Tilbage

who’ s who in palaeontogy, sediment geschiebe – Europe, N-America

(minus Tyskland, de Baltiske lande, Rusland)

 

Det primære udgangspunkt er Baltica-pladen, den Nordtyske plade og tilstødende fazies grænser – faststående (Anstehend) samt sediment geschiebe (sed gesch) fra kambrium til neogen

 

Mange forskere med ikke direkte tilknytning til Skandinavien eller N-Tyskland har undersøgt fossilt materiale netop herfra, ud fra deres specialviden på bestemte fagområder

 

Områder som bl.a. pladetektonik knytter visse biofaunaer tættere sammen. Nogle plante- og dyrearter lever i et større kosmopolitisk område eller indgår i bestemte faunamiljøer (palæoøkologi, pal økologi). Mikrofaunaer (coccolither, diatomeer, foraminiferer og dinoflagellater og ostrakoder) indikerer miljø- og daterings skærepunkter

  

prækambrium (prækam), eokambrium (eokam), proterozoikum (protero),

kambrium (kam), ordovicium (ord), silur (sil), devon (dev), karbon (karb),

perm, trias, jura, kridt,

palæogen (palæog), paleocæn (paleoc), eocæn (eoc), oligocæn (oligoc), neogen (neog), miocæn (mioc), pliocæn (plioc)

 

England (Engl), Skotland (Skotl), Irland (Irl),

Belgien (Belg), Holland (Holl), Frankrig (Frankr), Schweiz, Østrig,

Tjekkoslovakiet, Tjekkiet (Tjekk), Spanien (Span), Portugal (Port),

Canada (Can), USA (US),

Australien (Aus)

 

Baltoskandia (Baltoskand), Skandinavien (Skand)

Danmark (Danm), Jylland (Jyll), Sjælland (Sjæll), Bornholm (Bornh),

Sverige (Sve), Gotland (Gotl), Västergötland (V-Götl), Östergötland (Ö-Götl)

Norge (No)

Finland (Finl)

Island (Isl)

 

N-Tyskland (N-Tyskl), Schleswig-Holstein (Schl-Hol), Mecklenburg-Vorpommern (MecklVorp)

Polen (Pol), de Baltiske lande (Estl, letl, Lit), Rusland (Rusl)

 

stratigrafi efter 1825 dækker: prækambrisk, palæozoisk, mesozoisk og caenozoisk stratigrafi med sedimentære aflejringer

 

sedimenter, sedimentation (sed), aflejringer (aflejr)

erratiske blokke (errat blokke, gesch)/ geschiebe (gesch)

 

invertebrater, hvirvelløse dyr (invert), vertebrater, hvirveldyr (vert)

 

 

die Antikke

ANAXIMANDROS (ca. 610-547 f.), Milet, Anatolien, GR/TYR, (fossiler som rester af dyr og planter begravet i blød sediment, senere blevet til sten)

EMPODOCLES (490-430 f.), Agrigentum, Sicilien, GR/I, (fossiler som rester af dyr og ulig den nutidige fauna)

HERAKLIT (540-480 f.), GR

HERODOT (ca. 510-425 f.), TYR,GR, (fossiler, tiloversblevne rester fra tidligere havdyr)

XENOFANES (570-480 f.), Colophon, GR/TYR, (samme som Herodot) 

ARISTOTELES (384-322 f.), Athen, GR, (fossiler som strukturer formet i bjergarter, opstilling af zoologisk system) 

kejser AUGUSTUS (63 f.-14), Roma, I, (egen naturaliesamling med fossile knogler, Capri)

Publius OVIDIUS Naso (43f-17), I

PLINIUS d. Ældre (24-79), I, (historia naturalis, glossopetrae (hajtænder) faldet ned fra himlen)

B. STRABO (63 f.-21/24, Pontus, Anatolien, TYR, (fossiler fra et tidligere havdække) 

EUSEBIUS (263/70-339), Caesarea, Palastina, PAL, (samme som Strabo)

ISIDORUS, 532-37, arkitekt, Milet, GR/TYR, (erkendes ikke et navn, er kendskabet til en genstand værdiløs)

Paulos OROSIUS (ca. 375-ca. 418), Braga, Spanien, E, (fossiler, syndflod) 

Bei CHU HSI (1130-1200), Yu-hsi, Fukien provins, KINA (fossiler, let stratigrafi)

Abú Alî al Hosain ibn Abdullâh îbû-SINA/ AVICIENNA, 1000, Persien, PERS,  (ler sedimenter, hav, jord, ekstremt høje temperaturer) 

 

historica

 

1500-1550:

Giralomo Hiernymus FRACOSTORO (1483-1553), Verona, I, læge, (fossiler (tertiær) og recente mollusker)

Leonardo da VINCI (1452-1519), ca. 1500, (fossiler er af organisk oprindelse og rester fra tidligere havdyr. Sporfossiler, Glossopetrae er hajtænder, Havet flere gange overskyllet land, skalmængder, sedimenter, let stratigrafi, landskabsperspektiv)

 

1551-1600:

Bernard PALISSY (1510?-89), 1580, F, pottemager, (conchylieskaller og fiskeskeletter kan mineralisere)
Casper BAUHIN (Gaspar BAUHIN 1560-1624), Basel, botaniker, 1596, A-H,CH, (planter, systematik)

Conrad GESSNER (1516-65), biolog, 1565, forsteninger; 1551-58,1587, historia animalia)

Michele MERCATI (1541-93), 1574, Roma, Vatikanet, I, (fossiler dannet af himmelrummet; mineralogi)

 

1601-1650:

Fabio COLONNA/ Fabius COLUMNA (1567-1650), 1616-51, Neapel, I, botaniker, illustrator, (fossiler som tiloversblevne rester fra tidligere livsvæsener, tidligere hajtænder forvandles til glossopetrae)

 

1651-1675:

 

1676-1700:

Thomas BURNET (1635-1715), 1681-91, UK, (en langsom udvikling af Jorden til dens nuværende form)

Robert HOOKE (1635-1702), (belemniter, stratigrafi, Isle of Wight)

Edward Luidius LHWYD (1660-1709), Wales, Ashmolean, 1693-99 (katalog fossiler, trilobiter, belemniter, alveolus)

Martin LISTER (1638-1712), 1678-84, (kridt, sed, stratigrafi, dyr, belemniter, fossiler i forskellige lag er forskellige og dermed uorganiske)

Edward Luidius LHWYD (1670-1709), Wales, (belemniter, alveolus)

John RAY (1628-1705), 1685, botaniker, (planter, fossiler fra oversvømmelse)

 

1701-1725:

Johann Jacob SCHEUCHZER (1672-1733), Zürich, botaniker, 1702-28, CH, (karb, tert, fossile planter, vert, Homo diluvii testis, kæmpesalamander, Bodensee; syndflodens tiloversblevne rester)
John WOODWARD (1665-1728), 1702-28, UK, (naturhistorie Jorden, fossiler er tidligere livsvæsener omkommet under syndfloden, cephalopoder, stratigrafi, Engl; om fossilernes natur)
Antonio VALLISNERI (1661-1730), Padova, 1721-26, I, (stratigrafi, havdyr findes i bjergene, Jorden før syndfloden med søfisk, mollusker, ammoniter, Verona. Et tidligere hav har over-svømmet Ital)
 

1726-1750:

Jean Etienne GUETTARD (1715-1786), mineralog, 1746-54, F, (jura, tert, planter, fossiler, fossile dyreformer afviger fra nulevende, sedimenter med fossiler er meget gamle, Cham-pagne, Frankrig, Schweiz, Canada)  

1751-1775:

Gustavus BRANDER (1720-87), London, købmand, samler, c1766, (tert, eoc, mollusker)

Joshua PLATT (1698-1776), Oxford, 1764-65, UK, (kridt, belemniter, let stratigrafi) 

Élie BERTRAND (1713-97), 1763, F, (fossil ordbog)

Albrecht von HALLER (1708-77), Bern, naturforsker, digter, 1774, CH, (evolvere, evolution, skiferplader med planter, Glaris, Alperne) 

Giovanni ARDUINO (1714-95), N-Italien, læge, 1759-60, I, (Apenninierne, stratigrafi: primitive, secundare, tertiare, quartare)

Antonio VALLISNERI Junior (1708-77), Padova, 1759-60, (tertiær, til sen stratigrafi)

 

1776-1800:

Erasmus DARWIN (1731-1802), 1794-96, UK, (zoonomia)

James HUTTON (1726-97), Skotland, læge, 1785-95, (Jorden 100 mill. år gammel, floderosioner, geologiske processer)

Benjamin RICHARDSON (1758-1832), Bath, præst, 1799, (fossiler, stratigrafisk kort lavet m. W. Smith)

William SMITH (1769-1839), 1795-1820, (palæontologisk stratigrafi og tabeller, lag aflejret efter alder, organiske fossiler angiver alder, index fossils, geologiske kort, Engl, Wales, Skot-land) 

J.G. BRUGIERE, 1789-1816, F, (tert, mioc, mollusker, gastropoder, brachiopoder)

Georges-Louis LECLERC, comte de BUFFON (1707-88), zoolog, 1778-88, (fossiler som tidligere levende organismer og forskellige fra nulevende former. Geologisk tid, 6-7 katastrofer, syndflod kun regional)

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de la MARCK (J.B. LAMARCK 1744-1829), 1799-1830, (sil, tab. koraller, jura, kridt, tert, invert, bivalver, gastropoder, belemniter, ver-tebrater, Pariserbækkenet; systematik, invert, vert; arternes foranderlighed)

Etienne Geoffrey SAINT-HILAIRE (1772-1844), Paris, zoolog, 1795-1859, (alle dyr opbygget efter samme grundplan, pattedyr, anatomi, homologier, stratigrafi) + G. Cuvier

Abbé Jean Louis Giraud SOULAVIE (1752-1813), 1782, (kridt, sed, let stratigrafi, ammoniter, belemnit rostre) 

Horace Benedict De SAUSSURE (1740-99), 1779-96, CH, (tert, kvart, fossiler i sekundære lag, Alperne) 

Cosimo Allesandro COLLINI (1727-1806), Kurpfalz, naturalist, 1784, I,D, (jura, bestemmelse af ’flyveøgle’, Bayern)

Guiseppe OLIVI (di BRIANA) (1769-95), Padova, naturalist, 1792, (tert, mollusker, Adriaterkysten)

Stefano Andrea RENIER (RENIERI) (1759-1830), Padova, zoolog, 1793, (tert, conchylier, inegn nomenklatur)

 

1801-1825:

Mary ANNING (1799-1847), Lyme Regis, samler, 1819-44, UK, (jura, kridt, fossil indsamling, invert, vert)

James Scott BOWERBANK (1797-1877), London, 1840-82, (eoc, frø og frugter/ spongier)

William BUCKLAND (1784-1856), Oxford, 1818-36, (jura, kridt, sed, strat, organic remains, belemniter; jura, strat, alluvium, diluvium)

William Daniel CONYBEARE (1787-1857), 1822-32, (karbon, perm, jura, strat, England, Wales; carbon)

William E. LEACH, 1817-47, (jura, kridt, tert, mollusker, belemniter, systematik, Engl)

Gideon Algernon MANTELL (1790-1862), læge, naturhistoriker, 1822-29, (kridt, tert, bivalver, gastropoder, vert, fisk, South Downs, Sussex)

John Samuel MILLER (Johann S. MÜLLER 1779-1830), Bristol, 1821-26, D,UK, (kridt, cephalopoder, belemniter, crinoider)

James PARKINSON (1755-1824), 1811-22, (organic remains, cephalopoder)

John PHILLIPS (1800-74), 1821-71, (kam, dev til jura, kridt, strat, spongier, belemniter, S-Engl; mesozoic, caenozoic)

William PHILLIPS (1775-1828), London, 1818-32, (karbon, perm, jura, strat; carbon)

William PILKINGTON, 1804, (kridt, fossile mollusk skaller, Hampshire)

John PLAYFAIR (1748-1819), Edinburgh, illustrator, 1802, (strat, teori om Jorden, dens alder har en længere tidsskala)

George Brettingham SOWERBY (1788-1854), 1820-25 (kridt, mollusker, cephalopoder)

James de Carle SOWERBY (1757-1822/1787-1871), 1804-40,1846 (ord, sil, dev, kridt, tert,  brachiopoder, mollusker, bivalver, gastropoder, cephalopoder, ammoniter, Engl)

James SOWERBY (1757-1822), 1812-46, (kridt, tavler, conchologi, brachiopoder, mollusker, bivalver) 

Jean Baptiste Julien d’Omalius d’HALLOY (1783-1875), Namur, Bruxelles, 1822-46, B, (kridt, strat, Frankrig, Belgien; arters udvikling og modifikation; créce) 

Marie Henry Ducrotay de BLAINVILLE (1778-1850), malakolog, 1825-45,1864, F, (ø-kridt, conchylier, belemniter, vert, pattedyr)

Alexandre BRONGNIART (1770-1847), Paris, 1808-42, (kam til sil, trilobiter, crustaceer, jura, tert, sed, let stratigrafi, Schweiz jura, Pariser bassin, ledefossiler; tertiaire)

Georges CUVIER (1769-1832), 1811-22, (tert, vert, recente og fossile pattedyr, sammenlignende anatomi, forstyrrelser i yngre og ældre aflejringer, korrelation, ledefossiler, 6-7 katastrofer, evolution)

Gérard Paul DESHAYES (1795-1875), 1824-65, (tert, eoc, mioc, strat, mollusker, gastropoder, coquilles, fauna, Bassin de Paris)

Jean Vincent Félix LAMOUROUX (1779-1825), biolog, 1813-21, (kridt, strat, zoophyter, bryozoer) 

Kaspar Graf STERNBERG (1761-1838), Böhmen, 1820-33, A-H,TCH (fossile planter) 

Giovanni Battista (Giambattista) BROCCHI (1772-1826), Brescia, botaniker, 1814, I, (tert, mioc, mollusker, gastropoder, conchiologia fossile, Subappeninerne) 

William MacLURE (1763-1840), 1809-37, Skotl,US, (ord, sil, kridt, tert, strat, første nordamerikanske geologiske kort)

 

1826-1850:

Henry Thomas De la BECHE (1796-1855), London, 1830-53, UK, (dev, (karb), strat, planter, invert, vert, Dorset, Cornwall, Devon, a more ancient Dorset, ill.; geologi)

Thomas BELL (1792-1880), 1842-1913, (kridt, tert, eoc, sed, dekapoder, krabber, vert, tetrapoder, reptiler)

Ethelred BENETT (1776-1845), 1831, (m-kridt, organic remains, koraller, Wiltshire), f.

Thomas DAVIDSON (1817-85), 1850-86, Skotl, (kam til dev, jura til tert, strat, brachiopoder, Engl)

Frederick DIXON (1799-1849), 1850-52, (kridt, tert, strat, bryozoer, vert, fisk, chondrichtyes, Sussex)

Frederic Erasmus EDWARDS (1799-1875), 1835-58,1877, (eoc, oligoc, strat, mollusker, cephalopoder, bivalver, Sussex, Engl)

William Henry FITTON (1780-1861), 1836, (kridt, strat, sed, SØ-Engl)

Edward FORBES (1815-54), 1849-52, (sil, strat, trilobiter, tert, mollusker, echinoider)

John Edward GRAY (1800-75), 1847-57, (kridt, tert, mollusker, systematik, Engl)

Thomas HAWKINS (1810-89), 1834-40, (jura, vert, ichtyosaurer, plesiosaurer, Dorsetshire)

George JOHNSTON (1798-1855), 1838-47, (strat, zoophyter, bryozoer)

Thomas Rupert JONES (1819-1911), Sandhurst, 1850-97, (kam til dev, strat, ostrakoder, kridt, tert, foraminiferer, morfologi, Engl, Irl, Grønl)

William LONSDALE (1794-1871), 1839-50, (sil, tab. koraller, kridt, strat, koraller)

Charles LYELL (1799-1871), 1830-75, Skotland, (ø-kridt, tert, strat, koraller, Engl, Frankr, kridtlag Stevns, Faxe, Møn; eocéne, miocéne, pliocéne, pleistocéne)

Patrick MATTHEW (1790-1874), frugtavler, 1831, Skotl, (planter m. tidlige aggregater, evolution, naturlig selektion)

Frederick M’COY (1823-99), 1849-62, UK,AUS, (kam til sil, strat, mollusker, cephalopoder, brachiopoder, arthropoder, trilobiter, Engl, Irl; ord, strat)

Hugh MILLER (1802-56), Skotl, 1841-65, (dev, strat, sed, old red sandstone, vert, fisk, Skotl)

Roderick Impey MURCHISON (1792-1871), 1835-66,1872 (ord, sil, strat, spongier, Engl, Skand, Rusl, Ural; silures, devon, perm Rusl)

Richard OWEN (1804-92), biolog, 1832-89, (jura, kridt, tert, sed, cephalopoder, belemniter m. phragmoconus, vert, reptilier, pterosaurer, plesiosaurer, pattedyr)

Joseph Ellison PORTLOCK (1794-1864), 1843, (ord, sil, kridt, strat, echinoider, geologi, Londonderry, Tyrone)

John William SALTER (1820-69), 1848-66,1883, (kam til sil, dev, strat, org. remains, trilobiter, graptoliter; ord, strat)

Adam SEDGWICK (1785-1873), Cambridge, 1835-55, (kam til sil, strat, klassifikation, cephalopoder; paleozoic, cambrium, cambria = wales, devon)

Joshua Toulmin SMITH (1816-69), samler, 1847-48, (ø-kridt, spongier, Engl)

Searles Valentine WOOD (the elder, 1798-1880), 1839-82, (eoc, plioc, strat, mollusker, bivalver, Suffolk, Norfolk, Engl)

Henry WOODWARD, 1833-50, (ø-kridt, strat, dekapoder, crustaceer, echinoider)

A.M. YOUNG + J. BIRD/ James B., 1828, (jura, strat, ammoniter) 

Gerard Daniel WESTENDORP (1813-68), 1839-64, NL,B, (tert, mollusker, coquilles, Anvers) + H. Nyst 

André Hubert DUMONT (1809-57), 1849, B, (ø-kridt, tert, eoc, oligoc, strat, invert, Belg, Holl; maastrichtien, ypresien, rupelien)

Laurent-Guillaume de KONINCK (1809-87), 1837-85, (karb, tert, oligoc, strat, bivalver, gastropoder, Belg; oligoc, strat)

Henri Joseph Pierre NYST (1813-80), 1835-78,1881 (tert, oligoc, strat, koraller, coquilles, conchylier, mollusker, bivalver, Anvers) 

Étienne Jules Adoplhe Desmin de Saint-Simon, Vicomte d’ARCHIARC (1802-68), 1847, F,  (kridt, invert, brachiopoder, Frankr)

Joachim BARRANDE (1799-1883), 1850-81, F, (ord, sil, strat, fauna, mollusker, cephalopoder, trilobiter, ostrakoder, graptoliter, M-Böhmen)

Jean-Baptiste Élie de BEUAMONT (1798-1874), ca. 1850, (bjerge, tektonik, forberedte første franske geologiske kort)

Adolphe Théodore BRONGNIART (1801-76), botaniker, 1828-47,1881, (fossile planter, phytopalæontologi; terraines jurasique)

Jules Pierre Francois Stanislaus DESNOYERS (1800-87), 1829-63, Paris, (jura til tert, strat, Pariserbækkenet, N-Frankr)

Pierre Jean Édouard DESOR (1811-82), Neuchâtel, 1842-53, D,F,CH, (ø-kridt, tert, strat, aflejr, echinoider, kridtaflejr, Stevns, Fakse, Danm; n- til ø-kridt, strat, valanginian, terrain danien)

Felix  DUJARDIN (1801-60), 1835, (kridt, tert, foraminiferer er ikke cephalopoder)

Francois Louis Paul GERVAIS(E) (1816-79), Paris, 1848-59, (pal zoologi, vert)

