., Værløse, 1986, (gesch, is shelf, arktisk ocean, Grønl)

Claus DITLEFSEN, 1987-91, (strat, M-Jyll)

Anders FISCHER, 1991, (træstubbe Storebælt, havstigninger)

John FREDERIKSEN, Virum, 1976-99, (klinter, hedesletter, søbassiner, klimaudsving, seismik, M- og S-Jyll, N-Sjæll, København, Fehmer bælt)

Torben FRONVAL, Kbh. 1996, (hurtige klimavariationer, havstrømme cycklicitet, N-Atlanten)

Svend Visby FUNDER, Kbh., Hillerød, 1982-2006, (mollusker, bivalver, makrofauna, gesch, permafrost, klima- og havændringer, Øresund, Danm, N-Grønl, Gønl, Sibirien, N-Rusl)

Peter GRAVESEN, Kbh., 1994-2004, (strat, S-Jyll, Bornholm)

Claus Uffe HAMMER, Kbh., 1996-98, (glaciologi, Nord-GRIP iskerneboringer, Grønl, dateringer, klimasvingninger)

Henning Kryger HANSEN, Lyngby, 1998-99, (seismik, sed, Fehmer-bælt, København)

Jens Morten HANSEN (f. 1947), Hellerup, 1994, (grundvand)

Jens Theodor Marthinus HANSEN, 1993-96, (strat, M-Jyll)

Louise HANSEN, 1996, (pleistoc, marine sed, strat, Ø-Grønl)

Erik Otto HEIBERG, 1991, (senglaciale søer, Møn)

Susanne HEIER-NIELSEN, Århus, 1991-96, (holoc, foraminiferer, Limfjorden, Skagerrak)

Claus HEILMANN-CLAUSEN, Århus, 1980-2001, (strat, sed, Jyll)

Claus HEINBERG, Kbh., 1989, (strat, N-Jyll)

Michael HOUMARK-NIELSEN, Kbh., Hillerød, 1976-2006, (strat, sed, lithstrat, nedisning, afsmeltning, istid og landskab, tills, randmoræner, isfremstød, pal miljø, N- og S-Jyll, Samsø, Fyn, Sjæll, Møn, Norden, NV-Europa, Ø-Grønl, N-Rusl)

Ole HUMLUM, Veksø, 1979-90, (flodmoræner, isaflejr, israndslinjer)

Carsten ISRAELSON, Kbh., 1996, (klima, iltisotoper, ocean sed)

Erik Maagaard JACOBSEN, Kbh.,1977-88, (mollusker, strandforskydningszoner, landhævning, V-Sjæll, Falster)

Jørn Bo JENSEN, Kbh., Herlev, 1983-2000, (strat, baltisk issø, insekter, M-Jyll, Storebælt, Østersøen, Øresund)

Morten Willaing JEPPESEN, 1987, (flettede floder, aflejr, V-Grønl)

Flemming JØRGENSEN, Vejle amt, 2000-05, (begravede dale, hatbakker og underlag, N-Jyll, Jyll, Langel)

Michael JØRGENSEN, Århus, 1985-86, (strat, N- og M-Jyll, S-Jyll)

J.B. KEMSEM, 1992, (israndslinjer, Møn)

Else KOLSTRUP, 1983-88, (planter, pollen, pattedyr, senglaciale vindaflejr, erosion, vert, hjort, N-Jyll, Jyll)

Peter KRISTENSEN, Århus, 2000, (strat, Langel)

Christian KRONBORG, Århus, 1990-96, (strat, N-Jyll, M- og Ø-Jylland, Bornh)

Arne Rosenkrands LARSEN, Albertslund, 1977, (foraminiferer)

Birger LARSEN, Kbh., Hørsholm, GEUS, 1995-2003, (strat, Mariager fjord, Blåvands huk)

Gunnar LARSEN (f. 1967), Fyn, Århus, 1994-06, (strat, sed, Fyn)

Arne T. MOGENSEN, Herlev, 2000 (strat, S-Sjæll m. øer)

Niels Peter MORTENSEN, 1990, (strat, N-Jyll)

Jens Tyge MØLLER, Kbh., 1986-93, (strat, M-Jyll)

Erik MAAGAARD-JAKOBSEN, 1976-87, (moræner, Sjæll, Grønl)

Erling Fuglsang NIELSEN, Århus, 1982-94, (strat, N- og M-Jylland)

Esben Møller NIELSEN, 1985, (strat, seismik, aflejr, Kattegat)

Poul Erik NIELSEN, Viby/Århus, 1983-85, (strat, tills, sed, seismik, Kattegat, NV-Europa)

