Nyt

Fossilnyt

Fund- og registreringslister

Brug de 4 fundlister for tidsperioderne kambrium-ordovicium, silur, jura-kridt og kridt/tertiær

Print siderne ud og medbring dem på ture, så du kan sætte navn og nummer på dine fossiler

NYT


Fossilsamlermanual for unge stræbsomme

begyndere ud i fossilsamleriet.


Hvor finder man fossiler?:

Fossiler kan findes på enhver kyst med sten, men ved klinter og andre steder, hvor havet gnaver af kysten, kommer der hele tiden nye sten frem. Grusgrave og kridtgrave er også gode steder, men husk altid at spørge om lov. Se desuden på Fynske fossilsamleres lokalitetsliste.


Find de rigtige sten.

Der er kun fossiler i sten som er yngre end ca. 550 millioner år. Granit og gnejs er ældre og uden fossiler.

Man skal have fat i forstenede marine aflejringer. De er dannet ved, at partikler i havet er faldet til bunds og har dækket de kræ, som har levet der. Med årene er det blevet til sten. Det er typisk kalksten, sandsten, kridt, flint, skifer m.m. De kan kendes på, at de ofte er lagdelte og ensartede i strukturen. Somme tider er der gnavet små huller i overfladen af nulevende kræ. Man kan være heldig at se fossiler på overfladen af stenen, ofte kun som nogle bølger og streger eller en anden farve i stenen. Kalksten er lettere end granit og ofte ”blødere” at slå på. På granit springer hammeren mere tilbage, når man slår. Pas på med flint. Det splintrer som glas, og skarpe stumper flyver langt. Det er svært at slå fossilerne ud, fordi stenen revner tilfældigt. Flint kan have mange spændende former, men ofte er det ikke fossiler.


Hvordan kender man fossilerne?

Der findes flere gode felthåndbøger og mange hjemmesider, som man kan se på. Hvis det ikke hjælper, er der facebooksider m.m. hvor man kan lægge et billede op og spørge ”hvad er det”. På de ”store steder”, Faxe, Stevns, Møns klint, Fur og Mors er der museer, hvor man kan få bestemt sine fossiler. Det bedste er at samle med en erfaren fossilsamler. Der findes foreninger over hele landet, som arrangerer ture, og de er altid villige til at hjælpe.


Medbring en hammer.

Enhver hammer kan bruges, men en let hammer kan ikke slå særligt hårdt, og en mukkert bliver man træt af at bruge i længden. For de fleste er en hammer på ca. ½ kg. Passende. En mejsel kan være god, hvis man skal ramme meget præcist, eller flække en stor sten.


Hvordan skal man slå?

  Slå på kanterne af stenene. Sedimentsten er ofte lagdelte, og fossilerne ligger for det meste mellem lagene. Stenen flækkes nemmest i lagene. Slå kun så hårdt, som det behøves. Slår man for hårdt, kan man ødelægge fossilerne. Skulle fossilerne gå i stykker, kan de limes. Sekundlim er meget effektivt. Pas på øjnene når man slår. Brug briller eller luk øjnene. Jo hårdere man slår, jo længere flyver skårene. Pas på børn. Vend ryggen til, når man slår. Stil dig, så du kan finde de skår, som du taber, når du slår. Det er ofte blandt skårene, at fossilet befinder sig.


Når man har fundet ”noget”.

Pak fossilerne ind i avispapir eller lignende. Mange fossiler er skrøbelige, f eks. moler eller kridt, og bliver nemt ridsede, når de skraber mod hinanden. Tag en lille rygsæk med. Så har man begge hænder fri, når man skal samle. Skriv ned, så man kan huske hvor, hvornår og hvad man har fundet.


Vis hensyn.

Hvis der er andre på stranden, lystfiskere, badende m.m. så gå lidt væk inden du slår. Stranden er stor nok til alle. Smid overskydende skærver i vandet, så børn og hunde ikke skærer sig. Finder man et fossil, som man ikke vil have med hjem, så læg det, så andre kan se det og få glæde af det.


Advarsel!

Fossiljagt kan være meget vanedannende. Har man først fundet den første trilobit, vil man bare finde mere. Det er lidt ligesom skattejagt.


God jagt.Andet


Fyn med strande og råstofgrave

De sidste istider har efterladt forskelligt geschiebe, fra sand til store stenblokke, rundt omkring i landskabet. Aktive kystklinter er med til at sten kan findes ved alle kyster, eller sten kan findes på jordoverflader. I dagsaktuelle grusgrave (nu færre antal end tidligere) kan nyt stenmateriale graves frem


Fyn har kun 3 faststående lokaliteter, hvor alle fund tilhører en og samme periode:

Klintholm,Øøstfyn: danien bryozokalk (paleocæn, øvre-danien)

Lundsgård klint, kerteminde: kerteminde-ler (paleocæn, selandien)

Øxenrade klint, Middelfart: limonit-sand (oligocæn)


Samler etik

FF (Fynske fossilsamlere) påpeger, at stenklubber/samlere måske af og til bør tænke lidt over, hvordan man efterlader en strand efter et stenbesøg

Kløver man med hammer større sten, vend stenen således, at de friske brudflader vender nedad. Flint med skarpe kanter, eller hårde kalksten kan kastes ud i vandet, hvor de så med tiden bliver afrundet. Smid ikke alt for store kalkblokke ud i vandet. Der kan være flere fossiler tilbage i stenen

En strand er ikke et stenbrud, og strandens dyreliv eller besøgende kan skære sig det mindre efter vort besøg i naturen


Geosites på Fyn

Geologiske lokaliteter af international betydning (UNESCO + IUGS, 1997-2007):

Klintholm kalkgrave (grænsen mellem Danske-kalk og Kerteminde-mergel, tidlig paleocæn)

Ristinge klint (istidsklint med flageopskydninger, sø- og havaflejringer fra eem-mellemistid + 4 morænelag fra weichsel istiden)

Langeland (hatbakker fra sidste bælthavsfremstød)

Vissenbjerg-Frørup (sammenhængende landskabsstrukturer fra weichsel istiden)

Sydfynske øhav (druknet landskab med utallige småøer og kystformer, jæger-stenalder og frem)

-

Danmark har 38 geosites


Geologiens dage

Hvert 2. år, i lige år, arrangeres der rundt i landet forskellige geologiske tiltag. Arr. ligger oftest en af de sidste weekender i september md. FF har været med siden starten i 1994


Klintholm, åbent aftenarrangement

Hvert 2. år på en hverdag i maj eller juni. FF har været med siden 2006, og fortæller her ved kalkkeglerne om bryozokalkens fossiler


Danekræ

Danekrælov blev indført pr. 1. jan. 2002. Fund bestemmes af SNM Statens Naturhistoriske Museum, GMK Geologisk Museums danekræ udvalg

-

Klik på danekræ menu, der fortæller mere og viser nogle af de danekræ, som medlemmer af FF har fundet

Davinde Museums hjemmeside har netop opdateret en aktuel danekræ liste


ESO-Fossiler

FF medlem Erling S Jensen har lavet en fantastisk informativ hjemmeside, ESO-Fossiler.

Her kan man se nogle af de geologiske perioders bedre fund, primært danske fund, samt få overblik over dyregrupper og lokaliteter


Tarup-Davinde Stenmuseum

Fyns stenmuseum, opbygget af medlemmer fra DFS Den Fynske Stenklub og FF (geschiebe, bloktyper). Peter T Mortensen og Mogens S Nielsen står for de sedimentære blokke med fossiler

Stenmuseet blev indviet til Geologiens dage 2000 arr. (sø 24/9)

DFS og tidl. Naturskolen Åløkkestedet bruger Stenmuseet og nærliggende grusgrave i forbindelse med de 2årige Geologiens dage arr.


