Tilbage

Who’s who in palaeontology, sediment geschiebe – Skandinavien/Norden

 

Det primære udgangspunkt er Baltica-pladen, den Nordtyske plade og tilstødende fazies grænser – faststående (Anstehend) samt sediment geschiebe (sed gesch) fra kambrium til neogen

 

prækambrium (prækam), eokambrium (eokam),

kambrium (kam), ordovicium (ord), silur (sil), devon (dev), karbon (karb),

perm, trias, jura, kridt,

palæogen (palæog), paleocæn (paleoc), eocæn (eoc), oligocæn (oligoc), neogen (neog), miocæn (mioc), pliocæn (plioc)

 

Danmark (Danm), Jylland (Jyll), Sjælland (Sjæll), Bornholm (Bornh),

Sverige (Sve), Gotland (Gotl), Västergötland (V-Götl), Östergötland (Ö-Götl)

Norge (No)

Finland (Finl)

Island (Isl)

 

invertebrater, hvirvelløse dyr (invert), vertebrater, hvirveldyr (vert)

pattedyr (säugertiere, mammals)

 

sedimenter, sedimentation (sed), aflejringer (aflejr)

erratiske blokke (errat blokke, gesch)/ geschiebe (gesch)

 

 

die Antikke (se under europæisk historik)

 

historica

 

1551-1600:

 

1601-1650:

Thomas BARTHOLIN (1616-80), København, 1640’erne,1671-72, DK, (kridt til tert, Sicilien, Malta, fossiler lig knogler og muslinger, glossopetrae af natrurform)

 

1651-1675:

Niels STEENSEN/ Nicolao STENO (1638-86), 1667-69, DK,I, (kridt til tert, fossiler er organismerester, glossopetrae er hajtænder, stratigrafi, Toscana)

Ole WORM (1588-1654), København, 1655, (fossilia m. forsteninger, wormanium)

 

1676-1700:

Urban HJÄRNE (1641-1724), 1694-1706, S, (jord- og havniveauændringer)

 

1701-1725:

Emanuel SWEDENBORG (E. SWEDBERG 1688-1772), 1721, (principa, Jorden, jord- og havniveauændringer, fysik)

 

1726-1750:

Magnus von BROMELL (M. BROMELIUS, 1679-1731), læge, naturforsker, 1728-29, S, (ord, kridt, fossiler, litografier)

Carl von LINNÉ/ Carolus LINNAEUS (1707-78), Uppsala 1735-68, (kam, sil, trilobiter, tab. koraller, tert, bivalver, binær nomenklatur, taxonomisk system, planter og dyr, Västergöt-land, Öland, Gotland)

Kilian STOBÆUS (1690-1742), Lund, 1731-32, (kridt, crania brachiopoder, skaller af dyr, Ivö)

 

1751-1775:

Søren ABILDGAARD (1718-91), 1751-81, N,DK, (kridt, sed, strat, echinoider, Stevns, Møn)

Johan Arndt DYSSEL (1726-95), Lolland, præst, 1758, (Møns klint, beskrivelse)

Christian Gottlieb KRATZENSTEIN (1723-95), Halle, St. Petersborg, København, 1760-81, D,RUS,DK, (kridt, petrefacta, nautiler, snegle, Jorden tidl. varmere + havdækkede områder, Møn, Stevns, Faxe)

Adam Gottorp MOLTKE (1710-92), greve, Bregentved, DK, (kridtfossiler, Stevns, Løgstør)

Erich Ludvigsen PONTOPPIDAN (1698-1764), København, Bergen, teolog, 1752-81, DK,N, (forsteninger indæltet i en dey, Saltholm, Faxe, Stevns, Møn, N)

 

Torbern Oluf BERGMAN (1735-84), S, (syndfloden med ringe geologiske virkninger)

Leonard GYLLENHAAL (1752-1840), entomolog, 1772, (ord, cystoider; 1808, insekter)

Daniel Carlsson SOLANDER (1733-1782), London, 1766, S,UK, botaniker, (gastropoder, klassifikation)

Carl Gustaf TESSIN (1695-1770), greve, samler, 1753, liste, mus. Tessinianum, kam, trilobiter

Johan Gottschalk WALLERIUS (1709-85), Lund, Uppsala, mineralog, ca. 1770, (syndflod og omvæltninger; sed, mergel)  

Per (Piatra) KALM (1716-79), 1751-52, S,SF,US, (økonomisk botanik, planter)

 

1776-1800:

Peter Christian ABILDGAARD (1740-1801), zoolog, efter 1775, DK, (annelider, bryozoer)

Morten Thrane BRÜNNICHE (1737-1823), København, Kongsberg, zoolog, 1781, (kam, trilobiter, 1768-69, fossiler, Toscana, fossile fisk, Monte Bolca)

Johan Christian FABRICIUS (1745-1804), zoolog, 1776, (insekter med langsom udvikling over tid)  

Adolph MODEER (1738-99), 1793-96, S, (ord, sed, cephalopoder, lituiter)

Anders Jahan RETZIUS (1742-1821), botaniker, 1781, (kridt, crania brachiopoder/bivalver)  

Hans STRØM (1726-97), Eiker, præst, 1783-84, N, (ord, skifre, trilobiter, Eker, Krtistiania)

 

1801-1825:

Johann Georg FORCHHAMMER (1794-1865), København, 1820-63, D,DK, (kam, jura, kridt, tert, sed, strat, invert, hexakoraller, M- og N-Jyll, Fyn, Faxe, Møn, Stevns, Bornholm, Skåne, Sylt)

Christian PINGEL (1793-1852), jurist, 1825-28, DK, (kam, ord, kridt, planteaftryk, N-Jyll, Bornholm)

Edouard Romeo VARGAS-BEDEMAR (1770-1847), København, greve, 1820, D,DK, (kridt, formationer, Faxe, Stevns, Møn)  

Johan Wilhelm DALMAN (1787-1828), 1821-28, Stockholm, S, (kam til sil, brachiopoder, palaeder, trilobiter, kridt, brachiopoder)

Sven NILSSON (1787-1883), Lund, 1823-57, (jura, kridt, tert, planter, brachiopoder, mollusker, vert, amfibier (tetrapoder), saurier, Skåne)

Göran WAHLENBERG (Georgius W., 1780-1851), Uppsala, botaniker, 1808-24, (kam til sil, sed, petrificata, brachiopoder, bivalver, trilobiter, graptoliter)  

Henrich STEFFENS (1773-1845), 1801-10, København, Halle, N,DK,D, (kridt, strat, sed, Østersøen, Rusl)

 

1826-1850:

Henrick Henrichsen BECK (1799-1863), zoolog, 1835-37, DK, (kridtlag fra ældre kridt, tert, sed, strat, hexakoraller, mollusker, Møn, Faxe)

Henrik Nicolai KRØYER (1799-1870), 1838-39, (tert, fossilførende aflejr, Fredericia)

Adam Wilhelm MOLTKE (1754-1864), greve, Bregentved, 1841, (Lellinge grønsand)

Johannes Japetus Smith STEENSTRUP (1813-97), Kbh., Sorø, 1837-63, (kridt, tert, sed, hexakoraller, brachiopoder, cirripedier, Hillerslev)

 

Jacob Georg AGARDH (1813-1901), botaniker, 1839, S, (alger, biostrat, alge herbaria)

Wilhelm HISINGER (1766-1852), naturforsker, 1828-41, (ord, sil, kridt, petrifakter, brachiopoder, mollusker, bivalver, gastropoder, Gotland, Sve, No)

Sven Ludwig LOVÉN (1809-95), 1839-61, (kam til sil, mollusker, trilobiter, crustaceer; 1850, molluskernes udvikling)

Nils Gabriel SEFSTRÖM (1787-1845), 1836-37, (muslingekalk med længderidser)  

Christian BOECK (1798-1877), 1827-57, N, (kam til sil, strat, trilobiter, No)

Michael SARS (1805/09-69), zoolog, 1829-39, (ord, sed, trilobiter)  

Björn GUNNLAUGSSON (1788-1876), 1844-49, ISL (strat, kortlægning)

 

1851-1875:

Peder Andreas Christian HEIBERG (1837-75), 1863, DK, (tert, moler, kiselalger, diatomeer)

Johan Peder Magnus JESPERSEN (1833-1917), Bornholm, 1865-69, (jura, sed, Bornholm)

Johannes Frederik JOHNSTRUP (1818-94), Kbh., 1854-91, (kridt, tert, sed, strat, N-Jyll, Fyn, Faxe, Møn, Sjæll, Grønland)

Otto Andreas Lowson MØRCH (1828-78), zoolog, 1871-74, (tert, mioc, mollusker, Island)

Hans Christopher Wilhelm PUGGAARD (1823-64), Kbh., 1851-53, (kridt, tert, strat, sed, Møn)

Martin REIMERS (1812-76)?, Gram, læge, samler, 1862, (tert, 39 snegle- og molluskskaller)  

Nils Peter ANGELIN (1805-76), Lund, Stockholm, 1851-54,1880, S, (kam til sil, strat, biostrat, cephalopoder, crustaceer, trilobiter, Skåne)

Edvard ERDMANN (1840-1923), SGU, 1872-1915, (stenkulsfelter, form, sed, Skåne)

Lars KOLMODIN (1843-1905), Visby, Uppsala, 1869-79, (sil, strat, ostrakoder)

Gustaf LINDSTRÖM (1829-1901), Visby, Stockholm, 1852-1901, (kam til sil, strat, koraller, brachiopoder, gastropoder, pteropoder, cephalopoder, crustaceer, trilobiter, fauna, Gotland)

Jonas Gustaf Oskar LINNARSSON (1841-81), 1866-83, (kam, sil, strat, brachiopoder, trilobiter, graptoliter, V-Götland, Jämtland, Öland, Norge, russisk Østersø, Böhmen)

Carolus LOSSEN, 1860, (ord, sil, cephalopoder, lituiter)

Bernhard LUNDGREN (1843-96), Lund, 1865-95, (sil, jura, kridt, tert, sed, strat, brachiopoder, mollusker, bivalver, scaphiter, belemniter, crinoider, Skåne, sporfossiler, sed gesch, Ramsåsa, Limhamn, Saltholm, Bornholm)

Alfred Gabriel NATHORST (1850-1921), Lund, pal botaniker, 1869-86, (kam til sil, sed, strat, Andrarum, trias/jura, sporfossiler, planter, meduser, Skåne, Öland)

A. SJÖGREN, 1851-72, (kam, ord, strat, hyolither, trilobiter, Öland)/ Anton S. (1822-93, mineraler)

Otto Martin TORELL (1828-1900), Uppsala, 1859-70, (kam, strat, petrafakter, sporfossiler, Skåne)

Sven Leonhard TÖRNQUIST (1840-1920), 1874-1901, (kam til sil, strat, graptoliter, trilobiter, Skåne, Östergötland, Siljan)

Sven Axel TULLBERG (1852-86), 1872-87, (kam til sil, sed, strat, trilobiter, graptoliter, Andrarum, Skåne, Öland)  

Waldemar Christoffer BRÖGGER (1851-1940), Stockholm, Oslo, 1875-1933, N,S, (kam til sil, sed, strat, trilobiter, biologisk evolution, Eker, Kristiania, Europa)

