Nyt

Fund- og registreringslister

Brug de 4 fundlister for tidsperioderne kambrium-ordovicium, silur, jura-kridt og kridt/tertiær

Print siderne ud og medbring dem på ture, så du kan sætte navn og nummer på dine fossiler

NYT


Fossilsamlermanual for unge stræbsomme

begyndere ud i fossilsamleriet.


Hvor finder man fossiler?

Fossiler kan findes på enhver kyst med sten, men ved klinter og andre steder, hvor havet gnaver af kysten, kommer der hele tiden nye sten frem. Grusgrave og kridtgrave er også gode steder, men husk altid at spørge om lov. Se desuden på Fynske fossilsamleres lokalitetsliste.


Find de rigtige sten.

Der er kun fossiler i sten som er yngre end ca. 550 millioner år. Granit og gnejs er ældre og uden fossiler.

Man skal have fat i forstenede marine aflejringer. De er dannet ved, at partikler i havet er faldet til bunds og har dækket de kræ, som har levet der. Med årene er det blevet til sten. Det er typisk kalksten, sandsten, kridt, flint, skifer m.m. De kan kendes på, at de ofte er lagdelte og ensartede i strukturen. Somme tider er der gnavet små huller i overfladen af nulevende kræ. Man kan være heldig at se fossiler på overfladen af stenen, ofte kun som nogle bølger og streger eller en anden farve i stenen. Kalksten er lettere end granit og ofte ”blødere” at slå på. På granit springer hammeren mere tilbage, når man slår. Pas på med flint. Det splintrer som glas, og skarpe stumper flyver langt. Det er svært at slå fossilerne ud, fordi stenen revner tilfældigt. Flint kan have mange spændende former, men ofte er det ikke fossiler.


Hvordan kender man fossilerne?

Der findes flere gode felthåndbøger og mange hjemmesider, som man kan se på. Hvis det ikke hjælper, er der facebooksider m.m. hvor man kan lægge et billede op og spørge ”hvad er det”. På de ”store steder”, Faxe, Stevns, Møns klint, Fur og Mors er der museer, hvor man kan få bestemt sine fossiler. Det bedste er at samle med en erfaren fossilsamler. Der findes foreninger over hele landet, som arrangerer ture, og de er altid villige til at hjælpe.


Medbring en hammer.

Enhver hammer kan bruges, men en let hammer kan ikke slå særligt hårdt, og en mukkert bliver man træt af at bruge i længden. For de fleste er en hammer på ca. ½ kg. Passende. En mejsel kan være god, hvis man skal ramme meget præcist, eller flække en stor sten.


Hvordan skal man slå?

  Slå på kanterne af stenene. Sedimentsten er ofte lagdelte, og fossilerne ligger for det meste mellem lagene. Stenen flækkes nemmest i lagene. Slå kun så hårdt, som det behøves. Slår man for hårdt, kan man ødelægge fossilerne. Skulle fossilerne gå i stykker, kan de limes. Sekundlim er meget effektivt. Pas på øjnene når man slår. Brug briller eller luk øjnene. Jo hårdere man slår, jo længere flyver skårene. Pas på børn. Vend ryggen til, når man slår. Stil dig, så du kan finde de skår, som du taber, når du slår. Det er ofte blandt skårene, at fossilet befinder sig.


Når man har fundet ”noget”.

Pak fossilerne ind i avispapir eller lignende. Mange fossiler er skrøbelige, f eks. moler eller kridt, og bliver nemt ridsede, når de skraber mod hinanden. Tag en lille rygsæk med. Så har man begge hænder fri, når man skal samle. Skriv ned, så man kan huske hvor, hvornår og hvad man har fundet.


Vis hensyn.

Hvis der er andre på stranden, lystfiskere, badende m.m. så gå lidt væk inden du slår. Stranden er stor nok til alle. Smid overskydende skærver i vandet, så børn og hunde ikke skærer sig. Finder man et fossil, som man ikke vil have med hjem, så læg det, så andre kan se det og få glæde af det.


Advarsel!

Fossiljagt kan være meget vanedannende. Har man først fundet den første trilobit, vil man bare finde mere. Det er lidt ligesom skattejagt.


God jagt.Andet


Fyn, med strande og råstofgrave

 

De sidste istider har rundt omkring i landskabet efterladt forskelligt geschiebe materiale, fra finkornet sand til store stenblokke. Ved både aktive som passive kyster og strande ligger mange sten, samt sten findes på jordoverflader

 

I dagsaktuelle, private grusgrave (nu langt færre antal end tidligere) kan nyt sten-materiale graves frem; men oftest skal man have lov af ejer til at besøge grusgrave

 

Fyn har 3 faststående lokaliteter, hvor alle fund tilhører en og samme periode:

 

Klintholm, Østfyn: danien bryozokalk (paleocæn, øvre-danien)

 

Lundsgård klint, Kerteminde: kerteminde-ler/ kerteminde-mergel (paleocæn, selandien)

 

Øxenrade klint, Middelfart: limonit-sand (oligocæn)

 

Geosites på Fyn

 

Geologiske lokaliteter af international betydning (UNESCO + IUGS, 1997-2007):

 

Klintholm kalkgrave (grænsen mellem Danske-kalk og Kerteminde-mergel, tidlig paleocæn)

 

Ristinge klint (istidsklint med flageopskydninger, sø- og havaflejringer fra eem-mellemistid + 4 morænelag fra weichsel istiden)

 

Langeland (hatbakker fra sidste bælthavsfremstød)

 

Vissenbjerg-Frørup (sammenhængende landskabsstrukturer fra weichsel istiden)

 

Sydfynske øhav (druknet landskab med utallige småøer og kystformer, jæger-stenalder og frem)


Danmark har 38 geosites

 

Samler etik

 

FF (Fynske fossilsamlere) påpeger, at man godt må tænke lidt over, hvordan man efterlader en strand efter et stenbesøg

 

Kløver man med hammer større sten, så vend stenen således, at de friske brudflader vender nedad. Flint med skarpe kanter, eller hårde kalksten kan kastes ud i vandet, hvor de så med tiden bliver afrundet. Smid ikke alt for store kalkblokke ud i vandet.