Privatsamling i Hårby

Erling Lykke, Landø, en af foreningens medlemmer har opbygget en stensamling, der kan besøges efter aftale. Erling L kan kontaktes på tlf. 6373 0083Geologiske museer og samlinger:

SNM Statens Naturhistoriske Museum (København)

omfatter 4 museer under KU Københavns Universitet: Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Alle 4 samles senere i et nyt, fælles museum,

der åbner i 2020


SNM, GMK Geologisk Museum (København)

Udstillingen Danmark i dybet omhandler Danmarks undergrund med faststående aflejringer, bloktyper, dannelsesprocesser, og områdets skiftende udseende. Fossiler indgår son en del af udstillingen


SNM, ZMK Zoologisk Museum (København)

Indtil det nye SNM museum bygges, kan man opleve en udstilling om evolution, samt se det nye Misty, Diplodous sauropod skelet


Bogense Museum (Bogense)

med Holger Garnaks samling fra Æbelø. Denne er opbygget med hjælp fra FF/DFS medlemmer. Holger G var en periode også medlem af FF

 

Tarup-Davinde Stenmuseum, Udlodsgyden 52 (Davinde v. Odense)

Museet rummer bloktyper primært fundet af Peter T Mortensen og Ole Allan Jensen. Geschiebe som ledeblokke, krystalline og sedimentære blokke, konglomerater og fossiler

Museet har åbent hver 2. søndag i hver måned fra kl. 14 til 17


Naturama (Svendborg)

Klintholm montre med danien fossiler. Fossiludstilling Fynske fossiler, som FF har været med til at lave, er på 4. år taget ned, og kommer måske op igen. Museet har dog flere fossiler, der alle ligger i museets magasiner

 

Midtsønderjyllands Museum, naturhistorie og palæontologi, Gram lergrav (Gram)

Museet har en mindre udstillingssal med Gram-havets fossile fauna, fra foraminiferer til hvaler. Her kan Gram fossilerne bestemmes efter et besøg i lergraven


GeoCenter Møns Klint (Møn)

med fine opstillinger af kridthavets fossile fauna og alt omkring Møns klint. Dino-saurer fra Grønlands ekspeditionen 2012 opsættes senere


Geomuseum Faxe (Faxe)

Ny, stor fossiludstilling på 1. sal med flot udsigt over Faxe kalkbrud. Mange flotte fund vises og en stor del af faunaens fossiler er udstillet i separate montrer


GeoMuseum Stevns (åbner 2020), Stevns klint med fiske-ler, UNESCO verdensarv lokalitet


Det Sorte Museum (Gedser)

nu overtaget af Palle Gravesen og Dorthe Freitag og udvidet med egne samlinger. Stor fossilsamling, hvoraf kun mindre dele vises


GeoCenter Hvide Sande (Galleri Yda, Hvide Sande)

Stor fossilsamling i kælderniveau samlet af Chris Christiansen bl.a. med stenmateriale fra Jyske Rev, samt med udlån fra andre samlere


Das-Eiszeit Haus (Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland)

et resultat af 4 samleres samarbejde i hhv. Flensburg og Kiel. En stor flot fossiludstilling, hvor også skuffer kan trækkes ud


Kreidemuseum Gummanz, Neddesitz (Rügen)

matcher på bedste vis GeoCenter Møns klint, dog i andre omgivelser. Fossilsamlingen får dog her meget mere plads. Faunaen er den sammeBedre bøger/hæfter om fossiler og geologi (udgivet efter 1990):


(Danmark, Sverige, nordlige Tyskland/ Baltica):


Steen Andersen + Steen Sjørring (red.): Geologisk set, Det nordlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse (GO Geografforlaget + Miljø-ministeriet/Skov- og Naturstyrelsen 1992)


Claes Bergman + Sven Stridsberg: Svenska fossil i ord och bild (Lunds Universitet, Lund 1991)


Merete Binderup, Knud Binzer, Ib Marcussen + Peter Warna-Moors: Danske landskaber (GEUS, København 2001)


Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald + Sten Lennart Jakobsen: Danekræ, Danmarks bedste fossiler (Gyldendal 2008)


Jørgen Butzbach: Bornholm gennem 1700 millioner år (William Dams boghandel, Rønne 1996)


Lene Bruun (red.): (om Gramhavet, lerets fossiler, hvaler og bløddyr), Naturens Verden 4, særhæfte 2005


Leif Carserud: Geologiska sevärdheter i Skåne (SGU, Lund 1992)


Leif Carserud: Geologiska sevärdheter i Skåne II (Geodeon, Lund 1994)


Tove Damholt + Alice Rasmussen: Fossiler fra Faxe kalkbrud (Østsjællands Museum 2005)


Tove Damholt, Alice Rasmussen + Leif Rasmussen: Fossiler fra Faxe kalkbrud, revideret og udvidet udgave (Geomuseum Faxe 2010)


Sara Eliason: Solstenar och kattskallar, Gotländsk fossil- och geologiguide (Gotlands Fornsal, Visby 1999)


Palle Gravesen: Værd at vide om forsteninger (Høst, København 1989 + 1994)


Palle Gravesen: Fossiliensammeln in Südskandinavien. Geologie und Paläontologie von Dänemark, Südschweden und Norddeutschland (Goldschneck Verlag, Korb 1993)


Palle Gravesen: Danske forsteninger fra Tertiærtiden (hæfte, Natur og Museum 2, juni, Århus 1998)


Palle Gravesen: Den geologiske udforskning af Fakse Kalkbrud fra midten af 1700-tallet til nu (hæfte, Geologisk Tidsskrift, hæfte 2, København 2001)


Palle Gravesen + Sten Lennart Jakobsen: Skrivekridtets fossiler (Gyldendal 2012)


Palle Gravesen + Sten Lennart Jakobsen: Skrivekridtets fossiler, 2. udgave (med beskrivelse af flint) (Gyldendal 2013)


Peter Gravesen/ Steen Andersen (red.): Geologisk set, Bornholm. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse (Miljø- og Energiministeriet + GO Geograf-forlaget 1996)


Peter Gravesen, Peter Roll Jakobsen, Merete Binderup + Erik Skovbjerg Rasmussen/ Merete Binderup + Lise Holm, red.: Geologisk set, Det sydlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse (GEUS, GO Geografforlaget + Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen 2004)


Claus Heinberg: Livet i Kridthavet. En opdateret VARV 2000 udgave (Stevns Museum 2012)


Jørgen Jensen og Lars Normann: Danske landskaber (Gyldendal 2014)


Manfred Kutscher: Bestimmungsschlüssel der Seeigel (Echinoidea) der WeiBen Schreibkreide (Kreide, Unter-Maastrichtium) von Rügen (Deutschland) und Møn (Dänemark) (Erratica, Band 5, Frank Rudolph Verlag, Wankendorf 2003) 


Gunnar Larsen: Øhavets geologi (hæfte, Fyns Amt 1998)


Gunnar Larsen: Geologisk set, Fyn og øerne. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse (Fyns Amt, GO Geografforlaget + Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen 2002)


Gunnar Larsen + Christian Kronborg/ Steen Andersen (red.): Geologisk set, Det mellemste Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse (GO Geografforlaget + Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen 1994)


Jan Gruwier Larsen: Sporfossiler (hæfte, Natur og Museum 4, dec. Århus 2005)


Pehr H Lundegårdh + Krister Brood: Stenar och fossil. Mineral, bergarter, fossil  (Nordstedts, Stockholm 1996)


Hans-Werner Lienau: Geschiebe, Boten aus dem Norden. Ausstellungskatalog (GA Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 2, Hamburg 1990)


Hannes Löser + Michael Zwanzig: Berliner Beiträge zur Geschiebeforschung, Band 2 (CPress Verlag, Dresden 2003)


Ole Bjørslev Nielsen (red.): Danmarks geologi fra kridt til i dag (Århus Geokompendier nr. 1, Geologisk Institut, Århus Universitet 1995)


Arne Thorshøj Nielsen: Trilobite systematics, biostratigrapgy and palaeoecology of the Lower Ordovician Komstad Limestone and Huk Formatiuons, southern Scandinavia (Fossils & Strata, No. 38, Oslo 1998)