 

1876-1900:

Caspar Thomas BARTHOLIN (1844-1926), Kbh., botaniker, 1892-1910, DK, (jura, kridt, sed, kulformationer, plantefossiler, sed gesch, København, Bornh)

Johan Erik Vesti BOAS (1855-1935), zoolog, 1883-1930, (crustaceer, dekapoder, fylogeni, vert, dinosaurer og fugle)

Ove Balthasar BØGGILD (1872-1956), Kbh., 1899-1943, (eoc, strat, sed, askelag, Jyll)

Harald FABER (1856-1943), statskonsulent, (kridt, paleoc, Faxe, Saltholm, S-England)

Nikolaj Eg Kruse HARTZ (1867-1937), botaniker, 1896-12, (trias, jura til tert, strat, planter, flora, Grønl)

Victor Christian MADSEN (1865-1947), 1897-1940, (jura, n-kridt, tert, neog, strat, foraminiferer, cephalopoder, scaphiter, sed gesch, Danm, Grønl)

S.J. PINDBORG (1850-1921), Stubberup/Faxe, Kbh., lærer, ca. 1890-1910, (kridt, paleoc, indsamling fossiler, Faxe)

Henrik Julian POSSELT (1863-96), biolog, 1894-98, (ø-kridt, paleoc, brachiopoder, Faxe, Grønl)

Jesper Peter Johansen RAVN (1866-1951), Kbh., biolog, 1896-1939, (kam, ord, sed, strat, trilobiter, Bornh, ø-kridt, tert, paleoc, spongier, mollusker, bivalver, gastropoder, cephalo-poder, echinoider, København, Bornh, Danm, Grønl, Norge, N-Tyskl, Engl)

Kristian RØRDAM (1860-1939), kemiker, 1887-1919, (jura, kridt, paleoc, sed, invert, sed gesch, Sjæll, Bornh)

Adolph Herluf WINGE (1857-1923), Kbh., biolog, zoolog, 1888-1915, (tert, vert, pattedyr, fugle)

Ernst Wilhelm ØSTRUP (1845-1917), botaniker, 1895-1916, (diatomé aflejr, Danm, N-Tyskl, Ø-Grønl)  

Johan Gunnar ANDERSSON (1874-1960), Stockholm, 1893-96, S, (kam til sil, sed, strat, gesch blokke, Öland)

Karl Anders Axel GRÖNWALL (1869-1944), Lund, 1896-1936, (kam til sil, strat, sed, trilobiter, økridt til paleoc, sed, strat, echinoider, sed gesch, tektonik, Skåne, København, Bornh, Danm, N-Tyskl)

Herman O. HEDSTRÖM, 1896-1929, (kam, sil, brachiopoder/mollusker, cephalopoder, Gotland, Dalarne)

Gerard Jakob De GEER (1858-1943), Stockholm, 1889-99, (kam, ord, strat)

Anders HENNING HÉNNIG (1864-1918), 1892-1910, (sil, bryozoer, Gotl, ø-kridt, sed, koraller, bryozoer, bivalver, echinoider, Skåne)

Gerhard HOLM (1853-1926), pal zoolog, 1882-1901, (kam til sil, strat, conularier, nautilide cephalopoder, lituiter, hyoliter, trilobiter, crinoider, graptoliter, sporfossiler, Skåne, Gotl, Öland)

Nils Olof HOLST (1846-1918), 1888-1907, (kam, sed, sandsten, strat, jura, planterester, kridt, paleoc, Skåne)

Johan Christian MOBERG (1854-1915), Lund, Uppsala, 1881-1911, S,SF, (kam til sil, strat, sed, skifre, trilobiter, sporfossiler, trias, jura, kridt, strat, cephalopoder, belemniter, trilo-biter, gesch, Skåne, Halland, Blekinge, Öland, N-Tyskl)

Henrik Vilhelm MUNTHE (1860-1958), Uppsala, 1896-1928, (ord, sil, strat, kalkalger, ostrakoder, Öland, Gotl, kridt, foraminiferer, Skåne)

Krister O. SEGERBERG, 1900-06, (kam, ord, ceratopygekalk, ø-kridt, dekapoder, krabber, Skand)

Lennart Eugéne SVEDMARK (1847-1922), Uppsala, 1885, (kortblade, strat, Skåne, Stockholm, Upland)

Alfred Elis TÖRNEBOHM (1838-1911), 1882-1910, (prækam, kam til sil, nappe tektonik, kaledoniske bjergkædefoldninger)

Ivar Daniel WALLERIUS (f. 1870), Göteborg, 1894-1930, (kam til sil, strat, trilobiter, ø-kridt, belemniter, V- og Ö-Götl)

Fredrik Johan WIIK (1839-1909), 1877, (prækam, strat, Åland)

Karl Johan Josef Ernst (Carl) WIMAN (1867-1944), 1892-1919, (kam til sil, strat, trilobiter, graptoliter, karb, brachiopoder, jura, vert, ichtyosaurer, Spitsbergen, ø-kridt, gesch, Jämt-land, Ö-Götl, Bornh, Danm, Botniske bugt, M- og N-Baltikum)  

Nils Otto Gustaf NORDENSKJÖLD (1869-1928), 1895, SF,S, (finkornet vulkansk askelag)

Jakob Johannes SEDERHOLM (1863-1934), 1893-1925, SF, (prækam, strat, organiske alger?, Tammerfors, sil, strat, sed gesch, fortidens dyreverden)  

Johan Aschehoug KIÆR/ J. KJAER, KIÄR (1869-1933), Oslo, 1899-1932, N, (sil, strat, fauna, koraller, ostrakoder, trilobiter, eurypterider, vert, fiskerester, coelolepider, downtonia fauna, Kristiania, No, Estl)

Hans Henrik REUSCH (1852-1922), 1883-96, (prækam, tidlig istid, Finmarken, fossilførende kristall gesch skifer, Bergen, jura formationer, Norske kystplatform)

 

1901-1925:

Karen CALLISEN (1882-1970), Kbh., 1914-34, DK, (prækam, kam, strat, Bornh)

Poul Jesper HARDER (1878-1931), Kbh., 1907-22, (ø-kridt, paleoc, oligoc, sed, strat, mollusker, København)

Gerhard HEILMANN (1859-1946), tegner, amatørforsker, 1913-40, (vert, fugle og dinosaurer)

Kai Ludvig HENRIKSEN (1888-1940), zoolog, 1922-33, (kam til sil, arthropoder, trilobiter, Burgess, Skand, eoc, insekter i moler)

Axel H. JESSEN (1868-1952), Kbh., 1923, (ø-kridt, paleoc, strat, Jyll)

Lauge KOCH (1892-1964), 1920’erne, (kam til sil, indsamling af invert og vert, N-Grønl)

Georg Marius Reynald LEVINSEN (1850-1914), Kbh., zoolog, 1925, (ø-kridt, paleoc, strat, bryozoer)

Carl MALLING (1862-1921), Bornholm, læge, 1909-20, (jura, n-kridt, strat, fauna, Bornh)

Theodor Jensen MORTENSEN (1868-1952), zoolog, 1925-51, (kridt, paleoc, strat, bryozoer, echinoider)

Kristian Brünnich NIELSEN (1872-1942), læge, 1909-43, (ø-kridt, paleoc, sed, strat, spongier, koraller, bryozoer, brachiopoder, cirripedier, crinoider, asteroider, echinoider, serpulid-er, sed gesch, Danm, Skåne)

Erik Martin NØRREGAARD (1880-1959), Kbh., 1907-25, (ord, strat, Bornh, mioc, sed, mollusker, Esbjerg)

Thorkil Ludvig Niels Bjerring PEDERSEN (1898-1925), 1922, (sil, strat, graptoliter, Bornh; geologi, Island)

Christian POULSEN (1896-1975), Kbh., 1922-69, (prækam, kam til sil, strat, sed, brachiopoder, trilobiter, graptoliter, Bornh, N-Grønl)

H.N. ROSENKJÆR, 1906, (det underjordiske København)

Alfred ROSENKRANTZ (1898-1974), Kbh., 1920-64, (sil, graptoliter, jura, ø-kridt, paleoc, sed, strat, mollusker, bivalver, gastropoder, nautiler, serpulider, strat, Jyll, København, Ø-Sjæll, Stevns, Grønl)

Martin VAHL (1869-1946), geograf, 1904, (tert, brunkul, Jyll)

Hilmar ØDUM (1900-75), Kbh., 1922-68, (perm, ø-kridt til oligoc, bivalver, strat, sed, Jyll, Fyn, Skåne, Rügen, N-Tyskl)  

Herman P.A. FUNKQUIST (1870-1952), Lund, 1919, S, (ord, strat, trilobiter, Skåne, Born-holm, Danm)

Axel Otto GAVELIN (1875-1947), 1909, (kam, sandstensgange, Vänern)

Torsten GISLÈN (1893-1954), Uppsala, zoolog, 1924, (kridt, strat, crinoider, echinodermer)

Assar HADDING (1886-1962), Lund, 1913-59, (kam, ord, sil, strat, sed klipper, sandsten, konglomerater, silur rev, graptoliter, Skåne, Bornh, S-Skand, Gotl, trias, jura, kridt, paleoc, brachiopoder, tektonik, sed gesch)

Richard HÄGG, 1904-54, Stockholm, (ø-kridt, tert, paleoc, strat, sed, brachiopoder, mollusker, belemniter, Skåne, S- og M-Sve, Spitsbergen)

Johan Ernhold HEDE (1890-1977), Lund, 1915-60, (sil, strat, graptoliter, Skåne, Gotl)

Arvid Gustaf HÖGBOM (1857-1940), Stockholm, 1915-26, (kam, skolither, Kinnekulle, Närke, Jämtland, gesch, biologi, sulfater, vand; 1909, strat, Norrland)

Orvar ISBERG (1884-1950), Lund, 1917-34, (ord, sil, strat, sed, bivalver, trilobiter, leptaena-kalk, Dalarne, sil, dev, N-Grønl)

Hjalmar August MÖLLER (1866-1941), 1902-03, (jura, planter, gymnospermer, Bornh) + Rudolf FLORIN

E. PERSSON/ Erik P., 1904, (kam, trilobiter, Andrarum, Skåne)

Lennart von POST (1884-1951), Stockholm, 1906-25, (ord, sil, sed, strat, Gotl)

Sven Ivar SEFVE (1886-1953), rektor, Göteborg, 1924, (uddøde dyr)

Erik Helge Oswald STENSIÖ (E. A:son STENSIO, 1891-1984), Stockholm, 1921-32, (ord, sil, dev, strat, cephalopoder, Engl, trias, vert, fisk, Ø-Grønl, Spisbergen)

Gustaf Timoteus TROEDSSON (1891-1954), Lund, Stockholm, 1918-54, (kam til sil, strat, sed, brachiopoder, cephalopoder, nautilider, trilobiter, fauna, geografi, Skåne, S-Sve, Gotl, Balt, Grønl, Centralasien, trias, jura, höörsandsten, kridt, paleoc, krokodiller, S-Sve)