 

Der kan være flere fossiler tilbage i stenen

 

En strand er ikke et stenbrud, og strandens dyreliv eller besøgende behøver ikke at skære sig efter vort besøg i naturen

 

Fund- og registreringssedler

 

Brug de 4 fundlister for tidsperioderne:

 

kambrium-ordovicium

silur

jura-kridt

kridt/tertiær (paleocæn)


Print siderne ud og tag dem med på egne ture, så du kan sætte navn og numre på dine egne fossiler

 

ESO-Fossiler

 

Erling S Jensen har lavet en fantastisk informativ hjemmeside, ESO-Fossiler

Her kan man se nogle af de geologiske perioders bedre fund, primært danske fund, samt få overblik over dyregrupper og lokaliteter

 

Danekræ

 

Danekræ lov blev indført pr. 1. jan. 2002. Fund bestemmes af SNM Statens Naturhistoriske Museums danekræ udvalg

-

Klik på hjemmesidens danekræ menu, der fortæller mere og viser nogle af de danekræ, som FF medlemmer har fundet

 

En danekræ liste findes på SNM hjemmeside, men fortæller ikke meget

En langt bedre danekræ-side over samtlige danekræ (danicafossils) blev lukket ned i 2019

 

Klintholm

 

har længe været et sted, hvor man i de udlagte bryozokalk-depoter kunne lede efter danien småfossiler, men desværre vedligeholdes hverken kalkkegler samt kalkprofil ikke, som de burde, hvorfor fundmængde af småfossiler aftager

 

Ved kalkprofilet er opstillet et skilt omkr. Klintholm profilet (Svendborg kommune, lavet af geolog Søren Skibsted + Mogens KH)

 

Hvert 2. år, i lige år, på en hverdag i maj eller juni

FF har været med siden 2006, og fortæller her ved kalkkeglerne om bryozokalkens fossiler

 

Geopark Sydfyn

 

et muligt kommende Unesco projekt, der dækker det Sydfynske øhav med de store øer Ærø og Langeland, samt områder som Klintholm, Svanninge bakker og op til Tarup-Davinde-området

spørgsmålet er, om det handler mere om turisme end om geologi

 

Naturama/ tidl. ZMS Zoologisk Museum (Svendborg)

 

Med afdelinger der rummer fossiler. Museet var fødselshjælper, da FF startede op i 1985-86/ FF har siden bestemt gæsternes fossiler 

 

Davinde Stenmuseum

 

Fyns stenmuseum, opbygget af medlemmer fra DFS Den Fynske Stenklub og FF (geschiebe, bloktyper). Stenmuseet blev indviet til Geologiens dage 2000 arr. (sø 24/9)

 

Davinde Stenmuseum er nu også et bogforlag. En af de kommende bøger fortæller om museets sedimentære blokke (og redigeres af Jørgen Trelle Pedersen, Als)

 

Gotland, Sverige

 

På Öland har der længe været forbud mod at samle og især knäcka fossiler

 

Gotlands Län har i 2017 indført regler mod fossilindsamling, men kun for grupper, da allemansrätten kun gælder enkeltpersoner (FF blev i maj 2022 standset af svensk polis og fik en påtale + skulle informere andre herom)

I områder med rauker + i nationalparker, må der ikke indsamles fossiler  

 

Geologiske museer og samlinger:

 

SNM Statens Naturhistoriske Museum (København)

 

omfatter 4 museer under KU Københavns Universitet: Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Alle 4 samles i et nyt, fælles museum,

der var planlagt til at åbne i 2022, men er blevet forsinket

Forventes at åbne i 2024  

 

SNM, GMK Geologisk Museum (København)

 

Bygning skal fremover bruges af Globe Institute, til forskning

 

Tidligere udstilling ’Danmark i dybet’ om landets undergrund, bloktyper, dannelses-processer, og områdets skiftende udseende, samt fossiler (erstattede det tidligere fossil-afsnit). Alle fund er pakket ned + dele af disse skal indgå i nyt SNM museum

 

GMK har været brugt til mindre særudstillinger, bl.a. udstillede dinosaur-skeletter

 

SNM, ZMK Zoologisk Museum (København)

 

Frem til okt. 2022 + indtil det nye SNM museum står færdigt, kunne man opleve en udstilling om evolution, samt se det nye Misty, Diplodocus sauropod skele

 

Gyldensteen strand naturcenter, Bogense

 

med Holger Garnaks samling fra Æbelø (flyttet fra Æbelø til Bogense Museum 2009, til Gyldensteen strand 2017). Holger G var en periode også medlem af FF

 

Davinde Stenmuseum, Udlodsgyden 52 (Davinde v. Odense)

 

Museet rummer bloktyper primært fundet af Peter T Mortensen (og Mogens S Nielsen), samt Ole Allan Jensen

Geschiebe som ledeblokke, krystalline og sedimentære blokke, konglomerater og fossiler

 

Museet har åbent hver 2. søndag i hver måned fra kl. 14 til 17

 

Naturama (Svendborg/ tidl. ZMS Zoologisk Museum)

 

Klintholm montre med danien fossiler/ fossiludstilling, Fynske fossiler (2000), som FF har været med til at lave + nedtaget 2008

Ny og forbedret fossiludstilling, Livets fossiler (luft-niveau, 1. sal, 2016)

 

På hav-niveau (kælderplan) ses DK danekræ montre, med 3 DK dankræ fossiler (SNM udlån)

Museet har flere fossiler, der alle ligger på museets eget magasin

 

Midtsønderjyllands Museum, naturhistorie og palæontologi, Gram lergrav (Gram)

 

Museet har flere udstillinger med Gram-havets fossile fauna, fra foraminiferer til hvaler

 

På museet kan man købe adgangsbillet til den nærliggende lergrav, hvor man kan fremgrave egne Gram-fossiler (altid bedst at besøge området, efter afrensning af bakkeskråningerne)

 

Fur Museum, Nederby

 

Museet har større udstillinger med Limfjordens moler fossiler, samt danekræ fra området

 

Fossil- og Molermuseet, Mors, Hesselbjerg

 

Museet har fine fossilsamlinger indsamlet på øens tidligere molergrave, samt mange nyere fund vises

 

GeoCenter Møns Klint (Møn)

 

med fine opstillinger af kridthavets fossile fauna og alt omkring Møns klint, samt udstilling med tidlige trias dinosaurer (Grønlands ekspeditionen 2012)

 