Stig Schack Pedersen, Gunver Krarup Pedersen + Per Noe: Moleret på Mors (hæfte, Mors, Kort og godt 1, Morsø Lokalhistoriske forlag 1994)


Alice Rasmussen + Carsten Niss: Koralbanken, Faxe kalkbrud (hæfte, Amtscentret Næstved 2002)


Alice Rasmussen, Leif Rasmussen + Thomas Hansen: Fossiler fra Stevns klint, Møn og Nordjylland (Østsjællands Museum 2011)


Rolf Reinecke: Küsten der Ostsee, Entdecken und Erleben (DSV Verlag 2003)


Thomas Reinecke + Peter Engelhard: The Selachian Fauna from Geschiebe of the lower Selandian Basal Conglomerate in the Danish Subbasin (Die Hai- und Rochen-faunjha des Echinodermen-Konglomerates (Erratica, Band 2, Frank Rudolph Verlag, Wankendorf 1997) 


Andrea Rohde: Fossilien… Sammeln an der Ostseeküste (Wachholtz Verlag, Neumünster 2007)


Andrea Rohde: Naturführer Geologie, Schleswig-Holstein und Südjütland. Geologische Sehenwürdigkeiten und interessante Fundorte für Fossilien und Gesteine (Wachholtz Verlag, Neumünster 2010)


Flemming Roth: Havet i leret, om Gram lergrav (Årbog for Museum Sønderjylland 2013)


Flemming Roth + Kristiaan Hoedemakers (edit.): Palaeontos 7, The marine Gram formation at Gram, Denmark, Late Miocene geology and palaeontology (Palaeo Publishing & Library vzw 2005)


Frank Rudolph: Geschiebefossilien, 1, Paläozoikum (Fossilien, Grafenberg 1997)


Frank Rudolph + Wolfgang Bilz: Geschiebefossilien, 2, Mesozoikum (Fossilien, Grafenberg 2000)


Frank Rudolph: Strandsteine, Sammeln und Bestimmen (Wachholtz Verlag, Neumünster 2004)


Frank Rudolph: Noch mehr Strandsteine. Sammeln und Bestimmen an Nord- und Ostsee (Wachholtz Verlag, Neumünster 2008)


Frank Rudolph, Wolfgang Bilz + Dirk Pittermann: Fossilien an Nord- und Ostsee, Finden und Bestimmen (Quelle & Meyer 2010)


Kaj Sand-Jensen (red.) + Gunnar Larsen (redig.), Naturen i Danmark, Bind 2, Geologien (Gyldendal 2006)


Kai Ingemann Schnetler: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark; the Poul Harder 1920 Collection (GEUS 2001)


Werner Schulz: Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler (cw Verlagsgruppe, Schwerin 2003)


Hanne Strager: Det dyrebare. Historierne om museets største skatte (Statens Naturhistoriske Museum (2014)


Jørn Waneck: Gyldendals guide til danske fossiler (Gyldendal, København 2004)

Michael Zwanzig + Hannes Löser: Berliner Beiträge zur Geschiebeforschung (CPress Verlag, Dresden 1997)(Tyskland, England/ generel geologi, evolution):


APH Autoren-Gruppe/ Udo Frerichs: Fossilien aus dem Campan von Hannover, APH hæfte (Hannover 2005), 3. revideret udgave 2013


Karl Beurlen + Gerhard Licter: Versteinerungen, Fossilien der Wirebellosen mit Anhang Wirbeltiere und Pflanzen (Mosaik Verlag, München 1986 + 1997)


Fred Clouter, Tony Mitchell, David Reyner + Martin Rayner: London Clay Fossils of the Isle of Sheppey (Medway Lapidary and Mineral Society 2000)


Erik Schou Jensen: Sten i farver (Politkens naturguider 2005)


Martin Kostak: Der Kosmos Fossilienführer. Extra; Fossile Spuren, Bernstein-Einschlüsse, berühmte Fundstätten (Kosmos naturführer, Stuttgart 2004)


Jørn Madsen: Livets udvikling, 4 milliarder års evolutionshistorie A-Å (Gyldendal 2006


Ellis Owen + Andrew B Smith: Kreide-Fossilien. Ein Bestimmungsatlas der Fossilien des Chalk, mit Einführung in die Stratigraphie des Chalk von England (Goldschneck Verlag, Korb 1991)


David Reyner, Tony Mitchell, Martin Rayner + Fred Howard Clouter: London Clay Fossils of Kent and Essex (Medway Lapidary and Mineral Society 2009)


Thomas Reinecke, Harald Stapf + Manfred Raisch: Die Selachier und Chimären des Unteren Meeressandes und Schleichsandes im Mainzer Becken (Rupelium, Unteres Oligozän) (Palaeontos 1, Palaeo Publishing and Library vzw 2001) 


Andreas E Richter: Handbuch des Fossiliensammlers. Ein Wegweiser für die Sammlerpraxis (Kosmos, Stuttgart, 1981, 1991), 1999 (Bechermünz Verlag), 2011 (Kosmos Verlag)


Jes Rust: Fossilien, Meilensteine der Evolution (Primus Verlag 2011)


Dolf Seilacher: Fossil Art, An exhibition af the Geologisches Institut, Tubingen University, Germany (cbmagneto, Låsby 2008)


Cyril Walker + David Ward: Fossiler i farver (Politiken, London/København 1994)Lidt og kort om de seneste udsendte bøger (efter 2000):


Danske landskaber – et billedatlas (2001)

Forskelligheden i de danske landskaber vises og beskrives med stor geologisk ind-sigt - og i stor skriftstørrelse


Geologisk set, Fyn og øerne (2002)

En god indføring i Fyns geologiske opbygning. 22 beskrivelser gives af lokaliteter eller sammenhængende områder, bl.a. Øxenrade, Røjle klint, Klintholm, Sydfynske øhav og Langeland. Fynske stenklubber er oplistet


Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler (2003, tysk)

En rigtig god bog om Skandinaviens ledeblokke og sedimenter med fossiler (ge-schiebe). Fossildelen er på ca. 250 sider med flere gode fotos og er velegnet som bestemmelsesatlas


Geologisk set, Det sydlige Jylland (2004)

28 beskrivelser af lokaliteter og sammenhængende områder, bl.a. Trelde næs og Gram lergrav, men også af Lillebælts kystlandskab


Gyldendals guide til danske fossiler (2004)

Bedste danske bog om fossiler (da Værd at vide om forsteninger er udgået). Alle aspekter af fossilindsamling beskrives. Mange fine fotos, god som bestemmelses-atlas trods gentagelse af fotos og enkelte mindre fejl


Strandsteine (2004, tysk) + Noch mehr Strandsteine (2008, tysk)

Næsten alt hvad der kan findes på de tyske strande mellem Danmark og Mecklen- burg-Vorpommern. Primært krystalline blokke, men også de mere vigtige fossiler beskrives og vises. I Noch mehr Strandsteine gennemgås de forskellige sediment geschiebe blokke, hvori fossilerne ligger. Flotte fotos


Palaeontos 7, The marine Gram formation at Gram, Denmark, Late Miocene geology and palaeontology (2005, engelsk + dansk)

Til fossilsamlere der seriøst ønsker at gennemgå egne fund fra Gram, herunder slæmmede mikrofossiler. Bogen gennemgår bl.a. søpindsvin og mollusker. Første bind af 2


Sten i farver (2005)

Geologi og bjergarter gennemgås på den mest eminente måde. her synliggøres ge-olgien


Fossiler fra Faxe kalkbrud (2005, 2010)

En lille vellykket bog/billedatlas. Ca. 290 farvefotos med fossiler fra Faxe kalkbrud, der samlet viser hvordan faunaen på Faxehavets bund så ud for 63 millioner år siden. Egne Faxe fund kan nemt bestemmes


Naturen i Danmark, Geologien (2006)

En vægtig fagbog med over 500 siders opdateret forskning af dansk/sydskandina-visk geologi og palæontologi. Alt om de geologiske processer fra kambrium og op til landskabet i tidlig historisk tid behandles. Gode plancher og eminente fotos