Elsa Marianne WARBURG (1886-1953), Uppsala, 1925-39, (ord, sil, strat, sed, trilobiter, gesch, Dalarne, Sve)

Aanton Hilmer WESTERGAARD (1880-1968), Lund, 1909-53, (kam, ord, strat, sed, sporfossiler, trilobiter, graptoliter, fauna, gesch, Skåne, Ö-Götland, Öland)  

Tom Fredrik Weiby BARTH (1899-1971), Oslo, 1925, N, (prækam, kontaktmineraler på kalksten, S-No)

Olaf HOLTEDAHL (1885-1975), 1910-19, (kam, ord, strat, fossilførende strandsten, brachiopoder, trilobiter, Oslo-regionen, Trondheim-fjorden)

Fridtjof NANSEN (1861-1930), 1904, (strat, kontinental shelf, Barentshavet og Norske kystlinje)

Rolf NORDHAGEN (1894-1979), botaniker, 1921, (jura, fossilførende blokke, Trondheimfjorden)

Leif STØRMER (1905-79), Oslo, 1925-80, (kam til sil, strat, fauna, arthropoder, trilobiter, morfologi)  

Thorvaldur THORODDSON (1855-1921), 1901-06, ISL, (strat, kortlægning)

 

1926-1950:

J.P. ANDERSEN/ I.P. A., 1947, DK, (eoc, stribede cementsten, strat)

Svend Aage ANDERSEN/ S.A. ANDERSEN (1901-69), Kbh., 1937-55, (kam til neog, strat, eoc, askeserier, Danm, NV-Tyskl)

Ole BERTHELSEN (1919-2003), Kbh., Lyngby, 1948-65, (paleoc, strat, bryozoer, sed gesch)

Knud DREYER-JØRGENSEN (f. 1917), 1944, (plioc, strat, Esbjerg)

Knud ELLITSGAARD-RASMUSSEN (f. 1923), Kbh., Askeby, 1950-86, (arch, kridt, strat, dinoflagellater, isotop geologi, tektonik, geokronologi, V-Grønl)

Knud ERIKSEN, 1937, (oligoc, strat, Brejning)

Helge GRY (1905-82), Kbh., 1935-65, (ord, jura, megasporer, n-kridt, paleoc, eoc, sed, moler, strat, Bornh)

Kaj Johan Christian HANSEN (1896-1987), Kbh., 1933-82, (kam, sed, trias til kridt, strat, tektonik, Bornh, Skåne, V-Götland, Sve)

Sigurd HANSEN, Kbh., 1930, (paleoc, sed gesch blokke)

Vilhelm E. HINTZE (1863-1934), Kbh., 1937, (ø-kridt, tert, sed, strat, Møn)

Peter INGWERSEN, Kbh., 1949-54, (n-tert, mioc, strat, mikrofossiler, jyske brunkulsgrave)

Sven Gisle LARSSON (f. 1904), pal biolog, 1939-78, (paleoc til oligoc, insekter, moler, rav)

Dan LAURSEN, 1940-81, Michigan, Arizona, DK,US, (sil, strat, graptoliter, Bornh, N-Amer)

Inge LEHMANN (1888-1993), Kbh., 1936-64, (Jorden m. indre og ydre kerner, oceanskorper under kontinenter, seismologi)

Ellen Luise MERTZ (1896-1987), Kbh., 1928, (eoc, strat, Lillebæltler, London Clay, jordbund undersøgelser, geoteknik)

Keld MILTHERS (1907-60), 1935-62, (mioc, strat, brunkul)

Poul Christian Vilhelm Madsen MILTHERS (1865-1962), Hellerup, 1930, (prækam, kam til sil, trias til kridt, strat, Bornh)

Henning Wienberg RASMUSSEN (1920-80), Holte, 1944-78, (kam til ø-kridt, paleoc til mioc, strat, mollusker, echinodermater, crinoider, echinoider, gravegange, Stevns, Møn, Danm, Sve, N-Tyskl, Engl, Frankr, N-Europa, Grønl)

Theodor SORGENFREI (1915-72), Kbh., 1935-69, (perm, tert, paleoc til mioc, sed, strat, mollusker, geofysiske undersøgelser til kortlægning, dybgrundsgeologi, sydl. Jyll, Fyn, Sjæll, Skåne)

Johannes C. TROELSEN (1913-92), Kbh., Teresopolis, 1937-57, DK,BRAS, (ø-kridt, paleoc, strat, foraminiferer, pteropoder, Jyll, Danm, NV-Grønl, Grønl, New Foundland, arktisk Can; 1940erne, kam til sil, invert og vert indsamling, N-Grønl)  

Kjell E.V. ANDER, Lund, 1942, S, zoolog, (tert, insekter, baltisk rav)

Bror ASKLUND (1896-1969), Stockholm, 1935-37, (ord, strat, trilobiter, skifer fauna)

Anders Birger BOHLIN (1898-1980), Uppsala, 1949-60, (ord, strat, sed, trilobiter, Öland, Skand)

Fritz BROTZEN (1902-68), Berlin, Stockholm, 1933-66, D,S, (sil, dev, vert, fiskerester, trias, jura, kridt, paleoc, sed, strat, foraminiferer, echinoider, sed gesch, Skåne)

Astrid CLEVE-EULER (1875-1968), Uppsala, 1941-55, (ø-kridt, tert, strat, sed, rav, diatomeer, silicoflagellater, M- og S-Sve, Finl)

Gunnar EKSTRÖM (1891-1961), 1936-37, (ord, strat, bryozoer, graptoliter, Skåne)

Ivar Rudolf HESSLAND (1914-2006), Stockholm, 1948-78, (kam, ord, strat, ostrakoder, økridt, tert, lith strat, sed, Kristianstad, Skåne, S- og Ø-Sve, Öland, Dalarna, Siljan)

Sven Lorens Seved HJELMQVIST (1908-2005), Lund, 1931-82, (forkastninger, S-Skand)

Alvar HÖGBOM (1894-1939), SGU, 1926, (kam, fossiler, problematika, Närke)

Anders Erik Vilhelm JARVIK (1907-98), Uppsala, 1937-96, (dev, vert, fisk, sarcoptrygii, acanthodii, dipnoi, tartapoder, ichtyostega, stegocephalier, evolution, Ø-Grønl)

Tore LINELL, Stockholm, 1936-54, (tert, sed gesch, seqoia-type rester, NØ-Skåne)

Alf LUNDEGREN, 1930-36, (ø-kridt, strat, sed, fauna, bivalver, belemniter, Köpinge, Skåne)

Nils Harald MAGNUSSON (1890-1976), Stockholm, 1950-65, (prækam, sil, strat, Sve, Europa; geologi, Sve)

Tage NILSSON (1905-86), Lund, 1946-72, (jura, n-kridt, strat, vert, reptiler, Skåne)

Rolf NORIN, 1940, (eoc, vulkansk askelag, strat, Danm)

Gerhard REGNÉLL (1915-2002), Lund, Stockholm, 1940-73, (kam til sil, paleoc, strat, sed, echinodermater, cystoider, eocrinoider, pelmatozoer, sed gesch, Skåne, Öland, Gotl; geologi, Sve)

Gunnar SÄVE-SÖDERBEGH (1910-48), Uppsala, 1931-41, (dev, strat, vert, tetrapoder, icthyostega, Ø-Grønl)

Olof H. SELLING, Stockholm, 1944, (sporer, pal botanik)

Per THORSLUND (1900-81), Uppsala, 1930-74, (kam til sil, strat, sed, brachiopoder, trilobiter, Jämtland, Tvären, V-Götland, Närke, Dalarna)

Hans TRALAU (1932-77), Stockholm, 1950-74,1982, (trias til tert, palbotanik, palynologi, equisitites, gymnospermer)

Bertil WAERN, 1948, (sil, strat, Kinnekulle, V-Götland)  

Anatol HEINTZ (1898-1975), Oslo, 1939-53, N, (ord, dev, strat, biostrat, trilobiter, vert, fiskefauna, Oslo-regionen, Spitsbergen, Ø-Grønl) + L. Störmer

Gunnar HENNINGSMOEN (1919-96), Oslo, 1948-98, (kam til sil, strat, trilobiter, ostrakoder, graptoliter, sed gesch, Oslo-regionen, No, Finmark, Kinnekulle, Sve)

Astrid MONSEN, 1937, (ord, strat, sed, fauna, graptoliter, No)  

Stina GRIPENBERG, 1934, SF, (ord, sed, gesch, N-Østersø)

Hans Magnus HAUSEN (1884-1979), 1934-64, (kam til sil, sed gesch, Åland)

Veikko Oma Toivo OKKO (f. 1912), Tartu, 1949, SF,EST, (prækam, sed gesch, sandsten)

Thure Georg SAHAMA (1910-83), 1949-74, (prækam, dev, strat, rev fauna, vert, fisk, Finl, N-Amer)

 

1951-1975:

Jan H. ALLOART, Ølstykke, 1972, DK, (archaen, første liv, atmosfære og hydrosfære, havvand)

Søren Bo ANDERSEN, Århus, 1970-2009, (ø-kridt, paleoc til mioc, strat, sed, belemniter, echinoider, Danm, hvaler, Gram, fossiler, præparation, danekræ)

Ulla ASGAARD, Kbh., 1970-2005, (prækam, kam til neog, strat, tidligt flercellet liv, koraller, brachiopoder, echinoider, ichnospor, bioerosion, Danm, Middelhavet)

Inger Enna BANG, Kbh., DGU, 1962-80, (ø-kridt, paleoc, strat, dybdeboringer, foramniferer, biostrat, kridttert grænsen, Jyll)

Sven Erik BENDIX-ALMGREEN (1932-2004), Kbh., 1965-84, (kam til kridt, sporfossiler, vert, fisk, lungefisk, acanthodii, chondrichtyes, tetrapoder sporserier, dinosaurer, havreptiler, fly-veøgler, N- og NØ-Grønl, eoc til mioc, strat, sed, moler, hajer, Limfjorden, Gram)

Asger BERTHELSEN (f. 1928), Århus, Kbh., Askeby. 1973-2001, (kam, ord, strat, sed, pladetektonik, konkretioner, Møn, Bornh Skand, Grønl, Europa)

Tove BIRKELUND (1928-86), Kbh., 1956-85,1993, (trias, jura til ø-kridt, paleoc, strat, ammonitfauna, belemniter, kridt-tert grænsen, Stevns, Danm, NV-Europa, V- og Ø-Grønl)

Merete BJERRESKOV, Kbh., 1970-97, (ord, sil, strat, graptoliter, Bornh)

Thomas BLUME, Kbh., 1974-79, (dev til palæog, vert, hajer)

Niels BONDE (f. 1940), Kbh., 1965-2008, (trias, jura til ø-kridt, vert, dinosaurer, havreptiler, flyveøgler, fugle, paleoc, eoc, strat, sed, vert, fisk, osteichtyes, chondrichtyes, evolution, N-Jyll, Nordsøen, Bornh, Ø-Grønl, Israel, Kina)

Erling BONDESEN (f. 1933), Roskilde, 1964-73, (prækam, lithstrat, Grønl)