GeoMuseum Faxe (Faxe)

 

Ny, stor fast fossiludstilling, Danmarks fossile koralrev (2022) med flere flotte fund, tema montrer (bryozo- og koralkalk fossiler + fauna), og fra 1. sal, flot udsigt over Faxe kalkbrud

 

Stevns klint Experience (Boesdal/Rødvig, åbnet okt. 2022)

 

Stevns klint med fiske-ler, UNESCO verdensarv lokalitet + fossiler fundet af Peter Bennicke/ fokus på K-Pg grænsen + biodiversitet  

 

Kommende evolutions-museum (Knuthenborg park, Lolland)

 

åbner april 2023

 

Det Sorte Museum (Gedser)

 

har længe været drevet af Palle Gravesen og Dorthe Freitag, og udvidet med egne samlinger. Stor fossilsamling, hvoraf kun mindre dele vises

 

NaturBornholm (Åkirkeby)

 

Afdeling med geologisk tidsrejse, en del udstillede regionale fossiler, samt fokus på landets eneste dinosaur-fund,

samt nærliggende naturområde med prækambrium-kambrium sandstenslag

 

Das-Eiszeit Haus (Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland)

 

Udstillingshus midt i Christiansenpark, nær Museumsberg/ et resultat af 4 samleres samarbejde i hhv. Flensburg og Kiel/ fra 2006 forbedrede, flotte udstillinger, mange fossiler, hvor også skuffer kan trækkes ud

Samlergruppen i Flensburg er tilknyttet museet

 

Urzeithof  (Wankendorf/ Stolpe, nær Plön)

 

Åbnet i 2010 i tidligere bygninger, udstillinger af fossiler, fra stromatoliter til istidens fauna, fordelt på Paläzoikum, Mesozoikum og Känozoikum/ flere nordtyske samlere har doneret deres fund til museet


I Lütjenburg, Kreis Plön, ligger Schleswig-Holsteinisches Eiszeit-Museum, der i en ladebygning fortæller om istidens fund (åbnet i 2006) 

 

Kreidemuseum Gummanz, Neddesitz (Rügen)

 

Matcher på bedste vis GeoCenter Møns klint, dog i andre omgivelser. Fossilsamlingen får dog her meget mere plads. Stort set samme fauna

 

Gotlands Museum, Visby, Gotland (Sverige)

 

Ny fast udstilling (2021), Baltikum (efter rum med gotlandske billedsten)/ stort rum med stratigrafi, alle fossiler opstillet efter taxonomi + fokus på øens dannelse (sådan skal det gøres)


NYT historik 2015


FF medlemmer har foretaget/deltaget i lokale undersøgelser


Flere enkeltmedlemmer har over tid besøgt Klintholm kalkgrav, og taget prøver af danien kalkens fossiler, bl.a. Johannes Vang, Mogens K Hansen. Aase Munkedal, Erling S Jensen


Klintholm 12/12 2009, profil undersøgt, grænse danien/selandien m. hiathus (bryozokalk/ kerteminde-mergel), (Mogens KH + Arne Thorshøj Nielsen, SNM,GMK)

21/5 12, research til bog Danskekalken (Palle Gravesen, Sten L Jakobsen/ MKH, Uta Haun, Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen, Mette Hofstedt) + senere område v. Nyborg


Øxenrade klint v. Middelfart, oligocæn fauna undersøges, april-juni 1993 (Erling Lykke, Lilli Olsen, Ole B Olsen, Mogens Stentoft Nielsen/ Kai Ingemann Schnetler (Langå, Jysk Stenklub)


TV2/Fyn indslag fra Klintholm med FF formand (20/6 2011) kan googles

+ Viden om fossiler – TV2/Fyn

Mogens KH tager os med på fossiljagt 


Peter T Mortensen og Mogens S Nielsen har siden 1988-90 undersøgt lokale grusgrave i Tarup-Davinde-området og senere ved Gundstrup (Nordfyn). Store mængder af kerteminde-ler (Selandien) med fossilt indhold er undersøgt. Blokkene her senere af geologer fået deres eget navn: ’Gundstrup-blokke’


Nicolai A Christiansen, tidl. medlem, har fra sommeren 2000 og 4-5 år frem deltaget i didonosaur udgravninger det sydlige Frankrig + Lourinhā området, PortugalFF har deltaget i flere møder


DAGU (Dansk amatørgeologisk union)

FF har været med siden 1987 og frem til dens nedlæggelse. Fra 1988 til 2000 var Mogens KH formand for unionen, og senere styregruppe medlem

Frem til 2000 mødtes 7-13 stenklubber, fra 2001 og frem mødtes 5-9 stenklubber

3 fynske stenklubber repr.: Den Fynske Stenklub, Sydfyns Stenklub (udmeldt 1992) og FF


Flg. stenklubber har stået for møderne:

DFS Den Fynske Stenklub: 1/11 1987, 30/10 88 (Højmeskolen, Odense)

DFS: 29/10 89, 28/10 90 (Højmeskolen, Odense)


Stenvennerne, København: 3/11 91 (Duntzfeldts skole, Hellerup/ SARF Sverige)

Fredericia Stenklub: 1/11 92 (Depotgården, Fredericia/ DAGU samleretiske regler)

VAF Vestsjælland + SAF Sydsjælland: 31/10 93 (Korsør bibliotek, DSB sporareal/ danekræ kritik)


Sydøstjysk Stenklub: 6/11 94 (Parkskolen, Kolding/ kontakter til Skov- & Naturstyrelsen + amternes geologer)

Bornholms Stenklub: 19/8 95 (Østre skole, Rønne)

FF + DFS: 29/9 96 (Højmeskolen, Odense)


Faxe amatørgeologiske gruppe + SAF Sydsjælland: 21/9 97 (Faxe vandrerhjem)

Fredericia Stenklub: 20/9 98 (Fredericia Vandrerhjem og kursuscenter)

Trilobiten Falsters Stenklub: 19/9 99 (Nykøbing Falster Vandrerhjem)


Stenforeningen Midt-Vest: 1/10 2000 (Struer Vandrerhjem/ ny formand, Peder Flansmose, Stenf. M-V)

Bornholms Stenklub: 2/9 01 (Geologisk Instituts feltstation, Gravgærde)