Fossilien… Sammeln an der Ostseeküste (2004, tysk)

Eksempler vises på fund gjort i N-Tyskland, Danmark, Skåne og Gotland (og ikke altid de flotteste fundstykker). Godt samspil mellem fundtyper, bloktyper og dyre-gruppernes opdeling


Fossil Art (2008, engelsk)

Samme udstillingsstykker/kopier der har fulgt Spor i tiden særudstillingerne (Natur-historisk Museum Århus, NaturBornholm, Geologisk Museum i 2007). Et ultimativt katalog, sporfossiler når de er bedst


Danekræ, Danmarks bedste fossiler (2008)

Mange brugbare data og fremragende gennemgang af ca. 200 repræsentative da-nekræ, fra ordovicium til silur, jura til miocæn, samt subfossiler fra istiden. Fint indblik i fund og aflejringer, og næsten alt om fossile danske invertebrater (bløddyr, pighuder, krebsdyr, insekter), fisk, fugle, pattedyr og planter


Fossilien an Nord- und Ostsee, Finden und Bestimmen (2010, tysk)

der til dels erstatter de ældre Fossilien særhæfter Paläozoikum og Mesozoikum. De 3 forfattere behandler hver deres tidsepoke. F. Rudolph med palæozoikum (kambri-um til devon), W. Bilz med mesozoikum (jura og kridt), og D. Pittermann med Ca-næozoikum (paleocæn til miocæn). Flere fund er gjort ved danske lokaliteter. Godt bestemmelsesatlas


Fossiler fra Stevns klint, Møn og Nordjylland (2011)

Billedatlas 3 med over 640 farvefotos med fossiler fra Stevns klint, Møn, Rørdal og Vokslev, cerithiumkalk, bryozokalk og fiskeler. Alle fossiler er opstillet efter phylæ pg epifauna er taget med. Endnu flere fund kan bestemmes


Skrivekridtets fossiler (2012)

Fra kridthavets flint og flintdannelse, øvre-kridts stratigrafiske zoneinddelinger til kridt/palæogen grænsen, til blottede kridtlokaliteter. Alle væsentlige fylæ blandt invertebrater gennemgås, fra havsvampe til søpindsvin/søliljer, samt brusk- og benfisk, mosasaurer, havkrokodiller. Sporfossiler vises med case-stories, samt præ-parationsteknik omtales. En flot bog, hvor flere fossiler kan bestemmes


Det dyrebare. Historierne om museets største skatte (2014)

Ca. 35 historier om 3 museers mest betydningsfulde fundstykker, fra hhv. Botanisk Museum, Geologisk Museum og Zoologisk Museum. Spændende læsning


Danske landskaber (Gyldendal 2014)

Landskabsgeologi bygget over 14 afsnit, fra Bornholms undergrund til nyeste kystdannelser. Geografi, geologi og botanik, samt fantastiske panorama fotos


(Geologisk set, Sjælland med øer (2015?)

Sidste bind i serien med beskrivelser af lokaliteter og sammenhængende områder, bl.a. Sjællands odde, Faxe kalkbrud, Stevns og Møns klinterForskellige bogserier, tidsskrifter/periodika, websider mm.


Aktuel Naturvidenskab (Århus, 1999- , enkelte artikler)

Dagblade/aviser bl.a.: Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad, Politiken Viden + Weekendavisen m.fl. (enkelte artikler)

DGU Information (ca. 1985-95, temanumre)

DR Viden om

Geologi, Nyt fra GEUS (1996-2004, temanumre) 

Bulletin of Geological Society of Denmark (DGF, engelsk)

Geologisk Museum, årsberetninger (frem til 2004)

Geologisk Nyt (Århus, ca. 1991-2011)

Geologisk Tidsskrift (DGF)

Geoviden, Geologi og Geografi (2005- , temanumre)

Naturens Verden (enkelte artikler, 1917-2008)

SNM Statens Naturhistoriske Museum/ Geologisk Museum

VARV (1964-2006)

Videnskab.dk


Fakta sider (Toyen, Oslo Universitet, udgået)

Forskning.no

Fossils & Strata (Oslo, fra 1972, over 60 monografier)

Lethaia (Oslo, fra 1968, monografier, palæontologi og stratigrafi)

Naturhistorisk Museum Oslo/ Natural History Museum Oslo

Stein (NAGS)


Geologiska Institutionen Lunds Universitet

Nyheter & fakta, forskning.se

SGU


Fossiilid.info (Palaeobiodiversity in Baltoscandia) 


Archiv für Geschiebekunde (Hamburg)

Erratica (Wankendorf)

Fossilien, Zeitschrift für Hobbypaläontologen, fra 1984)

Der Geschiebesammler (Hamburg, Wankendorf)

APH Arbeitskreis Paläontologie Hannover

GA Geschiebekunde Aktuell (Hamburg)

Scinexx.de

Der Steinkern (2008- )


Acta palaeontologica polonica (Warzawa, fra 1959)


Fossielnet.nl

Palaeontos

Spirifer (BVP Belgische Vereiniging voor Paleontologie v.z.w.)

Staringia NGV Nederlandse Geologische Vereiniging


CNRS Centre national de la recherche scientifique


National Geographic (enkelte artikler)

Nature

Science

Science 2.0

NYT historik 2015


FF medlemmer har foretaget/deltaget i lokale undersøgelser


Flere enkeltmedlemmer har over tid besøgt Klintholm kalkgrav, og taget prøver af danien kalkens fossiler, bl.a. Johannes Vang, Mogens K Hansen. Aase Munkedal, Erling S Jensen


Klintholm 12/12 2009, profil undersøgt, grænse danien/selandien m. hiathus (bryozokalk/ kerteminde-mergel), (Mogens KH + Arne Thorshøj Nielsen, SNM,GMK)

21/5 12, research til bog Danskekalken (Palle Gravesen, Sten L Jakobsen/ MKH, Uta Haun, Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen, Mette Hofstedt) + senere område v. Nyborg


Øxenrade klint v. Middelfart, oligocæn fauna undersøges, april-juni 1993 (Erling Lykke, Lilli Olsen, Ole B Olsen, Mogens Stentoft Nielsen/ Kai Ingemann Schnetler (Langå, Jysk Stenklub)


TV2/Fyn indslag fra Klintholm med FF formand (20/6 2011) kan googles

+ Viden om fossiler – TV2/Fyn

Mogens KH tager os med på fossiljagt 


Peter T Mortensen og Mogens S Nielsen har siden 1988-90 undersøgt lokale grusgrave i Tarup-Davinde-området og senere ved Gundstrup (Nordfyn). Store mængder af kerteminde-ler (Selandien) med fossilt indhold er undersøgt. Blokkene her senere af geologer fået deres eget navn: ’Gundstrup-blokke’


Nicolai A Christiansen, tidl. medlem, har fra sommeren 2000 og 4-5 år frem deltaget i didonosaur udgravninger det sydlige Frankrig + Lourinhā området, PortugalFF har deltaget i flere møder


DAGU (Dansk amatørgeologisk union)

FF har været med siden 1987 og frem til dens nedlæggelse. Fra 1988 til 2000 var Mogens KH formand for unionen, og senere styregruppe medlem

Frem til 2000 mødtes 7-13 stenklubber, fra 2001 og frem mødtes 5-9 stenklubber

3 fynske stenklubber repr.: Den Fynske Stenklub, Sydfyns Stenklub (udmeldt 1992) og FF


Flg. stenklubber har stået for møderne:

DFS Den Fynske Stenklub: 1/11 1987, 30/10 88 (Højmeskolen, Odense)

DFS: 29/10 89, 28/10 90 (Højmeskolen, Odense)


Stenvennerne, København: 3/11 91 (Duntzfeldts skole, Hellerup/ SARF Sverige)

Fredericia Stenklub: 1/11 92 (Depotgården, Fredericia/ DAGU samleretiske regler)

VAF Vestsjælland + SAF Sydsjælland: 31/10 93 (Korsør bibliotek, DSB sporareal/ danekræ kritik)