Bernhard NOVAK, Kbh., 1996, (strat, sydl. Kattegat)

Per NØRNBERG, Århus, 1993, (strat, M-Jyll)

Bent ODGAARD, Kastrup, 1986, (strat, M-Jyll)

Gunver Krarup PEDERSEN, Kbh., 1985-87, (flettede floder, aflejr, Island, V-Grønl)

Kaj Raunsgaard PEDERSEN, Århus, 1986, (lagserier, landskabsformer)

Niels Just PEDERSEN, 1977, (postglacial havaflejr, kystklinter)

Stig Asbjørn Schack PEDERSEN, Kbh., Gentofte, 1982-2007, (strat, kysterosion, gesch, N- og M-Jyll, V- og Ø-Jyll, Øresund)

Erik RASMUSSEN, 1991-95, (strat, S-Jyll)

Kåre Lund RASMUSSEN, fysiker, 1989-2000, (istider, holoc, havniveauer, oceanstrømme)

Nina REHFELDT, Århus, 1981-2001, (fra istid til bøgeskov)

Niels RICHARDT, Kbh., 1999-2003, (strat, Øresund)

Peter B.E. SANDERSEN, Århus, 2000-05, (strat, begravede dale, Mors, Jyll)

Marit-Solveig SEIDENKRANTZ, Århus, 1996-2009, (strat, foraminiferer, klima, afsmeltning, is, iltisotoper, Danm, N-Atlanten, Grønl, aktisk Rusl)

Søren SKIBSTED (f. 1960), Allerød, Fåborg, 1992-2009, (strat, foraminiferer, V- og Ø-Jyll, S-Jyll, Fyn, NV-Sjæll, Sjæll)

Georg STENSTROP, Fur, 1994-2001, (hvaler, Salling)

Henrik SUADICANI, Rødovre, 1985-86, (strat, N- og M-Jyll, S-Jyll)

J.I. SVENDSEN, Århus, 1999, (isudbredelse, Barents- og Karahavet, Rusl)

Henrik Højmark THOMSEN, Kbh., 1998, (Grønlands iskappe, klima)

Peter THY, Århus, 1981, (strat, sæk-og pude sed strukturer)

Tage THYRSTED, Kbh., 1987, (senglaciale vindaflejr, Jyll)

Henrik VEJRE + Thomas VIKSTRØM, 1994, (strat, klinter)

Henrik ZÜRICHO, 1990, (strat, M-Jyll)

Bent AABY, 1990, (strat, N-Jyll, M-Jyll)

Kim AARIS-SØRENSEN (f. 1946), Kbh., zoolog, 1990-2004, (vert, pattedyr, mammutter) 

Lena ADRIELSSON, Lund, 1981-2006, S, (lithstrat, sed, glaciale miljøer, dødis, klima, S-Sve, Bornh)

Harald AGRELL, 1980, (afsmeltning, varv, Danm, Sve, Finl)

Svante BJÖRCK, København, Lund, 1981-2008, (strat, vegetation, iskerner, datering, arthropod fauna, pal klima, kyst- og bassinudvikling, Østersøbassinet, søsed, Skand, Grønl, Euro-pa, Grønl, N-Amer klima, M-Sve)

L. BRUNNBERG, 1995, (lervarv kronologi, M-Sve)

Esko DANIEL (f. 1943), Uppsala, 1977-2006, (jordartskort, sed, issøer, dødis, strandvolde, sandkyster, Skåne, Jylland, Danm)

J.M.R. FERNLUND, 1993, (strat, åse, kystmoræner, Halland, S-Sve)

Tore Lennart FRÄNGMYR (f. 1938), Uppsala, 1976-80, (istid nutid) + L.-K. Königsson

G. GUSTAFSON/ Mats H.G. G., 1977, (strat, israndslinjer, M-Sve)

Ove GUSTAFSSON, Uppsala, 1978-2005, (hydrogeologi, Alnarps-floden, Skåne)

Christian HJORT (f. 1942), Höör, Lund, 1979-93, (kvartærgeologi, miljø)

Anders HULT, 1991, (vand, strandvolde, Skåne)

H.G. JOHANSSON/ Hans G., 1983, (strat, tills, moræner, N-Sve, NV-Europa)

Bo T. JOHANSSON, 1982, (strat, israndslinjer, M-Sve)

Olof JOHANSSON, Urban EKSTAM + Nils FORSHED, 1986, (havstrandsenge, V-Skåne)

Wibjom KARLÉN, 1979, (strat, israndslinjer, N-Sve)

Johan KLEMAN, Stockholm, 1990, (isstrømninger, Skand)