FF: 15/9 02 (Hotel Villa Gulle, Nyborg/ GMK udstilling, ingen formand, bestyrelse på 4 medl.: Gertrud Edelvang, Amy Lewring, Kirsten Rasmussen, Mogens KH)


SAF Sydsjælland: 7/9 03 (Næstved Vandrerhjem)

Fredericia Stenklub + Sydøstjysk Stenklub: 12/9 04 (Dueholm, Fredericia)

Trilobiten: 11/9 05 (Pomlenakke Traktørsted)


Bornholms Stenklub: 17/9 06 (Rutsker Feriecenter, Hasle/ folder om geologi, Geologi er for alle)

DAGU (Gertrud Edelvang): 23/9 07 (SNM,GMK Geologisk Museum, København K, kantinen)

DFS: 21/9 08 (Tarup-Davinde Stenmuseum/ disk., alle stenklubber taber medlemmer)


DAGU: 20/9 09 (Danhostel Faxe Vandrerhjem/ naturkanon og flint, museernes formidling af geologi)

FF: 12/9 10 (Danhostel Rudkøbing Vandrerhjem/ krise)

Trilobiten: 4/9 11 (Stengården/Falsterhaven, Moseby/ DAGU og fremtiden?)


Sydøstjysk Stenklub: 16/9 12 (Sportellet, Kolding/ Hvad med unionen?, DFS forslag, 3mandsgr. nedsat)

DFS: 24/11 12 (Tarup-Davinde Stenmuseum/ DAGU opløses)


Udover Mogens KH har flg. deltaget i møderne: Torben Leth-Møller (5), Erling Lykke, Nicolai A Christiansen (2), Jan N Rasmussen, Kurt Toft Nielsen, Erling S Jensen (3), Uta Haun (5), Inge Lise + Troels HelminAndre større møder

Orienteringsmøde om danekræ, Hollufgård, 27/5 1993. SNM referencegruppe v. Niels Hald, Flemming Roth, Toke Skytte, Kim Aaris-Sørensen + Peter Pentz (ca. 20, Mogens KH, Torben Leth-Møller, Lilian Bryder)


Naturbeskyttelsesrådet, Skov- og Naturstyrelsen. ProGeo, H C Ørsteds Instituttet, København, 26/10 95, Naturbeskyttelse og geologiske lokaliteter i Danmark. Høring og disk. (ca. 90, 9 fra DAGU (Mogens KH)


Møde om geologiske superlokaliteter, Odense Universitet, 20/9 97. Foredrag/disk. om geologiske lokaliteter af international betydning (ca. 60, heraf 15-20 amatørgeologer (Inge Lise Rasmussen, Erling Lykke, Søren Bruun/ Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen)


Seminar om råstofgrave og profiler, Amtsgården Fyn, Skov- og Naturstyrelsen + Fyns Amt, 9/11 2000 (ca. 80, 7 fra DAGU, Mogens KH, Peter TM)


Nationalkomiteen for Geologi, undergruppe geologi og amatørgeologi, Universitetsparken, Århus C, 13/6 01, møde v. Tonny B Thomsen, Ulla V Hjuler/ Peder Flansmose, Mogens KH (Formidling, skitse til geologifolder + målgrupper)


Undergr. amatørgeologi, Svendborg, 15/1 03 v. Ulla VH, Erling Fuglsang/ Mogens KH, Peder F (Geologiens dage, geologifolder)/ senere fremlagt i Nationalkomiteens styregruppe)


regional DNF Dansk Naturvidenskabsfestival, Odense Zoo, kick-off møde 25/10 01 (Erling L)

info- og idémøde, Syddansk Universitet, 26/11 03, DNF 2004 (Inge Lise R, Erling L)

DNF 2004 møde, Odense Universitet, 4/2 04 +4 efterflg. møder (Erling L)

DNF 2004 orient. møde, ZMS Zoologisk Museum, 26/4 04 (Mogens KH, Inge Lise R)


EÅ Entomologisk årsmøde, Fritidscenter Ringe (Fynske Entomologer), 10/3 12. Erling SJ + MKH m. specialudstilling af fossile insekter fra Fur-formationen + insekters evolution (ca. 75)


Skovsgård Naturrum, 17/1 2015, Skovsgård, Langeland. DN Danmarks Naturfredningsforening  planlægger evt. fossiludstilling (Uta Haun, Morgan Jensen)Danske fossilsamlere

opstartmøde, Molermuseet, Mors, 16-17/9 2000. Cd-rom projekt om Nordsøbassinet

(Mogens Madsen (Fredericia), Henrik Madsen + Bent Søe Mikkelsen (Mors), Alice + Henning Rasmussen (Faxe), Hans Riehmann (Kolding), Søren Peder Andersen (Fredericia), Mogens KH (Svendborg)


Sammenslutning af samlere med interesse for fossiler, hvor egne fund indgår i cd-rom projekt. Hvert år udsendes ny cd. Flere FF medlemmer bliver medlemmer

Foreningen kører frem til 2012. Mogens KH er hele perioden fung. revisor. Inge Lise Rasmussen er en periode revisor (2002-05)


27/10 2001, Dueholm, Fredericia. Undergrupper nedsat (ca. 35, MKH, Inge Lise R)

13/10 02, Grønnegade kasserne, Næstved (ca. 20, MKH, Inge Lise R)

4/10 03, Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad. DAGU samleretik følges (12, Inge Lise R, Erling SJ, Kurt Toft Nielsen)


6/11 04, Molermuseet, Mors. Målgrupper + synliggørelse af amatørgeologi (28, Inge Lise R, Peter TM, Mogens SN)

26/11 05, Depotgården, Fredericia. Helt ny bestyrelse (6, Amy Lewring)


28/10 06, Tarup-Davinde Stenmuseum. Internetside oprettes (14, MKH, Peter TM, Erling SJ, Amy L)

27/10 07, Naturskolen, Trelde næs, (16, Peter TM, Mogens SN, Amy L)

25/10 08, SNM,GMK Geologisk Museum, København K, Kantinen  (11, Gertrud Edelvang, Amy L)


31/10 09, Naturskolen, Trelde næs. Disk., indsamling af fossiler (Mogens SN). Hjemmeside gøres åben (13, Peter TM, Mogens SN, Amy L)

30/10 10, samme. Disk., Amy L, ny sekr. (15, Peter TM, Mogens SN, Mette Hofstedt, Amy L)