Magne BREINER JENSEN, Nederby/Fur, snedker, samler, 1965, (strat, fossiler, Fur)

David BRIDGEWATER (1934-98), Kbh., 1968-2000, UK,DK, (archaen, prækam, pladetektonik, strat, tektonik, Isua, V- og S-Grønland)

Richard Granville BROMLEY (f. 1939), Kbh., 1964-2005, UK,DK, (kam til neog, biostrat, sporfossiler, bioerosion, paramoudras, foraminiferer, koralrev, paramudra, bivalver, dekapoder, echinoider, dinosaur fodspor, kridttert grænsen, Bornh, NV-Europa)

Anton Frederik BRUUN (1901-61), havbiolog, (pladebevægelser)

Jens BRUUN-PETERSEN, Ribe, 1971-73, (eokam, kam, sandsten, ord, sil, strat, skifre, Bornh)

Erik Fjeldsø CHRISTENSEN (d. 1990/91), Hadsten, Fur, 1968-91, (dev, planter, psilophyter, eoc, mioc, strat, flora, frugter/frø, vert, fisk, Osteichtyes, Fur, danekræ)

Leif CHRISTENSEN, Århus, 1973, (paleoc, oligoc, strat, sed, fiskeler, Stevns, M-Jyll)

Ole Bruun CHRISTENSEN, Kbh., 1962-97, (trias til n-kridt, strat, ostrakoder, strat terminologi)

Walter Kegel CHRISTENSEN (1942-2002), Kbh., Nivå, 1971-2001, (n- til ø-kridt, paleoc, strat, bivalver, mollusker, ammoniter, belemniter, taxonomi, echinoider, evolution, pal bio-grafi, danekræ, Faxe, Skåne, NV-Tyskl, Sachsen, Ø-Engl, Europa)

Lars B. CLEMMENSEN, Kbh., 1975-2003, (kam, perm, trias, lithstrat, sed, sandsten, dinosaur tracks, trias vindretninger, Bornh, Ø-Grønl)

Peter R. DAWES, Kbh., 1966-97, US?,DK, (kam til sil, sed, strat, pladetektonik, indsamling af invert og vert, V- og N-Grønl)

Arne DINESEN (f. 1930), Kbh., Birkerød, 1959-77, (paleoc til olig, mioc, strat, foraminiferer, Vejle fjord form., Jyll, Fyn)

Søren FLORIS, Kbh., Bagsværd, 1963-92, (trias til ø-kridt, palæog, strat, koraller, bivalver, belemniter, vert, hånddyr, dinosaurer, havreptiler, krokodiller, pattedyr, geologiske tider, Fakse, Stevns)

Walter Ludwig FRIEDRICH (f. 1938), Århus, 1968-2004, (palæog, neog, mioc, strat, sed, planter, frugter/frø, pattedyr, Jyll, Island; vulkaner, Thera, Grækenl)

Else Marie FRIIS (f. 1947), Århus, Stockholm, 1972-2009, DK,S, (jura, kridt til mioc, strat, planter, angiospermer m. kronblade, fylogeni, pal botanik, klima, coevolution planter og in-sekter, Jyll, Ivö, Skåne, S-Sve, Portugal, N-Amer)

Poul GRAFF-PETERSEN, Kbh., Virum, 1955-61, (jura, sed, strat, Bornh, eoc, Lillebæltler)

Niels HALD (f. 1943), Kbh., Nivå, 1973-2008, (pladetektonik, invert, danekræ)

Hans Jørgen Steen HANSEN (f. 1939), Kbh., 1966-2005, (ø-kridt, paleoc, strat, sed, coccoliter, foraminiferer, ammoniter, uddøen, kridt-tert grænsen, kulstof isotoper, pladetektonik, Danm, V-Grønl; astronomisk relat. klimavariationer, dinosaurer, masseuddøen. Dyr forsvin-der ikke på samme tid overalt, men lever i forsk. tidsperioder i forsk. områder)

Ole E. HEIE (f. 1926), 1967-93, (paleoc, eoc, insekter)

Erik HELLER (f. 1929), Kbh., 1964, (mioc, strat, brunkul)

Ella HOCH, Kbh., Gram, 1972-2005, (eoc til mioc, strat, biostrat, vert, tetrapoder, fugle, pattedyr, hvaler, Mors, Gram, Nordsøbassinet)

Anders Eckart HÅKANSSON, Kbh., Holte, 1971-2008, (prækam, ord, sil, perm til neog, strat, bryozoer, cystoider, echinodermater, biostrat, perm, ø-kridt, paleoc, foraminiferer, bryozoer, bivalver, Stevns, Ø-Grønl; vert, dinosaurer)

Sten Lennart JAKOBSEN (f. 1947), Kbh., 1971-2008, (ø-kridt, paleoc til eoc, mioc, echinodermater, crustaceer, dekapoder, krabber, hvaler, præparation, danekræ, Faxe, Trelde næs, Gram, danekræ)

Erik Schou JENSEN (1938-2008), Kbh., Værløse, 1974-2002, (eokam, kam til palæog, strat, sed, Skåne)

Giovanna Bartolotti JENSEN, 1968-73, (neog, vert, elefanter, primater, tidl. hominider)

Torben JÜRGENSEN, Valby, 1968-71, (paleoc, strat, bryozoer)

Tommy JØGART, Kbh., Roskilde, 1971, (kam, sporfossiler, biodiversitet)

Niels Oluf JØRGENSEN, Kbh., 1974-78, (ø-kridt, strat, foraminiferer )

Karin Luise KNUDSEN, Århus, 1971-2008, (paleoc til mioc, marine sed, foraminiferer, Jyll)

Bent Eske KOCH (f. 1926), Århus, 1954-89, (kridt, paleoc, crinoider, neog, mioc, strat, plan-ter og frø, brunkuls flora, Jyll, NV-Grønl)

Johannes KRÜGER, Hørsholm, 1971, (ø-kridt, palæog, strat)

Gunnar LARSEN, Århus, 1953-94, (perm, trias/jura, n-kridt, paleoc til mioc, strat, sed, foraminiiferer, Jyll, Fyn)

Ivan MADIRAZZA, Århus, 1970, (perm til neog, strat, sed)

Fritz Jensenius MADSEN (1916-93), zoolog, 1962, (kam, coelenterater, vandmænd?)

Eigil NIELSEN (1910-68), Kbh., Gentofte, 1959-65, (trias, fisk, Grønland, eoc, arthropoder, vert, fisk, skildpadder, hominider, evolution, Grønl)

Erik Broe NIELSEN, Århus, 1973, (lith opbygning, danien kalk, Karlby)

Arne NOE-NYGAARD (1908-91), Kbh., Helsingør, 1959-66, (sed gesch, blokke)

Nanna NOE-NYGAARD (f. 1940), Kbh.,, 1970-88, (kam, spongier, jura, n-kridt, strat, alger, mollusker, masseød, Bornh, N-Europa; vert, hominider)

Erna NORDMANN, Kbh., 1971, (ø-kridt, strat, foraminiferer)

Aksel NØRVANG (1914-68), Kbh., Valby, zoolog, 1957, (jura, lias, strat, foraminiferer, Jyll)

Gregers Vang OLSEN (1929-60), 1955, (oligoc, strat, Jyll)

Asger Ken PEDERSEN, Kbh., Lyngby, 1975, (palæog, lag af vulkansk aske, Skagerrak/ Grønl)

Jørgen Trelle PEDERSEN, Als, ingeniør, samler, 1966-72, (mioc, strat, sed gesch, mollusker, Flensurger Förde)

Kaj Raunsgaard PEDERSEN, Årtus, 1967-86, (prækam, stromatoliter, dev, perm, planter,  psilophyter til gingko, istid karb-perm, mioc, planter, træer, frø/frugter)

Katharina von Salis PERCH-NIELSEN, Kbh., Zürich, CH,DK, 1968-85, (ø-kridt, palæog, strat, sed, mikropal, coccoliter, Danm, Atlanten,Grønl, NV-Europa, Frankr)

Kai PETERSEN (f. 1920), forfatter, faglig historie, 1958, (dyr gennem tiderne)

Kaj Strand PETERSEN, Kbh., Greve, 1970-2000, (ø-kridt, paleoc, eoc, strat, bivalver, Røsnæs, Danm, Rügen, Fehmarn, NV-Tyskl, NV-Europa; vert, mammuter)

Valdemar POULSEN (f. 1929), Kbh., Lynge, 1963-2000, (prækam, kam til sil, strat, pladetektonik, sporfossiler, trilobiter, faunaprovinser, tidl. istider, kridt, belemniter, vert, pattedyr, evolution, Bornh, Skåne, Grønl; vert, hominider)

Leif Banke RASMUSSEN (f. 1923), Kbh., Nærum, 1956-98, (mioc, strat, mollusker, Gram, S-Jyll, NV-Europa)

Prem Vallabh SHARMA (f. 1932), Kbh., geofysiker, 1969-74, IND,DK, (trias, strat, Grønl, eoc, strat, vulkansk askelag, N-Jyll)

Steen SJØRRING (1941-93), Kbh., Lyngby, 1967-92, (palæog, neog, strat, sed, Jyll, Bornh, N-Tyskl)

Nils SPJELDNÆS (f. 1926), Århus, Oslo, 1953-94, N,DK, (eokam, kam til sil, strat, bryozoer, brachiopoder, graptoliter, nedisninger, tert, paleoc, Oslo, Danm, Sahara)

Erik STENESTAD, Herlev, Højbjerg, 1968-2006, (ø-kridt til paleoc, strat, sed, foraminiferer, palaeo karst, Rørdal, N-Jyll)

Svend Sandbergh STOUGE, Kbh., 1975-2007, (kam til dev, trias, strat, conodonter, graptoliter, biostrat, bassinudvikling, Bornh, Skåne, Öland, NØ-Grønl, Grønl, Ukraine, Kina)

Finn Christian SURLYK (f. 1943), Kbh., 1970-2006, (perm, trias, jura, ø-kridt, paleoc, sed, strat, fazies, diatomeer, brachiopoder, bryozoer, mollusker, ammoniter, biostrat, massedød, kridt-tert grænsen, pladetektonik, Stevns, Bornh, Skåne, NV-Europa, Ø- og N-Grønl (gift m. Nanna Noe-Nygaard)

Henning SØRENSEN (f. 1926), Kbh., Virum, 1961-67, (kam til sil, jura, kridt, strat, mollusker, organisk geokemi, Oslo-regionen, No, Grønl)

Erik THOMSEN, Århus, 1974-2008, (trias til kridt, paleoc, eoc, strat, sed, kalk, pladetektonik, nannofossiler, kridt-tert grænsen, klima, Nordsøbassinet)

Niels Johannes VANG (1914-2000), Vejstrup Fyn, samler, 1974-84, (paleoc, Klintholm fauna)

Jørgen WIND, 1952-59, (ø-kridt, paleoc, aflejr, flora fauna, belemniter, echinoider, Jyll)

Troels V. ØSTERGAARD, Kbh., Asnæs, 1972-2005, (pladetektonik)  

Per Erik AHLBERG, Lund, London, Uppsala, 1966-2008, S,UK, (kam til sil, strat, trilobiter, biostrat, trias, jura, Andrarum, kontinentalsokkel, Skåne, Gotl, V-Götland; furongian)