Jean Pierre Sylverstre de GRATELOUP (1782-1862), 1836-57, tert, sed, foraminiferer, mollusker, echinoider)

Amanz GRESSLEY (1814-65), F,CH, 1838-59, (jura, n-kridt, tert, paleoc, strat fazies, sed, pal økologi, Schweiz; valanginien, n-kridt)

Jules HAIME (1824-56), 1848-55, (ord til karb, kridt, tert, strat, koraller)

M.A. LEYMERIE, 1842, (kridt, strat, panopea bivalver)

Hardouin MICHELIN (1786-1867), 1840-48, (kridt, zoophyter, polypdyr, bryozoer, Frankr)

Henri MILNE-EDWARDS (1800-1885), zoolog, 1848-55, B,F, (ord, sil, karb, kridt, tert, strat, koraller, crustaceer)

Charles Robert Alexandre Des MOULINS (1798-1875), Bordeaux, botaniker, 1830-37, UK,F, (tert, mollusker, echinoider; planter og iltoptag)

Alcide Charles Victor Marie Dessalines d’ORBIGNY (1802-57), Paris, 1826-55, (kridt, paleoc, sed, strat, aflejr, foraminiferer, bryozoer, brachiopoder, mollusker, bivalver, gastropoder, ce-phalopoder, belemniter, echinoider, 27 Jordrevolutioner; n- til m-kridt, strat)

Jules THURMANN (1804-55), 1836, F,US, (n-kridt, strat, Schweiz)

Phillippe Édouard Poulletier de VERNEUIL (1805-73), 1845, (ord, sil, brachiopoder, cephalopoder, Rusl, Ural)

Philippe-Louis VOLTZ (1785-1840), Paris, 1830-36, (kridt, strat, cephalopder, belemniter) 

Jean Louis Rudolphe AGGASIZ (1807-73), Neuchatel, Harvard, 1833-44, CH,US, (kridt, tert, strat, belemniter, vert, ichtylogi, fisk, chondrichtyes, hajer, Alperne)

Oswald HEER (1809-83), Zürich, 1847-79, CH, (kridt, tert, mioc, flora, planter, insekt fauna, M-Tyskl, Island, V-Grønl, N-Amer; urwelt Schweiz)

Jules PICTET de la Rive (1809-72), 1844-57, (kridt, vert, benfisk, teleostei; lehrbuch palæontologi)

Ludwig RÜTIMEYER (1825-95), Basel, zoolog, 1850-76, (trias, eocæn, sed fossiler, invert, vert, skildpadder, afstamning) 

Moritz HÖRNES (1815-68), Wien, 1833-64, A-H,A, (mioc, plioc, mollusker, Wien; neogene)

Rudolf KNER (1810-69), Lemberg/Lvov, 1848, A-H,A,RUS, (kridt, mergel, cephalopder, scaphiter, Ukraine) 

Aimist/August Karl Joseph CORDA (A.J.C. CORDA 1809-49), palbotaniker, 1847, A-H,TCH, (trilobiter, Böhmen; c, cordaiter, planter)

Ignaz HAWLE (1783-1886), embedsmand, samler, 1847, (trilobiter, Böhmen) 

Timothy Abbot CONRAD (1803-77), 1835-47, (kridt, tert, eoc til plioc, formationer, strat, fossiler, mollusker, US)

James Dwight DANA (1813-95), Yale, 1840-52, US, (kridt, tert, sed, crustaceer; samspil bjergkæder og kontinenter)

Ebenezer EMMONS (1799-1863), 1842-54, (kridt, strat, New York; kridt, strat)

Samuel Stehman HALDEMANN (1812-80), Philadelphia, Pennsylvania, 1840-47, (kam, skolither, sporfossiler, arters udvikling og modifikation)

James HALL (1811-98), New York, 1843-85, Skotl,US, (ord, sil, sed, cephalopoder, graptoliter, dev, mollusker, sed. bjergarter af ophobede materialer, New York)

Samuel George MORTON (1799-1851), 1834-42, (kridt, tert, invert rester, cephalopoder, US, N-Amer)

 

1851-1875:

Thomas BELT (1832-78), 1867-68, UK, (kam, trilobiter, Wales)

John F. BLAKE, pastor, 1875-78, (kridt, litologi, sed, cephalopoder, Engl)

William Benjamin CARPENTER (1813-85), 1862, (kridt, tert, foraminiferer, morfologi)

Charles Robert DARWIN (1809-82), 1851-71, (kridt, strat, mollusker, crustaceer, cirripedier, evolution, arternes oprindelse, tree of life)

Peter Martin DUNCAN (1824-91), London, 1866-91, (jura til tert, koraller, fauna, Engl)

John Starkie GARDNER (1844-1930), samler, 1875-86, (kridt, gastropoder, eoc, flora, gymnospermer)

Elisabeth Anderson GRAY (1831-1924), Glasgow, samler, ca. 1860, (ord, sil, strat, brachiopoder, Girvan, Skotl)

John GRAY, Hagley/Stourbridge, quarry ejer, 1861-69, (sil, fossiler, indsamling, Dudley)

Thomas Henry HUXLEY (1825-95), zoolog, 1858-80, (kridt, belemniter; evolution, vertebrater, anatomi, Sauropsida, biologisk udvikling)

Charles LAPWORTH (1842-1920), Birmingham, 1873-1905, (ord, sil, strat, sed, graptoliter, Engl, No; ordovicium, ordovices)

George LONG (1800-79), (kridt, strat, oktokoraller, Engl) + John Davis LONG (f. 1838)

John LYCETT (1804-82), 1851-79, (jura, kridt, strat, mollusker)

John MORRIS (1810-86), 1851-55, (jura, kridt, strat, mollusker)

Henry Alleyne NICHOLSON (1849-99), Edinburgh, 1874-92, UK,CAN, (ord, sil, stromatoporider, koraller, tab. koraller, graptoliter, zoologi, Engl, Can)

William K. PARKER, 1862-65, (kridt, tert, foraminiferer, morfologi)

James POWRIE (1815-95), Skotl + E. Ray LANKESTER, 1868-1914, (dev, karb, vert, fisk, aconthodii)

Joseph PRESTWICH (1812-96), Oxford, 1852, (kridt, tert, eoc, sed, strat, samtidige faunaer, London, Hampshire, Engl, Frankr)

Andrew W. RAMSAY (1814-91), 1866, (ord, sed, strat; ord, strat) + J.W. Salter

David SHARPE (1806-56), 1853-57, US,UK, (kridt, strat, mollusker, cephalopoder, ammoniter)

Ralph TATE (1840-1901), London, Adelaide, 1867-77, UK,AUS, botaniker, (jura, strat, tidl. belemniter, Engl, Irl)

William THOMSON (1824-1907), 1862, Skotl, (geokronologi)

Ramsay Heatley TRAQUAIR (1840-1912), Edinburgh, 1868-1914, (dev, karb, kridt, vert, ganoide fisk, theloidii, cephalapsis, Skotl, N-Engl)

Searles Valentine WOOD (the younger, 1830-84), 1872-80, (eoc, strat, mollusker, bivalver, Suffolk, Norfolk, Ø- Engl)

A.C. WOODWARD, London, 1864, (ø-kridt, tert, sed, bivalver, Cambridge)

Henry WOODWARD (1832-1921), 1866-1901, (sil, strat, arthropoder, merostomer, karb, trilobiter, ø-kridt, tert, crustaceer, Engl, Faxe, Danm, Skåne, Sve)

Samuel Pickworth WOODWARD (1821-65), 1851-56,1866 (mollusker, cephalopoder, treatise)

Thomas WRIGHT (1809-84), 1857-86, (jura til ø-kridt, strat, ammoniter, echinodermer, asteroider)  

Johannes Theodorus Binkhorst Van den BINKHORST (1810-76), 1861-62, NL, (ø-kridt, strat, gastropoder, cephalopder, Limburg)

Joseph Augustin Hubert de BOSQUET (1814-80), Amsterdam, apoteker, 1854-59, B,NL, (kridt, sed, crustaceer, cirripedier, Limburg)

Tiberius Cornelius WINKLER (1822-97), Haarlem, zoolog, 1861-70, (kridt, tert, vert, fisk, skildpadder, mosasaurer) 

Adolphe  BRIART (1825-98), 1865-87, B, (ø-kridt, tert, sed, fossiler, Mons) 

Charles Eugène BARROIS (1851-1939), Lille, 1875-86, F, (dev, ø-kridt, strat, sed, spongier, vert, reptiler, Pariserbækkenet, Frankr, Eng, Irl)

Nicolas-Armand BUVIGNIER (1808-80), 1852, (pal, strat, Meusse)

Henri COQUAND (1811-81), 1856-71, (n- til ø-kridt, strat, invert; barriasien, barremian, coniacian, santonian, campanien)

François-Leopold CORNET (1834-87), 1865-1906, (ø-kridt, paleoc, sed, strat, fossiler, Mons, Maastricht, Belg, Holl, N-Frankr)

Gustave Honoré COTTEAU (1818-94), 1854-93, (ø-kridt, tert, strat, echinoider, Frankr, Sve)

Achille E.O. Joseph DELESSE (1817-81), 1871, (strat, marine sed)

Edmond HÉBERT (1812-90), 1853-82, (ø-kridt, strat, sed, Paris, Frankr, Belg, Engl, N-Europa, eoc, Belg, Tyskl)

M.C. MAYER, 1858-68, (jura, ø-kridt, ø-tert, sed, coquilles, mollusker, glycemeris bivalver, Frankr, Holl)

Marie ROUAULT (1813-88), 1851, (sil, strat, crustaceer, Rennes)

Isidore Geoffrey SAINT-HILAIRE (1805-61), zoolog, 1854-62, (udviklingslære, pælæontologi) 

Karl David Wilhelm MAYER-EYMAR (1826-1907), Zürich, 1857-58, F,CH, (tert, eoc, strat, Holl; bartonien/ 1864-83, jura, ammonitfauna, Østrig)

Adolph von MORLOT (1820-67), Bern, 1854, CH, (tert, plioc, strat)

Eugène RENÉVIER (1831-1906), 1854-97, (n-kridt, tert, strat, sed, Alperne; hauterivien, thanetien Kent)

Eduard SUESS (1831-1914), Wien, Zürich, 1859-67, UK,CH, (kridt, tert, strat, brachiopoder, Østrig, sil, kaledoniske bjergkædefoldninger, Gondwanaland) 

Melchior NEUMAYR (1845-90), 1875-87, D,A-H,A (strat, mollusker)

Friedrich ROLLE (1827-87), Wien, 1862-70, (tert, planter, mollusker, evolution, sed gesch, Sternberg, N-Tyskl, Europa)

Franz UNGER (1800-70), Wien, botaniker, 1852, (n-kridt, planter, vegetation, planters evolution, Tirol)

E. URBAN, Wien, 1865, (ord, orthoceratitkalk, sed gesch, Troppau)  

John Jeremiah BIGSBY (1792-1881), 1868, UK,CAN, (kam, skoliher, Can)

Elkanah BILLINGS (1820-76), 1862-83, CAN, (prækam, Ediacara fauna, New Foundland, kam til sil, strat, invert, mollusker, cephalopoder)

John William DAWSON (1820-99), Montreal, 1859-86, (karb, air-breathers, tetrapoder, sporserier, Nova Scotia, dev, kridt, tert, planter, psilophyter, flora, br. Columbia, NW-Territories,  Can)

William Edmond LOGAN (1798-1875), 1854, (sed, foraminiferer, Can, Sve, kontinent og undergrund) 

Clarence Edward DUTTON (1841-1912), 1870-90, US, (jordskorpebevægelser)

Samuel Franklin EMMONS (1841-1911), 1871-97, (kridt, strat, survey; proterozoic)

W.M. GIBB, 1869, (kridt, strat, US)

Edward HITCHCOCK (1793-1864), Amherst, Massach., 1858-65, (trias, tert, ichnologi, sporfossiler, New England)

Otheniel Charles MARSH (1831-99), 1872-74, (kridt, tert, strat, vert, tandfugle, heste; dinosaurer)

Fielding Bradford MEEK (1817-76), 1856-76, (jura, kridt, tert, strat, sed, mollusker, gastropoder, cephalpoder, Missouri, Nebraska, N-Amer)

John Wesley POWELL (1834-1902), 1870-90, (landskaber, floderosion, sed serier) 

 

1876-1900:

Charles William ANDREWS (1866-1924), 1896-1913, UK, (jura, kridt, vert, marine reptiler, plesiosaurer)

Francis Arthur BATHER (1863-1934), London, 1890-99, (ord, sil, sed, blastoider, crinoider, Gotland, Sve)

Sydney Savory BUCKMAN (1860-1929), 1887-1930, (jura, kridt, strat, ammoniter, Britiske øer)

Charles CALLAWAY (1838-1915), London, 1877-79, (kam, sil, lithstrat, formationer, fauna, S-Shropshire)

Philip Herbert CARPENTER (1852-1891), Eton, 1881-86, (ord, sed, blastoider, ø-kridt, crinoider, Engl, S-Sve)

James William DAVIS (1846-93), 1890-91, IRL, (ø-kridt, tert, vert, fiskerester, Skand; karb til tert, fossile fisk, Yorkshire)

Robert ETHERIDGE Jr. (1847-1920), 1879-86, UK,AUS, (ord, sil, blastoider, fossiler) + P.H. Carpenter

Arthur Humphrys FOORD (1844-1933), 1883-1903, (carb, bryozoer, nautilide cephalopoder, crinoider, Irl)

John Walter GREGORY (1864-1932), 1896-1909, (jura, kridt, strat, bryozoer)

Henry HICKS (1837-99), Wales, 1881, (prækam, ord, dev, strat, Wales; llanvirn, ord)

Thomas HINCKS (1818-99), 1880-87, (hydroider, polyzoer, bryozoer, Engl)

Wheelton HIND (1859/60-1920), 1896-1910, (sil, karb, strat, bivalver, Girvan, Skotl)

George Jennings HINDE (1839-1918), 1883-1912, (kam, sil, karb, jura, kridt, strat, spongier, Engl)

Wilfrid Hudleston HUDLESTON (1828-1909), 1887-96, (jura, kridt, strat, gastropoder)

Alfred John JUKES-BROWNE (1851-1914), 1898-1904, (n- til ø-kridt, strat, sed, bivalver, ammoniter, echinodermata, Engl)

Richard LYDEKKER (1848-1915), 1888-91, (jura, kridt, strat, vert, amfibier, reptiler, dinosaurer, pattedyr, Engl)

John Edward MARR (1857-1933), 1888-1925, ord, strat, sed rocks, zonationer, graptoliter, Wales, Engl, Böhmen; ashgill, ord)

R. MORTIMOR, 1878, (ø-kridt, sed, strat, Yorkshire)

Richard Bullen NEWTON (1854-1926), London, 1891, (eoc, oligoc, strat, mollusker, systematik)

Clement REID (1853-1916), 1890, (plioc, aflejr, Engl)

Arthur Walton ROWE (1859-1926), samler, 1899-1929, (ø-kridt, sed, strat, echinodermata, S-Engl)

Albert Charles SEWARD (1863-1941), botaniker, 1894-1931, (kam til sil, stromatoliter, jura, n-kridt, flora, fauna)

Charles (Carolo) Davies SHERBORN (1861-1942), 1890, (kridt, vert, reptiler)

Ethel G. SKEAT, Cambridge, 1898, (jura, n-kridt, sed, gesch, bloktyper, Danm) + V. Madsen

Walter Percy SLADEN (1849-1900), biolog, 1891-1908, (kridt, strat, asteroider, echinodermata)

William Johnson SOLLAS (1849-1936), Oxford, 1900, (strat)

William K. SPENCER (1846-1930), 1891-1908,1965, (karb, kridt, strat, asteroider, echinodermata)

Robert F. TOMES, 1883, (jura, n-kridt, strat, hexakoraller)

George Robert VINE (1825-93), 1883-93, (carb, kridt, sed, bryozoer, S-Engl, Rügenkalk, Tyskl)

G.F. WHIDBORNE, 1889-1907, (dev, strat, fauna, S-Engl)

H.S. WILLIAMS, 1893-1916, (ord, sil, strat, graptoliter, S-Skotl)

Ethel Mary Reader WOOD (Mrs. Shakespeare) (1871-1945), 1900-18, (ord, sil, strat, graptoliter)

Henry WOODS (1868-1952), 1896-1931, (kridt til neog, strat, mollusker, bivalver, dekapoder, crustaceer, pal zoologi, Engl)

Arthur Smith WOODWARD (1864-1944), London, 1881-1919, (sil, jura, kridt, vert, fisk, teleostei, chondrichtyes, krokodiller, Engl, Skand)

Horace Bolingbroke WOODWARD (1848-1914), 1899-1911, (kam til tert, strat, substrata, Engl, Wales, Britiske øer) 

Ernst Van den BROECK (1851-1932), 1884-87, B, (ø-kridt, tert, strat, sed, cephalopoder, Mons)

Alexandre Edouard Maurice COSSMANN (1850-1924), 1895-1925, (kam, ord, ø-kridt, tert, eoc, neog, strat, mollusker, cephalopoder, Mons)

Louis  DOLLO (1857-1931), 1878-1922, (kridt, vert, iguanodoner, evolution, irreversibel udvikling)

Paul PELSENEER (1863-1945), 1886, (kridt, sed, strat, crustaceer, dekapoder, Limburg)

Edward Wilhelm Gerard PERGENS (1862-1917), 1886-94, B,NL, (ø-kridt, tert, sed, bryozoer, Limburg, Belg, Frankr, Engl, Faxe, Danm)

W. PRINTZ + E. van EMMEREGEM, 1883, (tert, eoc, diatomeer, vulkansk aske, moler, Danm)

Aimé Luis RUTOT (1847-1933), 1881-1920, (ø-kridt, tert, eoc, strat, bivalver, vert, pattedyr, Mons, Maastricht)

Gerard VINCENT (1834-99), 1899, (kvart, strat, mollusker) 

Ferdinand CANU (1863-1932), Verseille, 1900-31, F, (kam, ord, strat, trilobiter, Sve, jura, kridt, paleoc, bryozoer, mollusker, Belg, N-Amer, treatise)

Lucien CAYEUX (1864-1944), 1891-1941, (ø-kridt, tert, sed, diatomeer, N-Frankr, Belg)

Charles DEPÉRET (1854-1929), 1892-93, (mioc, strat, S-Tyskl, Schweiz, Østr, N-Ital)

Jean Albert GAUDRY (1827-1908), Paris, 1891, (tidlige pattedyr, Europa; mioc fauna, Cypern)

Marie Felix Albert de GROSSOUVRE (1849-1932), 1894-1908, (ø-kridt, eoc, strat, sed, ammoniter, belemniter, tert, Belg, Holl; eoc, strat)

Wilfrid KILIAN (1862-1925), Grenoble, 1887-1917, (kridt, strat, ammoniter, Frankrig, Europa)

Jules Matthieu LAMBERT (1848-1940), Paris, 1897-1923, (ø-kridt, paleoc, strat, sed, echinoider, Pariserbækkenet, Mons, Belg, Engl, Jyll, Danm)

Albert Auguste Cochon de LAPPARENT (1839-1908), Paris, 1883-93, (eoc, strat; lutetien, eoc, ’gotlandicum’, sil)

Alphonce F. MEUNIER, 1886-87, (kridt, tert, sed, bryozoer, Frankr, Faxe, Danm; phytoplankton)

Fernand Anatole MEUNIER (1868-1926), Paris, 1900-04, (eoc, kvart, insekter, baltisk rav, Lauenburg, Tyskl)

Jacques de MORGAN (ed.), 1882, (ø-kridt, strat, Skand)

Ernest MUNIER-CHALMAS (1843-1903), 1882-93, (kridt, tert, eoc, strat, foraminiferer; eoc, strat)

Serge NIKITIN, 1878-84, (jura, strat, mollusker, ammoniter, Frankr)

F. PRIEM, 1897-1911, (ø-kridt til eoc, sed, vert, fisk, Chondrichtyes, hajtænder, otolither, Frankr, Belg)

Gaston de SAPORTA (1823-95), 1886-91, (jura, kridt, planter, flora, Frankr)