Fredrik KLINGBERG (f. 1950), 1998, (pleitsoc, strat, foraminiferer)

Jan KRISTIANSSON, 1986, (lervarv kronologi, israndslinjer, SØ-Sve)

Robert LAGERBÄCK (f. 1945), Uppsala, 1988-2007, (glacial, landskabs udformning, Skand)

Erik LAGERLUND, Lund, 1977-2008, (strat, lithostrat, moræner, afsmeltning, glacial dynamik, debris transport, Kullen, NV- og V-Skåne, Kattegat, S-Sve, SV-Skand)

Ronnie LILJEGREN (f. 1945), Lund, 1993, (fra mammut-steppe til nutidens dyr)

Dagmar LUNDEGÅRDH (f. 1922) + Per Henrik LUNDEGÅRDH (1919-2000), Mörbylånga, Öland, 1982-96, (strat, Østersøen, Öland)

Kerstin Persson MALMBERG, Lund, 1990-2006, (sed, lithstrat, miljø, glacial dynamik, debris transport)

Rolf NYBERG, Lund, 1989, (klima, frosterosion i canyon-dale, Skåne)

Eric OLAUSSON, 1982, (strat, israndslinjer, SV-Sve)

C. PERSSON, 1983, (strat, israndslinjer, moræner, M-Sve)

Gösta REGNELL (f. 1949), Malmö, 1977-80, (kilder, bladfossiler, Skåne)

Joachim REGNELL (f. 1956), 1989, (vegetation, land, paløkologi, S-Skåne)

Sten RUDBERG (1917-96), 1978, (istektonik, Skand)

Peter SCHLYTER, Stockholm, 1991-2002, (vindslebne sten, vegetation, Skåne, S-Sve)

Bo STRÖMBERG. 1981-92, (strat, moræner, lervarv kronologi, israndslinjer, M- og Ø-Sve, Østersøen, Finl)

Björn SUNDQUIST (f. 1946), 1979-2000, (vand, sedimentation, miljø, historik) + C. Hjort

A.-C. ULFSTEDT, 1980, (strat, israndslinjer, M- og N-Sve)

MAX ÅMARK, 1984-86, (afsmeltning, till strat, issøer, Ø-Skåne) 

Svein Olaf DAHL, 2000, N, (klima, miljø)

Lars ERIKSTAD, 1986, (strat, israndslinjer, S-No)

Bjørn A. FOLLESTAD, 1990-92, (isstrømme, gesch, V-No)

J.M. GROVE, 1988, (strat, israndslinjer)

S. HALDORSEN, 1977-83, (tills, kornstørrelser, SØ-No, NV-Europa)

Øyvind HAMMER (f. 1948), 1994, (glacial, miljø)

Atle NESJE, 1988-2000, (strat, gesch, gletschere, klima, miljø, S- og V-No)

A. RASMUSSEN, 1984, (strat, moræner, N-No)

Steinar SKJESETH (1924-96), Ås, 1987-96, (moræner, sed, Østfold; geologi)

R. SØRENSEN, 1983, (strat, aflejringer, Oslo-fjorden)

Tore Ola VORREN (f. 1944), Tromsø, 1979-2006, (strat, sed, kontinentsokkel m. skråninger, nedisning, klima, pal miljø, N-No, geofysik) 

Matti ERONEN, 1988-92, SF, (strat, israndslinjer, Ø-Finl)

Heikki HIRVAS, 1977-95, (strat, israndslinjer, N-Finl)

Raimoo KUJANSUU, 1984-97, (strat, moræneler, Finl, V-Rusl)

Juha-Pekka LUNKKA, Cambridge, Espoo, 1991-2001, UK,SF, (strat, sed, tektonik, klinter, max. isudbredelse, Skand, Norfolk, Engl)

K. NENONEN, 1986-95, (strat, tills, S-Finl)

Mikko PUNKARI, Helsinki, 1980-2008, (strat, israndslinjer, istektonik)

Heikki RAINIO, 1976-95, (strat, israndslinjer, tills, S-Finl)

Veli-Pekka SALONEN, 1986-92, (strat, israndslinjer, gesch, SV-Finl) 

Árni HJARTARSON, 1981-93, ISL, (israndslinjer)

Ólafur INGÓLFSSON, 1987-95, (strat, israndslinjer)

H. NORĐDAHL, 1982-95, (strat, israndslinjer)

Halldór.G. PÉTURSSON, 1986-94, (strat, israndslijer)

Guttormor SIGBJARNARSON, 1983, (strat, israndslinjer, haverosion)

Gudmundur E. SIGVALASON (1932-2004), 1979-2002, (strat, gletschere, tidlige søer, vulkanisme) 