A. ANDERSSON/ Arne A., 1962-85, S, (kam, alunskifer, sil, sed, beyrichienkalk, Skand, Balt)

P. Gunnar ANDERSSON (f. 1916), 1974, (kam, paleoc, alun, kalk, Skåne)

Stefan BENGTSON, Uppsala, Stockholm, 1968-2005, (eokam, kam, ediacara fauna, sil, mikrofossiler, mobergella, koraller, mollusker, problematica, N-Grønl, Rusl, Can, Austral)

Claes F. BERGMAN (f. 1951), 1975-95, (kam til paleoc, sporfossiler, svenske fossiler) + S.  Stridsberg

Jan BERGSTRÖM (f. 1938), Lund, Stockholm, 1966-2003, (kam, ord, strat, brachiopoder, arthropoder, trilobiter, biostrat, sporfossiler, jura, kridt, palæog, lithstrat, tektonik, sed, Skåne, Baltoskand)

Stig Magnus BERGSTRÖM (f. 1935), Lund, Ohio, 1961-2006, S,US, (ord, strat, conodonter, Sve, N-Amer)

Krister BROOD (1941-2004), Stockholm, 1970-96, (kam til sil, strat, sed, bryozoer, fauna, Ö-Götland, Gotl)

J.G. CARLSSON, Lund, 1952-58, (kridt, strat, cirripedier)

Sylvia FORCHEIMER (f. 1916), 1968-72, (ø-kridt, coccolither)

Åke FRANZÉN (f. 1925), Stockholm, zoolog, 1955, (mollusker)

Roland GORBATSCHEV (f. 1931), Lund, 1972-80, (prækam, kam, strat, S-Sve)

Ove GUSTAFSSON, Uppsala, 1973, (palæog, strat, Skåne)

Carl-Gustav HOLDAR (f. 1920), Stockholm, 1970, (fakta om fossil)

Valdar JAANUSSON (1923-99), Stockholm, Uppsala, 1951-95, (kam til sil, strat, sed, biostrat, brachiopoder, trilobiter, ostrakoder, graptoliter, Öland, V-Götl, Dalarna, Siljan, Skand, Estl, Baltoskand)

Lennart JEPPSSON, Lund, 1974-86, (sil, perm, strat, sed, conodonter, fauna, Ramsåsa, Skåne, Gotl)

Göran KJELLSTRÖM (f. 1937), 1971-2005, (kam til sil, strat, invert fauna, trilobiter, mikroplankton, Skåne, Ö-Gotl, Gotl, perm, kridt, fauna, biokriser)

Sven LAUFELD (f. 1939), Uppsala, Lund, 1974-90, (sil, perm, strat, sed, chitinozoer, cephalopoder, ostrakoder, biostrat, tidl. plantesporer, sed gesch, Skåne, Gotl, Böhmen)

Karna LIDMAR-BERGSTRÖM, Stockholm, 1974-2007, (kridt, palæog, geomorfologi, landformer, Skåne, S-Sve, S-Skand)

Maurits LINDSTRÖM (f. 1932), Marburg, Stockholm, 1953-2003, D,S, (kam til sil, strat, sed, oktokoraller, trilobiter, conodonter, tektonik, gesch, Skåne, S-Skand)

Britta LUNDBLAD, Stockholm, 1969-72, (sil, strat, planter, psilophyter)

Per Henrik LUNDEGÅRDH (1919-2000), Mörbylånga, Öland, 1956-96, (kam til sil, jura, kridt, strat, sed, fossiler)

Gösta LUNDQVIST, 1964, (geologi, Sve) + N.H. Magnusson 

Jan LUNDQVIST (f. 1926), Stockholm, 1964, (kam til sil, jura til neog, strat)

Thomas LUNDQVIST (f. 1932), Göteborg, 1967-90, (prækam, kam, ord, sed, strat)

Björn A. MALMGREN (f. 1942), 1974, (paleoc, danien, plankton, foraminiferer, S-Skand)

Anders MARTINSSON (1930-83), Uppsala, 1956-81, (kam til sil, dev, strat, trilobiter, ostrakoder, sporfossiler, øko strat, sed gesch, tect, Öland, Gotl, SV-Finl, Østersøen, Pommern, Engl)

Kei MORI, 1968-70, (sil, strat, stromatoporer, sed gesch, Gotl)

Harry MUTVEI, Uppsala, 1951-2005, (kam, ord, sil, strat, nautilider, trilobiter, fauna, jura, ammoniter, belemniter, Siljan, Baltoskand)

Björn NEUMANN/ B.E.E. N., 1968-91, S,D, (ord, sil, rugosa koraller, Öland, Skand)

Ragnar NILSSON, Lund, 1951-84, (ord, sil, strat, graptoliter, boringer, Skåne)

Erik NORLING, Uppsala, Stockholm, 1968-94, (ord, karb, sed, plantesporer, trias til ø-kridt, palæog, strat, foraminiferer, tektonik, Skåne)

Orvar NYBELIN (1892-1982), Göteborg, zoolog, 1956-60, (vert fisk, tidligeste teleosteii, Grønl)

John S. PEEL, København, Uppsala, 1972-2008, UK,DK,S, (kam til sil, paleoc, strat, tidl. mollusker, gastropoder, vert, Gotl, N- og V-Grønl, N-Amer)

Per Ove PERSSON (f. 1919), 1959-96, (ø-kridt, strat, vert, havreptilier, plesiosaurer, Skåne Spitsbergen, Queensland, Austral)

Carl PLEIJEL, 1975, (trias/jura, dinosaurfodspor, Vallåkra södra, Skåne)

Anders RAPP (1927-98), Lund, 1975, (ord, nedisning, Sahara)

Mikael SIVERSON, Lund, Perth, 1962-2005, S,AUS, (jura, ø-kridt, paleoc, vert, chondrichtyes, hajer, dinosaur fodspor, mosasaurer, Skåne, S-Sve)

Annie SKARBY (f. 1924), Stockholm, 1968, DK,S, (ø-kridt, pollen)

Roland SKOGLUND, Uppsala, 1961-63, (ord, sil, strat, biostrat, graptoliter, sed gesch, V-Götl)

Sven STRIDSBERG (f. 1945), Lund, 1975-2003, (sil, strat, cephalopoder, strukturer, invert, Gotl, Engl, svenske fossiler) + C.F. Bergman

Torsten Ejnar TJERNVIK, Upssala, 1953-80, (kam, ord, strat, trilobiter, graptoliter, fauna, Sve, Finl)

Gustav WÄNGSJÖ (f. 1909), 1952, (dev, vert, Spitsbergen)

Erik ÅHMAN (1912-97), SGU, 1965-69, (kam, strat, invert, Skäggenäs)  

Knut O. BJÖRLYKKE (f. 1938), Oslo, 1967-73, (eokam, tidl. moræner, ord, sed, Oslo-regionen)

David L. BRUTON, Oslo, 1966-2000, UK,N, (ord, dev, strat, brachiopoder, trilobiter, fazies, Oslo-regionen, Skand, Balt, Böhmen, Tjekk)

Johannes A. DONS, Oslo, 1957-98, (ord, strat, invert fossiler, Oslo-trakten)

Niels Martin HANKEN, Tromsø, 1975-90, (ord til dev, karb til perm, strat, sed, trilobiter, Ringerike, Svalbard)

Ove Arbo HØEG (1898-1993), plantesamler, 1961-66, N,TANZ, (ord til neog, alger, planter, flora, No)

Steinar SKJESETH (1924-96), 1952-55, (ord, strat, graptoliter, Oslo, Skand)

Kaare ULLEBERG, Drammen, 1973-85, N,DK, (oligoc, neog, plioc, strat, sed, planterester, M-Jyll, Svalbard, N-Grønl)

Tor ØRVIG, 1957, N,S, (sil, strat, vert, fisk, agnatha, placodermi, Spitsbergen, N-Amer)  

Väinö AUER (1895-1981), Helsinki, efter 1957, SF, geograf, (palæog, neog, strat, bivalver, Finl, S-Am)  

Thorbjörn SIGURGEIRSON (1917-88), 1955-67, ISL, (strat, pal magnetisme, kortlægning)

 

1976-2000:

Tue ALBERTSEN, 1990, DK, (kam til neog, lith strat, geologiske stormiljøer, pladetektonik)

Nils Møller ANDERSEN, 1981-99, (paleoc, eoc, insekter)

Steen B. ANDERSEN, Fredericia, samler, 1996-98 (red.), (eoc, sed, invert fossiler, sporfossiler, fiske-ler, Trelde næs)

Stig ANDERSEN (f. 1946), 1996-2008, (jura, kridt, paleoc, eoc, arthropoder, insekter)

Peter W.U. APPEL, Kbh., 1997-2002, (archean, jernmalm med C-isotoper, tidlig organisk liv, Isua, V-Grønland)

Bente Soltau BANG, Kbh., 1976-94, (fossiler, konservering, pyrit, org. materiale)

H.J. BEENGAARD, 1986, (stromatoliter N-Grønl)

Finn BERTELSEN, Kbh., Farsø, 1978-79, (geotermik, bassinudvikling Danm)

Claus BEYER, Stavanger, Århus, 1987-2008, DK,N, (kam, paleoc, oligoc, mioc, strat, mollusker, sporfossiler, magnet strat, Gram, No)

Torben BIDSTRUP, Kbh., 1999-2007, (ø-kridt, neog, sed, sekvens strat, erosion, bassin analyser, Nordsøbassinet, Stevns, Østersøen, Skand, Grønl)

Kristian BORRE, 1999-2000, (ø-kridt, paleoc, strat, k/t grænsen, Jyll)

Vibeke BROCK, 1981, (eoc, strat, fossiler, Fur)

Rikke BRUHN, Kbh., 1999, (jura, strat, vert, pleisosaurer, N-Grønl)

Bjørn BUCHARDT WESTERGAARD, Kbh., 1977-2006, (prækam, kam til sil, strat, sed, naut. cephalopoder, ø-kridt, belemniter, palæog, neog, palæoklima, iltisotoper, pal klima, daterin-ger Skand; vert, hominider)

Vagn Fabritius BUCHWALD, (f. 1929), Kbh., Virum, civiling., 1985-2006, (archaen, solsystemet og livets opståen)

Jørgen Steenstrup BUTZBACH (f. 1942), Lyngby, Bornholm, 1996, (prækam, kam til palæog, strat, Bornh)

Nicolai A. CHRISTIANSEN, 1998-2007 (red.), 2009, Ørbæk Fyn, Milano, DK,I, (jura, kridt, vert, sauropoder, stegosaurer, Portugal, Frankr)

Per CHRISTIANSEN (f. 1968), Kbh., zoolog, 1996-2004, (trias til neog, vert, reptiler, dinosaurer, theropoder, sauropoder, mosasaurer, systematik, fugle, pattedyr, Danm, N-Amer, Israel, Kina)

Claus Koch CLAUSEN, Rødovre, 1981-82, (jura, strat, pliosaurer, Engl, paleoc, spongier)

Gregers DAM, Kbh., 1988, (kam, sandsten, strat, Bornh)