Sydøstjysk Stenklub: 6/11 94 (Parkskolen, Kolding/ kontakter til Skov- & Naturstyrelsen + amternes geologer)

Bornholms Stenklub: 19/8 95 (Østre skole, Rønne)

FF + DFS: 29/9 96 (Højmeskolen, Odense)


Faxe amatørgeologiske gruppe + SAF Sydsjælland: 21/9 97 (Faxe vandrerhjem)

Fredericia Stenklub: 20/9 98 (Fredericia Vandrerhjem og kursuscenter)

Trilobiten Falsters Stenklub: 19/9 99 (Nykøbing Falster Vandrerhjem)


Stenforeningen Midt-Vest: 1/10 2000 (Struer Vandrerhjem/ ny formand, Peder Flansmose, Stenf. M-V)

Bornholms Stenklub: 2/9 01 (Geologisk Instituts feltstation, Gravgærde)

FF: 15/9 02 (Hotel Villa Gulle, Nyborg/ GMK udstilling, ingen formand, bestyrelse på 4 medl.: Gertrud Edelvang, Amy Lewring, Kirsten Rasmussen, Mogens KH)


SAF Sydsjælland: 7/9 03 (Næstved Vandrerhjem)

Fredericia Stenklub + Sydøstjysk Stenklub: 12/9 04 (Dueholm, Fredericia)

Trilobiten: 11/9 05 (Pomlenakke Traktørsted)


Bornholms Stenklub: 17/9 06 (Rutsker Feriecenter, Hasle/ folder om geologi, Geologi er for alle)

DAGU (Gertrud Edelvang): 23/9 07 (SNM,GMK Geologisk Museum, København K, kantinen)

DFS: 21/9 08 (Tarup-Davinde Stenmuseum/ disk., alle stenklubber taber medlemmer)


DAGU: 20/9 09 (Danhostel Faxe Vandrerhjem/ naturkanon og flint, museernes formidling af geologi)

FF: 12/9 10 (Danhostel Rudkøbing Vandrerhjem/ krise)

Trilobiten: 4/9 11 (Stengården/Falsterhaven, Moseby/ DAGU og fremtiden?)


Sydøstjysk Stenklub: 16/9 12 (Sportellet, Kolding/ Hvad med unionen?, DFS forslag, 3mandsgr. nedsat)

DFS: 24/11 12 (Tarup-Davinde Stenmuseum/ DAGU opløses)


Udover Mogens KH har flg. deltaget i møderne: Torben Leth-Møller (5), Erling Lykke, Nicolai A Christiansen (2), Jan N Rasmussen, Kurt Toft Nielsen, Erling S Jensen (3), Uta Haun (5), Inge Lise + Troels HelminAndre større møder

Orienteringsmøde om danekræ, Hollufgård, 27/5 1993. SNM referencegruppe v. Niels Hald, Flemming Roth, Toke Skytte, Kim Aaris-Sørensen + Peter Pentz (ca. 20, Mogens KH, Torben Leth-Møller, Lilian Bryder)


Naturbeskyttelsesrådet, Skov- og Naturstyrelsen. ProGeo, H C Ørsteds Instituttet, København, 26/10 95, Naturbeskyttelse og geologiske lokaliteter i Danmark. Høring og disk. (ca. 90, 9 fra DAGU (Mogens KH)


Møde om geologiske superlokaliteter, Odense Universitet, 20/9 97. Foredrag/disk. om geologiske lokaliteter af international betydning (ca. 60, heraf 15-20 amatørgeologer (Inge Lise Rasmussen, Erling Lykke, Søren Bruun/ Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen)


Seminar om råstofgrave og profiler, Amtsgården Fyn, Skov- og Naturstyrelsen + Fyns Amt, 9/11 2000 (ca. 80, 7 fra DAGU, Mogens KH, Peter TM)


Nationalkomiteen for Geologi, undergruppe geologi og amatørgeologi, Universitetsparken, Århus C, 13/6 01, møde v. Tonny B Thomsen, Ulla V Hjuler/ Peder Flansmose, Mogens KH (Formidling, skitse til geologifolder + målgrupper)


Undergr. amatørgeologi, Svendborg, 15/1 03 v. Ulla VH, Erling Fuglsang/ Mogens KH, Peder F (Geologiens dage, geologifolder)/ senere fremlagt i Nationalkomiteens styregruppe)


regional DNF Dansk Naturvidenskabsfestival, Odense Zoo, kick-off møde 25/10 01 (Erling L)

info- og idémøde, Syddansk Universitet, 26/11 03, DNF 2004 (Inge Lise R, Erling L)

DNF 2004 møde, Odense Universitet, 4/2 04 +4 efterflg. møder (Erling L)

DNF 2004 orient. møde, ZMS Zoologisk Museum, 26/4 04 (Mogens KH, Inge Lise R)


EÅ Entomologisk årsmøde, Fritidscenter Ringe (Fynske Entomologer), 10/3 12. Erling SJ + MKH m. specialudstilling af fossile insekter fra Fur-formationen + insekters evolution (ca. 75)


Skovsgård Naturrum, 17/1 2015, Skovsgård, Langeland. DN Danmarks Naturfredningsforening  planlægger evt. fossiludstilling (Uta Haun, Morgan Jensen)Danske fossilsamlere

opstartmøde, Molermuseet, Mors, 16-17/9 2000. Cd-rom projekt om Nordsøbassinet

(Mogens Madsen (Fredericia), Henrik Madsen + Bent Søe Mikkelsen (Mors), Alice + Henning Rasmussen (Faxe), Hans Riehmann (Kolding), Søren Peder Andersen (Fredericia), Mogens KH (Svendborg)


Sammenslutning af samlere med interesse for fossiler, hvor egne fund indgår i cd-rom projekt. Hvert år udsendes ny cd. Flere FF medlemmer bliver medlemmer

Foreningen kører frem til 2012. Mogens KH er hele perioden fung. revisor. Inge Lise Rasmussen er en periode revisor (2002-05)


27/10 2001, Dueholm, Fredericia. Undergrupper nedsat (ca. 35, MKH, Inge Lise R)

13/10 02, Grønnegade kasserne, Næstved (ca. 20, MKH, Inge Lise R)

4/10 03, Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad. DAGU samleretik følges (12, Inge Lise R, Erling SJ, Kurt Toft Nielsen)


6/11 04, Molermuseet, Mors. Målgrupper + synliggørelse af amatørgeologi (28, Inge Lise R, Peter TM, Mogens SN)

26/11 05, Depotgården, Fredericia. Helt ny bestyrelse (6, Amy Lewring)


28/10 06, Tarup-Davinde Stenmuseum. Internetside oprettes (14, MKH, Peter TM, Erling SJ, Amy L)

27/10 07, Naturskolen, Trelde næs, (16, Peter TM, Mogens SN, Amy L)

25/10 08, SNM,GMK Geologisk Museum, København K, Kantinen  (11, Gertrud Edelvang, Amy L)


31/10 09, Naturskolen, Trelde næs. Disk., indsamling af fossiler (Mogens SN). Hjemmeside gøres åben (13, Peter TM, Mogens SN, Amy L)

30/10 10, samme. Disk., Amy L, ny sekr. (15, Peter TM, Mogens SN, Mette Hofstedt, Amy L)


29/10 11, samme (12, Mogens SN)

27/10 12, samme. Alle i bestyrelsen går af (10, Mette H)

24/8 13, Toften, Bramdrupdam. Foreningen opløses (9)

5/10 13, Oktobervænget, Bramdrupdam. Samme (9)Klintholm I/S, brugergruppe møde for Klintholm området

Mogens KH repr. FF, efter opfordring fra Klintholm I/S direktør. Årlige + senere 2årige møder


24/1 2005, Etablering af naturfond, der sikrer habitat 102 + områdets geologiske egenart (12)

23/1 06 (15)

15/2 07, Ny ejerkreds med 5 kommuner. Klintholm som geosite (11)


1/4 09 (14)

15/3 10 (9)