Helmut AHRENS, Berlin + D. LOTSCH, 1982, D, (sed mægtighed, Meckl-Vorp)

Rainer AMME, Hannover, 1993-2003, (strat, sed gesch, mammut tand, Niedersachsen, Han-nover)

Reinhardt BAUDENBACHER, Leipzig, 1986-94, (gesch, Leipzig; Helgoland) + E. Richter

Leopold BENDA, Hannover, 1995, (strat, de enkelte Bundesländer, Tyskl)

Jens F. BISCHOF, 1990-99, (dropstones, havstrømninger de sidste 300.000 år, istransport, Nordsøen, Can)

Sixten BUSSEMER, Berlin, geograf, Peter GÄRTNER, Berlin, lærer + Norbert SCHLAAK, Berlin, lærer, 1994, (sed, moræner, Berlin, Brandenburg)

Egon T. DEGENS (1928-89), Hamburg, Gero HILLMER, Hamburg + Christian SPAETH, 1984, (strat, omkr. Nordsøen og Østersøen)

B. Wolfram ECKLOFF, 1999, (gesch, Schl-Hol)

Jürgen EIERMANN, Gotha, 1984, (model sed, relief former, gletscherdække, NØ-Tysl, DDR)

Harald ELSNER, Celle, 1987-97, (strat, brunkul horisonter, gesch, planter)

Karl-Heinz FISCHER, 1976, (pattedyr knogler, gesch?, Berlin-raum)

Wolfgang FREADRICH, Hamburg, 1996, (isdynamik, landskabsformer, Europa)

Hans-Joachim GREGOR, München, 1993, (planter, frø, Laer, Niedersachsen) + J. Nowak

Alf T. GRUBE, Kiel, 1993-96, (geotoper, Schl-Hol, Estl)

Ulrich von HACHT (d. 2003, 77), Hamburg, 1985, (gesch)

Wolfgang HANSCH, Greifswald, Heilbronn, 2000, (istid, mammut, mennesker)

Franz Jürgen HARMS, Hannover, 1981, (errat gesch, Osnabrück)

Hans-Christian HÖFLE, 1976-94, (strat, gesch statistik, grundmoræner, Elben-Weser, Bremen, Niedersachsen, Antarktis)

Alexander HULTZSCH, Stahnsdorf, 1994, (strat, sed, Berlin, Brandenburg)

Wolfgang JANKE, Greifswald, Kiel, 1978-2004, (strat, Østersøen, Rügen, Meckl)

Dieter JASCHKE, 1976, (isrande, weichsel, Hamburg)

F.W. JUNGE/ Werner J., 1998, (lervarv, M-Tyskl)

H.D. KAHLKE, 1994, (istid)

Chr. KABEL/ Christa KABEL-WINDLOFF, Kiel, 1982-83, (strat problemer, sed aflejr, SchHol)

Joachim KALTWANG, 1992, (israndslinjer, S-Niedersachsen, Ø-Westfalen)

Wighart von KOENIGSWALD (f. 1941), Bonn, 2000-02, (istid, klima, dyreliv)

Dietrich KOPP, Tews-Woos, 1994, (strat, sand, bundformer, Berlin, Brandenburg)

Karlheinz KRAUSE (f. 1932), Buxtehude, 1996-2009, (gesch, sed gesch, vindkanter, findlinge, N-Tyskl, Schl-Hol, Meckl-Vorp, Danm, vert, pattedyr)

Hans-Dieter KRIENKE, Raben-Steinfeld, 1977-2008, (strat, gesch, weichsel, grundmoræner, Odermünde, Meckl-Vorp Tarzow/Wismar, Meckl)

Kay KRIENKE, Greifswald, 1995-2004, (tills, sed gesch, landskab, klinter, Rügen)

Matthias KUHLE, Göttingen, 1987-2004, (pleistoc, max. nedisning, Centralasien, Tibet)

Hans-Jürgen LIERL, Linau/Hamburg, 1984-85, (gesch, sed gesch, Holstein)

Lothar LIPPSTREU, 1993-2000, (strat, isstrømme, N-Tyskl, N-Europa, N-Amer)

Karl MÖLLER (d. 1995, 96), Hamburg, 1984-85, (istid, isbevægelser)

Ulrich MÜLLER, 1993-2004, (strat, Meckl-Vorp)

Ralf-Otto NIEDERMEYER, Greifswald, 1994-2005, (strat, sed, istektonik, Østersøen, Meckl)

Woolf-Albrecht PANZIG, 1989, (gesch, tills, Rügen)

Jan A. PIOTROWSKI, 1992-2003, (strat, tills, aflejr, Schl-Hol, Fyn, Danm)