29/10 11, samme (12, Mogens SN)

27/10 12, samme. Alle i bestyrelsen går af (10, Mette H)

24/8 13, Toften, Bramdrupdam. Foreningen opløses (9)

5/10 13, Oktobervænget, Bramdrupdam. Samme (9)Klintholm I/S, brugergruppe møde for Klintholm området

Mogens KH repr. FF, efter opfordring fra Klintholm I/S direktør. Årlige + senere 2årige møder


24/1 2005, Etablering af naturfond, der sikrer habitat 102 + områdets geologiske egenart (12)

23/1 06 (15)

15/2 07, Ny ejerkreds med 5 kommuner. Klintholm som geosite (11)


1/4 09 (14)

15/3 10 (9)

16/3 11, Svendborg kommune (Svkom) + FF m. kritik af manglende profilpleje ved kalksø (8)


12/4 12, Svkom med forslag om geosite-hus (9)/ der senere skrinlægges

24/4 14, kalkprofil oprenses kun med store mellemrum (12)FF medlemmer har deltaget i internationale møder


III. Europamötet 18-20/6 1993, Bergskolen, Filipstad, Sverige + eksk. til Hällekis og Kinne-kulle (MKH)

Skandinavisk møde 19/6 93 mellem SARF Sveriges amatörgeologiska Riksförbund, NAGS Norsk amatörgeologisk Sammenslutning og DAGU (MKH)


NSGA Nordisk samarbejdsgruppe for amatørgeologer, 18-19/9 93, Husquarna v. Hälsing-borg, Sverige. SARF, NAGS, DAGU (MKH) og Finland + eksk., Nörra Kjär

NSGA møde 20-21/5 95, Drammen, Norge, NAGS, SARF og DAGU (MKH) + eksk. til Konne-rudkollen, samt 2 pukkverker nær Tønsberg


SARF riksmöte, Hällekis, Kinnekulle, Sverige, 10-12/5 96 + eksk. til Råbäck hamn og alun-skifferbrott, Store brottet, Lugnås minnesfjäll v. Per H. Lundegårdh, Holger D Buentke (MKH)


Geschiebesammlertreff i Eutin, Holstein, N- Tyskland, sept. 1986, Johannes Vang arr. tur til Limfjorden 87

Efterårs sammlertreff i Eutin, 30/9-2/10 88 (Johannes V)

Efterårs sammlertreff, Eutin, 16-17/9 89 (Johannes V)


Mogens KH, ark til 6. Berliner Tagung (møde), nov. 95, til indsamling i Skandinavien og samleretiske regler + skandinaviske forhold

 

GfG Gesellschaft für Geschiebeforschung, Jahrestagung, 18-20/4 08, Naturwissenschaft-liches Museum, Flensburg. Geologie des Schleswig-Holsteins. Kontaktflader udbygget til flere tyske samlere (80, MKH, Uta H, Amy L)/ GfG Mitgliederversammlung (30, MKH, Uta H) + eksk. til Broagerland v. Per Smed


1. Trilobitensammler Tagung, Naturkundemuseum Berlin, 17-18/1 09 (ca. 100, Uta H)

GfG Jahrestagung, 16-18/4 10, Sternberg. Bl.a. om områdets oligocæne mollusker og stra-tigrafi (ca. 40, Mogens SN/ K.I. Schnetler)


GfG Jahrestagung, 16-18/4 10, Sternberg. Tema oligocæne mollusker og stratigrafi (ca. 40, Mogens S Nielsen/ I. Schnetler) + eksk. til Kobrow II


GfG Jahrestagung, 26-28/4 13, Stralsund (ca. 80, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk. til Rügen


15. Berliner Tagung, Berlin, 2-3/11 13 (ca. 70, Uta H), bl.a. om sporfossiler

 

GfG Jahrestagung, 25-27/4 14, Ratzeburg (ca. 60, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk.


GfG Jahrestagung, 24-26/4 15, Lüneburg (ca. 60, Uta H), GfG Mitgliederversammlung + eksk.FF har lavet større udstillinger


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg, FF fossil udstilling 13/2-5/3 1989 (lavet til J. Vangs 75 års fødselsdag af Mogens KH/ Kirsten Salmberg),

FF udstillere: Alice Christensen, Lajla Christensen, Erik Christoffersen, Susanne D Clement, Maggie Ezerman, Mogens K Hansen, Ellen Henriksen, Carsten Jensen, Kurt Bang Jensen, Ole V Jensen, Inge og Knud Kallmeyer, Agnethe og Gerda Madsen, Claus og Christa Lykke, Erling og Jytte Lykke, Mogens Stentoft Nielsen, Lilli og Ole B Olsen, Jan Pedersen, Jette Steenholdt, Arno R Udsen (1780 besøgende)   


Johannes Vang 13/2 89 besluttet, at skænke ZMS en stor del af sin samling (overdrages officielt til Svkom 25/6 90)

 

FF gruppe nedsat 2/3 2001, til GMK Geologisk Museum særudstilling + senere LMR Lange-lands Museum udstilling (MKH, Erik TS Christiansen, Claus Dalskov, Jan Odd Nielsen, Ellen Henriksen)


GMK Geologisk Museum, København, 28/3-31/10 02 (forlænget 2 mdr.), Særudstilling, Private fund i privat eje, medlemmer af danske stenklubber udstiller (ca. 650 fundstykker)

25 FF medl. udstilller 36 fundstykker fra Langeland: Søren Bruun, Erik TS Christiansen, Claus Dalskov, (Gitte og Lea Dalskov), Rita Drews, Mogens K Hansen, , Uta Haun, Ellen Henriksen, Erling S Jensen, , Eva Kej, Lena Juul Larsen, Erling Lykke, Agnethe Madsen, Else og Helmer Mortensen, Jan Odd Nielsen, Kurt Toft Nielsen, Mogens S Nielsen, Anders Noe,  Lilli Olsen, Inge Lise Rasmussen, Jan N Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Lars° L Rasmussen

Peter T Mortensen +Ole Allan Jensen udstiller særskilt flere blokke fundet i Tarup-Davinde grusgrave


FF særudstilling på LMR Langelands Museum, Rudkøbing, Langelandske fossiler, 8/3-28/4 07 (42 udstillingsdage med 1128 besøgende)

