Index.htm

Velkommen

Fynske fossilsamlere er en forening for alle med interesse for geologi, især palæontologi.

Vi beskæftiger os primært med indsamling og bestemmelse af fossiler indsamlet på

danske lokaliteter bl.a. på Fyn og øerne.

Fynske fossilsamlere laver ekskursioner/ture, samt møder.

Foreningens historie 1986-

Foreningen blev stiftet januar 1986 med vejledende hjælp fra Zoologisk Museum

Svendborg i samarbejde med Johannes Vang. 26 medlemmer sluttede op det første år. I dag har FF ca. 70 medlemmer fordelt over hele Fyn og Jylland.

På samtlige møder bliver der bestemt fossiler, tidsplacering og sedimenttyper (sandsten, kalksten, skifer, flint, konglomerater m.m.). Hvert møde har et tema eller emne, der fastlægges kvartalsvis.

6 ekskursioner/ture foretages om året, mest på Fyn og øerne, men også andre

danske og udenlandske lokaliteter besøges.

Foreningen har hele sin periode igennem haft en ligelig kønsfordeling. Kvinder og

mænd deler denne interesse med stor iver. Man opbygger sin egen samling og alt efter eget ønske går man mere eller mindre videnskabelig til værks.


Fynske Fossilsamlere har mange kontakter til danske og udenlandske stenklubber

samt til geologer.

Fossiler fortæller om fortiden, livets udvikling og faunaen gennem de geologiske perioder fra 545 mio. til 9 mio. år siden.


Johannes Vang

foreningens første formand

1986-90