16/3 11, Svendborg kommune (Svkom) + FF m. kritik af manglende profilpleje ved kalksø (8)


12/4 12, Svkom med forslag om geosite-hus (9)/ der senere skrinlægges

24/4 14, kalkprofil oprenses kun med store mellemrum (12)FF medlemmer har deltaget i internationale møder


III. Europamötet 18-20/6 1993, Bergskolen, Filipstad, Sverige + eksk. til Hällekis og Kinne-kulle (MKH)

Skandinavisk møde 19/6 93 mellem SARF Sveriges amatörgeologiska Riksförbund, NAGS Norsk amatörgeologisk Sammenslutning og DAGU (MKH)


NSGA Nordisk samarbejdsgruppe for amatørgeologer, 18-19/9 93, Husquarna v. Hälsing-borg, Sverige. SARF, NAGS, DAGU (MKH) og Finland + eksk., Nörra Kjär

NSGA møde 20-21/5 95, Drammen, Norge, NAGS, SARF og DAGU (MKH) + eksk. til Konne-rudkollen, samt 2 pukkverker nær Tønsberg


SARF riksmöte, Hällekis, Kinnekulle, Sverige, 10-12/5 96 + eksk. til Råbäck hamn og alun-skifferbrott, Store brottet, Lugnås minnesfjäll v. Per H. Lundegårdh, Holger D Buentke (MKH)


Geschiebesammlertreff i Eutin, Holstein, N- Tyskland, sept. 1986, Johannes Vang arr. tur til Limfjorden 87

Efterårs sammlertreff i Eutin, 30/9-2/10 88 (Johannes V)

Efterårs sammlertreff, Eutin, 16-17/9 89 (Johannes V)


Mogens KH, ark til 6. Berliner Tagung (møde), nov. 95, til indsamling i Skandinavien og samleretiske regler + skandinaviske forhold

 

GfG Gesellschaft für Geschiebeforschung, Jahrestagung, 18-20/4 08, Naturwissenschaft-liches Museum, Flensburg. Geologie des Schleswig-Holsteins. Kontaktflader udbygget til flere tyske samlere (80, MKH, Uta H, Amy L)/ GfG Mitgliederversammlung (30, MKH, Uta H) + eksk. til Broagerland v. Per Smed


1. Trilobitensammler Tagung, Naturkundemuseum Berlin, 17-18/1 09 (ca. 100, Uta H)

GfG Jahrestagung, 16-18/4 10, Sternberg. Bl.a. om områdets oligocæne mollusker og stra-tigrafi (ca. 40, Mogens SN/ K.I. Schnetler)


GfG Jahrestagung, 16-18/4 10, Sternberg. Tema oligocæne mollusker og stratigrafi (ca. 40, Mogens S Nielsen/ I. Schnetler) + eksk. til Kobrow II


GfG Jahrestagung, 26-28/4 13, Stralsund (ca. 80, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk. til Rügen


15. Berliner Tagung, Berlin, 2-3/11 13 (ca. 70, Uta H), bl.a. om sporfossiler

 

GfG Jahrestagung, 25-27/4 14, Ratzeburg (ca. 60, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk.


GfG Jahrestagung, 24-26/4 15, Lüneburg (ca. 60, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk.FF har lavet større udstillinger


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg, FF fossil udstilling 13/2-5/3 1989 (lavet til J. Vangs 75 års fødselsdag af Mogens KH/ Kirsten Salmberg),

FF udstillere: Alice Christensen, Lajla Christensen, Erik Christoffersen, Susanne D Clement, Maggie Ezerman, Mogens K Hansen, Ellen Henriksen, Carsten Jensen, Kurt Bang Jensen, Ole V Jensen, Inge og Knud Kallmeyer, Agnethe og Gerda Madsen, Claus og Christa Lykke, Erling og Jytte Lykke, Mogens Stentoft Nielsen, Lilli og Ole B Olsen, Jan Pedersen, Jette Steenholdt, Arno R Udsen (1780 besøgende)   


Johannes Vang 13/2 89 besluttet, at skænke ZMS en stor del af sin samling (overdrages officielt til Svkom 25/6 90)

 

FF gruppe nedsat 2/3 2001, til GMK Geologisk Museum særudstilling + senere LMR Lange-lands Museum udstilling (MKH, Erik TS Christiansen, Claus Dalskov, Jan Odd Nielsen, Ellen Henriksen)


GMK Geologisk Museum, København, 28/3-31/10 02 (forlænget 2 mdr.), Særudstilling, Private fund i privat eje, medlemmer af danske stenklubber udstiller (ca. 650 fundstykker)

25 FF medl. udstilller 36 fundstykker fra Langeland: Søren Bruun, Erik TS Christiansen, Claus Dalskov, (Gitte og Lea Dalskov), Rita Drews, Mogens K Hansen, , Uta Haun, Ellen Henriksen, Erling S Jensen, , Eva Kej, Lena Juul Larsen, Erling Lykke, Agnethe Madsen, Else og Helmer Mortensen, Jan Odd Nielsen, Kurt Toft Nielsen, Mogens S Nielsen, Anders Noe,  Lilli Olsen, Inge Lise Rasmussen, Jan N Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Lars° L Rasmussen

Peter T Mortensen +Ole Allan Jensen udstiller særskilt flere blokke fundet i Tarup-Davinde grusgrave


FF særudstilling på LMR Langelands Museum, Rudkøbing, Langelandske fossiler, 8/3-28/4 07 (42 udstillingsdage med 1128 besøgende)

45 udstillere: Lone Bornefelt, Søren Bruun, Erik TS Christiansen, Erik Christoffersen, Claus Dalskov, Maggie Ezerman, Helle H Frederiksen, Frank Gerstonsson, Mogens K Hansen, Uta Haun, Inge Lise Helmin, Ellen Henriksen, Carsten Iversen, Eric E og Tove B Jensen, Erling S Jensen, Grethe og Poul P Jensen, Morgan Jensen, Lena Juul, Eva Kej, Kristian Larsen, Erling Lykke, Agnethe Madsen, Gitte S Madsen, Morten Madsen, Britta Martner, Else og Helmer Mortensen, Stephan Most, Aase Munkedal, Jan Odd Nielsen, Mogens S Nielsen, Anders Noe, Gitte Pallisborg, Jan N Rasmussen, Kirsten Reby, Erika Robsahm, Mona Toliver

+ gæster: Gitte Dalskov, Poul Erik Espensen, Frank Lundstrøm, Inge Moritzen, Birgit Schultz, Lise VestergaardFF har deltaget i arr. med fossilbestemmelse


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg, FF fossil udstilling 13/2-5/3 1989 (7 dage med fossil-bestemmelse)

samme, FF 10 år, fossiler, 3/2 96 (Mogens KH, Torben Leth-Møller, Erik TS Christiansen), ca. 185 museumsgæster

 

OBM Odense Bys Museer, Fyns Oldtid, Hollufgård, Tøm Kommodeskuffen, 28/8 94. OBM be-stemmer oldsager/arkæologika, FF bestemmer fossiler (MKH, Torben L-M, Erling Lykke, Peter T Mortensen, Lilli Olsen, ca. 750)

samme, 30/10 94, fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Lilli O, Inge Lise Rasmussen/ arkæ-ologi, ca. 150)

samme, 29/10 95 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Anders Noe, Peter TM, Lilian Bryder, Lilli O/ arkæologi, ca. 120)


samme, 27/10 96 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Lilli O, Inge Lise R/ arkæologi + Odense Frimærkeklub)

samme, 26/10 97 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Nicolai A Christiansen/ arkæologi, ca. 150)

samme, 25/10 98 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Kristian Larsen, Carsten Iversen/ arkæologi, ca. 150)

samme, 29/10 2000 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Carsten I, Kristian L/ arkæologi, Harja + Mønter og sedler, ca. 150)


samme, 27/10 02 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Lilli O, Carsten I/ arkæologi, Harja, (ca. 150)

samme, OBM, Møntergården, Odense C, 31/10 04 (OBM + FF), fossiler (MKH, Inge Lise R, Torben L-M, Erling L, Peter TM, Carsten I/ arkæologi, Harja, ca. 60)