Joseph-Aristide TOUCAS (1843-1911), 1888-1905, (jura, kridt, strat, ammoniter, M-Frankr)

V. UHLIG, 1883-86, F?, (jura, tert, eoc, strat, nummilites foraminiferer) 

Bernhard PEYER (1885-1963), 1889-1939, CH, (trias fauna, vert, placodonter, saurier,Tessiner Kalkalpen) 

Mathias AUINGER (1810-90), malakolog, 1879-82, A-H,A, (kridt, tert, strat, gastropoder)

Rudolf HOERNES (1850-1912), Graz, pal zoolog, 1879-1911, (koraller, gastropoder, arters uddøen; geognosi)

Ernst SCHELLWIEN (1866-1906), 1894, A?,A-H,RUS, (jura, sed, strat, Lituaen, Kurland, sed gesch, Ø-PreuBen, trias, biostrat, lith strat, Sibirien) 

Alexander BITTNER (1850-1902), 1890-92, A-H,TCH,A, (trias, strat, brachiopoder, bivalver, tert, dekapoder, echinoider; alpine trias)

Jan Antonín FRIČ (1832-1913), 1879-1901, A-H,TCH, (perm, strat, kulfauna, ø-kridt, fauna, Böhmen) 

Federici SACCO (1864-1948), Torino, 1896-1907, I, (tert, mioc, strat, mollusker, brachiopoder, Ital, Ligurien, N-Amer) 

Lawrence Morris LAMBE (1849-1919), 1899-1909, CAN, (sil, koraller, dev, vert, fisk, New Brunswick; kridt, vert, dinosaurer, Alberta)

John Joseph Frederick WHITEAVES (1835-1909), 1885-92, UK,CAN, (kam, jura, kridt, invert, Burgess, British Columbia, NV-Territorium) 

William Morris DAVIS (1850-1934), Harvard, Washington, 1888-1900, US, (landskaber, floder, geomorfologi, geografiske erosionscycler, peneplaner)

Charles Kenneth LEITH (1875-1956), 1892-1911, (prækam, strat)

Samuel Almond MILLER (1836-97), 1877-89, (kam til neog, crinoider; palæontologi, geologi, N-Amer)

Charles Richard VAN HISE (1857-1918), Madison, 1892-1911, (prækam, strat; proterozoic)

Edward Oscar ULRICH (1857-1944), Washington, 1890-1938, (kam, sil, strat, brachiopoder, bivalver, Ohio, Minnesota)

Anthony Wayne VOGDES (1843-1923), 1890-1925, (kam til sil, strat, crustaceer, trilobiter, N-Amer)

Charles Doolittle WALCOTT (1850-1927), Washington, 1891-1931, (prækam, kam, brachiopoder, arthropoder, trilobiter, US, Burgess, Br. Columbia, Can)

Samuel W. WILLISTON (1852-1918), Kansas, 1900, (kridt, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, ptycodonter)


1901-1925:

A. BELL/ Alfred B. (1835-1925), 1922, UK, (tert, planter, insekter, Engl, V-Europa)

Reginald Marr BRYDONE (1873-1943), samler, 1906-42, (ø-kridt, sed, strat, polyzoa, bryozoer, echinodermata, S-Engl)

Marjorie Elizabeth Jane CHANDLER (1897-1983), 1925-64, (n-tert, paleoc til oligoc, fossile planter, flora, S-Engl)

George Edward DIBLEY, 1911, (kridt, vert, fisk, chondrichtyes, ptychodus)

Gertrude Lilian ELLES (1872-1960), 1901-18, (ord, sil, strat, graptoliter)

C.T.A. GASTER, samler, 1924-51, (kridt, sed, strat, Sussex)

Frederic William HARMER (1835-1923), 1915-25, (plioc, strat, mollusker)

W. HILL, 1903-04, (n- til ø-kridt, strat, sed, bivalver, Engl)

Arthur HOLMES (1890-1965), Edinburgh, 1911-44, (kam, strat, geokronologi, Pb-U, kontinentaldrift, Island)

Robert KIDSTON (1852-1924), 1915-25, (dev, karb, planter, psilophyter, calamites, Rhynie, Skotl, Engl)

Philip LAKE (1865-1949), London, 1906-46, (kam, strat, trilobiter; fysisk geologi)

William Dichman LANG (1878-1966), 1914-40, (jura, n-kridt, strat, rugosa koraller, bryozoer, belemniter)

William Henry LANG (1874-1960), 1917-28, (dev, planter, psilophyter, Rhynie, Skotl, jura, kridt, strat, bryozoer, belemniter)

William MACKIE (1856-1932), Elgin, 1913-16, (klipper, planterester, Rhynie, Skotland)

Ernest NEAVERSON, 1925-55, (ø-kridt, strat, ammoniter, vert, reptiler, strat pal)

Frank RAW, Birmingham, 1908-52, (kam, ord, strat, trilobiter, fauna)

Frederick Richard Cowper REED (1866/69-1958), 1903-35, (ord, sil, strat, brachiopoder, bivalver, trilobiter, Girvan, Skotl)

Eleanor Mary REID (f. 1860), 1921-33, (tert, eoc, plioc, fossil flora)

Dukenfield Henry SCOTT (1854-1934), 1924, (uddøde planter, evolution)

Ida L. SLATER, 1907, (ord, strat, conularier)

Leonard Frank SPATH (1882-1957), London, 1922-56, (jura, kridt, strat, invert, ammonitzoner, fauna, Engl, Ø-Grønl)

Marie Carmichael STOPES (1880-1958), 1913-15, (kridt, flora, planter)

Henry Hurd SWINNERTON (1875-1966), 1915-60, (kam til sil, trilobiter, klassifikation, n-kridt, strat, belemniter, fossiler, Engl)

David Meredith Seares WATSON (f. 1886), 1919-26, (karb til kridt, vert, amfibier, evolution)

Thomas Henry WITHERS (1883-1953), 1923-35,1969, (trias til ø-kridt, strat, cirripedier, Engl, Rügen, N-Tyskl)

Arthur George WRIGLEY (1885-1953), London, 1925-53, (eoc, oligoc, strat, gastropoder, serpulider) 

Jan Haitzes BONNEMA (1864-1941), Groningen, 1903-34, NL, (ø-kridt, ostrakoder, sed gesch, Holl)

Jan HOFKER Sr. (1898-1991), Haag, 1922-72, (kridt, paleoc, eoc, strat, foraminiferer, Limburg, Holl, Belg, Danm, NV-Europa, N-Amer)

Wilhelmus Josephus JONGMANS (1878-1957), pal botaniker, 1913-17, (karb, planter, calamites) + R. Kidston

Hagen Garreld JONKER (1875-1917), 1904, (kam, sil, sed zwerfsteenen, Holl)

Pieter KRUIZINGA (1885-1967), Groningen, 1918, (sed zwerfsteenen, Holl; planter, dyr)

Pieter van der LIJN (1870-1964), Hilversum, 1923-63,1986, (strat, sed gesch) 

Felix DEMANET (1882-1964), Bruxelles, 1923-29, B, (dev, strat, bivalver, Westfalen, Tyskl)

Armand RENIER (1876-1951), 1906-26, (dev, karb, planter, flora, Belg) 

M. COLLET, 1908, F, (kridt, strat, mollusker, nautiler)

S. GILLET, 1921-63, (ø-kridt, strat, mollusker, bivalver)

Maurice LERICHE (1876-1948), 1901-40, (ø-kridt, paleoc, eoc, strat, vert, fossile fisk, Mons, Paris, N-Frankr, Congo)

Pierre LESNE, 1918-27, (plioc, subfossile insekter, Frankr, Engl) 

Émile ARGAND (1879-1940), 1916-22, CH, (alpine bjergkædefoldninger som kontinentaldrift)

Emile HAUG (1861-1927), 1902, (tert, paleoc, strat, foraminiferer; nummulitique/paleogene)

Adolf NAEF (1883-1949), Zürich, 1922, (ord, sil, strat, cephalopder, kridt, cephalopoder, belemniter)

Rudolf STAUB (1890-1961), Zürich, 1924, (alpine bjergkædefoldninger som kontinentaldrift) 

Othenio ABEL (1875-1946), Wien, Göttingen, 1911-35, A,D, pal biolog, (cephalopoder, vert, systematik, paløkologi; fortidens dyreverden)

Fritz KAUTSKY (1890-1963), Wien, 1925-62, A,D, (kam, fauna, tidl. cephalopoder, Lapland, mioc, strat, mollusker, invert, sed gesch, Hemmmor, Tyskl) 

Andrew C. LAWSON (1861-1952), 1913-23, CAN,US, (prækam, strat, fossiler)

Frank Harris McLEARN (1885-1964), 1914-24, CAN, (sil, strat, mollusker, Novia Scotia) 

M. Alberto PEYROT, Turin, 1909-35, I, (neog, mollusker, gastropoder) + A.E.M. Cossmann  

Leverett Allen ADAMS (1877-1976), Illinois, zoolog, 1919-34, US, (vert, fossiler, fylogeni, anatomi, evolution)

Raymod (Ray) Smith BASSLER (1878-1961), Washington, 1911-53, US, (kam til sil, spongier, bryozoer, Balt)

William BEEBE (1877-1962), ornitolog, 1915, (fuglenes udvikling)

John Mason CLARKE (1857-1925), Harvard, 1908-12, (sil, dev, strat, eurypterider, invert fauna, New York, N-Amer)

Joseph Augustine CUSHMAN (1881-1949), Boston, Massach., 1924-55, (paleoc, strat, foraminiferer, US)

Benjamin Franklin HOWELL Jr. (1890-1976), Indiana, 1925-43, (kam, strat, skolither, sporfossiler, trilobiter, New Foundland, Pennsylvania, US, Bornh, Danm)

Ellsworth HUNTINGTON (1876-1924), 1924, (kam til neog, klimaforandringer)

George Marshall KAY (1904-74), Harvard, 1924-65, (ord, strat, graptoliter, New York, New Foundland, Labrador, Nevada, pladetektonik/ Mr. Ordovician)

William Diller MATTHEW (1871-1930), California, 1915-28, CAN,US, (palæog, mioc, strat, sed, vert, pattedyr, heste, evolution, zoologi geografi)

John Campbell MERRIAM (1869-1945), 1908, (trias, ichtyosaurer, N-Amer)

Percy Edwards RAYMOND (1879-1952), 1910-37, (kam til sil, strat, trilobiter, ostrakoder, anatomi, N-Amer)

Alfred Sherwood ROMER (1894-1973), 1922-66, (kridt, strat, vert, reptiler, N-Amer; vert pal)

Rudolf RUEDEMANN (1864-1956), New York, 1912-47, (ord, sil, strat, alger, graptoliter, arthropoder, eurypterider, New York, N-Amer)

Henry Shaler WILLIAMS (1847-1918), 1912-16, (sil, strat, bivalver, Maine, Washington)

Mary Grace WILMARTH (1866-1949), USGS, 1925, (kridt, strat, geokronologi, US) 

Frederick Wollostan HUTTON (1836-1905), zoolog, 1904, UK,NZL, (kam til paleoc, mollusker, vert, fisk) 

 

1926-1950:

William Joscelyn ARKELL (1904-58), 1929-59, UK, (jura, kridt, strat, mollusker, bivalver, gastropoder, ammoniter; jura, strat)

Glenys H. BARKER, 1950, (ord, strat, brachiopoder, Shropshire)

Tom BARNARD, London, 1949-63, (jura, kridt, strat, foraminiferer, evolution)

Frederick M. BAYER, London, 1949-96, (kridt, strat, oktokoraller, Engl, treatise)

Oliver Meredith Boone BULMAN (1902-74), Cambridge, 1927-67, (ord, sil, strat, graptoliter, sed gesch, Engl, Belg, Öland, Sve)

C.S. CARTER, 1929, (kridt, sed, strat)

Leslie Reginald COX (1897-1965), London, 1929-65, (sil, jura, kridt, oligoc, mioc, strat, mollusker, bivalver, gastropoder)

Robert CROOKALL (1890-1981), 1929, (karb, flora, planter)

Arthur G. DAVIS, 1929-36, (eoc, fauna, mollusker, gastropoder, Sheppey, sed gesch, Anhalt, N-Tyskl) + A.G. Wrigley

Vera FRETTER (1905-92), Reading, 1939-62, (kridt, strat, gastropoder, økologi)

T.M. HARRIS/ Tom M. H., 1938-79, (trias, jura, flora, planter, Engl, Frankr, Grønl)

R. HEYMONS, 1928, (eokam, kam, sed, sporfossil Xenusion)

Julian Sorell HUXLEY (1887-1975), biolog, 1932-36, (allometrisk vækst og form i bestemte organer eller retninger, invert, vert)

James Alan MOY-THOMAS, 1935-41,1971, (sil til karb, vert, fisk, coelecanth, lungefisk, dipnoi; palæozoiske fisk)

Helen Marguerite MUIR-WOOD (1895-1968), 1936-62, (kam til sil, jura, kridt, eoc, strat, brachiopoder, morfologi)

Kenneth Page OAKELY (1911-81), London, 1937, (kridt, strat, spongier, bryozoer)

Norman Ernest PETTITT, London, 1949-65, (kridt, strat, brachiopoder)

Stanley Keith RUNCORN (1922-95), geofysiker, 1950-87, UK,US, (pladetektonik, jordmagnetisme, polvandringer)

Mulk Rai SAHNI (1899-1983), 1929, IND,UK, (kridt, strat, brachiopoder, Engl, Europa)

C. James STUBBLEFIELD (1901-99), London, 1940-56, (kam, strat, sed, trilobiter, Engl; kam, strat)

William Elgin SWINTON (1900-1994), London, 1934-70, (dev til jura, kridt, strat, vert, amfibier, reptiler, dinosaurer, fugle, Isle of Wight)

Peter Colley SYLVESTER-BRADLEY (1913-78), Skotl, 1948-49, (jura, n-kridt, strat, ostrakoder)

D’Arcy Wentworth THOMPSON (1860-1948) Skotl, biolog, 1942,1992, (allometrisk vækst og form i bestemte organer eller retninger, invert, vert)

J. WALTON/ John W., 1933, (dev til tert, fossile planter)

Errol Ivor WHITE (1901-85), 1931-56, (eoc, vert fauna, fisk, Engl, N-Amer)

Walter Frederick WHITTARD (1902-66), 1950-67, (ord, strat, brachiopoder, trilobiter, Shropshire)

Harry Blackmore WHITTINGTON (1916-90), Cambridge, 1941-92, (kam, ord, strat, sed, arthropoder, trilobiter, ontogeny, Engl, No, Sve, Danm, Burgess, New Foundland, Can, US; ord, nyordnet strat)

Claude William WRIGHT (f. 1917), Dorset, samler, 1932-2003, (n- til ø-kridt, strat, bivalver, cephalopoder, ammoniter, asteroider, echinodermata, krabber, Engl, Danm) +

Edward Vere WRIGHT (d. 2001), samler, 1949-51, (n- til ø-kridt, strat, cephalopoder, ammoniter, belemniter, asteroider, echinodermata)

Frederick Everard ZEUNER (Friedrich Eberhard ZEUNER 1905-63), Freiburg, London, D, UK, 1933-63,1976, (jura, plioc, arachnider, insekter, pattedyr, Dorset, Engl) 

F. Willem ANDERSON (1908-94), 1939-77, NL, (sll, jura, kridt til eoc, mioc, sed, strat, forkislet træ, radiolarier, gastropoder, ostrakoder, vert, skildpadde, sed gesch, rav, Twente, Al-stätte, N-Tyskl, Engl)

Bernhard BOELENS, Groningen, 1949, (fossiler, sed gesch, zwerfsteenen) + P. Schuijf

J. HEERING, 1942-50, (oligoc, mioc, plioc, bivalver, Peel, Holl)

Klaas van der KLEY (1894-1959), 1944-46, (sed gesch, gesch, blokke)

A.G. KOENDERINK (ca.1904-99), Arnhem, 1928-61, (ord, conularia, kridt, tert, echinoider, planter, sed gesch, Twente)

H. KRUL, samler, 1947-58, (jura, n-kridt, spongier, ammoniter, sed gesch, zwerfsteenen, Twente, Holl, Heidelberg, Tyskl)

Pieter SCHUYF/ P. SCHUIJF (1898-1985), 1949,1963, (ord, sil, graptoliter, sed gesch, nordl. zwerfsteenen)

N.M. STELLING- DEKKER, 1931, (sil, kridt, bryozoer, nautil. cephalopoder, sed gesch, V-Tyskl, Holl, Ø-Balt)

Abraham TEN DAM, 1942-53, (paleoc til oligoc, mioc, strat, foraminiferer, Limburg, Holl) + Th. REINHOLD

A.M. VISSER, 1950-51, (ø-kridt, foraminiferer, Limburg, Holl)

Johannes Henricus van VOORTHUYSEN, Haarlem, 1944-64, (kridt, skalstruktur, ammoniter, oligoc, mioc, strat, lithstrat, foraminiferer, gastropoder, mollusker, Holl, Nordsø-becken)

Jacob (Jaap) Gosse ZANDSTRA (f. 1927), Haarlem, Heemskerk, 1942-2004, (ø-kridt, palæog, brachiopoder, sed gesch, sed formationer, Holl, Danm) 

Edgard CASIER, Bruxelles, 1943-69, B, (jura til olig, strat, vert, fossile fisk, chondrichtyes, hajer, osteichtyes, otolither, iguanodoner)

Maxim GLIBERT (1905-84), Bruxelles, 1945-85, (kridt, paleoc, eoc, mioc, strat, mollusker, bivalver, gastropoder, Belg)

René MARLIÈRE, 1928-70, (paleoc, strat, sed, ostrakoder, Haine, Mons)

Max POLL, 1947, (kridt, tert, vert, fauna, fisk, Belg)

Victor Van STRAELEN (1889-1964), 1936, (kridt, strat, dekapoder, crustaceer)

Georges Jean Charles UBAGHS (1916-2005), Liege, 1943-83, (sil, strat, crinoider, Belg, Skotl, Wales, Gotl, Sve, treatise)

Émile VINCENT (1860-1928), 1927-30, (paleoc, sed, strat, mollusker, Limburg) 

Camille ARAMBOURG (1885-1970), Alger, Paris, 1935-54, F,MAR, (kridt til olig, mioc, vert, fisk, holosteii, tele-osteii, chondrichtyes, hajer, Maroc, N-Afrika)

Maurice André Frantz BREISTROFFER (1910-86), Grenoble, 1947, F, (n-kridt, strat, ammonit zoner, Frankr, Engl; planter)

Émile BUGE, 1945-89, (kridt, neog, mioc, strat, bryozoer, Ø-Frankr, NØ-Tyskl)

André CHAVAN, Paris, 1937-69, (ø-kridt til eoc, sed, strat, mollusker, Frankr, NØ-Europa)

Geneviéve DELPEY (se G. TERMIER), 1941, (ord, sil, strat, gastropoder)

Marie Louis EMBERGER (1897-1969), botaniker, 1944, (fossile planter)

Pierre HUPÉ (1907-2003), 1945-59, (prækam, kam til dev, strat, trilobiter, opstilling)

Leon MORET, 1926-52, (ø-kridt, strat, spongier, Frankr)

Frederic ROMAN (1871-1943), 1938, (jura, kridt, strat, ammoniter)

Georges TEISSIER (1897-1924), 1936, (allometrisk vækst og form i bestemte organer eller retninger, invert, vert) + J.S. Huxley

Geneviéve TERMIER (1917-2005), 1949-60, (prækam, kam til tert, planter, invert, vert; ediacara)

Henri Francois Emile TERMIER (1897-1989), 1949-60, (prækam, kam til tert, planter, invert, vert; ediacara) 

Hans STAUBER, 1938, CH, (trias, fossile spor, Grønl)

Rudolf TRÜMPY (1921-2009), Zürich, 1949, (jura, strat, Alperne) 