Werner POCKRANDT, Hannover, 1976-83, (parabelridser i blokke)

Rolf REINECKE (f. 1943), Stralsund, 1986-2001, (kystformationer, Balticum)

Erich RICHTER (1909-99), Leipzig, økonom, 1986, (gesch, sed gesch, Leipzig)

Wolfgang RIEGRAF, Münster, 1991, (vert, mammut)

Otto RINDT (d. 1994), Niederlausitz, 1984, (gesch fra brunkulslejer, DDR)

C. ROHDE/ Carsten R., 1989, (gesch, Schl-Hol)

R. RÖTTGER, 1983, (strat, protozoer)

Gerhard SCHLÜTER, Kiel, Berlin, 1978-83, (strat problemer, sed deposits, gesch tælling, SchlHol, V-Europa)

Hermann SCHMIDT-KALER, 1991-2005, (erdgeschichte, istid, München) + R.K.F. Meyer

K-D. SCHMIDTKE, 1992, (strat, Schl-Hol)

Herbert SCHOLZ, München, 1988, (gletcherløb, istektonik, Ø-Grønl)

Gerhard SCHÖNE, Hamburg, 2000-04, (gesch tælling, Schulauer Ufer)

Albert SCHREINER, Freiburg, 1992-97, (moræner, aflejr, fauna, klima) +

A. SCHREINER, 1992, (kvartær geologi)

G. SCHWAB, 1982-96, (sed mægtighed)

Angelika SCHWAGER, Bad Mïnder, 1998, (vert, næsehorn, Tündern)

Wilhelm SCHWARTAU, 1993-95, (løssprofiler, N-Rhein, S-Niedersachsen) + H. Jordan

Klaus SKUPIN (f. 1941) + Eckhard SPEETZEN, Krefeld, 1993-2003, (isstrømme, gesch tælling, Nordrhein-Westfalen)

Walter STEINER (f. 1935), Weimar, 1979-93, (pleistoc, flora, fauna, erdgeschichte, Weimar) + O. Wagenbreth

Hansjörg STREIF, Hannover, 1990, (kystlandskab, Ostfrisen)

Rolf + Ursula STRIEGLER, 1984, R. STRIEGLER, Cottbus, 1992-2003, (gesch, gesch historik, Niederlausitz, Krefeld, Nordrhein-Westfalen)

Peter SUHR, Freiberg, 1980, (gesch, SØ-DDR)

Roland VINX, Hamburg, 1996-2007, (gesch, sed gesch, findlinge, NV-Tyskl, Baltoskand, SØ-Engl)

Friedrich WERNER, Kiel, 1995, (strat, Østersøen) + K. Duphorn

Wolfgang ZESSIN, Schwerin, 1983, (elefanter, Meckl) 

Krzysztof BRODZIKOWSKI, 1991, PL,NL, (afsmeltning, sed udvikling)

Maria GÓRSKA, Poznan, 1995-2001, PL, (errat gesch)

Leszek LINDNER, 1982-95, (strat, isstrømme, moræner, tills, M-Pol)

Leszek MARKS, 1984-2004, (pleistoc, strat, israndslinijer, grænser, Pol, Balt)

Jerzy NOWAK, Virginia, 1993, PL,US, (planter, frø, Laer, Niedersachsen) + H.-J. Gregor

Jan RZECHOWSKI, 1977-86, (tills, gesch, M-Pol.)

M. PASSERBSKI, 1977, (strat, sed, endmoræner)

Wiesław SUBOTOWICZ, 1981, (strat, polske klinter) 

Júri KASK, 1992-95, EST, (geotoper, Estl)

Valery I. ASTAKHOV + D.Y. BOLSHIYANOV, St. Petersborg, 1999-2001, RUS, (isudbredelse, Barents- og Kara-havet, Rusl)

M.A. FAUSTOVA, 1984-97, USSR,RUS, (strat, NV-Rusl)

N.I. GLUSHANKOVA, 1995 (strat, tills, NØ-Europa)

Andrei V. MATOSHKO, 1993-2002, USSR,UKR, (strat, landskaber, Dniepr, NØ-Europa)

Pavel NIKOLSKIY, Moskva, 1997-2006, (pleistoc, pattedyr fauna, evolution, Russisk slette, Sibirien) + M.V. Sotnikova

Marina V. SOTNIKOVA, Moskva, 1990-2006, (pleistoc, pattedyr fauna, evolution, Russisk slette, Sibirien)  

Douglas I. BENN, Aberdeen, 1998-2004, Skotl, UK, (strat, gletschere, isstrømme)