45 udstillere: Lone Bornefelt, Søren Bruun, Erik TS Christiansen, Erik Christoffersen, Claus Dalskov, Maggie Ezerman, Helle H Frederiksen, Frank Gerstonsson, Mogens K Hansen, Uta Haun, Inge Lise Helmin, Ellen Henriksen, Carsten Iversen, Eric E og Tove B Jensen, Erling S Jensen, Grethe og Poul P Jensen, Morgan Jensen, Lena Juul, Eva Kej, Kristian Larsen, Erling Lykke, Agnethe Madsen, Gitte S Madsen, Morten Madsen, Britta Martner, Else og Helmer Mortensen, Stephan Most, Aase Munkedal, Jan Odd Nielsen, Mogens S Nielsen, Anders Noe, Gitte Pallisborg, Jan N Rasmussen, Kirsten Reby, Erika Robsahm, Mona Toliver

+ gæster: Gitte Dalskov, Poul Erik Espensen, Frank Lundstrøm, Inge Moritzen, Birgit Schultz, Lise VestergaardFF har deltaget i arr. med fossilbestemmelse


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg, FF fossil udstilling 13/2-5/3 1989 (7 dage med fossil-bestemmelse)

samme, FF 10 år, fossiler, 3/2 96 (Mogens KH, Torben Leth-Møller, Erik TS Christiansen), ca. 185 museumsgæster

 

OBM Odense Bys Museer, Fyns Oldtid, Hollufgård, Tøm Kommodeskuffen, 28/8 94. OBM be-stemmer oldsager/arkæologika, FF bestemmer fossiler (MKH, Torben L-M, Erling Lykke, Peter T Mortensen, Lilli Olsen, ca. 750)

samme, 30/10 94, fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Lilli O, Inge Lise Rasmussen/ arkæ-ologi, ca. 150)

samme, 29/10 95 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Anders Noe, Peter TM, Lilian Bryder, Lilli O/ arkæologi, ca. 120)


samme, 27/10 96 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Lilli O, Inge Lise R/ arkæologi + Odense Frimærkeklub)

samme, 26/10 97 (OBM + FF), fossiler (MKH, Torben L-M, Erling L, Nicolai A Christiansen/ arkæologi, ca. 150)

samme, 25/10 98 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Kristian Larsen, Carsten Iversen/ arkæologi, ca. 150)

samme, 29/10 2000 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Carsten I, Kristian L/ arkæologi, Harja + Mønter og sedler, ca. 150)


samme, 27/10 02 (OBM + FF), fossiler (MKH, Erling L, Lilli O, Carsten I/ arkæologi, Harja, (ca. 150)

samme, OBM, Møntergården, Odense C, 31/10 04 (OBM + FF), fossiler (MKH, Inge Lise R, Torben L-M, Erling L, Peter TM, Carsten I/ arkæologi, Harja, ca. 60)


Naturama, Svendborg (tidl. ZMS), Mød fossilsamlerne, 20/8 06, fossiler (MKH, Torben L-M, Uta Haun, Peter TM, Erling L, Erling S Jensen, Jan Odd Nielsen, Anders Noe (ca. 15)

samme, FF bestemmer fossiler, 26-27/9 09, 15 Fynske fossiler tavler sat på borde (ca. 50, Erik TSC, Claus Dalskov, MKH, Ellen Henriksen, Carsten I, Mette H, Erling SJ, Grethe og Poul P Jensen, Torben L-M, Erling L, Else og  Helmer Mortensen, Aase Munkedal, Peter TM, Anders N)


samme, FF bestemmer fossiler i skolernes vinterferie 16-18/2 10 + 23-25/2 (MKH)

samme, Stendøde historier, Få bestemt dine egne fossiler, 17/7 11 (ca. 25, MKH, Erik TSC, Else og Helmer M)


FF særudstilling på LMR Langelands Museum, Rudkøbing, Langelandske fossiler, 8/3-28/4 07, 3 åbne dage, fossiler 10/3, 31/3 + 14/4FF medlemmer har lavet artikler


Octavio Mateus, Susannah C.R. Maidment + Nicolai A Christiansen: A new long-necked ’saurpod-mimic’ stegosaur and the evolutionof the plated dinosaurs (2009)

Forreste del af Miragaia longicollum stegosaur med intakt kranie beskrives, fundet nær landsbyen Miragaia, Lourinhã, Portugal. Nicolai AC har været med til at udgrave denne over flere udgravnings-sæsoner (Proceedings of the Royal Society B + online 25/2 09)


Nicolai AC + Emanuel Tschopp: Exceptionel stegosaur integument impressions from the upper Jurassic Morrison Formation of Wyoming (2010). Om stegosaur hud og plader, Wyo-ming USA (Swiss Journal of Geosciences 103 + online10/9 10)


Mogens K Hansen: Iagttagelser over ’danske’ fossiler fra tilkomne blokke, DAGU-Bladet 1, april 89

Mogens KH: Amatørgeologien i Danmark, Geologisk Nyt 2,96, juni


Mogens KH: Fynske fossiler, på Zoologisk Museum i Svendborg, Geologisk Nyt 3,01 (19/6)

Mogens KH, DAGU: Geologi og de danske stenklubber, red. udstillingshæfte til GMK særud-stilling, Geologiske fund i privat eje (GMK reception 27/3 02)

Mogens KH: Klintholm kalkgrav + fossiler, cd-rom Danske fossiler 2 (25/4 02)


Mogens KH: Geschiebe historik, en anden indfaldsvinkel til palæontologi, FF hjemmeside (30/4 09)

Mogens KH: Geschiebe historik 2, FF hjemmeside (2/1 10)

Mogens KH: samme, i GfG Kaerlein bibliografi, Geschiebe Bibliographien, Quartärgeologie v. Gerhard Schöne (16/1 12)


Mogens S Nielsen, leveret fund/fotos (selandien, miocæn) til Palle Gravesen bog, Fossiliensammeln in Südskandinavien (før 1993)

Mogens SN, leveret fund/fotos (miocæn) til bog, Palaeontos 7. The marine Gram formation (2004-05)


Geologisk Nyt 6, dec. 11, Danmarks største samling af tertiære snegle og muslinger fra Dan-mark. Mogens S Nielsen, Odense. Fossiler + danekræ (FF + Peter TM nævnt, 13/12 12)