Adolf BACHOFEN-ECHT (A. Freiherr von ECHT-BACHOFEN 1864-1947), Wien, 1949, A, (eoc, baltisk rav m. inkluser, dyr, planter)

Alois FIETZ, Wien, 1926-34, (tert, fossilt træ, Schlesien, Mähren, Tyskl; planter)

Othmar KÜHN (1892-1969), Wien, 1930-65, (tert, paleoc, sed, strat, koraller, Gosau; coelenterater)

Franz Alfred SCHILDER (1896-1970), Wien, Halle, Leipzig, 1928-71, TCH,A,D, (ø-kridt, paleoc, mioc, strat, mollusker, Tyskl, N-Tyskl, Danm, Skåne, Sve, NV-Europa) 

Bedrich BOUČEK (1904-75?), Praha, 1933-64, TCH, (kam, ord til dev, strat, skolither, graptoliter, Böhmen)

Ferdinand PRANTL (1907-82), Praha, 1948-57, (ord, strat, trilobiter, Böhmen)

Alois PŘIBYL, Praha, 1941-71, (ord, sil, strat, trilobiter, graptolilter, Böhmen)

M. ŠNAJDR, 1950-90, (kam til dev, strat, trilobiter, graptoliter, baltoskand sed, Böhmen) 

Alexander PONGRÀCZ, A-H,THC/H?, 1926-28, (tert, insektfauna, Radoboj og Ungarn) 

Rolando GANDOLFI, 1942, I, (kridt, mikropal strat, foraminiferer, Ital)

Giuliamo RUGGIERI (1919-2002), 1950-92, (tert, mioc, ostrakoder, dybhavs biostrat, Europa) 

Alexandre Logie Du TOIT (1878-1949), 1927-37, S-AFR, (fossil flora, S-Afrika; riftdale, kontinentopsprækning, kontinentaldrift, Ø-Afrika) 

Walter Andrew BELL (1889-1969), 1949-56, CAN, (n- til ø-kridt, paleoc, planter, flora, V-Alberta, Nova Scotia, V-Can)

August Frederic FOERSTE (1862-1936), 1929-32, US/CAN, (sil, ord, strat, cephalopoder, sed gesch, N-Amer)

Loris Shano RUSSELL (f. 1904), 1932-43, US,CAN, (ø-kridt, tert, strat, sed, mollusker, bivalver, Alberta)

Ralph Leslie RUTHERFORD (1894-1952), 1947, (ø-kridt, tert, strat, sed, Alberta)

Alice Evelyn WILSON (1881-1964), 1948, (kam til sil, strat, fauna, Ottowa, Ø-Can) 

Victor Hugo BENIOFF (1899-1968), 1949-53, US/RUS, (dybhavsgrave med centre, havbundsspredning, orogenese)

Charles T. BERRY, 1934, (mioc, crustaceer)

Richard S. BOARDMAN, Washington, USGS, 1950-2005, (ord til neog, strat, bryozoer, treatise)

Edgar O. BOWLES, 1939, (paleoc, eoc, strat, gastropoder, østkysten N-Amer)

George Halcott CHADWICK (1876-1953), 1930-44, (sil, dev, strat, fauna, New York, US; phanerozoic = ø-prækam til neog)

G. Arthur COOPER (1902-99), 1932-38, (kam, strat, biostrat, brachiopoder, morfologi, US, Can)

Brooks Fleming ELLIS (1897-1976), New York, 1932-2000, (kridt, paleoc, strat, biostrat, foraminiferer)

Caroll Lane FENTON (1900-69) + Mildred Adams FENTON (f. 1899), 1940-1989, (kam til neog, sed rocks, biostrat, pal geografi, tektonik; fossil book, record of prehistoric life)

Hugh N. FRENZEL (d. 1990/91), Midland, 1942-50, (kridt, paleoc, strat, foraminiferer)

Jesse James GALLOWAY (1882-1962), Columbia, 1927-33, (paleoc, strat, foraminiferer, US, N-Amer)

Tracy GILLETTE (1905-42), New Tork, 1936, (strat, kalk, New York)

Harry Hammond HESS (1906-69), Princeton, 1946-62, (palæog, oceanprofiler, bølgeeroderede bjergtoppe, havbundsspredning, kontinentaldrift)

George Ewelyn HUTCHINSON (1903-91), 1931, (kam, strat, arthropoder, Burgess, Can)

Ralph Willard IMLAY (1908-89), USGS, 1933-84, (jura, kridt, strat, bivalver, ammoniter, N-Amer, Alaska)

Daniel John JONES, 1941, (sil, conodont fauna, Florida)

James Brookes KNIGHT (1888-1960), 1941-56, (kam til sil, strat, gastropder)

William Christian KRUMBEIN (1902-79), (strat, sed, modellering)

Harry Stephen LADD (1899-1982), Wash., 1928-59, (kridt, palæog, strat, mollusker, Iowa, marin økologi, paløkologi)

Christina LOCHMAN/ C. LOCHMAN-BALK (1907-2006), New Mexico, 1936-74, (kam, ord, sed, strat, trilobiter, taxonomi, biostrat, US, N-Amer)

Ernst MAYR (1904-2005), New York, Massach., D,US, 1942-2001, (invert, vert, arter, systematik, speciation, økologi, evolution)

Angelina Rose MESSINA (1910-68), New York, 1940-2000, (kridt til neog, strat, foraminiferer)

Arthur K. MILLER, Iowa, 1943-52, (ord, sil, strat, cephalopoder, Engl, N-Amer)

Norman D. NEWELL (1909-2005), New York, 1942-67, (sil, dev, strat, bivalver, dyreliv, masseuddøen i cycler)

Franco Dino RASETTI (1901-2001), 1945-67, I,US, (kam, strat, trilobiter, US, Can)

Charles Elmer RESSER (1889-1943), Smithsonian, Wash., 1934-38, (kam, strat, trilobiter, fauna)

Thomas Edmund SAVAGE (1866-1947), Illinois, 1926-30, (sil, strat, invert fauna, Kentucky, Illionois)

Robert R. SCHROCK, 1939-49, (sil, sed, rev, fossil index, N-Amer)

Charles SCHUCHERT (1858-1942), 1932, (ord, strat, brachiopoder) + G.A. Cooper

William Barryman SCOTT (1858-1947), 1937, (kridt, palæog, strat, landpattedyr)

Frances Elaine SHIFFLETT (f. 1925), Baltimore, 1948, (eoc, strat, foraminferer)

Hervay Woodburn SHIMER (1872-1965), 1934-49, (kridt, tert, strat, fossil index, formationer, N-Amer)

George Gaylord SIMPSON (1902-84), Columbia, Harvard, 1928-72,1996, US, (jura, kridt, vert, pattedyr, fossiler, fylogeni, taxonomi, tektonik; historisk biologi)

Jerome Standley SMISER (f. 1906), New Jersey, 1933-36, (ø-kridt, strat, echinoider, US,  Belg)

Henryk Bronislaw STENZEL (1899-1980), Texas, 1940-71, PL,US, (kridt, tert, strat, mollusker, bivalver, cephalopoder, nautilider, dekapoder, N-Amer)

Edwin Charles STUMM (1908-69), Michigan, 1949-69, (sil, dev, rugosa- og hexa koraller, US, N-Amer, N-Atlanten)

Charles K. SWARTZ et al., Chicago, 1942, (sil, strat, cephalopoder, ammoniter, N-Amer)

Ruth Dixon TURNER (1915-2000), Harvard, marin biolog, 1948-72, (kridt, tert, paleoc, strat, gastropoder) + V. Fretter

Emily Hoskins VOKES (f. 1930), Tulane, 1949-80, (sil, strat, bivalver, Washington)

John West WELLS (1907-94), New York, 1933-68, (sil, dev, koraller med vækstringe, døgnvækst, treatise)

James Lee WILSON (1920-2008), Michigan, 1944-70, (kam til dev, strat, trilobitfauna, biostrat, Texas, N-Amer)

Stanley G. WISSLER (1900-90), 1927-33, (paleoc, strat, foraminifera) + J.J. Galloway

J.J. WOLFORD, Ohio, 1930, (ord, strat, bryozoer, Ohio)

Horace E. WOOD II (f. 1901), 1941-56, (tert, sed, strat, US, geokronologi)

Rainer ZANGERL (1912-2004), Rockville, Indiana, 1948-88, CH,US, (trias, strat, vert, Schweiz, jura til neog, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, skildpadder (turtles), evolution, Penn-sylv., N-Amer; komparativ anatomi, röntgen) 

Samuel Warren CAREY (1911-2002), 1950?, AUS, (kontinentaldrift)

Martin Fritz GLAESSNER (1906-89), Adelaide, 1930-69, A-H,TCH,IND,AUS, (prækam, ediacara, kridt, tert, mioc, strat, foraminiferer, crustaceer, dekapoder, treatise)

Dorothy HILL (1907-97), Queensland, 1935-67, (ord, sil, strat, rugosa koraller, Engl)

Douglas MAWSON (1882-1958), Adelaide, UK,AUS, (eokam, kam, strat, Antarktis)

Reginald (Reg) Claude SPRIGG (1919-94), S-Austral., 1947-52, (sen prækam, Ediacara mountains, S-Austral) + M.F. Glaessner

 

1951-1975:

Houssein Loutfy ABBASS, 1962-73, UK, (kridt, strat, gastropoder)

Richard J. ALDRIDGE, Leicester, 1972-2004, (kam, invert, biostrat, Chengjiang, Kina, kambrisk eksplosion, sil, strat, conodonter, ichtyologi) + H. Xiangguang

Alan David ANSELL (1934-99), Millport, Skotl, 1964-65, (kam til neog, strat, brachiopoder, mollusker)

Frederick Thomas BANNER (d. 2006, 76), Swansee, 1965-82, (oligoc, mioc, strat, foraminiferer)

Michael Gwyn BASSETT (f. 1943), Wales, 1970-2007, (sil, strat, brachiopoder, Wales, Gotl, Sve, planter, evolution; llandovery, pridoli, sil) + D. Edwards

Denis E. Beeching BATES, Wales, 1968-2008, (ord til dev, strat, brachiopoder, trilobiter, crinoider, graptolit fauna, Wales)

Walter H. BLOW, 1959-79, (oligocæn, biostrat, foraminiferer) + F.T. Banner

Richard G. BROMLEY, 1964-82, UK,DK, (ø-kridt, strat, bivalver, gravegange, pal ichnologi, pal økologi, bio erosion)

Charles Kent BROOKS (f. 1939), Manchester, Kbh., 1971-98, (paleoc, eoc, vulkaner, askeregn, moler, tektonik, oceanbundsspredning, N-Jyll, Grønl)

Charles Howard Campbell BRUNTON (1935-2008), London, 1966-72, (ord, sil, strat, brachiopoder, skalstrukturer, Engl, Svalbard, No, Tyskl, US)

John H. CALLOMAN, Hatfield, 1960-2004, (jura, kridt, strat, cephalopder, ammonitfauna, Engl, Ø-Grønl)

Raymond CASEY, London, 1954-80, (n-kridt, strat, ammoniter)

Alan CHILDS, 1969-72, (ord, jura, strat, brachiopoder, NV-Europa) + David J. PEARSON

Euan Neilson Kerr CLARKSON, Edinburgh, 1966-2005, (kam, sil, strat, biostrat, trilobiter, conodonter, Skåne, V-Götland, Sve, NV-Europa; invert pal, evolution)

Leonard Robin Morrison COCKS, London, 1968-2007, (ord, sil, strat, brachiopoder, Engl, Trondheim, No, Gotl, Sve, Can, Grønl; ludlow, sil)

Janice I. COLLINS, 1970, (ø-kridt, vert, chelonier, skildpadder, Engl, Frankr)

Joe S.H. COLLINS, London, 1972-2004, (ø-kridt, palæog, neog, strat, dekapoder, isopoder, rejer, krabber, Engl, Faxe, Danm, Sve)

T.P. CRIMES, Liverpool, 1968-70, (kam, strat, sporfossiler, trilobiter, Wales)

William T. DEAN, Wales, 1959-88, (kam, ord, strat, trilobiter, N-Engl, Irl, New Foundland, jura, ammoniter, NV-Europa)

F.C. DILLEY + E.G. SMITH, 1969-78, (kridt, strat, foraminiferer, Engl) + P.F. Rawson

Desmond Thomas DONOVAN, London, 1954-2003, (jura, strat, ammoniter, belemniter, fylogeni, NV-Europa, Bornh, Danm)

P.V.O. DRUMMOND, 1970-83, (n-kridt, sed, strat, biostrat, S-Engl)

K.L. DUFF, 1975-91, (jura, strat, bivalver, Engl, Europa)

Frank Evelyn EAMES (1906-78), Burma, London, 1956-71, (tert, eoc, mollusker, Engl, Holl, treatise)

Diane EDWARDS, Wales, botaniker, 1969-2004, (sil til neog, planter, fylogeni, evolution)

Graham F. ELLIOTT, Skotl, 1972, (kam til sil, strat, grønalger, N-Engl)

C.L. FORBES, Cambridge, 1960, (ø-kridt, strat)

Peter L. FOREY, 1970-2007, (trias, jura, strat, vert, fisk, coelecanth, teleostii, systematik)

Richard A. FORTEY (f. 1946), London, 1974-99, (kam til neog, strat, biostrat, trilobiter, graptoliter, ichnospor, Spitsbergen, No, N-Amer)

B.M. FUNNEL, Norfolk, 1971-77, (tert, paleoc, strat, mikroorganismer)

Brian George GARDINER, London,  Surrey, 1958-2008, (sil, vert, tidlige fisk, jura, placodermi, actinopterygii, colecanth, Engl, Europa, Can)

R.E. GARRISON, 1975, (n-kridt, sed, morfologi, bivalver, SØ-Engl)

Roland GOLDRING (1928-2005), 1955-2006, (dev, karb, kridt til eoc, strat, sed, trilobiter, spofossiler, vert, fisk, reptiler)

Alan GRAHAM, 1962, (kridt, strat, gastropoder, økologi) + V. Fretter

P.R. GURR, 1962, (eoc, vert, fisk, osteichtyes, chondrichtyes, hajer, fauna, Herne Bay)

Lambert Beverly HALSTEAD (1933-92), Reading, 1970-87, (sil, vert, thelodus fiskerester, Sve, Estl)

William Roger HAMILTON, 1974-84, (kam til neog, planter, invert, vert; fossils)

John (Jake) Michael HANCOCK (1928-2004), London, 1961-2000, (n- og ø-kridt, strat, sed, bivalver, ammoniter, pal geografi, Engl, Norfolk, N-Irl, Bornh, Danm)

Walter Brian HARLAND (1917-2003), Cambridge, 1964-2008, (prækam, kam til neog, strat, nedisning i eokam)

Charles Hepworth HOLLAND, Dublin, 1963-85, IRL, (sil, strat, NV-Engl, Skotl, Irl; ludlow, sil)

Michael K. HOWARTH, 1957-92, (jura, strat, nautilider, ammoniter, NV-Europa)

Christopher P. HUGHES, 1969-71, (ord, strat, trilobiter, fauna, Wales)

Norman F. HUGHES, London, 1973, (prækam, kam til neog, organismer, fossiler, kontinenter, 1994, planter, angiosperma)

R. HUTCHISON, Kaduna, Nigeria, 1967, UK,NIG, (ord, strat, trilobiter, Shropshire) + J. K. Ingham

Jana E. HUTT, 1974-75, (sil, strat, graptoliter)

J. Keith INGHAM, Glasgow, 1967-80, (ord, strat, trilobiter, M-Engl)

Richard P.S. JEFFRIES, London, 1962-68, (ord, strat, calcichordata, echinodermata, vert, tidl. fisk, n-kridt, bivalver, belemniter, pal økologi, Engl, Frankr)

William James KENNEDY, Oxford, 1969-2000, (n- til ø-kridt, strat, sed, bivalver, ammoniter, morfologi, S- og SØ-Engl, NØ-Frankr, Belg, Tyskl, Pol, Bornh, Danm, Skåne, Sve)

Philip D. LANE, N-Staffordshire, 1971-72, (ord, sil, strat, trilobiter, Engl, NØ-Grønl)

Gilbert Powell LARWOOD (1930-97), Durham, 1960-62, (kridt, strat, bryozoer, morfologi)

David I. MacKINNON, Belfast, 1974-2007, (ord, strat, brachiopoder, skalstrukturer)

Alan William MEDD, London, 1965-79, (ø-kridt, strat, bryozoer)

Frank A. MIDDLEMISS, London, 1959-76, (n-kridt, strat, brachiopoder, N-Engl, Tyskl)

R.S. MILES, 1968-73, (karb, strat, vert, fisk, aconthodi, Skotl)

S.F. MORRIS, London, 1967-93, (kam til dev, strat, trilobiter, n- til ø-kridt, eoc, arthropoder, dekapoder, krabber, Engl)

Brian R.M. MORTON, London, 1963-96, (sil til neog, strat, bivalver, fylogeni)

Ellis Frederic OWEN, London, kurator, 1962-2005, (n-kridt, strat, sed, brachiopoder, kalk fossiler, pal økologi, fossiler, Engl, NØ-Grønl)

Robert M. OWENS, Wales, 1973-2006, (kam til sil, perm, strat, trilobiter, Wales, Avelonia, Belg)

Charles Phillip PALMER, London, 1966-84, (jura, strat, bivalver, SV-Engl)

Colin PATTERSON (1933-98), London, 1966-92, (n- til ø-kridt, strat, vert, fisk, teleosteii, chondrichtyes, hajer, fylogeni, Engl, Libanon)

Christopher R.C. PAUL, Liverpool, 1967-73, (ord, sil, strat, cystoider, crinoider)

Norman B. PEAKE, Norwich, 1961-2000, (ø-kridt, strat, sed, paramudra, sporfossiler, bivalver, Norfolk, Danm)

Peter Franklin RAWSON, London, Hull, 1971-2007, ø-jura, n-kridt, strat, ammoniter, belemniter, biostrat, pal økologi, biogeografi, havniveauer, klima, Wales, NØ-Engl, Engl,  Helgo-land, NØ-Grønl; n-kridt, strat)

R.E.H. REID, London, 1954-70, (ø-kridt, strat, spongier, hexakoraller, Engl, N-Irl)

Richard A. REYMENT (f. 1926), 1959-85, (jura, kridt, strat, ammoniter, Engl, Skåne, Sve)

Richard Barrie RICKARDS (f. 1938), Cambridge, 1967-75, (ord, sil, strat, graptoliter, N-Engl, Sve)

William David Ian ROLFE, Edinburgh, Skotl, 1969, (kridt, strat, dekapoder, crustaceer) + R.R. Hessler

Adrian W.A. RUSHTON, London, 1966-2007, (kam, ord, strat, trilobiter, biostrat, Wales, M-Engl, Sve)

Colin Thomas SCRUTTON, Newcastle on Tyne, 1964-99, UK/US, (sil, dev, stromatoporider, koraller, korallers vækstringe med ringbånd, fazies variationer, evolution, N-Atlanten)

E.B. SELWOOD, Exeter, 1965-98, (dev, strat, trilobiter)

David SKEVINGTON, London, 1967-81, (ord, strat, sed, graptoliter, Engl, Öland, Sve, Skand, N-Amer, Can)

Frederick Charles STINTON, 1966, (eoc, vert, fisk, teleostii, otolither, London clay)

R.B. STOKES, 1975-79, (ø-kridt, biostrat, echinoider, fauna, Frankr, Belg, Holl, N-Europa)

Isles A. STRACHAN, Uppsala, St. Andrews, 1960-71, (ord, sil, strat, graptoliter, sed gesch, Engl, Tvären, Sve)

L.B. TARLO, 1958-60, (jura, vert, pliosaurer)

Ronald TAVERNER-SMITH, 1973, (ord, strat, bryozoer, Irl)

John H. TAYLOR, London, 1975-2007, (ø-kridt, strat, bivalver, SØ-Engl)