Karen DYBKJÆR, Kbh., 1994-2008, (jura, kridt til paleoc, oligoc, mioc, sekvens strat, dinoflagellater, biostrat, evolution, klima, Lillebælt, Danm, NV-Europa, Grønl)

Ida Lykke FABRICIUS/ Ida LIND, 1996-2009, kridt, paleocæn, sed, kridt, kalksten, stivhed og hærningsprocesser, Atlanterhavet, Nordsøen, Østersøen, Stillehavet)

Kasper Stefan FREDRIKSEN, Kbh., 1998, (eokam, stromatoliter, NØ-Grønl)

Johan Ditlev FRIEDRICHSEN, Kbh., Søborg, 1986, (stromatoliter, Ø- og N-Grønl)

Henrik FRIIS, Århus, 1978-2009, (kam, trias, oligoc, mioc, strat, sed, biostrat, pellets, Nordsøen, Bornh, N-Tyskl, Lit)

Svend Visby FUNDER, Kbh., Hillerød, 1983-2006, (neog, strat, bivalver, makrofossiler, hav- og klimaændringer, Øresund, Grønl, N-Rusl)

Dorte GADEBERG, Kbh., 1999, (kridt til paleoc, strat, sed, København)

Adam A. GARDE, Kbh., Valby, 1999, (pladetektonik, S-Grønl)

Flemming GERSNER, 1983-86, (vulkansk askelag, Røsnæs)

Palle GRAVESEN (f. 1942), Kbh., 1977-2004, (kam til sil, jura til neog, strat, sed gesch, fossiler, kridt-tert grænsen, Faxe, Skåne, Öland, Gotl, N-Tyskl)

Peter GRAVESEN, Kbh., 1994-2006, (prækam, grundfjeld, kridt til neog, strat, Bornh)

Hans GRØNLUND, 1976, (ø-kridt, paleoc, strat, foraminiferer)

Niel Erik HAMANN, 1988-89, (trias til kridt, strat, undersøiske rygge, Bornh)

Lars HAMBERG, Hørsholm, 1988-2007, (kam, sed, erosion, Hardeberga-form, strat, sporfossiler, Bornh, Skåne, eoc, strat, fugle og fjer, Fur)

Henning Kryger HANSEN, 1998-99, (kridt til paleoc, strat, seismik, København)

Jens Morten HANSEN (f. 1947), Hellerup, 1977-94, (ø-kridt, eoc, strat, dinoflagellater, echinoider; Jorden og livets historie)

Jesper HANSEN, Kbh., Tromsø, DK,N, 2000-08, (ord, strat, brachiopoder, Oslo-Aker reg., St. Petersborg-reg., No, NV-Rusl, mioc, lithstrat, dekapoder, krabber, Gram; strat, Kattegat)

Mette HANSEN, Kbh., 2000, (ord, orthoceratiter og olie, biomarkers, S-Sve)

Michael M. HANSEN, biolog, 1997, (vert, fisk, hybridzoner, evolution)

Mogens K. HANSEN (f. 1951), Svendborg, samler, 1989-2009, (kam til neog, sed gesch, strat, fossiler, danekræ, DAGU, gesch historik)

Niels H. HANSEN, 1986, (kam til sil, strat, aflejr, Grønl)

Thomas HANSEN (f. 1976), Kbh., Oslo, 2000-05, (ord, trilobiter, biostrat, havniveauer, NV-Rusl, mioc, lithstrat, dekapoder, krabber, Gram)

David Alexander Taylor HARPER (f. 1953), London, Kbh., 1997-2008, UK,DK, (prækam, kam til sil, strat, trilobiter, bassinudvikling, masseuddøen, trias/jura, kridt, paleoc, brachiopoder, pal biologi, biostrat, fazies, vert, pattedyr, fylogenetik, V-No, Baltoskand, Estl, NV-Rusl, NØ-Grønl)

Claus HEILMANN-CLAUSEN, Århus, 1980-2009, (paleoc, eoc, oligoc, strat, biostrat, sed, cycler, dinoflagellater, diatomeer, pteropoder, N-og M-Jyll, Jyll)

Claus HEINBERG (f. 1945), Kbh., Roskilde, 1976-2005, (ø-kridt, paleoc, sed, foraminiferer, bivalver, kridthavets fauna, ammoniter, biostrat, Stevns, Møn)

Niels HENRIKSEN, Kbh., Birkerød, 1995-2004, (eokam, kam til neog, strat, sed, Grønl)

Klaus HINSBY, Kbh., Lyngby, 1994-2001, (grundvand, vand, kalksprækker)

Birgitte Ferré HJORTKJÆR, 1996, (palynologi, mikrofossiler, Nordsøen)

Eigil HOLM, Gedved/Horsens, 2000, (eoc, oligoc, strat, Jyll)

Jon R. INESON, Kbh., 1996-2003, (jura, lithstrat, sed, havreptiler, Nordsøen, Danm, Grønl)

Peter Roll JAKOBSEN, 2000-04, (kridt, paleoc, kalksprækker, oligoc til neog, strat, S-Jyll)

Peter JAPSEN, Kbh., 1980-2000, (ø-kridt, palæog, neog, strat, sed landhævninger, erosion, bassin analyser, Nordsøbassinet)

Elit Skovbo JENSEN, Eskilstrup, lærer, 1993-99, (kam til sil, sed, invert fossiler, cystoider, V-Götland, Gotl)

Marianne Bagge JOHANSEN, Kbh.,1984-87, (ø-kridt, paleoc, strat, brachiopoder, kridttert grænsen, uddøen, N-Jyll)

Flemming JØRGENSEN, 2000, (neog, strat, Jyll)

Karl Åge JØRGENSEN, 1982-83, (sil, strat, graptoliter, Bornh)

Carsten Rabæk KJAER, Århus, 1994-2001, (ø-kridt til eoc, strat, sed, crinoider, k/t grænsen, danekræ)

Kurt KLITTEN, Helsinge + Christian KNUDSEN, Kbh., 1995, (ø-kridt, paleoc, strat, København)

Eva Bundgaard KOPPELHUS, Kbh., Alberta, DK,CAN, 1991-92, (jura, strat, Anholt)

Niels P. KRISTENSEN, 1999, (palæog, neog, insekter, fylogeni)

Anette Vedding KRISTOFFERSEN, Kbh., 1996-2005, (paleoc, eoc, vert, fugle, neornithes, Mors, Fur)

Arne Rosenkrands LARSEN, Albertslund, 1977, (kridt, palæog, strat, foraminiferer, olie)

Hans Christian LARSEN, Værløse, 1978, (oceanbundspredning, N-Atlanten)

Gunnar LARSEN (f. 1967), Århus, Fyn, 1994-06, (ø-kridt til oligoc, strat, sed, Fyn)

Michael LARSEN, Kbh., 2000, (prækam, kam, karb til jura, sed bassiner, Ø-Grønl)

Niels Henry LARSEN, 1985-86, (eokam, borende blågrønalger, kam til sil, invert og vert, N-Grønl)

Steen LAURSEN, 1999, (prækam, fotosynt. organismer, Isua, Grønl)

Bent Erik Kramer LINDOW, Dublin, Kbh., 1999-2007, DK,IRL, (kam, Burgess fauna, kambrisk eksplosion, Can, eoc, vert, landfugle fauna, galliformes, Mors, NV-Danm)

Holger LYKKE-ANDERSEN, Århus, 1979-2008, (kridt, paleoc, eoc, strat, sed, sekvens strat, undergrundstektonik, Stevns, Grønl)

Dorthe LYNGBY, Kbh., 1999, (ø-kridt, paleoc, strat, København)

Henrik MADSEN, Hesselbjerg, Mors, 1997-2009, (paleoc, eoc, strat, sed, træ, echinodermer, insekter, vert, fisk, hajer, skildpadder, Fur form., Mors, danekræ)

Lena MADSEN, 1988-89, (palæog, neog, strat, bryozoer, danekræ)

Mogens R. MADSEN, Fredericia, samler, 1997-2009, (eoc, fiskeler, vert, fisketænder, Trelde næs, kam til neog, strat, sed, invert og vert fossiler, Nordsøbassinet)

Olaf MICHELSEN (f. 1938), 1977-96, (paleoc, eoc, sed, strat, bassinudvikling, stratigrafisk terminologi, Jyll, Fyn, Danm)

Naja MIKKELSEN, Kbh., 1995, (pladetektonik, strat, dybdeboringer, N-Atlanten)

Jesper MILÀN NIELSEN, Kbh., Faxe, 1999-2009, (dev, trias, arthropoder, vert, urpadder, jura, økridt, paleoc, sed, ammoniter, tetrapoder, urpadder, dinosaurer, plesiosaurer, emuer, sporserier, tracks, kridt-tert grænsen, pantodonter, Stevns, Bornh, Skåne, S-Sve, Ø- og N-Grønl, Svalbard, Portugal, US)

Arne T. MOGENSEN, Herlev, 2000, (kridt til neog, strat, sed, S-Sjæll m. øer)

Arne Thorshøj NIELSEN, Kbh., 1986-2005, (kam, ord, strat, lithstrat, sed, trilobiter, biostrat, økostrat, kam til neog, masseuddøen, Bornh, S-Skand, Sve, No, Baltoskand, NV-Rusl)

Erling Fuglsang NIELSEN, Århus, 1984-87, (perm, røntgen strat, Zechsteinhavet, Jyll, Tyskl, NØ-Engl)

Jesper Kresten NIELSEN, 1996-98, (pyrit, alunsskifer, morfologi, geokemi)

Kurt Søren Svensson NIELSEN, Kbh., 1998-2005, (ord. til neog, strat, foraminiferer, sporfossiler, pal klima)

Ole Bjørslev NIELSEN, Århus, Hadsten, 1986-95, (kridt, palæog, strat, sed, Nordsøbassinet, Grønl)

Simon NIELSEN, Kbh., 1999, (kam, Burgess fauna, kambrisk eksplosion, Can)

Søren NIELSEN, 1985, (eokam, kam til neog, strat, Rønne-graven, seismik)

Erik NYGAARD, Kbh., 1989, (ø-kridt, strat, Nordsøens skrivekridt)

Arne NØRREVANG, 1979, (prækam, kam til neog, strat)

Gunver Krarup PEDERSEN, Kbh., 1981-2008, (palæog, eoc, strat, sed, diatomit, lermineraler, klima, NV-Jyll)

Stig Asbjørn Schack PEDERSEN, Kbh., Gentofte, 1982-2007, (ø-kridt, eoc, strat, sed, diatomit, vert, fugle, Mors, N-Jyll)

Jan Lindholm PETERSEN, Fredericia, samler, 1997-99 (red.), (eoc, sed, vert, hajtænder, Trelde næs)

Johannes PETERSEN, 1990-91, DK,D, (mioc, dekapoder, krabber, Gram)

Stefan PIASECKI, Kbh., Kastrup, 1980-2006, (prækam, kam, karb til jura, sed bassiner, perm, jura, mioc, dinoflagellater, planter, sporer, biostrat, Gram, M-Jyll, Ø- og N-Grønl)

Mette Lise Kjær POULSEN, 2000, (kam, strat, hardeberga-profil, Bornh)