K. Ingemann Schnetler + Mogens SN: The molluscan fauna of boulders of Kerteminde Marl (Paleocene) from the gravel-pit at Gundstrup, Funen (under udarbejdelse) +

K. I. Schnetler + Mogens SN: The molluscan fauna of Brejning Clay (Late Oligocene) in its type area (under udarbejdelse)


Mette Hofstedt, leveret fund af bl.a. acanthode tænder, til Emil Egede Hansen, SNM rapport, Study of a Silurian vertebrate assemblage from Trelde næs (8/6 12)


FF og museer, andet


ZMS Zoologisk Museum, Svendborg + FF, gruppe omkr. ny fossiludstilling, ZMS, 14/8 98. Johannes Vang samling nedtages + ny fast udstilling skal laves (Jacob Chr. Salvig, Mogens L Pedersen/ Mogens KH, Erling Lykke, Nicolai A Christiansen, Jan N Rasmussen)

samme, 7 møder, ZMS, 19/1 99, 20/4, 21/6, 23/8, 28/9, 23/11 + 5/1 00 (Jacob CS, Mogens LP, Ole J Kristensen / MKH, Torben Leth-Møller, Erling L, Jan NR, Nicolai AC, Peter T Mortensen, Mogens S Nielsen, Ellen Henriksen)

MKH systematiserer fra 25/8 udstillingen + Gunnar Larsen, Fyns Amt, besøges 7/12, til Fyn og istiden (MKH, Torben L-M)

samme, 18/2 2000. Ny fast udstilling, Fynske fossiler


Naturama Svendborg (tidl. ZMS), Klintholm vitrine ordnet af MKH 14/11 05

samme, sidst i sept. 08, udstilling, Fynske fossiler taget ned (men vil senere komme op igen!)/ er endnu ikke sat op i 2015 

samme, Joh. Vangs (d. 2000) fossilsamling fra Gravgærde overdraget til museet efter 30/4 09. MKH systematisk gennemgået samlingen frem til febr. 10 + Arne Thorshøj Nielsen, SNM, GMK kontaktet

MKH nyordnet Joh. Vangs fossilsamling fra 4/5-14/10 11. Denne, samt nyindgået/ nyordnet Inge og Knud Kallmeyer (d. 2011,1996) samling kommet på magasin (Søren O Christensen, MKH)

Kulturstyrelsen til Naturama, dec. 11, afslag på Klintholm fauna projekt (MKH/ Tove Dam-holt, Finn Surlyk)


OBM, Fyns Oldtid, Hollufgård, det åbne magasin v. Asger H Lorentzen, 14/8 96, ’Blidegn graven’ (1938) præparat fra romersk jernalder, 150 AD, undersøgelse af fossiler i (MKH, Torben L-M/ Asger HL). MKH lavet rapport til OBM, 22/8, Fossiler fra Blidegn-graven m. beskrivelse, bestemmelse + tegn., 4 s.


Geologisk Nyt 2, april, 10/6 11, Fynske fossiler og museer, Storslåede samlinger, Tarup-Davinde Stenmuseum + Nordfyns Museum, Bogense med Holger Garnaks stensamling fra Æbelø + danekræ (interview med Peter TM, Mogens SN/ Ole Allan Jensen)


Nordfyns Museum, Bogense. Holger Garnaks (d. 2003) stensamling fra Æbelø er 09 del af museets permanente udstilling. Stenene hentet fra Æbeløgård (4 fra DFS/FF opstillet denne (Peter TM, Mette Hofstedt/ Ole AJ, Bent H Nielsen)


FF gr. nedsat 19/10 05, til LMR fossiludstilling (Mogens KH, Mogens SN, Erik TSC, Ellen H, Else og Helmer Mortensen, Morgan Jensen, Claus D, Uta Haun)

LMR Langelands Museum, 20/11 06, Helle Ravn/ MKH + Ellen H, til kommende udstilling


4 gr. møder holdt på Langeland, 21/11 06 (hos Ellen H), 12/1 07 (hos Claus D), 14/2 (hos Else og Helmer M, m. Helle Ravn, LMR) + 29/5 (hos Claus D)


GMK Geologisk Museum, København, møde om danekræ, 9/7 97. Samlernes erfaringer, re-search indsamlet blandt stenklubbernes medlemmer (Niels Hald, Svend Erik Bendix-Alm-green/ Mogens KH, DAGU


samme, Mogens SN + Peter TM, maj 2000, givet kerteminde-mergel blokke, til ny GMK ud-stilling, Danmark i dybet/ GMK til DAGU, museet er positiv for idé med udstilling fra sten-klubberne

samme, særudstilling, 10 år med danekræ, fra 31/8 2000 (5 DK fra 4 FF medl.: Lilli Olsen, Kirsten Rasmussen, Ole V Jensen, John Knud Jensen)

samme, møde 20/3 01. Oplæg, særudstilling med stenklubberne, efteråret 2001 (Niels Hald, Sten Lennart Jacobsen, Mogens KH/ Palle Gravesen). MKH, koordinator for stenklubberne/ DAGU

GMK opgave fra Sten LJ til Mogens KH, evaluere privatsamling tilh. Johanna Møller (Sydfyns Stenklub), fra 29/3 05


samme, 22/9 07, DAGU, GMK rundvisninger v. Arne Thorshøj Nielsen + Sten LJ. Udstilling, Danmark i dybet + kældermagasiner (45 fra 9 tilsluttede stenklubber, 19 fra FF)

SNM,GMK Geologisk Museum, 6/7 11, 4 fra FF (Peter TM, Mogens SN, Mette H, Mikkel Rød-vig/ Niels Bonde, Sten LJ) hjalp til med at rydde op i kælder med typesamling, efter over-svømmelse fra skybrud 2/7


Midtsønderjyllands Museum, Gram Slot, Torben L-M, fra 5/7 95 talt med Flemming Roth og Martin Abrahamsson/ museet besøgt løbende ff

lokalråd for Midtsønderjyllands Museum, Gram Lergrav. Amy L 28/10 05 indstillet af DAGU


Limfjordscentret, Doverodde, Hurup Thy, udstilling, Limfjordens geologi, fra sidst i marts 02. MKH formidlet ideer fra ZMS fossiludstilling til Helle Markvorsen


Fur Museum, særudstilling 10, 20 år med danekræ fra Fur og Salling, 11/6-31/10 (udstilling opsat af bl.a. Uta H, Mogens Rasmussen, Mette H/ Niels Bonde, Bo Pagh Schultz m.fl.)