John T. TEMPLE, Wales, 1965-89, (ord, sil, strat, brachiopoder, trilobiter, Engl, Pol)

H.D. THOMAS, 1956-60, (ø-kridt, strat, bryozoer) + G.P. Larwood

Peter TOGHILL, 1970, (ord, strat, graptoliter, fauna, S-Skotl)

Roland Pearson TRIPP, Edinburgh, 1954-89, (ord, sil, strat, trilobiter, Skotl, N-Amer)

Susan TURNER, Newcastle on Tyne, St. John, Queensland, 1970-2008, UK,CAN,AUS, (sil, dev, strat, vert, fisk, thelodonti, chondrichtyes, Sve, Estl, Can)

James W. VALENTINE (f. 1926), 1973-2004, (paløkologi, marin biofauna, phylae, evolution)

Frederick (Fred) John VINE (f. 1939), geofysiker, 1963-2003, (pladetektonik, oceanridge, oceanrygge)

Cyril A. WALKER, London, 1972-2002, (karb til paleoc, strat, vert, tetrapoder, reptiler, fugle)

George Patrick Leonard WALKER (f. 1926), 1962, (tert, planter, Island; vulkaner)

David John WARD, 1972-2009, London, Kent, Orpington, (paleoc, eoc, strat, vert, fiskefauna, chondrichtyes, hajer, S-Engl, Nordsøen, Europa)

Peter H. WHITWORTH, 1972, (ord, strat, trilobiter, Engl)

Alwyn WILLIAMS (1921-2004), Glasgow, 1951-2004,2007, (kam til sil, strat, biostrat, brachiopoder, taxae, Wales, nyordnet strat, Engl; ord, strat) 

Taco J. BOR, ca. 1975, NL, (oligoc, vert, chondrichtyes, hajer, Belg)

Albert Besmer (Antonin Boudewijn) van DEINSE (1885-1965), Rotterdam, 1953, (mioc, biostrat, koraller, vert, fisk, Holl) + M.J. Adriani

Annie Valérie DHONDT (1942-2006), 1967-2005, (ø-kridt, strat, mollusker, bivalver, Europa)

Jan HOFKER Jr., Haag, 1955-59, (ø-kridt, paleoc, strat, foraminiferer, Limburg, Tyskl)

Lipke Bijdeley HOLTHUIS (1921-2008), Leiden, 1956-69, INDON,NL, zoolog, (kridt, strat, crustaceer, dekapoder) + G. Hahn

G. HOUTMAN, 1973-80, (kam, ord, strat, nautil. cephalopoder, trilobiter, cystoider, Skåne, Öland, Sve, kridt, sed, sporfossil, Jyll, Danm)

Harry HUISMAN, Hoogesand, Groningen, 1971-2000, (kam til sil, perm, trias, tab. koraller, trilobiter, graptoliter, ø-kridt, bryozoer, sed gesch, Holl, Sylt, Tyskl)

Adrianus (Arie) Willem JANSSEN (f. 1937), Leiden, Malta, 1967-2008, NL,MAL, (tert, eoc, oligoc til mioc, strat, pteropoder, mollusker, bivalver, pteropoder, Miste, NV-Tyskl, Jyll, Danm, Nordsøbassinet)

Theo M.G. van KEMPEN (d. 2002), Amsterdam, 1966-2002, (ord, sil, ø-kridt, tert, spongier, sed gesch, Holl, Gotl, Sve, Østersøen, Europa, Australien)

Arie A. MANTEN, Utrecht, 1962-79, (sil, sed, revkoraller, Gotl)

Pieter MARKS, Utrecht, 1967-77, (ø-kridt, oligoc, biostrat, foraminiferer, Sarthe, Helmstedt, N-Tyskl) + Erik Jan van VESSEM

J. Ch. M. de MOLEYN, 1958, (jura, kalksten, sed gesch)

Luc. Van der POEL, 1955-71, (tert, paleoc, strat, bivalver, klassifikation, Belg)

Martin Gerard RUTTEN (1910-70), Utrecht, 1958,1971, (sil, strat, Gotl, Sve, Belg)

Wim SISSINGH, Utrecht, 1965-2003, (ord, sil, sed, bryozoer, sed gesch, pal geografi, tektonik, Holl)

E. Th. N. SPIKER, Arnhem, 1968-73, (sil, spongier, kridt til paleoc, strat, foraminiferer, bryozoer, sed gesch, Holl)

Jan H. STEL, Groningen, 1964-79, (sil, strat, tabulate koraller, N-Hol, Gotl, Balt)

Jan Engelbert VAN HINTE (f. 1935), Amsterdam, 1965-78, (jura, kridt, strat, foraminiferer, treatise)

Hemmo J. VEENSTRA, Groningen, 1963-69, (kridt, strat, bryozoer, sed gesch, Holl, N-Tyskl, Danm)

Garmt ZUIDEMA, 1972-2008, (ord, ø-kridt, spongier, echinodermata, sed gesch, Maastricht) 

Jean-Georges CASIER, Bruxelles, 1966-2003, B, (dev, strat, ostrakoder, kridt til olig, vert, chondrichtyes, hajer, Belg Tyskl, Frankr, US)

Jacques HERMAN, Bruxelles, 1973-2005, (ø-kridt, paleoc, eoc, biostrat, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, chimærer, Belg)

Francine Laure MARTIN (1937-94), Bruxelles, 1969-88, B,CAN, (kam til dev, strat, chitinozoer, trilobiter, Belg, New Foundland, Can) 

Claude BABIN, Lyon, 1966-95, F, (sil, bivalver, cephalopoder, Frankr, Engl, Sve)

R. BARBIER, 1963-65, (n-kridt, strat, Frankr)

Louise BEAUVAIS, Paris, 1965-90, (ord, jura, kridt, strat, koraller, Engl, Frankr, N-Amer, Can) + P.E. Negus

Laurence BELTAN, Paris, 1968-93, (trias, kridt, eoc, fiskefauna, teleosteii, pal økologi, Euro-pa, N-Amer)

Jacques BLOT, Paris, 1968-87, (paleoc, eoc, mioc, strat, vert, fisk, teleostii, Ital)

P.M. BOUCHE, 1960-62, (eoc, strat, nannofossiler, Paris)

Robert BUSNARDO, Lyon, 1965, (jura, n-kridt, lith strat, makrofauna)

Henri CAPETTA, Montpellier, 1970-2008, (trias, jura, kridt til oligoc, mioc, strat, vert, fisk, chondrichtyes, hajer)

Colette DICHASEAUX, 1953, (kam til dev, strat, ostrakoder) + J. Piveteau

Silvio EHA, Paris, kartograf, 1953, (pre-dev sed, tektonik, Ø-Grønland)

Danièle GASPARD, Orsay, 1968-90, (kridt, strat, brachiopoder, Frankr, V-Europa)

Pierre-Paul GRASSÉ (1895-1985), zoolog, 1958, (sil, dev, vert, fisk, agnatha, jura, kridt, fugle, pattedyr, evolution)

Pierre JUIGNET, 1973-94, (n- til ø-kridt, lith strat, biostrat, ammoniter, NØ-Frankr, SØ-Engl, Europa)

Jean-Pierre LEHMAN (1914-81), Paris, 1959-75, (strat, tidlige vert, vert evolution, Europa, Grønl)

Jean-Philippe MANGIN, 1957, (ø-kridt, paleoc, strat, foraminiferer, Pyrenæerne)

P.E. NEGUS, 1975-79, (jura, strat, koraller, Frankr, Engl)

E. Miedi Himie NEUFVILLE, 1973, (ø-kridt, paleoc, ostrakoder, S-Atlanten)

Henri J. OERTLI, Paris, 1961-86, (jura/kridt, sed, grænselag, mikropal, S-Sve) + F. Brotzen, H. Bartenstein

Xavier Le PICHON (f. 1937), geofysiker, 1968-72, (pladetektonik)

Jean PIVETEAU (1899-1991), Paris, 1952-69, (kam til neog, strat, ostrakoder, invert, vert, amfibier, tetrapoder, reptiler, fugle, pattedyr)

V. ROVEDA, 1961-91, (eoc, strat, makroforaminiferer)

J. SORNAY, 1966-73, (kridt, strat, bivalver)

Jean-Pierre THIIELOY, Grenoble, 1965-92, (n-kridt, strat) + R. Barbier

Gérard THOMEL, Nice, 1964-80, (n-kridt, strat, ammoniter)

Jean VERMEULEN, Barráme, 1972-2005, (jura, kridt, strat, ammoniter, fylogeni, Europa, N-Amer) + G. Thomel 

Ernst HADORN (1902-76), Zürich, ca. 1960-75, CH, (almen zoologi, morfologi, evolution)

Hans HESS, Basel, samler, 1975-2003, (jura, crinoider, echinoider, Schweiz)

Emil KUHN-SCHNYDER (1905-94), Zürich, 1953-67, (trias, bivalver, vert, reptiler, saurier, pattedyr, fauna, Tessini Alpen)

Felix WIEDENMAYER, Basel, 1960-80, (kridt, strat, spongier, ammoniter, Europa) 

Friedrich BACHMAYER (1913-89), Wien, 1957-60, A, (tert, invert, insekter, Wiener Becken, fossiler)

H. BARTENSTEIN, 1961, (jura/kridt, strat, Sve) + H.J. Oertli

Kurt EHRENBERG (1896-1979), Wien, 1960, (pal zoologi)

Erich THENIUS (f. 1924), Wien, 1952-2000, KRO,A, (jura til neog, planter, vert, pattedyr, levende fossiler, M-Europa, Europa, Spitsbergen, Grønl)

Helmuth ZAPFE (f. 1913), Wien, 1971-1990, D,A, (mesozoikum, strat, sed, Østrig) 

Josef AUGUSTA (1903-68), 1954-64, TCH, (prækam, kam til neog, pal biologi, dyr, planter, evolution/ ill. Zdeněk BURIAN (1905-81)

Zdenêk GÁBA (f. 1939), Šumperk, 1969-2008, TCH,ZR, (kam, sil, sed, sporfossiler, ø-kridt, tert, flint, serpulider, gastropoder, vert, fiskerester, rav, sed gesch, Freiwaldau, Tjekk, Schle-sien, Pol)

Vladimír HAVLÍČEK (1922-99), Praha, 1966-90, (ord, strat, biostrat, brachiopoder, bentonisk liv, Kosov, Böhmen)

Jíří KŘIŽ, Praha, 1974-2005, (ord til dev, strat, trilobiter, conodonter, M-Böhmen, Tjek)

Ladislav MAREK, Praha, 1961-97, (kam, ord, artik. brachiopder, trilobiter, Kosov, Gotl, Sve)

Ilja PEK (1945-98), Šumperk, 1969-95, (kam til sil, strat, sed, sporfossiler, trilobiter, ø-kridt, gastropder, sporfossiler)

Vladimir POKORNÝ (1922-89), zoolog, 1953-78, (ord til dev, strat, ostrakoder, mikro pal, Tjekk)

Zdenêk V. ŠPINAR (f. 1916), Praha, 1960-74, (dev, inv, arthropoder, systematik; life before man + ill, Z. BURIAN)

Vladimir STRNAD, 1963, (ord, sil, skandinavisk trilobit, sed gesch, beyrichienkalk, Olomouci)

Jiří VANĔK (1939-2005), 1965-94, (ord, dev, strat, biostrat, trilobiter, Böhmen) 

Christopher R. BARNES, St. John, New Foundland, 1971-2007, CAN, (kam, ord, strat, trilobiter, conodont fauna, Can, N-Amer)

Thomas Elwood BOLTON (1924-97), 1953-96, (ord, sil, strat, bryozoer, trilobiter, fauna, Ottawa)

W.G.E. CALDWELL, Glasgow, Ontario, 1971-97, UK,CAN, (sil, dev, kridt, strat, biostrat, brachiopoder, vestl. N-Amer)

M.J. COPELAND (ord, sil, strat, arthropoder, Nova Scotia), L.M. CUMMING (New Foundland) + G.W. SINCLAIR, 1970, (ord, sil, strat, Can)

Owen A. DIXON, Ottawa, 1973-99, (sil, strat, tab. koraller, trilobiter, fauna, Ontario)

William H. FRITZ, Ottowa, 1972-92, (kam, trilobiter, Can, N-Amer)

Edward A. IRWING (f. 1927), 1967-77, CAN,F, (dev til paleoc, pladetektonik og pal magnetisme)

James William (Bill) KERR, GSOC, 1969-81, (prækam, ord, sil, strat, tektonik, cephalopoder, graptoliter, Alaska, N-Amer, Grønl)

Thomas Edvard KROGH, 1973-94, (strat, U/Pb radiometriske data)

B.S. NORFORD, Calgary, 1970-86, (ord, sil, strat, brachiopoder, trilobiter, graptoliter, Br.

Columbia)

John Ralph NURSALL (f. 1925), Alberta, Br. Columbia, 1956-2005, (trias, jura, kridt, strat, vert, fiskefauna, pycnodontii, actinopterygii, fylogeni, pal økologi, Atlanten, N-Amer)

David J.W. PIPER, Nova Scotia, 1972-98, UK,CAN, (kam, sed, Burgess shale, turbidit mud, mega turbiditer, n-kridt, deep water marine sed)

Robert K. STEVENS, 1970-86, (ord, strat, graptoliter, New Foundland) + S.H. Williams

Clifford Howard STOCKWELL, 1964-82, (prækam, strat, Can)

Raymond THORSTEINSSON (f. 1930), 1960-94, (prækam, kam til sil, karb, dev, strat, tektonik, N-Amer)

E. Timothy TOZER, Vancouver, 1967-88, (trias, strat, ammoniter, N-Amer; trias, strat)

Gerd E.G. WESTERMANN (f. 1927), Ontario, 1954-58, D,CAN, (jura, kridt, strat, ammonit fauna, fylogeni)

John Tuzo WILSON (1908-93), 1965-73, (pladetektonik, forkastninger, oceanbundsspredning, Atlanten N-Amer, Can) 

Stephen P. ALPERT, Oklahoma, 1974-75, US, (kam, ichnofossiler, Skolithos, systematik)

Henry Nathaniel ANDREWS (1910-2002), Newark, 1970, (dev, fossile planter)

Winifred H. ARNOLD, Michigan, 1965, (kridt, paleoc, strat, bivalver, gastropoder; cochnologi)

Tanya ATWATER, California, 1970-98, (pladetektonik, N-Amer, Can)

Steven Neville AYRTON, 1963, (prækam, strat, SV-Grønl)

Richard K. BAMBACH, Harvard, 1968-2007, (sil, strat, brachiopoder, bivalver, 3 rigtige store episoder af masseuddøen i hhv. ord, perm, kridt)

Elso Sterrenberg BARGHOORN (1915-84), Harvard, 1951-73, (prækam, blågrønalger, Ontario, tert, planter, organisk og biologisk udvikling, N-Amer, Can)

William A. BERGGREN, Massach., 1960-99, (ø-kridt, paleoc til mioc, strat, foraminiferer, pal klima, US, N-Amer, NV-Tyskl, Danm, NV-Europa; paleogene)

William B.N. BERRY, Calif., 1962-2007, (kam til dev, strat, graptoliter, sed zoner, lith fazies, graptoliter, N-Amer, Engl, Oslo-regionen, No)

Arthur James BOUCOT (f. 1924), Oregon, 1970-2003, (sil til dev, strat, bioevents, økologiske evolutionære faunaer, pal biologi, pal geografi, N-Amer)

Donald W. BOYD, 1963-2004, (perm, trias, sed, sporfossiler, spongier, vert)

Peter W. + Sara BRETSKY, New York, 1967-72, (ord, brachiopoder, masseuddøen, sårbare økosystemer)

H.K. BROOKS, 1969, (kridt, strat, invert, dekapoder, treatise)

Gerard Ramon CASE, 1967-2000, (n-kridt til palæog, strat, vert, fossile fisk, chondrichtyes, hajer, N-Amer)

Alan H. CHEETHAM, Wash., 1971-2002, (kridt, paleoc, strat, bryozoer, N-Amer, S-Skand)

Preston Ercelle CLOUD (1912-91), Yale, 1973-83, (prækam, hadean, kam til tert, strat, brachiopoder; hadean, ediacara)

William (Bill) Aubrey COBBAN (f. 1916), USGS, 1951-2007, (ø-kridt, strat, ammonitzoner, scaphiter, biostrat, V-US, N-Amer, N-Europa)

Alan M. CVANCARA, 1959-71, (paleoc, strat, dekapoder, krabber, N-Dakota) + F.D. Holland Jr.

William R. DICKINSON (f. 1930), Arizona, 1962-2006, (pladetektonik, sed, evolution, N-Amer)

Robert Sinclair DIETZ (1914-95), Arizona, 1961-62, (havbundsspredning)

William H. EASTON, 1960-65, (kridt, strat, invert, koraller, bivalver)

Niles ELDREDGE (f. 1943), New York, evolutionsbiolog, 1972-95, (kam til kridt, invert katastrofer, punkterede ligevægte, fylogeni, evolution) + S.J. Gould

Rhodes Whitmore FAIRBRIDGE, Columbia, New York, 1971-2006, (tidlig istid, nedisning i ordovicium, Algeriet, Sahara)

Alan FEDUCCIA, N Carolina, pal ornitholog, 1966-99, (jura til paleoc, fuglenes udvikling, fylogeni)

Donald William FISCHER, Harvard, 1960-77, (ord, strat, sed, New York, N-Amer)

Robert W. FREY, Georgia, 1973-80, (kridt, palæog, ichnospor, biogen sed; historisk geologi) + R.G. Bromley

Steven Jay GOULD (1941-2002), Harvard, biolog, 1972-96, (kam, punkterede ligevægte, fylogeni, biostrat, Burgess fauna, Can, onthogeni)

Jane GRAY, Oregon, 1974-85, (sil, tidl. plantegrupper, landplanter, plantesporer, N-Amer, Gotland, Sve) + S. Laufeld

John HALLER (1927-84), Harvard, 1973-79, CH,US, (ord, trilobiter, Baltoskand gesch, paleoc, planter, Ø-Grønl) +

Jan A. HARDENBOL, Houston, 1968-94, (eoc, oligoc, strat, invert)

William W. HAY, Illinois, 1967, (eoc, strat, nannofossiler; pal klima)

John R. HAYNES, Wash., 1954-82, (paleoc, strat, foraminiferer)

Bilal ul HAQ (f. 1942), Massach., 1969-95, SYR,US, (sil til dev, kridt, palæog, strat, plankton, ostrakoder, nannoflora)

Horacio J. HARRINGTON (1910-73), 1957-59, (ord, strat, trilobiter, N-Amer, Argentina)

Joel Walker HEDGPETH (1911-2006), Calif., Oregon, marinbiolog, 1957, (marin økologi, paløkologi)

Robert R. HESSLER, San Diego, 1969, (kridt, strat, crustaceer, dekapoder) + W.D. Rolfe

F.D. HOLLAND, Jr., N Dakota, 1958-71, (kridt, paleoc, strat, echinoider, dekapoder, krabber, N-Dakota) + A.M. Cvancara

Alan Stanley HOROWITZ (1930-99), Indiana, 1963-94, (dev, ø-kridt, tert, strat, bryozoer, echinodermer, US, N-Amer)

Bryan L. ISACKS, New York, 1968-80, (pladetektonik)

Harold Lloyd JAMES (1912-2000), New Mexico, 1954-92, (prækam, strat)

Jesse Harlan JOHNSON (f. 1892), Colorado, 1959-61, (ord, sil, strat, alger)

Markes E. JOHNSON, Massach., 1975-2003, (sil, strat, land og hav, pladetektonik, N-Amer, Estl, Balt) + B.G. Baarli, N,US

Roger Leroy KAESLER (1937-2007), Kansas, 1970-98, (kam, strat, mikrofauna, foraminiferer, conodonter, brachiopoder, ostrakoder)

Erle G. KAUFMAN, Colorado, Indiana, 1958-2002, (n- til ø-kridt, strat, bivalver, pal geografi, N-Amer, Europa)