Alice RASMUSSEN (f. 1932), Faxe, samler, 1991-2005, (paleoc, sed, invert og vert fossiler, Faxe) + Henning og Leif RASMUSSEN, samlere

Erik Skovbjerg RASMUSSEN, Århus, 2000-06, (eoc, oligoc, mioc, sekvens strat, dinoflagellater, biostrat, klima, Gram, Lillebælt, V-Danm, Nordsøen)

Jan Audun RASMUSSEN (f. 1961), Kbh., 1992-2008, (prækam, kam til trias, paleoc, strat, foraminiferer, conodonter, cephalopoder, biostrat, pal miljøer, klima, Stevns, Baltoskand, Grønl)

Kåre Lund RASMUSSEN, fysiker, 1986-2001, (ø-kridt, paleoc, kridt-tert grænsen, planter, Stevns, dyreliv)

Mette Elstrup RASMUSSEN/ Mette Elstrup STEEMAN, Kbh., Bruxelles, biolog, 1999-2009, DK,B, (mioc, strat, vert, hvaler, morfologi, evolution, Gram, Belg, Holl)

Annette ROSENBOM, 2000, (palæog, sed, kalksprækker)

Minik Thorleif ROSING (f. 1957, Nuuk), Kbh., 1996-2008, (arch, sed, tidligt liv, cyanobakterier, V-Grønl; granit og tidlige oceaner)

Flemming ROTH, Gram, 1978-2005, (mioc, strat, sed, vert, hvaler, Gram)

Peter SANDERSEN, Århus, 2000, (neog, strat, Jyll)

Kai Ingemann SCHNETLER, Langå/Århus, lærer, 1985-2008, (paleoc til mioc, mollusker, bivalver, gastropoder, Mogenstrup, Gram, Branden, Jyll, Faxe, Grønl)

Niels Hemmingsen SCHOVSBO, Kbh., 1997-06, (kam til sil, lithstrat, sed, trilobiter, miljø, atmosfære, klima Danm, Skåne, Oslo-reg., S-Skand, Baltoskand)

Mette Elstrup STEEMAN, Kbh., biolog, (se, Mette E. RASMUSSEN, 1999-2009)

Lars STEMMERIK (f. 1956), Kbh., 1995-2008, (prækam, kam, karb, perm, jura, strat, bryozoer, biostrat, sed bassiner, klima, N-Atlanten, N- og Ø-Grønl, Ø-Grønl)

Georg STENSTROP, Fur, 1994-2002, (eoc, fossiler, Fur, kvart, vert, hvaler, danekræ)

Per SUNDBERG, 2000, (ø-kridt til oligoc, strat, Sjæll, Jyll)

Nick SVENDSEN, Værløse, 1985-93, (kridt til neog, koralrev, hardgrounds, Ivö, Skåne)

Anne Mehlin SØRENSEN, Kbh., 1999-2007, (ø-perm, strat, bryozofauna, Ø-Grønl, ø-kridt, Ivö, Skåne)

Christian TEGNER, 1996, (kam til neog, Nordatlanten, opsprækning)

Knud THOMSEN, 1977, (evolution, vert, pattedyr, hominider)

Ole Valdemar VEJBÆK, Kbh., 1997-2007, (sil til dev, strat, dybe strukturer, sed bassiner, Danm)

Henrik VEJRE + Thomas VIKSTRØM, 1994, (kridt, palæog, neog, strat)

Jørn WANECK, Greve, Bornholm, 1990-2004, (kam til sil, jura til neog, strat, sed, vandmænd, spor-fossiler, invert fossiler, Bornh)

Mads Engberg WILLUMSEN, Kbh., 1993-97, (paleoc, koralbanker, hexakoraller, Faxe, Skåne)  

Anders AHLBERG (f. 1959), Lund, 1991-2008, S, (ø-trias til n-jura, skifer, dinosaur fodspor, klima, evolution, Vallåkra södra, S-Sve, M-Europa)

Jompa AHLGREN, Mariestad, samler, 1996-98, (kam, ord, strat, trilobiter, fauna, V-Götland)

Per AHLGREN, 1996-2004, (kam, strat, trilobiter, V-Götland)

Anders ANDERBERG (f. 1936), Örebro, 1981, (kam, ord, strat, trilobiter, Närke)

Gustaf ARRHENIUS, 1996-1997, S,US, (archaen, jernmalm med C-isotoper, alger, Isua, V-Grønl)

Jan BACKMAN (f. 1948), 1980, (mioc, plioc, nannofossiler, Atlanten)

Vivianne BERG-MADSEN, Uppsala, 1981-87, (kam, strat, mikrofauna)

Gunnar Ch. BORG, Göteborg, 1985, (jura, lias, baltisk træ, pal økologi, SØ-Skåne)

Holger-Detlev BUENTKE, Mariestad, 1997-99, D,S, (kam til sil, strat, sporfossiler, trilobiter, V-Götl; GeoNord)

Leif CARSERUD (1944-2008), 1978-2007, (kam, miljøproblemer, Skåne, Halland; geologiske lokaliteter, Skåne)

B. DAHLMANN, 1985, (kam, sed, alunskifer)

Sara ELIASON (f. 1957), Gotland, 1996-2000, (sil, strat, sed, fauna, invert, vert, Gotl)

Bertil ENGSTRAND, 1984-2000, (ø-kridt, paleoc, Malmökridt, flint)

Carl-Olof ERIKSSON 1978, (sil, strukturer, Gotland) + S. Laufeld

Mikael ERLSTRÖM (f. 1957), Lund, 1986-99, (kam, ord, trias, jura, ø-kridt til palæog, strat, bryozoer, serpulider, biostrat, fossil pakning, Ignaberga, Ullstorp, Ystad, Skåne)

Christina FRANZÉN (f. 1950), Uppsala, 1979, (sil, strat, crinoider, Gotl)

Doris FREDHOLM (f. 1928), 1988, (sil, vert, fisk, agnatha, placodermi, Gotl)

Jan GABRIELSON, 1986-92, (ø-kridt, strat, fossil pakning, Ignaberga, Ullstorp, Skåne)

Yngve GRAHN (f. 1945), Stockholm, Rio de Jainero, 1978-2000, S,BR, (ord, strat, chitinozoer, sed gesch, Öland, Gotl, V-Götland, S og M-Sve)

Dorothy GUY-OHLSEN, Stockholm, 1978-2002, (karb, sed, strat, plantesporer, trias, ø-jura til n-kridt, klima, M-Europa) + M. Erlström

Jonas HAGSTRÖM, 1997, (sil, landplanter, svampesporer, Gotland) + E.M. Friis

Hans G. HANSSON, Tjärnö, Göteborg, marinebiolog, 1993, (diversitet, klassifikation, nomenklatur, historik, echinoider)

Christian HJORT, Höör, Lund + Björn SUNDQUIST, 1979, (geologi, miljø, pal geografi)

Lars Erik HOLMER, Uppsala, 1989-2008, (eokam, kam, ord, strat, brachiopoder, V-Götland, Dalarne, Skand, Rusl, Kazakhstan, Ural, Austral)

Erik HÖGBERG, Lund, 1981-95, (paleoc, strat, kalk, zoo økologi, Skåne, Norden)

Anette E.S. HÖGSTRÖM, Uppsala, 1997-2007, (ord, sil, trilobiter, fauna, annelider, Siljan, Dalarna, Gotl)

Sören JENSEN, Uppsala, 1990-2003, (protero, kam, ord, strat, sandsten, ichnospor, tidl. trilobiter, annelider, sed, S-Sve, V-Götland)

Frederik JERRE (f. 1962), 1994, (sil, conularier, Gotl)

Jan V. JOHANSSON, Närke, ingeniør+ Sven JANEHEDEN, Närke, læge, 1979-86, (kam, ord, strat, trilobiter, biostrat, Närke) + A. Anderberg

Kerstin JUNGKUNZ, Malmö, samler, 1981, (paleoc, strat, bryozoer, Limhamn)

Karl-Axel KORNFÄLT (f. 1935), Lund, 1978-91, (kridt, lithstrat, Kristianstad, Skåne)

Kent Thorleif LARSSON, 1979-85, (sil, strat, tentakuliter, Skåne, Gotl, kridt, foraminiferer, Bornh)

Louis LILJEDAHL (f. 1949), 1983-92, (sil, strat, bivalver, fylogeni, Gotl)

Kristina LINDHOLM (f. 1951), Lund, 1986-2004, (ord, sil, skalfossiler, graptoliter, biostrata, Skåne, No, Skand)

Bengt LINDQVIST (f. 1927), Stockholm, 1987, (karb, sed, strat, plantesporer) + D. Guy-Ohlson

Jens J. LUND, 1977, (trias/jura, palynologi, Skåne, Nordsøbassinet)

Anita LÖFGREN (f. 1945), Lund, 1998, (ord, strat, conodonter)

Sven-Erik MAGNUSSON, Lund, Kristianstad, 1983-84, (kridt, palæogen, strat) + K. Lidmar-Bergström

Jan MIKAELSSON (f. 1947), 1986, (ord, fossiler, landskab, Öland)

Malgorzata MOCZYDŁOWSKA/ M. MOCZYDŁOWSKA-VIDAL, 1989-2005, S,PL, (protero, kam, ediacara, makrobiota, mikropal, biostrata, biokronologi, Pol, svenske kaledonider)

Ulf NORDLUND, Uppsala, 1989, (ord, fosfat sed, strat, N-Öland)

Ivar PUURA, Uppsala, Tartu, 1996, S,EST, (kam til sil, strat, brachiopoder, biostrat, Baltoskand)

Lars RAMSKÖLD (f. 1954), Stockholm, Uppsala, 1983-2000, (sil, strat, trilobiter, Gotl, Ö-Götland, Dalarne)

Jan REES, Karlstad, 1998-2008, (jura til ø-kridt, strat, vert, hajer, chondrichtyes, reptiler, tænder, fugle, Bornh, S-Skand)

Sven ROSBORN, Malmö, 1992, (jura, sed, Gantofta, Skåne)

Elisabeth RUDEBECK, 1982, (kridt, flint, arkæologi, Skåne)

Jens RYDELL, 1997-2008, (kam til sil, strat, arthropoder, trilobiter, V-Götland)

Enrico SAVAZZI, Uppsala, 1981-99, S,US, (sil, ø-kridt, strat, bivalver, NV-Europa, Port)

Ulf SIVHED (f. 1949), Lund, 1978-99, (kam til sil, trias, jura, ø-jura til n-kridt, palæog, strat, ostrakoder, V-Skåne)

Nikolaos SOLAKIUS, 1985, Athen, Lund, GR,S, (kridt, strat, foraminiferer, Bornh)

Per SÖDERBERG, 1994, (prækam, kam, strat, Åland)

Solweig STUENES (f. 1945), 1976-92, (kam til sil, strat, invert fossiler, V-Götland)

Viva VAJDA/ Vivi VAJDA-SANTIVANEZ (f. 1963), Lund, 1998-2001, (ø-kridt, palnyflora, frø, biostrat, Skåne, Skand)

Gonzalo VIDAL, Uppsala, Lund, 1976-98, (proterozoic, prækam, kam, mikrofauna, evolution, S-Sve, No)

Karin VIKLUND (f. 1950), 1998, (archaen, biostrata, Sve)

Jane WIGFORS-LANGE, 1994, (sil, sed, strat, sandsten, fossiler, Klinta)

Hugo WIKMAN (f. 1939), Lund, 1979-2007, (prækam, kam til sil, trias til kridt, lithstrat, sed, Kristianstad, Skåne)

Kristina WÄNGBERG-ERIKSSON, 1979, (ord, sil, strat, gastropoder)  

B. Gudveig BAARLI/ Gudeveig B. B., Massachusetts, 1980-2008, N,US, (ord, sil, strat, fauna, brachipoder, Oslo-feltet, Gotl, Sve, Estl), f.