Steve BOREHAM, Cambridge, 1992-2009, (pleistoc, strat, global korrelation – 2,7 my) + P.L. Gibbard

David Q. BOWEN (f. 1938), Cardiff, 1978-2007, (strat, isstrømme, Britiske øer)

Champ CLARK, 1983, (oversvømmelser, render)

Windsor CHORLTON, 1983, (glacial histroik)

Andy CURRANT, London, 1981-2002, (pattedyr fauna, klimaforhold, hominider, Engl, Euro-pa)

David J.A. EVANS, Glasgow, 1998-2004, (strat, gletschere, isstrømme)

John GERRARD, Birmingham, 1992, (geomorfologi, strat, grundvand)

Phillip Leonard GIBBARD (f. 1949), Cambridge, 1985-2008, (strat, pollen, nedisning, klima, miljø, Themsen, Engl, Irl, Europa, N-Amer; global korrelation – 2,7 my)

Maureen GREEN + Timothy GREEN, 1985, (vand, modeller)

John Roland HAYNES, Wales, 1976-81, (foraminiferer)

Thomas J. LAWSON, 1990, (isstrømme, gesch, Sutherland)

J. John LOWE, London, 1984-2001, (strat, miljø, planter) + M.J.C. Walker

Robert T. MEEHAN, Navan, 1997-2006, IRL (sed, gesch, drumliner)

David E. SUGDEN, Aberdeen, Edinburgh + Brian S. JOHN, 1976-82, (gletschere, landskaber/ 2009, geomorfologi, Arktis, Antarktis)

Michael (Mike) .J.C. WALKER, Wales, 1997-2009, (strat, miljø, sidste istids bratte ophør m.  dybde 1492,45 m, –11.703 år, (2000-09), Nord-GRIP borekerner, Grønl) + J.J. Lowe 

S. BIJLSMA/ Sabina B., Wageningen, 1979-2006, NL, (sed gesch, finkis analyser)

Cornelis (Kees) KASSE, Leiden, 1996-2002, (tektonik, sed, NV- og M-Europa)

Eduard A. KOSTER, 1994-2004, (geomorfologi, klima, V-Europa)

Cees LABAN, Utrecht, 1995-2003, (pleistoc, strat, gletchere, tills, Holl, NV-Europa)

Jaap J.M. van der MEER, Amsterdam, 1987-2003, (pleistoc, strat, gletchere, tills, Holl, NV-Europa)

Johan E. MEULENKAMP, Utrecht, 1979-2006, (neog, sed, strat, biostrat, Holl, N-Atlanten)

Martin RAPPOL, Amsterdam, 1983-2008, (strat, tills, glacialdannelser, gesch tælling, Drente, Østersøen, Engl)

F.A.R. De ZANGER, 1980, (strat, isdække, Arnheim) 

Thomas BOLLIGER, Zürich, 1994-99, CH, (sed, gletschere, Schw)

René HANTKE, Zürich, 1978-2002, (strat, moræner, pal relief, klima)

Toni Peter LABHART (f. 1937), Bern, 1977-2005, (istid, gletschere, Aar- u. Gotthard-massiv) 

F. KRÁLIK + J. MACOUN, 1984-95, TCH,ZR, (strat, Tjekkiet)

Ilja PEK (1945-98), 1999, ZR (strat, gesch, Tjekk) 

Andrea MOSCARIELLO, Geneve, Cambridge, 1992-2007, I,CH,UK, (strat, sed, NV-Ital, Schweiz, Frankr, sydl. Nordsø, Colorado), m. 

John J. CLAGUE, Br. Columbia, 1976-2007, CAN, (strat, aflejr, klima, Cordillerne) 

Robert J. FULTON, 1989-91, (isfremstød, palæogeografi, Can, Grønl)

Claude HILLAIRE-MARCEL, 1976-2008, F,CAN, (max. isudbredelse, pal ocean isotoper)

Robert Ferguson LEGGET (1904-94), 1976-83, UK,CAN, (tills, gesch, Ottowa)

William W. SHILTS, Illinois, Ottawa, 1976-81, US,CAN, (strat, gesch, tills, isstrøm retninger, udbredelsesvifte N-Amer)

Rudolph R. STEA, Nova Scotia, 1979-2005, (strat, tills, isstrømme, marin geologi, Novia Sco-tia)

Ian R. WALKER, Br. Columbia, biolog, 2000, (arthropod fauna, insekter, ostrakoder, Grønl) + O. Bennike 

Raymond S. BRADLEY, Massach., 1985-2003, US, (pal klima, klima variationer)

Jeffrey A. BROWN + George J. KUKLA, Lamont, Columbia, 1990-95, (sattelitfotos, skovhugst, klimaforværringer, N-Amerika, USSR)