Naturama, Svendborg (tidl. ZMS), Mød fossilsamlerne, 20/8 06, fossiler (MKH, Torben L-M, Uta Haun, Peter TM, Erling L, Erling S Jensen, Jan Odd Nielsen, Anders Noe (ca. 15)

samme, FF bestemmer fossiler, 26-27/9 09, 15 Fynske fossiler tavler sat på borde (ca. 50, Erik TSC, Claus Dalskov, MKH, Ellen Henriksen, Carsten I, Mette H, Erling SJ, Grethe og Poul P Jensen, Torben L-M, Erling L, Else og  Helmer Mortensen, Aase Munkedal, Peter TM, Anders N)


samme, FF bestemmer fossiler i skolernes vinterferie 16-18/2 10 + 23-25/2 (MKH)

samme, Stendøde historier, Få bestemt dine egne fossiler, 17/7 11 (ca. 25, MKH, Erik TSC, Else og Helmer M)


FF særudstilling på LMR Langelands Museum, Rudkøbing, Langelandske fossiler, 8/3-28/4 07, 3 åbne dage, fossiler 10/3, 31/3 + 14/4FF medlemmer har lavet artikler


Octavio Mateus, Susannah C.R. Maidment + Nicolai A Christiansen: A new long-necked ’saurpod-mimic’ stegosaur and the evolutionof the plated dinosaurs (2009)

Forreste del af Miragaia longicollum stegosaur med intakt kranie beskrives, fundet nær landsbyen Miragaia, Lourinhã, Portugal. Nicolai AC har været med til at udgrave denne over flere udgravnings-sæsoner (Proceedings of the Royal Society B + online 25/2 09)


Nicolai AC + Emanuel Tschopp: Exceptionel stegosaur integument impressions from the upper Jurassic Morrison Formation of Wyoming (2010). Om stegosaur hud og plader, Wyo-ming USA (Swiss Journal of Geosciences 103 + online10/9 10)


Mogens K Hansen: Iagttagelser over ’danske’ fossiler fra tilkomne blokke, DAGU-Bladet 1, april 89

Mogens KH: Amatørgeologien i Danmark, Geologisk Nyt 2,96, juni


Mogens KH: Fynske fossiler, på Zoologisk Museum i Svendborg, Geologisk Nyt 3,01 (19/6)

Mogens KH, DAGU: Geologi og de danske stenklubber, red. udstillingshæfte til GMK særud-stilling, Geologiske fund i privat eje (GMK reception 27/3 02)

Mogens KH: Klintholm kalkgrav + fossiler, cd-rom Danske fossiler 2 (25/4 02)


Mogens KH: Geschiebe historik, en anden indfaldsvinkel til palæontologi, FF hjemmeside (30/4 09)

Mogens KH: Geschiebe historik 2, FF hjemmeside (2/1 10)

Mogens KH: samme, i GfG Kaerlein bibliografi, Geschiebe Bibliographien, Quartärgeologie v. Gerhard Schöne (16/1 12)


Mogens S Nielsen, leveret fund/fotos (selandien, miocæn) til Palle Gravesen bog, Fossiliensammeln in Südskandinavien (før 1993)

Mogens SN, leveret fund/fotos (miocæn) til bog, Palaeontos 7. The marine Gram formation (2004-05)


Geologisk Nyt 6, dec. 11, Danmarks største samling af tertiære snegle og muslinger fra Dan-mark. Mogens S Nielsen, Odense. Fossiler + danekræ (FF + Peter TM nævnt, 13/12 12)


K. Ingemann Schnetler + Mogens SN: The molluscan fauna of boulders of Kerteminde Marl (Paleocene) from the gravel-pit at Gundstrup, Funen (under udarbejdelse) +

K. I. Schnetler + Mogens SN: The molluscan fauna of Brejning Clay (Late Oligocene) in its type area (under udarbejdelse)


Mette Hofstedt, leveret fund af bl.a. acanthode tænder, til Emil Egede Hansen, SNM rapport, Study of a Silurian vertebrate assemblage from Trelde næs (8/6 12)


FF og museer, andet


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg + FF, gruppe omkr. ny fossiludstilling, ZMS, 14/8 98. Johannes Vang samling nedtages + ny fast udstilling skal laves (Jacob Chr. Salvig, Mogens L Pedersen/ Mogens KH, Erling Lykke, Nicolai A Christiansen, Jan N Rasmussen)

samme, 7 møder, ZMS, 19/1 99, 20/4, 21/6, 23/8, 28/9, 23/11 + 5/1 00 (Jacob CS, Mogens LP, Ole J Kristensen / MKH, Torben Leth-Møller, Erling L, Jan NR, Nicolai AC, Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen, Ellen Henriksen)

MKH systematiserer fra 25/8 udstillingen + Gunnar Larsen, Fyns Amt, besøges 7/12, til Fyn og istiden (MKH, Torben L-M)

samme, 18/2 2000. Ny fast udstilling, Fynske fossiler


Naturama Svendborg (tidl. ZMS), Klintholm vitrine ordnet af MKH 14/11 05

samme, sidst i sept. 08, udstilling, Fynske fossiler taget ned (men vil senere komme op igen!)/ er endnu ikke sat op i 2015 

samme, Joh. Vangs (d. 2000) fossilsamling fra Gravgærde overdraget til museet efter 30/4 09. MKH systematisk gennemgået samlingen frem til febr. 10 + Arne Thorshøj Nielsen, SNM, GMK kontaktet

MKH nyordnet Joh. Vangs fossilsamling fra 4/5-14/10 11. Denne, samt nyindgået/ nyordnet Inge og Knud Kallmeyer (d. 2011,1996) samling kommet på magasin (Søren O Christensen, MKH)

Kulturstyrelsen til Naturama, dec. 11, afslag på Klintholm fauna projekt (MKH/ Tove Dam-holt, Finn Surlyk)


OBM, Fyns Oldtid, Hollufgård, det åbne magasin v. Asger H Lorentzen, 14/8 96, ’Blidegn graven’ (1938) præparat fra romersk jernalder, 150 AD, undersøgelse af fossiler i (MKH, Torben L-M/ Asger HL). MKH lavet rapport til OBM, 22/8, Fossiler fra Blidegn-graven m. beskrivelse, bestemmelse + tegn., 4 s.


Geologisk Nyt 2, april, 10/6 11, Fynske fossiler og museer, Storslåede samlinger, Tarup-Davinde Stenmuseum + Nordfyns Museum, Bogense med Holger Garnaks stensamling fra Æbelø + danekræ (interview med Peter TM, Mogens SN/ Ole Allan Jensen)


Nordfyns Museum, Bogense. Holger Garnaks (d. 2003) stensamling fra Æbelø er 09 del af museets permanente udstilling. Stenene hentet fra Æbeløgård (4 fra DFS/FF opstillet denne (Peter TM, Mette Hofstedt/ Ole AJ, Bent H Nielsen)


FF gr. nedsat 19/10 05, til LMR fossiludstilling (Mogens KH, Mogens SN, Erik TSC, Ellen H, Else og Helmer Mortensen, Morgan Jensen, Claus D, Uta Haun)

LMR Langelands Museum, 20/11 06, Helle Ravn/ MKH + Ellen H, til kommende udstilling


4 gr. møder holdt på Langeland, 21/11 06 (hos Ellen H), 12/1 07 (hos Claus D), 14/2 (hos Else og Helmer M, m. Helle Ravn, LMR) + 29/5 (hos Claus D)