Robert Vernon KESLING (f. 1917), Michigan, 1952-66, (sil, dev, strat, ostrakoder)

Bernhard KUMMEL (1919-80), Harvard, zoolog, 1953-57, (perm, trias, jura, kridt, strat, naut. cephalopder, ammoniter)

Raymond B. MANNING (f. 1934), Wash., 1969, (kridt, strat, invert, dekapoder)

Lynn MARGULIS (f. 1938), Massach., biolog, 1970, (eukaroter)

A. Lee McALESTER, Dallas, 1963-69, (ord, sil, strat, bivalver)

Christopher McGOWAN, Wyoming, 1972, UK,CAN,US, (jura, kridt, strat, vert, reptiler, ichtyosaurer, N-Amer)

Dan McKENZIE (f. 1942), geofysiker, 1968-2000, (pladetektonik)

Halsey W. MILLER Jr., 1956, (ø-kridt, paleoc, eoc, strat, sed, New Jersey)

Stanley L. MILLER (f. 1930), 1953, (Archaen, organiske stoffer dannes i atmosfæren ved UV-lys eller elektriske gnister, amonosyrer, mælkesyre) + H.C. Urey

Raymond Cecil MOORE (1892-1974), 1953-1974,2001, (kam til neog, protozoer, brachiopoder, mollusker, bivalver, gastropoder, arthropoder, ostrakoder, echinodermata, treatise)

Ruth MOORE (1908-89), 1953-66, fossiler, tid, evolution)

William Jason MORGAN (f. 1935), Princeton, geofysiker, 1968, (pladetektonik)

William A. NEWMAN, Calif., 1969-74, (kridt, strat, invert, cirripedier) + V.A. Zullo

Jack E. OLIVER, Ithaca, New York, 1968, (pladetektonik)

John H. OSTROM (1928-2005), Yale, 1966-99, (trias til kridt, vert, dinosaurer, fugle, fylogeni)

Allison (Pete) R. PALMER, Colorado, 1954-2005, (kam til dev, strat, trilobiter, US, N-Amer)

Richard E. PETIT, S Carolina, 1964-2006, (paleoc, strat, gastropoder, N-Amer, Danm, NV-Europa)

Charles W. PITRAT, invert pal, 1961, (kam til neog, brachiopoder, arthropoder, ostrakoder, treatise)

John POJETA Jr., Wash., 1966-2006, (ord, sil, strat, tidl. mollusker, bivalver, N-Amer, Gotl, Sve)

David M. RAUP (f. 1933), Chicago, 1966-99, (dyrelivet, allometrisk vækst eller ændring i væksthastighed i bestemte organer eller retninger, massuddøen som cycler, pal økologi)

Frank Harold Trevor RHODES (f. 1926), Wales, Michigan, 1953-81, UK,US, (sil, sed, conodonter, fossiler, forhistorisk liv, evolution) + Herbert Spencer ZIM (f. 1909), Illinois (biostra-ta) + Paul R. SCHAFFER, Illinois, Ohio

William Rex RIEDEL (f. 1927), Calif., botaniker, 1971, (tert, paleoc, strat, mikrofauna, radiolarier)

Siegfried RIETSCHEL, Chicago, Berlin, 1969-75, D,US, (ord, strat, receptakuliter, echinodermata)

Richard A. ROBISON, Utah, 1964-2008, (kam, ord, strat, biostrat, bryozoer, conodonter, trilobiter, Utah, tafonomi = fossilering)

Carl Ludwig ROMINGER, samler, c1956, D,US, (dev, sed, ostrakoder, Eifel, Tyskl)

Reuben James ROSS Jr. (1918-2005), Colorado, 1951-87, (ord, strat, brachiopoder, trilobiter, V-US, Br. Columbia, Can; ord, strat inddeling)

Dale Alan RUSSELL, N Carolina, 1967-2008, (kridt, strat, planter, vert, reptiler, mosasaurer, dinosaurer, morfologi, N-Amer)

Peter M. SHEEHAN, Milwaukee, 1973-2005, (kam, ord, brakiopoder, evolutionære faunaer + ustabile genoprettelsesfaser, N-Amer, S-Sve, Belg, N-Europa)

Brian J.S. SKINNER, Yale, Connecticut, 1969-2000, (prækam, kvartsbåndende jernmalme og konglomerter, perm; økonomisk geologi)

Barbara Jaffe STAHL/ B.J. STAHL von PFEIL (1930-2004), New Jersey, New Hampshire, 1967-2004, (kridt, strat, vert, fisk, chondrichtyes, holocephali, reptiler)

Steven M. STANLEY, Yale, Connecticut, 1970-2001, (kridt, strat, bivalver, pal økologi, historisk geologi)

Francis Greenough STEHLI, Ohio, Calif., Florida, 1954-88, (perm til tert, brachiopoder, bivalver, diversitetskurver, kontinentvandringer, Atlanterhavet)

John H. STEWART, USGS, 1968, (strat, trilobiter, Nevada)

Walter C. SWEET (f. 1927), Ohio, Oslo, 1958-76, US,N, (ord, strat, cephalopoder, nautilider, conodonter, US, Oslo-regionen, No)

Lynn R. SYKES (f. 1937), New York, 1968, (pladetektonik) + B. Isacks, W.J. Morgan

Marie THARP (1920-2006), Columbia, 1957-83, (strat, havbundsspredning, mid-oceanic ridge) + Bruce HEEZEN

Keith Stewart THOMSON, Oxford, Connect., New Haven, 1971-2008, UK,US, (dev, tidlige fisk, dipnoi, coelecanth, tetrapoder, adaption, evolution, eoc, primater)

John T. THURMOND, Texas, 1969, (ø-kridt, strat, vert, mosasaurer Texas)

William D. TIDWELL (f. 1932), Idaho, 1970-2006, (kridt, eoc, oligoc, flora, planter, vestl. N-Amer, Can) + U. Dernbach

Ruth TODD, Massach., 1956-90, (kridt, paleoc, strat, foraminiferer, bryozoer, N-Amer, Alaska)

Heinrich TOOTS, New York, Wyoming, 1951-62, (ord, strat, sed, bryozoer, Wyoming, Estl) + John F. CUTLER, 1962 (Wyoming)

Stanley Allan TYLER (1906-63), 1952-69, (prækam, algelign. planter) + John WATSON, 1969, (n-kridt, flora, gingko)

Harold Clayton UREY (1893-1981), Chicago, atomfysiker, 1952, (Jordens oprindelse, en  størknet Jord med atmosfære af vanddamp, methan, ammoniak, N og H2. O2 gradvis frigjort ved fotosyntese fra vanddamp i atmosfærens øvre del)

Ellis Leon YOCHELSON (1928-2006), Smithsonian, USGS, 1963-97, (kam, ord, strat, monoplacophorer, mollusker, gastropoder, sporfossiler, N-Amer, Sve, Oslo-regionen, No)

Keith Preston YOUNG (1918-2004), Texas, 1958-96, (kridt, strat, foraminiferer, ammoniter, Texas)

Victor August ZULLO (1936-93), Massach., N. Carolina,  1969-82, (kridt, strat, cirripedier) + W.A. Newman 

Robert M. CARTER, Queensland, 1968-72, AUS, (kridt, strat, bivalver, pal økologi)

Dennis P. GORDON, 1974-2007, NZL, (kridt, palæog, biostrat, bryozoer)

Barrie Gillean Molyneux JAMIESON (f. 1934), Brisbane, 1957-2005, (invert, vert, fisk, evolution, systematik, reproduktiv biologi, zoo geografi)

John B. WATERHOUSE (f. 1932), 1967-82, (perm, strat, brachiopoder) 

Mu EN-ZIN, 1974-86, KINA,CAN, (ord til dev, strat, graptoliter)

Li JI-JIN, 1974-86, KINA,CAN, (ord til dev, strat, graptoliter)

 

1976-2000:

Haydon William BAILY, Hertfordshire, 1983-2007, UK, (n- til ø-kridt, strat, biostrat, foraminiferer, bivalver, S-Engl, NV-Europa)

David J. BEERLING, Sheffield, 1985-2006, (dev til paleoc, landplanter, bladformer, klima, CO2, fotosyntese, evolution, C4 planter) + C.P. Osborne

Michael (Mike) J. BENTON, Belfast, Bristol, 1977-2009, (sil, perm/trias, jura til ø-kridt, paleoc, strat, sed, vert, tetrapoder, reptiler, dinosaurer, pattedyr, biodiversitet, makro evolu-tion, konvergens)

Simon J. BRADDY, Bristol, 1997-2007, (perm, strat, tetrapoder, sil, arthropoder, eurypterider, Prum, Tyskl)

Martin D. BRASIER, Oxford, 1989-92, (prækam/kam, strat, pal geografi)

Patrick J. BRENCHLEY, Liverpool, 1982-2006, (ord, biostrat, pal økologi, nedisning, biodiversitet, masseuddøen, Wales, Norge, N-Europa)

Derek E.G. BRIGGS, Bristol, 1976-2007, IRL,UK, (kam, strat, arthropoder, Skotl, Burgess, Can)

Stephen J. BROOKS, London, 1991-2000, (paleoc, eoc, insekter, Danm, Europa)

David S. BROWN, Newcastle, 1981-94, (jura, vert, reptiler, plesiosaurer, S-Engl, Europa)

Mark J.F. BROWN, Dublin, biolog, 1979-2007, (perm, trias til mioc, insekter, parasitter, evolution)

Nicholas J. BUTTERFIELD, Cambridge, 1998-2008, (eokam, kam til neog, biostrat, ediacara, økosystemets stabilitet og morfologisk forskellighed, komplekse økosystemer)

David  J. CARTER, London, 1977, (n- til ø-kridt, strat, mikrofauna, bivalver)

Richard CARTHEW, Cambridge, 1988, (sil, pal økologi, encrust fauna, Gotland, Sve)

Thomas CAVALIER-SMITH (f. 1942), Oxford, 1981-2005, (fylogenetik, 6 organiske riger, protister, chromister)

William G. CHALONER, London, 1976-2001, (dev, landplanter, bladformer, CO2, klima, evolution)

Jennifer A. CLACK, Cambridge, 1994-2004, (dev, karb, strat, vert, fisk til tetrapoder, Acanthostega tracks, Grønl)

Ron J. CLEEVELY, London, 1980-2002, (n- til ø-kridt, strat, mollusker, bivalver, gastropoder morfologi)

Frederick (Fred) Howard CLOUTER, Sheppey, samler, 2000, (kridt, eoc, strat, fauna, London clay)

Simon CONWAY MORRIS (f. 1951), Cambridge, Milton, 1976-2000, (kam, strat, mollusker, arthropoder, Engl, Burgess, Can, Grønl)

Peter J. COOK, Nottingham, 1979, (proterozoic, kam til neog, fosfat cirkulation, pladetektonik)

John C.W. COPE, Cardiff, 1997-2005, (jura til neog, strat, bivalver, insekter, evolution)

John W. COWIE, Bristol, 1985-89, (prækam/kam, strat)

Dennis CURRY (1912-2001), 1978, (kridt, strat, foraminiferer, Engl) + P.F. Rawson

Gordon B. CURRY, Glasgow, 1983-2008, (paleoc, strat, biostrat, brachiopoder, bivalver, bio diversitet, N-Atlanten)

K.H. DAVIES, 1985, (jura, kridt, strat, mollusker, Engl) + D.H. Keen

J.R. DERBY, 1986-93, (kam/ord, strat, sed, invert, trilobiter, Finmark, N-No; tremadoc, ord)

Stephen K. DONOVAN (f. 1954), Leiden, Liverpool, London, 1989-2008, UK,NL, (ord, sil til tert, paleoc, strat, crinoider, trilobiter, masseuddøen, Engl, Baltoskand, Europa)

Peter DOYLE, Greenwich, London, 1987-2002, (jura, n- til ø-kridt, strat, belemniter, fylogeni)

Christopher J. DUFFIN, Sutton, 1980-2008, (paleoc, vert, chondrictyes, hajer, hajtænder)

Gareth .J. DYKE, Dublin, New York, 1998-2009, IRL,US, (ø-kridt, paleoc, eoc, vert, landfugle, neoornithes, Danm, NV-Europa)

Walter ETTER, Los Angeles, 1994, (paløkologi, morfologi, biomineralisation, sporfossiler, tafonomi)

Terence P. FLETCHER, 1977-2005, IRL,Skotl, (kam, strat, trilobiter, ø-kridt, lith strat, sed, N-Irl, N-Amer, Can)

Peter C. FREY, London, 1998-2007, (paleoc, strat, vert, fisk, teleosteii, evolution)

Andrew (Andy) Scott GALE, Kent, London, Portsmouth, 1982-2009, (ord, n- til ø-kridt, paleoc, eoc, strat, sed, bivalver, crinoider, asteroider, echinoider, vert, hajer, evolution, S-Engl, NV-Europa, Nordsøen)

Anthony HALLAM (f. 1933), Birmingham, 1987-2005, (perm/trias, jura, fylogenetik, miljø, CO2) + P.B. Wignall

Claire R. HALLSWORTH, Leicester, 1996-2006, (jura til paleoc, sed strat, Nordsøen) + R.W.O’B Knox

Malcolm B. HART, Plymouth, 1977-2009, (jura, n- til ø-kridt, sekvens strat, sed, mikropal, radiolarier, foraminiferer, bivalver, belemniter, pal klima, Engl, Bornholm, NV-Europa)

Peter Joseph HAYWARD (f. 1944), Wales, 1984-2007, (kridt, paleoc, strat, bryozoer, Engl)

Anthony (Tony) K. HIGGINS, 1984-2007, London, København, UK,DK, (kam, ediacara, arthropoder, Sirius-passet, Perry land, Grønl)

Chris R. HILL, London, 1996, (n-kridt, tidl. planter, angiospermer, London-reg.)

Carl A. HORROCKS, Manchester, 1994-2005, (karb, biostrat, insekter, arachnider)

Peter W. HOUDE, 1988-92, (paleoc, eoc, vert, fugle, N-Europa, N-Amer)

Ian JARVIS, Kingston, 1980-2001, (ø-kridt, strat, belemniter, pal biologi)

Charlotte H. JEFFREY, London, 2000-07, (ø-kridt, paleoc, strat, echinoider, fauna) + A.B. Smith

David Henry KEEN (1947-2006), 1985-87, (jura, kridt, strat, mollusker, Engl)

David John KEMP, 1982-2007, (kridt, paleoc, eoc, strat, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, rokker, Engl)

Lis KEMP (Elisabeth M. KEMP), 1990-2005, (kridt til eoc, vert, fisk, hajer, illustrationer)

R.J. KENNEDY, 1989-94, (ord, strat, trilobiter, Wales)

Diana R. KERSHAW, London, biolog, 1994, (invert, vert, diversitet + fossile rækker)

Stephen (Steve) KERSHAW, London, Middlesex, 1987-2009, (ord, sil, dev, sed pal, stromatoporer, rev, Engl, No, Gotland, Sve, Europa, Atlantisk Can)

A.H. KING, 1998-2004, (ord, strat, cephalopoder, nautilider, Öland, Sve)

Nancy Hartshorne KIRK, Wales, 1986-2002, (ord til dev, strat, graptoliter)

Graham Jay KNIGHT, Manchester, 1996, (sil, strat, arthropoder, euryperider)

Robert W.O’B. KNOX, Keyworth, Nottingham, 1997-2007, (paleoc, eoc, strat, moler, Danm)

David LAMBERT (f. 1932), 1986-90, (dev til kridt, vækster, planter, dyr, forhistorisk liv, dinosaurer)

Alison E. LONGBOTTOM, London, 1987-2008, (n- til ø-kridt, strat, vert, fisk, holosteii, chondrichtyes)

G. LUNN + J. SCOTT, 1986, (kridt, strat, pal geografi, S-Engl)

John G. MAISEY, London, New York, 1980-2008, UK,US, (karb, jura, kridt, strat, vert, fisk, chondrichtyes, haj diversiteteter, N-Amer, Belg)

Norman MacLEOD, London, 1982-2005, (jura, kridt, strat, cephalopoder remains, invert uddøen)

Angela C. MILNER, London, 1986-2004, (karb, trias til ø-kridt, strat, vert, tetrapoder, reptiler, plesiosaurer, dinosaurer) + D.S. Brown

Tony MITCHELL, 2000, (paleoc, eoc, sed, fauna, London clay, Kent)

Richard (Dick) MOODY, Kingston, 1976-2006, (kam til neog, fossiler, evolution, vert, dinosaurer)

N.J. MORRIS, London, 1986, (kridt, strat, lith strat, mollusker, bivalver, gastropoder, SØ-Engl)

Adrian A. MORTER, London, 1978, (n-kridt, sed, strat, mollusker)

Rory Niall MORTIMORE, Brighton, 1986-2007, (ø-kridt, strat, lith strat, biostrat, kalk, ichnospor, tektonik, Sussex, Britiske øer)

Nicol MORTON, 1981-2008, (jura, kridt, strat, cephalopoder, ammoniter, fylogeni) + M. Nixon

John William MURRAY, London, 1990, (invert atlas, makrofossiler, Europa, N-Amer)

John William NEALE (1926-2006), Hull, 1978-92, (kridt, paleoc, strat, ostrakoder, Engl) + P.F. Rawson

Euan G. NISBET, London, 1981-2002, (prækam, archaean, strat, methan)

Marion NIXON, London, 1994-2008, (kridt, strat, ammoniter, belemniter, fylogeni)

David B. NORMAN, Sedgwick, Cambridge, 1980-2008, (kam, biostrat, Burgess fauna, Can, trias til kridt, vert, dinosaurer, vert evolution)

Colin P. OSBORNE, Sheffield, 1985-2006, (dev, planter, bladformer, CO2, C4 planter) + D.J. Beerling

Alan W. OWEN, Glasgow, 1980-2008, IRL,UK, (kam til dev, strat, trilobiter, Engl, Oslo-regionen, No)

H.G. OWEN, 1979-91, (n-kridt, strat, ammoniter, Folkstone)

Douglas PALMER, Cambridge, 1988-2001, (atlas, graptoliter, vert, evolution)

Timothy (Tim) J. PALMER, Wales, 1988-90, (ord, sil, strat, graptoliter, karb, conodonter, Wales)

W.H.C. RAMSBOTTOM, London, Leeds, 1978-82, (karb, strat, biostrat)

David RAYNER + Martin RAYNER, Sheppey, samlere, 2000, (eoc, sed, fauna, London clay, Kent) (+ F.H. Clouter)

Harold G. READING, Oxford, 1982-2002, (sil, sed miljø, facies)

Bruce W. SELLWOOD, Reading, 1992-2002, (kridt, pal geografi, S-Engl, pal klima)

Nicholas John SHACKLETON (1937-2006), 1989, (jura, kridt, planter, klima, lufttemperatur, fordampning) + R.A. Spicer

Michael J. SIMMS, Belfast, 1993-2003, IRL, US, (jura, echinodermater, crinoider, systematik)

Gale de Giberre SIEVEKING (1925-2007) et al., 1986, F,UK, (kridt, sed, strat, Engl)

David J. SIVETER, Leicester, 1996-2008, mikro pal, (kam til sil, strat, brachiopoder, Herefordshire, Kina) +

Derek James SIVETER, Oxford, pal biolog, 1995-2008, (kam til sil, strat, brachiopoder, trilobiter, Herefordshire, Kina)

Andrew B. SMITH, London, 1978-2008, (n- til ø-kridt, paleoc, strat, echinodermata, taxonomi, fylogeni)

Jack SOPER, 1984-2000 + Neil DAVIS, (kam, strat, ediacara, spongier, arthropoder, mollusker, Sirius-passet, Grønl)

Robert A. SPICER (f. 1950), Oxford, 1976-2005, (jura, kridt, plantre, biostrat, klima, evolution)

Dorrik A. von STOW, Edinburgh, Nottinhgam, Southampton, 1979-2008, PL,UK, (kam til neog, sedimentologi, systematik, klassifikation, turbiditer, fazies, Europa, Can)