Molermuseet, Mors, særudstilling 08, Nordens guld, fossile insekter i rav. Erling SJ udlånt dele af sine fossile insekter i rav, fundet på Fanø

samme, særudstilling 10, Fossile skildpadder, 1/5-24/10. Peter TM med kerteminde-mergel, og Mette H med Jyske Rev fund

samme, særudstilling 11, Fossile blæksprutter (cephalopoder), 1/5-23/10, med fund fra FF medlemmer, fra fynske lokaliteter (Erling SJ, Uta H, Peter TM, Frank Gertonsson, Mette H)


NaturBornholm, 12/6 - 7/8 01, Mogens KH (ZMS) oversat udstillingstekster fra tysk, til foto-udstilling Østersøens kyster, geologiske landskaber rundt om Østersøens kyster v. Rolf Reinecke, Deutsches Meeresmuseum, Stralsund. Fotoudstilling vist 6/10-5/1 02 på ZMS


Manfred Kutscher, Kreidemuseum Gummanz, 29/3 11 efterlyser Nr. 12, Illustreret-Familie-journal, 18/3 1888, med artikel om Rygens kridtbrydning (forside haves). Erling SJ finder artikel + 18/5 mailes forside + artikel (Kridtindvinding og Kridtslemmeri paa Øen Rygen)FF og Geologiens dage

Tarup-Davinde grusgrave, sø 5/5 1996 v. Bjarne Munk Sørensen + Mogens K Hansen (FF, Den Fynske Stenklub, Sydfyns Stenklub) (16)

Sønderby klint, lø 4/5 v. Frede Jensen, DFS + Erling Lykke (DFS, FF + Sydf.) (ca. 40)

Ristinge klint, 4/5 v. Claus Dalskov (FF, DN Langeland) (ca. 50)


Knolden, lø 3/10 98, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH (FF, Sydf., DFS, Odense Ny Stenklub)

SSG Svendborg Statsgymnasium, sø 4/10. Geologisk værksted med fossilbestemmelse (FF, Sydf., SSG) (ca. 30)

Lilleskov Teglværksmuseum, 4/10 (Lilleskov Teglværksmuseum), FF udstiller fossiler v. Inge Lise Rasmussen + Erling L


Sønderby klint, lø 23/9 2000, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH + Ole Allan Jensen (FF, Sydf.,DFS) (42)

Hårby, 23-24/9, Besøg en stensamler, Erling Lykke (FF) (ca. 70)


Helnæs fyr/Lindehoved, lø 28/9 02, Med amatørgeologer i felten v. Mogens KH + Ole AJ (FF, DFS, Sydf.)  (40-45)

Hårby, 28-29/9, Besøg en stensamler, Erling L (FF) (95)

T-D Stenmuseum, sø 29/9 (DFS, ONS, Naturskolen Åløkkestedet), bl.a. FF udstillinger v. Kristian Larsen, Lilli Olsen (ca. 250)

Ristinge klint, 29/9, Geologi og fossiler v. Claus Dalskov (DN Langeland, FF) (60-120)

Glamsbjerg bibliotek, 17/9-18/10, Erling L udstiller sten og fossiler

Tommerup bibliotek, 3/9-1/10. Inge Lise R udstiller fossiler (FF)


Vejlby Fed strand, Med amatørgeologer i felten, lø 25/9 04 v. Mogens KH (FF) (ca. 30) + geologisk tidsrejse

Svendborg Naturskole, Strandsten, fossiler og flintredskaber 26/9 + indvielse af miniudstill-ing med strandsten og fossiler, geologisk tidsrejse mm. (Svendborg Naturskole, FF, Sydf., Gudme Arkæologigruppe) (ca. 70)

Hårby, Besøg en stensamler, Erling L, 25-26/9 (FF)

-

Børn udstiller fossiler/stenfund på 5 biblioteker i Tommerup og Vissenbjerg kommuner, 20/9- 20/10, koordineret af Inge Lise R (FF)

Syddansk Universitet, Odense M, 1/9-3/10, Universitetsbiblioteket, ledeblokke og fossiler fundet på Fyn v. Erling Lykke (FF)

Glamsbjerg bibliotek, 1/9-3/10, udstilling, sydvestfynske kystfund v. Erling L (FF) + Vestfyns Avis, Hårby, 1/9-1/10, lille udstilling af bl.a. fossiler v. Erling L (FF)


Klintholm. Vand/hav, bryozokalk og fossiler, lø 30/9 06 v. Gert Laursen, Fyns Amt + Mogens KH (Fyns Amt, FF) (40-45)

Hårby, 30/9-1/10, Besøg en stensamler, Erling L, (FF, ONS) (ca. 45)

Agerholm børnehave, Tommerup, 27/9-6/10. Fossiler fra Normandiet v. Inge Lise Helmin (FF)


Klintholm, Med amatørgeologer i felten, Danien fossiler og bryozokalk v. Mogens KH, lø 27/9  08 (FF) (32)


Sønderby klint, Med amatørgeologer i felten, Ormerør, vættelys og søpindsvin, men hvor er hajerne?, sø 26/9 10 v. Mogens KH (FF)

Hårby, 26/9, Åbent hus hos en stensamler, Erling L (ca. 40)

Glamsbjerg bibliotek, 1-27/9, ledeblokke og fossiler (Glamsbjerg Bibliotek, Erling L)


Klintholm, Med amatørgeologer i felten, bryozokalk med danien fossiler v. Mogens KH, lø 22/9 12 (FF) (ca. 40)


Åsø Strand/Tranekær, Langeland, Med amatørgeologer i felten, Hvordan bliver sten og fossiler til/ Livet i havet gennem 500 millioner år v. Mogens KH og Uta Haun, lø 20/9 14 (FF) m. fossilopstillinger + geologisk tidsrejse (75-80)

Hårby, 20-21/9, Åbent hus hos en stensamler, Erling L (Erling L, ca. 100) + hjælp v. Else Ehlers


Naturama Svendborg, Mogens KH bestemmer fossiler og sten, sø 20/9 2015 (FF + Naturama)