Peter U. CLARK, Oregon, 1987-2008, (gesch, udbredelsesvifte, N-Amer)

Alfred G. FISCHER, California, 1977-90, (strat, israndslinjer, klima)

David S. FULLERTON, Colorado, 1986-2004, (strat, istektonik, US) + G.M. Richmond

Russell GRAHAM, Minnesota, 1982, (klimaforandringer forstyrrer dyrs udviklingsbalance, uddøen skyldes mange årsager, mennesket kun udryddet enkelte få arter)

Peter J GUETTER, Wisconsin, 1986, (solindståling i istidens slutfase) + J.E. Kutzbach

George R. HALLBERG, Iowa, 1980-86, (strat, Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri)

Michael M. HERRON + Chester C. LANGWAY, New York, 1977-80, (efter istiden indtraf klimaskift i løbet af få årtier eller mindre, S-Grønl)

Stuart H. HURLBERT, San Diego, Calif., 1976-82, (vandlevende biota, C-14 datering af issøers sed, -7.000 år, Andesbjergene)

Katherine Palmer IMBRIE (datter af J. Imbrie), 1979-86, (istider, klima, Grønl)

Thomas B. KELLOG, Columbia, Maine, 1976-97, (klima, sed, dybhavsboringer, No, Grønl)

Andrew McINTYRE, Lamont, geofysiker, 1981, (N-Atlanten + den nordam. iskappes vækst og afmeltning, Sed. prøver, varme havstrømme, -6000 år blev havet koldt, O-18)

Ellen MOSLEY-THOMPSON + Lonnie G. THOMPSON (f. 1948), Ohio, 1976-2002, (strat, iskerner m. partikler af ler, vulkansk støv og havsalte, Grønl, Antarktis)

William F. RUDDIMAN (f. 1943), New York, Virginia, geofysiker, 1981-2007, (tect, klimaforhold, klima ændringer) + A. McIntyre, J.E. Kutzbach

Dan SCHRAG (f. 1966), Harvard, 1998-2000, (klima, istid cycler)

Konrad STEFFEN, Colorado, klimatolog, 1977-2007, CH,US, (sne, gletschere, havniveauer, isskjolde, klima, Schweiz, Arktisk CAN, grønland, Antarktis)

J.E. WILLARD, 1980-82, (isstrømme, gesch, Missouri, Kansas, Nebraska) 

David Roger OLDROYD, Sidney, 1980-2008, AUS, (kvart geologi, geomorfologi, historik, evolution) + R.H. Grapes 

2001-10:

Andreas Peter AHLSTRØM, 2009, GEUS, (oceaner, is, klimaændringer, Grønl)

Mette BJØRNSEN, Kbh., 2003, (miler, Anholt)

Vibeke ERNTSEN, GEUS, 2009, (klima, kulstofpuljer)

Mikkel Ulfeldt HEDE, Kbh., 2007, (vert, pattedyr, fodspor, SØ-Jyll)

Signe Ulfeldt HEDE, Kbh., 2003, (holoc, havniveauer, sekvens strat, Sjæll, tidlige bopladser)

Dorthe H. HOLM, Århus, 2004, (strat, Polen)

Lise HOLM, Brønshøj, S-&N, 2002-04, (S-Jyll, Fyn)

Johnny JAKOBSEN, 2001, (hatbakker, underlag) + P. Dam

Peter Roll JAKOBSEN, 2002-04, (strat, S-Jyll)

Peter N. JOHANNESEN, Kbh., 2004-09, (strat, klima, Vadehavet, Skagens odde)

Kurt Henrik KJÆR, Lund, Kbh., 2001-05, (strat, landskaber, miljø, isstrømme, SV-Skand, N-Rusl)

Bjarke KORSAGER, Kbh., 2003-06, (planter/buske, N-Jyll)

Antoon KUIJPERS, GEUS, Kbh., 2002-09, (strat, Østersøen, oceaner, is, klima, N-Atlanten)

Jørgen Overgaard LETH, Århus, 2003, (strat, Jyske rev, Nordsøen)

Peter Friis MØLLER, 2002, (strat, S-Jyll)

Anne Birgitte NIELSEN, GEUS, 2007, (landskaber)

Jan Kresten NIELSEN, Kbh., 2001, (strat, N-Rusl)

Lars Henrik NIELSEN, Kbh., 2004-09, (strat, Skagens odde, Vadehavet)

Erik Skovbjerg RASMUSSEN, Århus, 2001-04, (strat, grundvand, S-Jyll, Jyll)

Peter RASMUSSEN, GEUS, 2002-07, (søsedimenter, landskaber)