Mark D. SUTTON, Wales, London, 1996, (sil, strat, brachiopoder, skaller og matrix)

Anthony (Tony) SWIECICKI, Bath, 1980-84, (n- til ø-kridt, strat, foraminiferer, bivalver, S-Engl, Holl, Stevns, Danm, NV-Europa)

Cecilia M. TAYLOR, Edinburgh, 1995-2007, (kam, strat, trilobiter, fauna, Skåne, V-Götland, Sve)

Harry TAYLOR, London, 2000, (paleoc, eoc, insekter, Danm) + S.J. Brooks

Paul D. TAYLOR, London, 1982-2002, (ord, kridt, strat, bryozoer, skeletstrukturer, fylogeni, Engl, Span, Europa, N-Amer)

Alan T. THOMAS, Birmingham, 1979-2007, (kam til dev, strat, trilobiter, fylogeni, Engl, Can)

Barry A. THOMAS, Wales, 1986-2007, (ord, sil, carb, landplanter, palbiologi, phytogeografi, evolution, Euroamerica)

Hugh S. TORRENS, Staffordshire, 1980-99, (jura, kridt, strat, belemniter)

Maurice E. TUCKER, Durham, Croatia, 1990-2003, UK,CRO, (carb. sedimenter, lith strat)

Charlie J. UNDERWOOD, Bristol, Liverpool, London, 1992-2009, (ord, sil, strat, foraminiferer, ostrakoder graptoliter, trias, jura, n-kridt, vert, hajer, rokker, chimærer, S-Engl)

Ian M. WEST, Southampton, 2000-07, (jura, kridt, eoc, strat, fauna, mollusker, Dorset, S-Engl)

Paul B. WIGNALL, Leeds, 1986-2008, (fylogenetik, perm/trias, jura, pal miljø, CO2) + A. Hallam

M.B. WORSHAM, 1978-2001, (ø-kridt, strat, bivalver, SØ-Engl) + J.H. Taylor

Christian WOOD, Croydon/Surrey, 1982, (kridt, strat, belemniter)

Christopher (Chris) J. WOOD, Surrey, Sommerset, 1978-2004, (n- til ø-kridt, strat, lith strat, bivalver, biostrat, S-Engl, Engl, N-Irl, Sachsen, Tyskl, NV-Europa)

Rachel WOOD, Edinburgh, 1986-2008, (kridt, paleoc, strat, spongier, rev evolution)

F. Ian WOODWARD, Sheffield, 1987-2005, (dev, trias/jura, planters udvikling, blade, klima, biodiversitet, CO2)

Christopher W. WRIGHT, Croydon, 1987, (n- til ø-kridt, strat, fossiler)

V. Paul WRIGHT, Reading, 1986-2003, (carbonate sedimenter, lith strat)

Jan A. ZALASIEWICZ, Leicester, 1984, PL,UK, (ord, strat, Engl; arenig series, ord) 

Jacobus Johannes van AARTSEN (f. 1936), Dieren, 1977-98, NL, (neog, gastropoder, bemon biografisk etymologi, historik)

Johannes Pius Hermanus Maria ADEMA (f. 1950), Leiden, 1982-99, (ø-kridt til mioc, dekapoder, krabber, Holl, Belg)

Barry W.M Van BAKEL, 1997-2007, Boxtel, NL,MEX, (ø-kridt til mioc, dekapoder, krabber, Belg, Holl)

Marcel J. van BIRGELEN, Delft, 1987-2003, (ø-kridt, echinoider, Maastricht)

Geert-Jan A. BRUMMER, Texel, 1979-2001, (ord, dev, receptaculiter, sed gesch, Groningen)

A.W. BURGER, Heerhugowaard, 2000, (neog, eoc, strat, Nordsøbassinet; gramien)

René H.B. FRAAIJE, Boxtel, 1997-2005, (ø-kridt, cycloider, oligoc, mioc, crustaceer, dekapoder, krabber, Holl, Belg, Gram, Danm)

Raymund Robert W. van der HAM, Delft, Maastricht, 1987-2007, (ø-kridt, strat, echinoider, Maastricht, Hannover, Tyskl)

Dirck C. HOVESTADT + Maria HOVESTADT-EULER, Ternenzen, 1993-2008, (vert, chondrichtyes, hajer)

Johannes (John) Wilhelmus Maria JAGT (f. 1960), Maastricht, 1985-2005, (ø-kridt, palæog, strat, ammoniter, dekapoder, slangestjerner, echinodermata, crinoider, vert, reptiler, Lim-burg, Holl, Belg, Hannover, NV-Tyskl, Danm)

Norbert KEUTGEN, Maastricht, 1990-2003, (ø-kridt, biostrat, belemniter, pal økølogi, V-Tyskl, Holl, Belg)

Jacob LELOUX (f. 1966), Leiden, 1998-2004, (ø-kridt, paleoc, strat, spongier, oktokoraller, Limburg)

Freek RHEBERGEN, Emmen, 1994-2007, (ord, sil, strat, alger, spongier, Belg, Gotl, Sve)

Fedor A. STEEMAN, Amsterdam, 1999, NL,DK, (dev, vert, fisk, placodermi, Spisbergen, evolution)

J. STEMVERS-VAN BEMMEL, 1982-99, (ord, sil, strat, trilobiter, ø-kridt, palæog, spongier, echinoider)

Jo M.J. VERGOOSEN, Groningen, 1984-2003, (ord, sil, spongier, mikro vert, conodonter, vert, fisk, sed gesch, Ø-Balt)

Frank P. WESSELINGH, Leiden, 2000-06, (neog, plioc, mollusker, Holl, Nordsøen)

Jost WIEDMANN (1931-93), Tübingen, 1979, NL,D, (n- til ø-kridt, strat, bivalver)

R. Walter de WIT, 1987, (ø-kridt, strat, echinodermata, Maastricht) + R. van der Ham 

C. Vander BORGHT, 1988, B, (kam til neog, fossiler, fotos, Belg)

J.M. CORDY, 1994, (prækam, kam til neog, evolution, fra bakterier til Lycy)

Dominique DELSATE, Luxembourg, LUX, 1993-2004, (trias, vert, fisk, neopterygii, mikro vert fauna, Tyske bassin, V-Europa)

Bertrand GENAULT, 1993-99, (paleoc, oligoc, vert, chondrichtyes, hajer, Belg)

Joris F. GEYS, 1979-2004, (prækam, kam til sil, dev til perm, palæog, neog, strat, fossiler, fauna, Belg)

Pascal GODEFROIT, Bruxelles, 1993-2004, (jura, ø-kridt, eoc, vert, fisk, aconthodii, actinoptergygii, marine reptiler, dinosaurer, sporfossiler, Spitsbergen, Rusl)

Marc Christoph HALTER, 1993-95, (ø-kridt, vert, fiskefauna, Belg, Holl, NV-Europa)

Robert MARQUET, Antwerpen, 1978-2008, (kam, palæog til neog, plioc, strat, gastropoder, sporfossiler, Kallo, Limburg, Belg)

Dirk (Nick) NOLF, Bruxelles, 1981-98, (ø-kridt, palæog, neog, strat, vert, fisk, otolither,  chondrichtyes, hajer, rokker, taxonomi, systematik, Belg)

Francis ROBASZYNSKI, Mons, 1984-2006, (ø-kridt, lithstrat, foraminiferer, biostrat, LiegeLimburg, Mons bassinet) 

Nicholas ARNDT, Grenoble, 1991, F, (archaen, bakterier, alger, tidligt liv)

Jean-Paul BAUT, 1993-99, (eoc, oligoc, vert, hajtænder, Pariserbækkenet, Rusl)

Jean-Pierre BIDDLE, Maintenon, 1993, (jura, kridt, vert, hajer, hajtænder, Frankr, Engl)

Laurent CANDONI, Bennecourt, 1993,-2001, (jura, haj fauna, Pariserbækkenet, Frankr, Rusl, Maroc)

Lionel CAVIN (f. 1961), Espéraza, Geneve, 1995-2007, F,CH, (perm til kridt, paleoc, strat, sed, vert, fisk, dipnoi, coelecanth, Europa, N-Afrika)

I. CHLUPAC, 1981, (sil-dev, chitinozoer, Böhmen) (+ F. Paris)

Gilles Guy Roger CUNY, Bristol, København, 1996-2008, F,UK,DK, (jura, kridt, paleoc, strat, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, Europa, Asien)

Bruno DAVID, Dijon, 1980-2003, F, (ø-kridt, strat, biostrat, echinoider, NØ-Frankr)

Monique FOURAY, Paris, 1981-2003, (n- kridt til mioc, strat, biostrat, echinoider, NØ-Frankr, Pol, NV-Europa)

Mireille GAYET, Villeuerbanne, 1986-2007, (dev, kridt, paleoc, vert, fisk, teleosteii)

Alain GUILLE, 1994-2003, (ø-kridt, strat, echinoider, Frankr, Europa)

Edouard LAMBELET, 1968, (strat, koraller, koral oollither)

Pierre LOZOUET, Paris, 1997-2002, (paleoc, oligoc, mioc, gastropder, Frankr, Faxe, Danm, N-Europa) + Schnetler

François J. MEUNIER, Paris, 1986-2007, (dev, kridt, paleoc, vert, fisk, teleosteii, coelecanth)

C. MONCIARDINI, 1987-95, (n- til ø-kridt, lith, biostrat, ostrakoder, Frankr, Engl)

André NEL, Paris, 1997-2005, (paleoc, eoc, sed, baltisk rav, insekter, Mors, NV-Europa)

Jean-Michel PACAUD, Paris, 1999-2002, (paleoc, gastropoder, Frankr, Faxe, Danm, Grønl) + Schnetler

F. PARIS, 1981, (sil-dev, chitinozoer, Böhmen)

Mireille PEYROT-CLAUSADE (f. 1943), Marseille, 1976-2005, (palæog, dekapoder, crustaceer, makro ichnospor, bioerosion)

Bernard SERET, Paris, 1993, (trias til kridt, fisk, chondrichtyes, oesteichtyes)

Denise SIGOGNEAU-RUSSELL, Paris, 1985-2001, (perm, trias/jura, vert, reptiler, pattedyr, Engl, Skotl, Europa)

Sylvie WENZ, Paris, 1984-93, (trias, n-kridt, kridt, tert, vert, fisk, osteichtyes, Frankr, Span, Europa) 

Thomas BOLLIGER, Zürich, 1995-99, CH, (tert, marin sed, plantefossiler, biozonation, Ø-Schw)

Toni BÜRGIN, St. Gallen, 1989-2003, (trias, fiskefauna, actinopterygii, Schw, Østrig)

Walter GEHRING (f. 1939), 1978, (almen zoologi, morfologi, evolution) + E. Hadorn

René KINDLIMANN, Aathal, 1993-97, (trias, paleoc, eoc, marine sed, vert, fiskefauna, chondrichtyes)

Moyna MÜLLER, 1995-96, CH, (jura, sed, strat, mollusker, bivalver, vert, fiske fauna)

Jürgen REMANE (1934-2004), Neuchatel, 1984-2000, D,CH, (jura til ø-kridt, paleoc, eoc, sed, bivalver, havbassiner, biokriser, M-Europa, Baltoskand)

David G. SENN, Basel, 1978-93, (kridt, vert, fisk, coelecanth, pterygii, havreptiler, pal miljø)

Rüdiger WEHNER (f. 1940), 1978, D,CH, (almen zoologi, morfologi, evolution) + E. Hadorn  

Heinz A. KOLLMANN, Wien, 1982-2005, A, (n- til ø-kridt, paleoc, strat, gastropoder, shelf biogeografi, NV-Tyskl, M-Europa, V-Grønl) + Peel

Benno PLÖCHINGER (1917-2006), Wien, 1983-2002, (jura, kridt, fossiler, erdgeschichte, Salzburger Kalkalpen)

Fred RÖGL, Wien, 1984, (oligoc, mioc, foraminiferer)

Ortwin SCHULTZ, Wien, 1978-98, (tert, mioc, fossiler, vert, fiskeformer, Wiener-bækkenet)

Norbert VÁVRA, Wien, 1982-84, A, (eoc, rav, Østrig) 

Josef BENES, 1980-88, TCH, (sil til neog, vert; fossils of the world) + V. Turek

Petr BUDIL, Praha, 1999-2007, ZR, (ord til dev, strat, trilobiter, Böhmen)

Oldřich FATKA, Praha, 1997-2008, (kam til dev, strat, barrandium, arthropod fauna, trilobiter, chitinozoer, Tjekk)

Jaroslev MAREK, 1988, (kam til neog, foraminiferer, svampe, koraller, muslinger, snegle; fossils of the world) + V. Turek

Michal MERGL, 1988-94, (kam, ord, brachiopoder, trilobitfauna, Central-Böhmen)

Radek MIKULIŠ, Praha, 1998-2005, ZR, kam, ord, oligoc, sed, bioerosion, ichnospor

Vojtěch TUREK, Praha, 1988-2008, TCH,ZR, (kam til neog, planter, bryozoer, brachiopoder, cephalopoder, nautilider, artropoder, echinoider, graptoliter, Europa, N-Afrika; fossils of the world) 

Octavio MATEUS (f. 1975), Lourinha, 1998-2009, POR, (jura, kridt, vert, dinosaurer, sauropoder, reder, fylogeni, Port)

L. SEQUIROS, 1982, E, (kridt, strat, bryozoer, Span) 

Gabriella BAGNOLI, Pisa, 1986-96, I, (ord, conodont zoner, biofazies, Öland, Sve) +  S.V. Stouge)

Alessandro GARASSINO, Milano, 1994-2005, (eoc, crustaceer, dekapoder, rejer, Mors, Fur, Danm; liv, planter, evolution) 

Abdelmajid NOUBHANI, El Jadida, 1993-97, MAR, (paleoc, eoc, vert, chondrichtyes, hajer, Maroc) 

Frank R. BRUNTON, Ottawa, 1994-2006, CAN, (sil, strat, trilobiter, fauna, Ontario)

Robert Lynn CARROLL (f. 1938), Montreal, 1977-2009, US,CAN, (dev til perm, trias til neog, vert, fisk, tidlige tetrapoder, amfibiers evolution)

Brian D.E. CHATTERTON, Alberta, 1983-2006, (ord til dev, mollusker, conodonter, trilobiter, NV-Can)

Paul COPPER (f. 1940), Ontario, 1996-2009, (ord til dev, strat, brachiopoder, cephalopoder, pal geografi, biokriser, Can, Engl, Gotl, Sve)

Gregory D. EDGECOMBE, Alberta, 1987-98, CAN,AUS, (sil, strat, arthropod fylogeni, trilobiter, Can, Argentina)

Murrey K. GINKRAS, Alberta, 2000-08, 2000-08, (kam til neog, sporfossiler, sed strat)

Fariborz GOODARZI, Esfahan, Alberta, 1986-96, IRAN,CAN, (ord til dev, strat, graptoliter)

Richard A.F. GRIEVE, Ottawa, 1995-2007, Skotl,US,CAN, (kridt/paleocæn, impact kratere, biokriser, Can)

Annalisa FERRETTI, 1998-2008, (ord, strat, trilobiter, Can, Böhmen, Tjekk)

Jin JISOU, Ontario, 1989-2008, (ord, sil, brachiopoder, biostrat, biokriser, Can, Ringerikereg., No)

David I. JOHNSON, 1983, (sil, strat, mollusker, NV-Can) + B.D.E. Chatterton

Eva Bundgaard KOPPELHUS, Alberta, 1996-2005, DK,CAN, (ø-kridt, mikrofauna, alger, plantesporer, pollen, pal økologi, økosystemer, vert, dinosaurer) + Dennis R. BRAMAN, Philip J. CURRIE

Emlyn H. KOSTER, Toronto, 1984-87, (trias, sed, strat, fossile rester, tafonomi, Can)

Jarmilla KUKALOVÁ-PECK, Ottowa, 1990-92, ZR,CAN, (karb, biostrat, insekter, insekt evolution, V-Tyskl)

Alfred C. LENZ, Ontario, 1986-2008, (sil, dev, strat, graptoliter)

Rolf LUDVIGSEN, British Columbia, 1977-2007, (ord, sil, strat, trilobiter, N-Amer, Can)

Digby John McLAREN (1919-2004), geofysiker, 1987-91, IRL,CAN, (kridt, sed, biostrat, pladetektonik)

Michael J. MELCHIN, Nova Scotia, 1986-2008, (ord til dev, graptoliter, biostrat, biozoner, tafonomi)

Gerard Viner Gerry MIDDLETON (f. 1931), Ontario, 1993-2006, S-AFR,CAN, (sed, sed tektonik, N-Amer)

Alison M. MURRAY, Alberta, 1993-2008, (kridt, tert, vert, fisk, teleostii, fylogeni, N-Amer, Asien)

Godfrey S. NOWLAN, Alberta, 1984-2005, (ord, strat, biostrat, conodonter, trilobiter)

Michael J. ORCHARD, Vancouver, 1992-97, (ord til trias, conodonter, biokronologi, Can. Cordiller) + Johns

S. George PEMBERTON, Alberta, 1985-2001, (kam til neog, strat, ichnologi, sporfossiler, vert, pal økologi)

Terry P. POULTON, Calgary, 1977-90, (jura, n-kridt, strat, sed bassiner, bivalver, V-Can)

Brian R. PRATT, Ontario, Calgary, 2000, (prækam, kam til sil, sed, strat, biostrat, trilobiter, Rocky Mountains, N-Amer)

Henry SCHWARCZ, McAster, CAN, 1997, (tafonomi, dannelse af fossiler)

Roger G. WALKER, 1978-2003, (strat, sed, fazies modellering)

S. Henry WILLIAMS/ William S. HENRY, St. John, 1986-2003, (ord, strat, brachiopoder, graptoliter, New Foundland)

Mark V.H. WILSON, Alberta, 1993-2006, (sil, dev, trias til kridt, paleoc, eoc, tidl. vert, fisk, acanthodii, agnatha, thelodontii, chondrichtyes, teleosteii, pal økologi, Can)

Graham A. YOUNG, Manitoba, 1989-2005, (kam til sil, strat, stromatoporer, koraller, trilobiter, fauna) 

Jonathan Mark ADRAIN, Iowa, London, 1996-2006, US,UK, (kam til dev, strat, trilobiter, N-Amer, Can)

Luiz Walter ALVAREZ (1911-88), California, fysiker, 1980-85, (ø-kridt, paleoc, meteornedslag, irridium) +

Walter ALVAREZ (f. 1940), Calif., 1980-90, (ø-kridt, paleoc, meteornedslag, irridium)

Gloria ARRATIA/ G. ARRIATIA FUENTES, Berlin, Uppsala, Kansas, 1993-2008, CHI,S,US, (jura, vert, siluriforme fisk, systematik, morfologi, Eurasia)

Rosemary (Rose) A. ASKIN, Ohio, California, 1982-2001, (perm/trias, ø-kridt, palæog, sed, vegetation, palnyflora, klima, nordl. og sydl. halvkugler)

Marie-Pierre AUBRY, New Jersey, 1977-2005, (kridt, paleoc, eoc, strat, lithstrat, nanno fossiler, biostrat, biokriser, geokronologi, N-Amer, N-Atlanten, Frankr)

William I AUSICH, Ohio, 1982-2007, (ord, sil, crinoider, echinodermater, epifauna, US, Can, Span)

S. Christopher (Chris) BENNETT, Kansas, 1985-2003, (trias til kridt, vert, pterosaurer, pteranodon)

Richard N. BENSON, Delaware, 1980-2007, (kridt, paleoc, strat, foraminiferer, radiolarier)

David J. BOTTJER, Calif., 1983-2004, (kam til neog, strat, biota og økologi, 4 økologiske niveauændringer)

Austin BOYD, Florida, København, 1991-2002, US,DK, (n- til ø-kridt, palæog, planter, sed, biogeografi, N- og V-Grønl)

Timothy James BRALOWER, Pennsylv., 1989-2005, (jura, kridt, paleoc, oligoc, strat, nanno fossiler)

Carlton E. BRETT (f. 1951), New York, Cincinatti, 1985-2003, (dev til jura, crinoider, biostrat, evolution, økologi, N-Amer, Engl) + Hess

Robert K. CARR, Michigan, 1995-2002, (dev, planter, invert, vert, fisk, placodermi, N-Amer)

Richard (Rich) Lawrence CIFELLI, Oklahoma, 1980-2007, (trias til neog, vert, pattedyr, evolution, pal klima, vert zoografi, N-Amer, Austral)

Rodger E.D. DENISON, Massach., 1978-98, (prækam, lithstrat, kam, ord, strat, sed, seawater, vert, fisk, placodermi, aconthodi, geokronologi, Oklahoma, Texas)

David L. DILCHER, Florida, 1976-2007, (n-kridt til eoc, planter, gymnospermer, angiospermer, pal klima)

Mary Lou DROSER, Calif., 1992-99, (eokam, kam, ediacara sporfossiler, NV-Rusl, ord, strat, trilobiter, V-US)

Eamon D. DOYLE, Kingston, JAM, 1992-94, (sil, strat, crinoider, Irl)

Walter C. DUDLEY, Hawaii, 1976-2003, (palæog, strat, foraminiferer, koralrev sed, Atlanten)

Alan A. (Tony) EKDALE, Utah, 1999-2005, (ø-kridt, paleoc, strat, ichnofossiler, invert, NV-Europa)

Christopher FIELITZ, Virginia, Kansas, 1999-2006, (kridt, vert, strat, fisk, enchodus, teleostii, N- og M-Amer)

Harry L. FIERSINE, Calif., 1978-2005, (eoc til mioc, strat, vert, fisk, tuna, clupeidii, N- og M-Amer)

Robert C. FREY, 1987-95, (ord, strat, nautilider, Ohio, Indiana)

Mark W. FRYE, Ohio, 1982, (ord, strat, cephalopoder, Sve)

Lance GRANDE, Chicago, Wyoming, 1983-2006, (paleoc, eoc, vert, strålefinnede fisk, actinopterygii, N-Amer)

Terry GRANDE, Chicago, biolog, 1993-2006, (palæog, vert, fisk, teleosteii evolution, biogeografi, morfologi), f.