GMK Geologisk Museum, København, møde om danekræ, 9/7 97. Samlernes erfaringer, re-search indsamlet blandt stenklubbernes medlemmer (Niels Hald, Svend Erik Bendix-Alm-green/ Mogens KH, DAGU


samme, Mogens SN + Peter TM, maj 2000, givet kerteminde-mergel blokke, til ny GMK ud-stilling, Danmark i dybet/ GMK til DAGU, museet er positiv for idé med udstilling fra sten-klubberne

samme, særudstilling, 10 år med danekræ, fra 31/8 2000 (5 DK fra 4 FF medl.: Lilli Olsen, Kirsten Rasmussen, Ole V Jensen, John Knud Jensen)

samme, møde 20/3 01. Oplæg, særudstilling med stenklubberne, efteråret 2001 (Niels Hald, Sten Lennart Jacobsen, Mogens KH/ Palle Gravesen). MKH, koordinator for stenklubberne/ DAGU

GMK opgave fra Sten LJ til Mogens KH, evaluere privatsamling tilh. Johanna Møller (Sydfyns Stenklub), fra 29/3 05


samme, 22/9 07, DAGU, GMK rundvisninger v. Arne Thorshøj Nielsen + Sten LJ. Udstilling, Danmark i dybet + kældermagasiner (45 fra 9 tilsluttede stenklubber, 19 fra FF)

SNM,GMK Geologisk Museum, 6/7 11, 4 fra FF (Peter TM, Mogens SN, Mette H, Mikkel Rød-vig/ Niels Bonde, Sten LJ) hjalp til med at rydde op i kælder med typesamling, efter over-svømmelse fra skybrud 2/7


Midtsønderjyllands Museum, Gram Slot, Torben L-M, fra 5/7 95 talt med Flemming Roth og Martin Abrahamsson/ museet besøgt løbende ff

lokalråd for Midtsønderjyllands Museum, Gram Lergrav. Amy L 28/10 05 indstillet af DAGU


Limfjordscentret, Doverodde, Hurup Thy, udstilling, Limfjordens geologi, fra sidst i marts 02. MKH formidlet ideer fra ZMS fossiludstilling til Helle Markvorsen


Fur Museum, særudstilling 10, 20 år med danekræ fra Fur og Salling, 11/6-31/10 (udstilling opsat af bl.a. Uta H, Mogens Rasmussen, Mette H/ Niels Bonde, Bo Pagh Schultz m.fl.)


Molermuseet, Mors, særudstilling 08, Nordens guld, fossile insekter i rav. Erling SJ udlånt dele af sine fossile insekter i rav, fundet på Fanø

samme, særudstilling 10, Fossile skildpadder, 1/5-24/10. Peter TM med kerteminde-mergel, og Mette H med Jyske Rev fund

samme, særudstilling 11, Fossile blæksprutter (cephalopoder), 1/5-23/10, med fund fra FF medlemmer, fra fynske lokaliteter (Erling SJ, Uta H, Peter TM, Frank Gertonsson, Mette H)


NaturBornholm, 12/6 - 7/8 01, Mogens KH (ZMS) oversat udstillingstekster fra tysk, til foto-udstilling Østersøens kyster, geologiske landskaber rundt om Østersøens kyster v. Rolf Reinecke, Deutsches Meeresmuseum, Stralsund. Fotoudstilling vist 6/10-5/1 02 på ZMS


Manfred Kutscher, Kreidemuseum Gummanz, 29/3 11 efterlyser Nr. 12, Illustreret-Familie-journal, 18/3 1888, med artikel om Rygens kridtbrydning (forside haves). Erling SJ finder artikel + 18/5 mailes forside + artikel (Kridtindvinding og Kridtslemmeri paa Øen Rygen)FF og Geologiens dage

Tarup-Davinde grusgrave, sø 5/5 1996 v. Bjarne Munk Sørensen + Mogens K Hansen (FF, Den Fynske Stenklub, Sydfyns Stenklub) (16)

Sønderby klint, lø 4/5 v. Frede Jensen, DFS + Erling Lykke (DFS, FF + Sydf.) (ca. 40)

Ristinge klint, 4/5 v. Claus Dalskov (FF, DN Langeland) (ca. 50)


Knolden, lø 3/10 98, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH (FF, Sydf., DFS, Odense Ny Stenklub)

SSG Svendborg Statsgymnasium, sø 4/10. Geologisk værksted med fossilbestemmelse (FF, Sydf., SSG) (ca. 30)

Lilleskov Teglværksmuseum, 4/10 (Lilleskov Teglværksmuseum), FF udstiller fossiler v. Inge Lise Rasmussen + Erling L


Sønderby klint, lø 23/9 2000, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH + Ole Allan Jensen (FF, Sydf.,DFS) (42)

Hårby, 23-24/9, Besøg en stensamler, Erling Lykke (FF) (ca. 70)


Helnæs fyr/Lindehoved, lø 28/9 02, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH + Ole AJ (FF, DFS, Sydf.)  (40-45)

Hårby, 28-29/9, Besøg en stensamler, Erling L (FF) (95)

T-D Stenmuseum, sø 29/9 (DFS, ONS, Naturskolen Åløkkestedet), bl.a. FF udstillinger v. Kristian Larsen, Lilli Olsen (ca. 250)

Ristinge klint, 29/9, Geologi og fossiler v. Claus Dalskov (DN Langeland, FF) (60-120)

Glamsbjerg bibliotek, 17/9-18/10, Erling L udstiller sten og fossiler

Tommerup bibliotek, 3/9-1/10. Inge Lise R udstiller fossiler (FF)


Vejlby Fed strand, Med amatørgeologer i felten, lø 25/9 04 v. Mogens KH (FF) (ca. 30) + geologisk tidsrejse

Svendborg Naturskole, Strandsten, fossiler og flintredskaber 26/9 + indvielse af miniudstill-ing med strandsten og fossiler, geologisk tidsrejse mm. (Svendborg Naturskole, FF, Sydf., Gudme Arkæologigruppe) (ca. 70)

Hårby, Besøg en stensamler, Erling L, 25-26/9 (FF)

-

Børn udstiller fossiler/stenfund på 5 biblioteker i Tommerup og Vissenbjerg kommuner, 20/9- 20/10, koordineret af Inge Lise R (FF)

Syddansk Universitet, Odense M, 1/9-3/10, Universitetsbiblioteket, ledeblokke og fossiler fundet på Fyn v. Erling Lykke (FF)

Glamsbjerg bibliotek, 1/9-3/10, udstilling, sydvestfynske kystfund v. Erling L (FF) + Vestfyns Avis, Hårby, 1/9-1/10, lille udstilling af bl.a. fossiler v. Erling L (FF)


Klintholm. Vand/hav, bryozokalk og fossiler, lø 30/9 06 v. Gert Laursen, Fyns Amt + Mogens KH (Fyns Amt, FF) (40-45)

Hårby, 30/9-1/10, Besøg en stensamler, Erling L, (FF, ONS) (ca. 45)

Agerholm børnehave, Tommerup, 27/9-6/10. Fossiler fra Normandiet v. Inge Lise Helmin (FF)


Klintholm, Med amatørgeologer i felten, Danien fossiler og bryozokalk v. Mogens KH, lø 27/9  08 (FF) (32)


Sønderby klint, Med amatørgeologer i felten, Ormerør, vættelys og søpindsvin, men hvor er hajerne?, sø 26/9 10 v. Mogens KH (FF)

Hårby, 26/9, Åbent hus hos en stensamler, Erling L (ca. 40)

Glamsbjerg bibliotek, 1-27/9, ledeblokke og fossiler (Glamsbjerg Bibliotek, Erling L)


Klintholm, Med amatørgeologer i felten, bryozokalk med danien fossiler v. Mogens KH, lø 22/9 12 (FF) (ca. 40)


Åsø Strand/Tranekær, Langeland, Med amatørgeologer i felten, Hvordan bliver sten og fossiler til/ Livet i havet gennem 500 millioner år v. Mogens KH og Uta Haun, lø 20/9 14 (FF) m. fossilopstillinger + geologisk tidsrejse (75-80)

Hårby, 20-21/9, Åbent hus hos en stensamler, Erling L (Erling L, ca. 100) + hjælp v. Else Ehlers


Naturama Svendborg, Mogens KH bestemmer fossiler og sten, sø 20/9 2015 (FF + Naturama)