Eske WILLERSLEV (f. 1971), dna-biolog, 2008, (pelsjægere, dna fra iskerneboringer, Grønl, Sibirien)

Troels AAGAARD, Kbh., 2005-09, (kyster, V-Jyll, Vadehavet) 

Tom FLODÉN, 2001, S, (strat, israndslinjer, Østersøen)

Sofie HELLMAN (f. 1976), 2008, (landskab rekonstruktioner, vegetation, S-Sve)

Hanna LOKRANTZ + Gustav SOHLENIUS, 2006, (isstrømme, weichsel, Fennoskandia)

Jens Ove NÄSLUND, Stockholm, 2005-07, (strat, smeltevand, Fennoskand)

Anders SCHOMACKER, 2004, (landskaber) 

Solveig FIMREITE, 2001, N, (klima, sed, nedisning, N-No) + T.O. Vorren

Eystein S. HUSEBY, 2004, (jordskælv, sedbassiner, Kattegat) 

Renate BÖNIG-MÜLLER, Lüneburg, 2006-07, D, (gesch, findlinge)

Jörg HAMMER + Gerd BÖTTCHER, Güstrow, Hannover, 2005, (kvart sed, MecklVorp)

Ulrich HEINZE, Flensburg, (strat, landskaber, Schl-Hol)

Hartmut HUHLE, Röblingen, 2004, (sed gesch, geotoper)

Gerald KOPP, Bordesholm, (pattedyr, Hamburg-raum)

Wolfram LEMKE, Warnemünde, 2002, (strat Østersøen)

Rolf K.F. MEYER, 2002, (strat, S for München)

Karsten OBST, Güstrow, 2005-08, (strat, gesch, findlinge, Tarzow/Wismar, Rügen, Meckl)

Inken PASSE, Hamburg, 2005, (strat, sed, Hamburg-Harburg)

Gunnar RIES, Hamburg, 2003-08, (strat, gesch, sed, findlinge, Hamburg-Harburg)

Eberhard STREHL, 2002-05, (endmoræner, tidlige kyst og øzoner, gesch, Kiel, SchlHol) 

A. BERA + D. KRZYSZKOWSKIEGO, 2004, PL, (strat, israndslinjer)

Jerzy Zaklad NOWAK + Jolanta B. ZAWILSKA, 2002

Halina URBAN, Warszawa, 2008, (historik, geomorfologi) 

Igor TUULING (f. 1957), Tartu, 2001, EST, (strat, israndslinjer, Østersøen) 

Igor N. DEMIDOV, Petrozavodek, 2001-08, RUS, (strat, tektonik, max. isudbredelse, Rusl, Skand)

Petr V. FEDOROV, St. Petersborg, 2003, (strat, permafrost, klima, Kakasus, Kaspiske hav, Krim)

Valeri GEY + Vera KISELOVA, St. Petersborg, 2001, (strat, tektonik, max. isudbredelse, Skand)

Tatiana K. IVANOVA, Moskva + Vyacheslaw A. MARKIN, Moskva, 2008, (historik, geomorfologi) 

Simon BUTEUX, Birmingham, arkæolog, 2002-03, (pleistoc, planter, næsehorn, Staffordshire)

Neil F. GLASSER, Wales, 2002-06, (strat, tills, gesch, N-Engl) + D. Huddart

David (Dave) HUDDART, Liverpool, 2002-06, UK, (strat, tills, gesch, N-Engl, high arctic glaciers)

Jonathan R. LEE, Nottingham, London, 2002-04, (strat, tills, isstrømme, East Anglia)

James ROSE, London, 2002-03, (strat, tills, isstrømme, East Anglia) + J.R. Lee 

Kim M. COHEN, Utrecht, 2005-09, NL, (strat, lavland, Holl, Frankr, Belg, SØ-Engl)

Frederik R. Van VEEN, Delft, 2008, (Glac, historik) 

Frédéric RÉMIS + Laurent TESTUS, 2006-09, F, (istid, gletschere, historik) 

Tobias KRÜGER (f. 1976), historiker, 2006-08, CH, (istid, istidsteori, klimahistorie)  

A. Allen CURRY, New Brunswick, 2006, CAN, (strat, afsmeltning, biostrat, atlantisk Can)

Duane G. FROESE, Alberta, 2005-08, (permafrost, langsom optøning, Yokon) 

Marc B. EDWARDS, Houston, 2002-04, US, (glacial indflydelse på nyprterozoic sed, Smal-fjord, N-No) 

Rodney H. GRAPES, Seoul, 2008, NZ,KOR, (historik, kvart, geomorfologi; mineralogi)