David A. GRIMALDI, New York, 1996-2005, (dev til neog, insekter, fylogeni, rav)

Donald E. HATTIN, Kansas + James Daniel POWELL, Texas, 1977, (ø-kridt, strat, bivalver, pal økølogi, Oklahoma)

Leo J. HICKEY, Yale, New Haven, 1986-96, (kridt, strat, blomsterplanter m. frø, angiospermer, N-Amer, Austral)

Paul  F. HOFFMANN (f. 1941), Harvard, 1998-2000, CAN,US, (eokam, snowball earth) + D.P. Schrag

H.D. HOLLAND, 1994, (archean, protero, biostrat, tidlig atmosfære)

Nigel C. HUGHES, Cincinatti, 1991-94, (kam, strat, sed, trilobiter, morfologi)

David JABLONSKI, Calif., Chicago, 1990-2008, (kridt, paleoc, strat, bryozoer, mollusker,  biodiversitet, makroevolution)

Andrew H. KNOLL (f. 1947), Harvard, 1999-2007, (protero, mikrofossiler, 3 rigtige store episoder af masseuddøen, ord, perm, kridt) + R.K. Bambach

Winston C. LANCASTER, 1986-2001, (kam til sil, strat, trilobiter, V-Götl, Sve, dev til neog, insekter) + J. Rydell

Guoqing LI, Nebraska, 1993-2008, (jura, vert, fisk, chondrichtyes, rokker, pterygii, N-Amer, S-Tyskl)

Zhe-Xi LOU, Pittsburgh, 1994-2007, KIN,US, (n-kridt til oligoc, vert. tidl. placentale pattedyr, eomaia, hvaler, Kina, Asien)

Steven R. MANCHESTER, Florida, 1981-2004, (tert, paleoc til oligoc, planter, angiospermer, blade, pollen, N-Amer, N-Europa)

Frank K. McKINNEY + Jeremy B.C. JACKSON, Chicago, 1989, (ord til neog, strat, biostrat,  bryozoer, fylogeni)

John D. McLEOD, Illinois, 1978-79, (ord, strat, bryozoer, pal økologi, N-Amer, Can)

Kenneth G. MILLER, New Jersey, 1980-2008, (kridt, eoc, oligoc, strat, tektonik, foraminiferer, N-Amer, Atlanten)  

Karl  J. NIKLAS, Ithaca, plant biolog, 1980-97, (sil til neog, landplanter, diversitetsudvikling)

Michael NOVACEK, New York, 1993-94, (vert, fisk, reptiler)

Charles L. PILLMORE, Colorado, Charles J. ORTH, James S. GILMORE + Jere D. KNIGHT, New Mexico, 1984, (kridt/tert, strat, flora, planter, biokrise, bregner, angiospermer, N-Amer) + R.H. Tschudy

Mary S. QUINBY-HUNT, Calif., 1986-96, (ord til dev., strat, graptoliter, habitat) + W.B.N. Berry

Frederic Sawyer ROGERS, Massach., 1978-2007, (dev, strat, brachiopoder, bivalver, ammoniter, conodonter, N-Amer, Can)

David M. RUDKIN, Oklahoma, 1999-2006, (ord, strat, trilobiter, Ontario, Can)

Anthony C. RUNKEL, Minnesota, 1998-2005, (kam, strat, trilobiter, fauna, Missisippi)

P. Martin SANDER, Calif., 2000-03, (trias til kridt, strat, biostrat, vert, ichtyosaurer, fylogeni, N-Amer)

W. Bruce SANDERS, Washington, 1993, (kam til neog, strat, cephalopoder, nautiler, ammoniter) + P.D. Ward

J. William SCHOPF, Los Angeles, 1983-2007, (archaen, stromatoliter, mikrofauna, tidlig biosfære)

Dan SCHRAG (f. 1966), Harvard, 1998-2000, (eokam, snowball earth) + P.F. Hoffmann

Jack John SEPKOSKI Jr. (1948-99), Chicago, 1978-2002, (massuddøen som cycler, 3 evolutionære faunaer)

Kenshu SHIMADA, Chicago, 1986-2002, (n- til ø-kridt, strat, vert, fisk, chondrichtyes, hajer, ichtyosaurer, N-Amer)

Michelle SPILA, 2000-03, (kam til neog, sporfossiler, pal økologi)

Marc S. SPRINGER, Calif., genetiker, 1996-2006, (jura til neog, vert, pattedyr, fylogeni, evolution, systematik, biogeografi, pladetektonik, Gondwana)

J.D. STEWART, Los Angeles, 1977-2007, (ø-kridt, vert pal, fisk, coelecanth, havreptiler, mosasaurer, Alabama, Georgia, New Jersey)

Gary L. STRINGER, Missisippi, 1993-2007, (trias, kridt, eoc, osteichtyes, otolither, pal miljø, N-Amer)

Chris A. SUCZEK, Ariz., Wash., 1979, (neog, sed, pladetektonik) + W.R. Dickinson

David Winship TAYLOR, Indiana, Yale, New haven, biolog, 1985-2000, (jura, ø-kridt, paleoc, eoc, planter, angiospermer, planter m. frø, N-Amer, Austral, Asien)

John F. TAYLOR, Pennsylv., 1999-2004, (kam, strat, fauna, trilobiter, conodonter, Appalacherne)

Thomas N. TAYLOR + Edith L. TAYLOR, New Jersey, 1993, (archaen, protero, biostrat, cyanobakterier, stromatoliter)

Robert H. TSCHUDY, Colorado, 1984-86, (kridt/tert, strat, flora, planter, biokrise, bregne sporer, angiosperm pollen, N-Amer) + Bernadine TSCHUDY

Peter Douglas WARD (f. 1949), Wash., Seattle 1977-2001, (kam til neog, biologi Jorden, strat, cephalopoder, nautiler, ammoniter, dinosaurer, fugle, uddøen, evolution)

Stephen R. WESTROP, Oklahoma, 1995-2006, (kam til sil, strat, trilobiter, pal økologi, bio diversitet, evolutionsfauna)

Pat WILDE, Calif., 1978-96, (ord til dev, strat, sed zoner, graptoliter, habitater, N-Amer) + W.B.N. Berry

Mark A. WILSON, Calif., Ohio, 1992-2008, (ord, bryozoer, foraminiferer, cornuliter, jura, kridt, strat, spongier, brachiopoder, bivalver, hardground fauna, bio eriosion, N-Amer)

Elisabeth A. ZIMMER, Maryland, molekylærbiolog, 1989-2008, (kridt, planters udvikling, angiospermer, araborella, DNA slægtskab) 

Marcelo R. CARVALHO, New York, Sao Paolo, 1993-2004, US,BRA, (n-kridt, vert, chondrichtyes, hajer, rokker, evolution)

Alberto Carlos RICCARDI, La Plata, 1983, ARG, (ø-kridt, strat, ammonmiter, scaphites, V-Can) 

Philip BOCH, Rmit, 2000-06, AUS, (ord til neog, biostrat, bryozoer, web)

James (Jim) G. GEHLING (f. 1946), S-Austral., 1996-2005, (Protero, Vendian, stromatoliter, svampe, ediacara fauna, Austral)

David J. HOLLOWAY, Melbourne, 1988-2006, (ord, strat, trilobiter, bl.a. Grønl)

Anne KEMP, Queensland, 1982-2008, (dev, karb, fiskefauna, osteichtyes, dipnoi, lungefisk, Austral, S-Afrika)

John R. LAURIE, Canberra, 1990-2004, (kam, ord, strat, trilobiter)

Michael W. McELHINNY, 1979, (kam til neog, fosfat cirkulation, pladetektonik) (+ P.J. Cook)

E. Donald McKENZIE, Brisbane, 1976-2002, (jura, kridt, strat, bivalver, ammoniter)

Kenneth (Ken) J. McNAMARA, Perth, 1980-2004, (ord, strat, trilobiter, pal klima, Engl)

Patricia Vickers RICH + Tom Hewitt RICH, 1981-2008, (kam til neog, invert, vert, reptiler, fugle, pattedyr; fossil book, record of prehistoric life) +

Andrew C. SANDFORD, Melbourne, 2000-09, (sil, dev, strat, trilobiter, Aus) + D.J. Holloway

John Helsby SHERGOLD (1938-2006), Canberra, Bonn, 1990-97, AUS,D, (kam, ord, strat, biostrat, trilobiter, Aus, US)

Jeffrey D. STILLWELL, pal biolog, 1998-2002, (kridt, paleoc, strat, bivalver, gastropoder)

Sidney WROE, Sydney, 1996-2007, (trias/jura, mioc, placentale pattedyr, pungdyr, fylogeni, megafauna, miljændringer, tilpasninger, Gondwana)

Sun XIAOWEN, 1990-2006, AUS,KINA, (kam, strat, trilobiter, Aus) 

Roger A. COOPER, 1979-2004, NZL, (ord, biostrat, skalfossiler, graptoliter, No, Spitsbergen) 

Hou XIANGGUANG (f. 1949), 1985-2004, KINA, (kam, ediacara, biostrat, Chengjiang provins (opdaget 1984), fauna, trilobiter,Kina, kambrisk eksplosion)

Zhang WEN-TANG, 1985-87, (kam, strat, trilobiter , Kina)

 

2001-10:

Cynthia V. BUREK, Chester, 2007, UK, (historik, tidl. kvindelige geologer) + Martina KÖLBLEBERT (Eichstätt, D) + Bettie HIGGS, IRL

Richard P. HAMMOND, Cambridge, 2002-04, (dev, karb, vert, modeller af fisk, amfibier, reptiler) + J. Clack

Matthew J. HAMPTON, Hertfortshire, 2007, (kridt, biostrat, Sussex) + Liam T. GALAGHER, (Oasis, deep sea pal)

Sarah S. LONG, London, 2001-08, (kam til dev, strat, brachiopoder)

Susannah C.R. MAIDMENT, Cambridge, 2006-09, (jura, vert, dinosaurer, sauropoder, fylogeni, Portugal)

John E.A. MARSHALL, Southampton, 2006, (dev, kæbeløse vert, Ø-Grønl) + H. Blom

Simon Conway MORRIS, Cambridge, 2005, (Burgess fauna)

Elizabeth V. NUNN, Plymouth, Mainz, 2004-09, UK,D, (m- til ø-jura, belemniter, isotoper, n- til ø-kridt, vert, selachii, hajer, klima, pal klima, Skotl, Svalbard, Sibirien

Stephen R. PACKER, Rowsham, 2005, (ø-kridt, radiolarier, Bornh, Danm)

Gregory D. PRICE, Plymouth, Kevin N. PAGE, Plymouth + Melanie J. LENG, Nottingham, 2009, (jura, belemniter, isotoper, Skotl) + E.V. Nunn

Adam Stuart SMITH, Dublin, 2007, IRL, (jura, plesiosaur, Grønl)

David M. WATERHOUSE, Dublin, 2004-08, IRL, (paleoc, eoc, landfugle, neornithes, papagøjer, Mors, Danm) + G.J. Dyke

Charles WELLMAN, Sheffield, 2009, (ord, moslign. landplanter, pollensporer, klima, - 450 my, Saudi Arabien) + S. BARAZESK

Margaret WOOD, Wales, 2004-06, (prækam, sed, N-Wales) 

Jan D. BOS, 2004-05, NL, (kridt, strat, spongier) 

Mark BOSSELAERS, 2004, B, (mioc, strat, sed, mollusker, makrofossiler, Deinse)

Kristiaan HOEDEMAKERS, Mortsel, 2004-06, (oligoc, mioc, strat, annelider, serpulider, mollusker, vert, fisk, osteichtyes, otolither, Belg, Sternberg, N-Tyskl, Gram, Danm)

Geert Van HAUTE, 2002, (fossile taxae)

Dave VERWAIJEN + Sandra VOETS, 2002, (trias til kridt, vert, ichtyosaurer, fylogeni, Europa, N-Amer) 

Sylvain ADNET, 2008, Montpellier, 2008, F, (eoc, vert, chondrichtyes, rokker, dybhavs fauna, S-Frankr) 

Bernhard HUBMAN, Graz + Werner E. PILLER, Graz, 2007, A, (fossile svampe, koraller)

Gero MOOSLEITNER, Salzburg-Morzg, 2002-04, (fossiler, S-Frankrig, Salzburger Land) 

Martin HANÁĈEK, Velká Kraš, 2005-07, ZR, (kam, sed, skolither, sed gesch, Tjekk, Pol)

Martin KOŠTÁK, Praha, 2004-05, (kam til neog, fossiler, ø-kridt, belemniter, strat, bioerosion Volga-region, Rusl)

Matija KRIŽNAR, Trzic, 2005-07, SLO, (fossile fisk, Slov)

Daniel NÝVALT, Brno, 2007, ZR, (kam, skolither, sed gesch, Tjekk, Pol) 

Margaret J. CAMPBELL, Alberta, 2006, CAN, (sil, strat, trilobiter, NV-Can) + B.D.E. Chatterton

Lorna C. CLARKE, St. John, 2003, (ord, strat, graptoiliter, New Foundland) + W.S. Henry

Richard CLOUTIER, Quebec, 2001-03, (sil, dev, strat, fisk, tidl. hajer, tetrapoder, planter, New Brunswick)

Nick LONGRICH, Calgary, Philip J. CURRIE, Alberta + Elisabeth NICHOLLS, (c,1982), Alberta, 2009, (ø-kridt, strat, vert, 50 cm høje theropoder, økosystemer, Can, N-Amer)

James A. MacEACHERN, Burnaby, 2001, (kam til neog, sporfossiler, ichnologi, sed strat; vert dinosaurer) + S.G. Pemberton

Jonathan O’NEIL, Don FRANCIS + Ross K. STEVENSON, Montreal, 2008, (archean, hadean, strat, ældste sten, isotopsammensætninger, Hudson Bay, Can)  

S. Bruce ARCHIBALD, Harvard, 2006, US, (palæog, eoc, insekter, NV-Amer, Danm)

Loren E. BABCOCK, Ohio, 2005-09, (kam, strat, trilobiter; furongian series) + M.E. Eriksson

Solmaz BARAZESK, Pennsylv., Baltimore, 2009, (ord, moslign. landplanter, pollensporer, klima, - 450 my, Saudi Arabien)

Roger BUICK, 2008-09, (hadean, bakterier, nitrogenkredsløb – 2,5 mia. år, boringer i skiferlag, Pilbara, NV-Australien)

Richard W. CARLSON, Washington, 2008, (archean, hadean, ældste sten, isotopsammensætninger, Hudson Bay, Can) + J.O’Neil

Vladimir I. DAVYDOV, Idaho, 2001-07, (karb til trias/jura, sekvens strat, biostrat, zonationer, pal klima, Gondwana fauna, Europa, Grønl, N-Grønl, N-Amer)

Edward B. DAESCHLER, Philidelphia, 2006, (dev/karb, strat, vert, fisk, tetrapoder, padder, reptiler, Ellesmere, NØ-Can)

Michael S. ENGEL (f. 1971), Missouri, 2004-05, (dev til neog, insekter, fylogeni) + D.A. Grimaldi

Mike EVERHEART, Kansas, 2005-06, (kridt, sed, vert, mosasurer, ocean of Kansas)

Philip D. GINGERICH, Michigan, 2006-09, (paleoc, eoc, vert, pattedyr, primater, halvaber, miljø, evolution, N-Amer, Messel, Tyskl, Eurasia, Afrika)

Axel HUNGERBÜHLER, California, New Mexico, 2003, (fossiler, erdgeschichte)

Barbara K. KENNEDY, 2001, (sil, dev, første landplanter, svampe/fungi, klima, første landdyr)

Lee R. KUMP, Pennsylv., Florida, 2006-08, (perm-trias grænsen, sed, svovlbrinte, sulfur isotopes, iltfattige miljøer, masseuddøen, evolution, Green River)

Leona LEONARD, 2004-05, (eoc, vert, fugle, Mors, Danm)

Peter MACOVICKY, Chicago, 2001, (perm til kridt, vert, amfibier, reptiler, dinosaurer, evolution, US, S-Amer, Asien)

David C. PARRIS, New Jersey, 2001-08, (kridt, strat, vert, benfisk, osteichtyes, mosasaurer)

Kevin J. PETERSON, New Hampshire, 2003-08, (eokam, kam, ediacara, mange dyrerækker opstår og divergerer, metazoer)

Lisa M. PRATT, N Carolina, 2004-07, (kridt, sed, strat)

Michael R. SANDY, Dayton, 2005, (ord, trias til eoc, brachiopoder, biostrat, N-Amer, NØ-Grønl)

Neil H. SHUBIN, Chicago + Farish A. JENKINS, Harvard, Chicago, 2006, (dev/karb, strat, vert, fisk, padder, reptiler, Ellesmere, NØ-Can) + E.B. Daeschler

Johannes G.M. THEWISSEN, Ohio, 2001-02, (eoc, pattedyr, hvaler, anatomi, evolution, Pakistan)

Marcel Van TUINEN, Stanford, 2004-05, (eoc, vert, fugle, Mors, Danm) + L. Leonard

Peter WILF, Pennsylv., Michigan + Kirk R. JOHNSON, Colorado, 2004, (ø-kridt, landplanter, uddøen, megaflora, Dakota, N-Amer)  

Robert A. HENDERSON, Wellington, 2002-07, AUS, (jura, kridt, strat, mollusker, ammoniter)

John LONG (f. 1957), Melbourne, 2002-07, (dev, strat, fisk, osteichtyes)

Tim RICH + Pat MARKS-RICH, 2008, (n-kridt, vert, placentale pattedyr, tænder, Austral)

Yuan WENH-WEI, Nanjing, Zhou ZHI-QIANG, Xian + Zhou ZHI-YI, Nanjing, 2003, KINA, (ord, trilobiter, Sve, Baltoskand) + J. Bergström