Jan Ove Røysi EBBESTAD, 1999-2007, Uppsala, N,S, (ord, strat, ceratopygekalk, trilobiter, Oslo-regionen, Siljan, Dalarna)

Rolf W. FEYLING-HANSSEN (1918-2006), Oslo, Århus, 1979-85, N,DK, (neog, plioc, strat, sed, planterester, foraminiferer, Svalbard, N-Grønl, N-Atlanten)

Øyvind HAMMER, Oslo, 1998-2009, (ord, strat, graptoliter, conodonter, fossilgrupper, biodiversitet, Baltoskand)

Natascha HEINTZ, Oslo, 1976-98, (ord til trias, kridt, vert, tidlige fisk, agnatha, cephalopsi-der, pteropsider, placodermi, dipnoi, plesiosaurer, No, Europa, N-Amer)

Ole Andreas HOEL (f. 1968), Oslo, Uppsala, 1997-2007, (ord, sil, strat, stroph. brachiopoder, crinoider, trilobiter, Oslo regionen, Gotl, Sve)

Magne HØYBERGET, 1992-2006, (ord, strat, nautilider, trilobiter, makrofauna, Oslo-regionen, jura, vert fauna, Svalbard)

Gitte Vestergaard LAURSEN, Stavanger, 1989, (mioc, strat, foraminiferer, NV-Europa)

Svein B. MANUM (f. 1926), Oslo, 1997-2008, (kam til kridt, tert, biostrat, alger, dinoflagellater, planters udviklingshistorie, No, Spitsbergen, Europa, N-Amer; højderygge, N-Atlanten, Arktisk ocean)

Hans Arne NAKREM, Oslo, 1986-2005, (sil, perm, strat, tidl. planter, bryozoer, conodonter, jura, vert, ichtyosaurer, plesiosaurer, Oslo-regionen, Svalbard, No)

Frank NIKOLAJSEN, 1985 (kam, strat, trilobiter, Finmark, N-No)

Torben OLSEN, Stavanger, 1991, (kridt, palæog, sekvens strat, sed modeller, pladetektonik, N-Atlanten)

Olaf SCHMIDT, 1986, (ord, strat, graptoliter V-No)

Morten SMELROR (f. 1960-61), Oslo, 1991-2006, (sil til trias, jura, kridt, tidl. landplanter, biostrat, dinosaur fodspor, No, Svalbard, Europa, N-Amer)

Elsebeth THOMSEN, Tromsø, 1982-2006, (ord, sil, brachiopoder, biostrat, Ringerike- og Osloregionen)  

Lauri J. PESONEN, Espoo, SF, (kridt/paleoc, impact kratere, biokrise)

Ahti SIMONEN, 1980-86, (prækam, strat, Finl)  

Bjarni RICHTER, København, Reykjavik, ISL, 1998-99, (ø-kridt, ichnospor, NV-Europa)

 

2001-2010:

Peter ALSEN, Kbh., 2003-08, (n-kridt, brachiopoder, ammoniter, belemniter, fauna, biostrat, fazies, palgeografi, NØ-Grønl)

Anja ANDERSEN, Kbh., 2006, (solsystemet og livets opståen)

Kresten ANDERSKOUV, 2007, DK, (ø-kridt, sed, strat, Stevns)

Regitze BENTHIEN, Bornholm, samler, 2003, (jura, kridt, strat, vert, dinosaurer, Bornh)

Merete BINDERUP, 2004, (oligoc til neog, strat, S-Jyll)

Morten BJERAGER, Kbh, 2006, (ø-kridt, paleoc, sed, kridt-tert grænsen, Stevns)

Christian J. BJERRUM, 2006, (n-kridt, ø-kridt, strat, klima, fossiler)

W. Douglas BOYCE, 2003, US?,DK, (prækam, kam til ord, strat, NØ-Grønl, New Foundland, Can)

Jørgen L. CHRISTIANSEN, Kbh., 2003, (prækam, kam til ord, strat, bassinudvikling, NØ-Grønl)

Nooshin CHRISTIANSEN, 2007, (paleoc, strat, Lellinge grønsand fauna)

Tove DAMHOLT, Ø-Sjælland, 2004-06, (ø-kridt, paleoc, sed, bryozoer, Nordsøen, Stevns, Faxe)

Ole GRAVERSEN, Kbh., Hillerød, 2004, (trias, kridt, strat, Tornquistzonen, Bornholm)

Henning HAACK, Kbh., 2006-07, (solsystemet og livets opståen)

Kasper HANSEN, Kbh., 2005-06, (jura, kridt, vert, flyvende reptiler, fugle, Kina)

Morten Leth HJULER, Århus, 2001-07, (ø-kridt, paleoc, strat, biostrat, coccoliter, vert, dinosaurer, pattedyr, kridt-tert grænsen, rav m. indeslutninger)

Ulla V. HJULER, Århus, 2001-04, (palæog til neog, strat, Jyll)

Kåre Røssik JENSEN, 2001, (paleoc, sed, flintdannelser, N-Jyll)

Ian KNIGHT, Kbh., 2003, US?,DK, (prækam, kam til ord, strat, NØ-Grønl)

John A. KOSTGAARD, Århus, 2006, (prækam, sil til neog, strat, bjergkædefoldninger, Nordsøen, Grønl, Can)

Trine KRATHAUS, 2002, (mioc, biostrat, dinoflagellater)

Jan Gruwier LARSEN, Århus, biolog, 2005, (kam til neog, sed, sporfossiler)

Lotte Melchior LARSEN (f. 1946), Kbh., 2003, (palæog, strat, sed, askelag)

Alexander LASSEN, Kbh., 2005, (ø-kridt, paleoc, strat København-Amager)

Steen LAUERSEN, Århus, 2004-05, (paleoc-eoc grænsen, sed, vulkansk askelag, Fur)

Bodil Wesenberg LAURIDSEN, Faxe, 2006-09, (kridt, paleoc, sed, koralbanker, biostrat, havtemperaturer, atmosfære, Faxe)

Jørn MADSEN (f. 1962), Århus, Søborg, biolog, 2006, (archean til neog, evolutionsbiologi, rna, dna, evolutionshistorie)

Torbjørn H. MADSEN, Sorø, samler, 2008-09, (ø-kridt, paleoc, fossiler, belemniter, Møn, Faxe)

Hans-Henrik MEYER, Næstved, samler, 2003-09, (kam til mioc, invert fossiler, vert, hajer, Møn, Faxe) + Alice og Henning Rasmussen

Peter MYRHØJ, København, 2007-09, red, (kam til neog, arthropoder, trilobiter, planter, vert, hajer, evolution)

Lars NIELSEN, Kbh., 2005-08, (ø-kridt, paleoc, strat, bryozobanker, København-Amager)

Eivind PALM (f. 1949), Føllenslev/Kalundborg, 2008, (mioc, mollusker, bivalver, gastropoder, Branden)

Christian Mac Ørum RASMUSSEN, Kbh., 2005, (ord, strat, biodiversifikation, Moskva-bassinet, NØ-Estl, NV-Rusl)

Bo Pagh SCHULZ, Fur, 2004-05, (eoc, dekapoder, krabber, paleoc-eoc grænsen, Mors, Fur)

Christian B. SKOVSTED (f. 1974), Uppsala, 2003-04, DK,S, (kam, bivalver, tidl. mollusk fauna, biostrat, NØ-Grønl)

Jakob STEFFENSEN, Kbh., 2004, (eoc, diatomit, lermineraler, NV-Jyll)

Henrik SVENSEN, 2004, (eoc, metan, klima)

Tove STOCKMARR, Gram, 2005, (paleoc til olig, strat, Jyll)

Jakob VINTHER, Kbh., 2003-05, (kam, arthropoder, Halkieria, ediacara fauna, olig, strat, gastropoder, Can, N-Grønl)

Rikke WEIBEL, Århus, 2003, (mioc, sandanalyser, klima, M-Jyll)

Pi Suhr WILLUMSEN, Oslo, 2004, DK,N, (eoc, plantesporer, pollen, biostrat, Fur, NV-Jyll)  

Christian J. ATKINS, Uppsala, 2004, S, (n-kam, tidl. mollusker, N-Grønl)

Niklas AXHEIMER, Lund, 2004-06, (kam, ord, strat, sed, trilobiter, biostrat, V-Götland, Sve; oelandicus form.)

Lena BJÖRK, 2004, (prækam, kam til paleoc, neog, pal, Skåne)

Henning BLOM, Uppsala + Anders CARLSSON, Uppsala, 2006, (dev, kæbeløse vert, fisk, bl.a. aconthodi, Ø-Grønl)

Mikael CALNER, Lund, 2002-05, (sil, lith strat, økosystemer, biokriser, Gotl)

Eva EGERQUIST, Uppsala, 2003-04, (ord, sil, strat, brachiopoder, Sve, Rusl, Estl)

Mats E. ERIKSSON, Lund, 2007-08, (kam, strat; furongian)

Tom FLODÉN, 2001, (ord, sil, strat, revdannelser,Gotl, Estl)

Therese HÄGGSTRÖM, Göteborg + Birger SCHMITZ, Lund, 2007, (ord, sed, kalksten, chromite, fossile meteoritter, Skåne)

Johan LINDGREN (f. 1974), Lund, København, 2003-09, (n- til ø-kridt, strat, vert, reptiler, mosasaurer, fugle, pattedyr, Skåne, S-Sve, Bornh; dinosaurer)

Anna LINDSTRÖM (f. 1970), 2005, (palæozoic, mesozoic, gastropoder)

Martin STEIN, Uppsala, 2008, (kam, strat, trilobiter, ontogenese, NØ-Grønl)

Ulrika SVENSSON, Hyllinge, 2001, (trias til kridt, planter, fauna, vert, fisk, tetrapoder, dinosaurer, ichtyosaurer, plesiosaurer, Skåne)

Fredrik TERFELT, Lund, 2006-08, (kam, strat, trilobiter, Skåne; furongian)  

Jørn Harald HURUM (f. 1967), Oslo, 2004-09, (jura, strat, vert, ichtyosaurer, plesiosaurer, Svalbard, Can, eoc, halvaber, evolution, Messel, Tyskl)

Inger NILSSON, Stavanger, 2001, (karb, biostrat, N-Grønl)

Odd Erik TETLIE, Oslo, Bristol, 2001-05, N,UK, (sil, dev, strat, chelicerater, eurypterider,  Ringerike)